BouwProfs

De bouw online verbonden.

Het kabinet heeft een akkoord gesloten met D66, ChristenUnie en SGP over de woningmarkt.

Hieronder vind je het overzicht van de afspraken die gemaakt zijn. Hoe beoordeel jij de afspraken die gemaakt zijn? Zijn ze afdoende om de bouw de juiste zet in de rug te geven?

 • De huren stijgen geen 9 procent, maar maximaal 6,5 procent.
 • De verhuurdersheffing voor woningcorporaties daalt; die wordt 1,75 miljard in plaats van 2 miljard.
 • De aflossingstermijn voor nieuwe hypotheken gaat van 30 naar 35 jaar.

 • Het wordt mogelijk om niet meer de hele hypotheek af te lossen: 50 procent in plaats van volledig. Het leidt er wel toe dat er minder hypotheekrente kan worden afgetrokken.
 • 150 miljoen gaat er naar een fonds voor energiebesparing.
 • 50 miljoen komt er voor een speciaal fonds voor startersleningen; was 20 miljoen.
 • De btw op renovatie gaat van 21 naar 6 procent; maatregel geldt voor een jaar.
 • Huurders die er in inkomen op achteruit gaan krijgen onder bepaalde omstandigheden huurverlaging.
 • De huurhoogte wordt niet gekoppeld aan de WOZ-waarde. Punten gaan de huur bepalen.
 • Het wordt aantrekkelijker gemaakt om lege kantoorpanden om te bouwen tot woonruimte.
 • Institutionele beleggers krijgen meer ruimte om woningen van corporaties te kopen.

Weergaven: 1670

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Iets wat al decennia lang bestaat, kan je niet in een paar jaar veranderen. Er is een begin, maar dat is het dan ook. Dat de aflossingstermijn wat langer wordt is goed, maar behoudt dan de 100% aflossen.

150 miljoen voor energiebesparing is een farce majeur. Het levert misschien iets op, maar dan op de hele lange termijn. Kan je beter die 150 miljoen mee gebruiken om de starters op de woningmarkt een zetje te geven.

De BTW-verlaging is zo een maatregel, die effectief is en snel resultaat oplevert. Al had ik graag gezien dat particulieren ook bij nieuwbouw maar 6% zouden moeten betalen op de werkuren.

Al bij al maar een mager akkoord. 

Die 150 miljoen is natuurlijk een 'gebaar', constructief zal het niets opleveren.

De btw verlaging is leuk, maar een jaar lijkt mij wat aan de korte kant. Dit zal dus vooral gelden voor kleinschaliger onderhoudsprojecten, maar voor grotere projecten is de looptijd aan de korte kant.

Het echt belangrijke zijn echter natuurlijk de startersleningen; zonder starters zijn er geen doorstromers en zal de markt vastgevroren blijven. Ik ben dus wel benieuwd wat die 50 miljoen precies moet gaan doen en ben vooral benieuwd of dit wel genoeg is.

Bijna alle maatregelen stimuleren hooguit intenties maar sturen niet op effect laat staan op structurele verandering van de woningmarkt. Dat de huurhoogte weer aan punten wordt gekoppeld in plaats van aan woningwaarde of (oorspronkelijke inzet) gebouwprestaties (en dan met name energieprestaties) is een stap terug in het denken. Dat leidt tot sturen op inrichten/opplussen met spullen maar waarschijnlijk niet (historisch gezien) tot werkelijke gebouwprestatieverbeteringen.

De ruimte voor niet aflossen leidt mogelijk tot lagere maandlasten en daarmee meer hypotheekruimte, maar blijft een vorm van "leven op de pof" in de hoop dat de woningen vanzelf weer meer waard worden: de volgende financiele/economische crisis wordt weer in de steigers gezet? 

Meer effect voor zowel de huurders, woningcorporaties, particulieren, banken en bouwsector kan verkregen worden door de hypotheekruimte (en omgekeerd de huurprijs) direct te koppelen aan de werkelijke energieprestatie (op de meter!) van een woning. Dat stimuleert tot bouwinvesteringen die het rijk zelfs geld kan opleveren ipv kosten en in ieder geval langer (duurzaam) effect zullen hebben dan een 1-jaar BTW-verlaging. Dergelijke tijdelijke maatregelen hebben bewezen dat ze ook maar tijdelijk (volgens sommigen zelfs marktverstorend) effect hebben en geen structurele verandering van de woningmarkt opleveren.

Hoog tijd dat de markt de ruimte krijgt om haar werk goed te doen zodat ze bovenstaande kunnen aantonen.

Prima akkoord, ten minste vergeleken met het voorstel wat er lag. Dit zal de bouw beslist meer kunnen stimuleren dan de onzalige plannen die er lagen. Het idee om een woning binnen 30 jaar volledig af te lossen is heel vreemd, heeft een woning geen restwaarde dan? Het besluit om een woning binnen 30 jaar volledig af te lossen maakt dat niemand meer een huis kan en zal kopen. Feit is dat er al jaren structureel te weinig woningen worden gebouwd. Zodra de economie weer aantrekt, er consumentenvertrouwen is en de huizenmarkt tot rust is gekomen zal de vraag naar woningen toenemen. Door de grote klap die de bouw heeft gekregen en het wegvallen van kennis en vakmensen staat een grote kostenstijging te wachten. Ja, ik ben er zeker van dat de huizenprijzen zich zullen herstellen en weer gaan stijgen. Alleen als door de vergrijzing de vraag naar woningen structureel afneemt (dat gebeurt al in krimpgebieden) zullen de huizenprijzen weer dalen, maar dat zal met name in bepaalde regio's plaatsvinden. Woningen op de juiste locatie en in de gewenste kwaliteit zullen in prijs stijgen.

Veel maatregelen zijn voor de buhne: verlaging verhuurdersheffing met 12,5% en de verlaging BTW op verbouw maar voor 1 jaar; voor 5 jaar zou meer zoden aan de dijk zetten. Huurders die erop achteruit gaan........erg vaag. Bij hypotheken de 50% aflossing en verlenging tot 35 jaar zijn wel wezenlijke wijzigingen die kopen aantrekkelijker maken. Als punten de huur weer gaan bepalen zou toch op z'n minst de omgeving meegeteld moeten worden om de doelstelling enigzins te waarborgen....... meer huur op aantrekkelijke en dure locaties. Als grote beleggers huurwoningen overnemen zou dat alleen kunnen als de huren opgetrokken mogen worden naar de markt.....anders zijn er weinig gegadigden.

Voor de koopmarkt wezenlijke verbeteringen maar voor de corporaties weinig zicht op verbetering financiele positie om die noodzakelijke nieuwbouw te plegen.  

De btw-korting van 21 naar 6% en dat het aantrekkelijker wordt om lege kantoorpanden om te bouwen tot kantoorruimte zijn goede punten die wellicht tot meer werk zullen leiden.

Volgens mij is wonen een eerste levensbehoefte dus de BTW zou naar 6% moeten, niet tijdelijk maar permanent en voor alle woningen en renovatie van woningen, ook op het isoleren van woningen. De huurverhoging is dacht ik getrapt en bedoeld om scheefwoners hun goedkope huurhuis uit te jagen.

Dat hypotheken weer afgelost moeten worden vind ik terecht, doordat jarenlang niet afgelost hoefde te worden, kon iedereen meer geld lenen en dus stegen de verkoopprijzen van de woningen, die lucht moet er uit.

Met mijn BTW voorstel wordt in één klap alle nieuwbouwwoningen een stuk goedkoper en vervolgens zullen de prijzen van bestaande woningen ook zakken. Steun aan starters is dan niet meer nodig, isolatiesubsidie kan vervallen, huurders kunnen een huis kopen en de markt gaat weer stromen. Verkopers van bestaande woningen ontvangen dan veel minder dan zij nu verwachten, maar zij kunnen dan verkopen, nu gebeurt er niets. Er moet dan wel een oplossing komen voor de restschuld van die mensen.

Het verbouwen van kantoren naar woningen is prima, we hebben nu toch te veel kantoren, hier in Utrecht komen veel kantoren vrij die daarvoor geschikt zijn. Ik kan morgen beginnen.

Die oplossing is er voor de restschuld. Die kan je meenemen als je een nieuwe woning koopt. Verder ga ik wel mee in jouw verhaal, al vraag ik me af hoe je het financiële gat gaat vullen van die algehele en blijvende BTW-vermindering. Want die is dan nog altijd veel hoger, dan de voordelen die de overheid zou hebben, bij afschaf van starterssteun en subsidies. 

Guus Cladder zei:

Volgens mij is wonen een eerste levensbehoefte dus de BTW zou naar 6% moeten, niet tijdelijk maar permanent en voor alle woningen en renovatie van woningen, ook op het isoleren van woningen. De huurverhoging is dacht ik getrapt en bedoeld om scheefwoners hun goedkope huurhuis uit te jagen.

Dat hypotheken weer afgelost moeten worden vind ik terecht, doordat jarenlang niet afgelost hoefde te worden, kon iedereen meer geld lenen en dus stegen de verkoopprijzen van de woningen, die lucht moet er uit.

Met mijn BTW voorstel wordt in één klap alle nieuwbouwwoningen een stuk goedkoper en vervolgens zullen de prijzen van bestaande woningen ook zakken. Steun aan starters is dan niet meer nodig, isolatiesubsidie kan vervallen, huurders kunnen een huis kopen en de markt gaat weer stromen. Verkopers van bestaande woningen ontvangen dan veel minder dan zij nu verwachten, maar zij kunnen dan verkopen, nu gebeurt er niets. Er moet dan wel een oplossing komen voor de restschuld van die mensen.

Het verbouwen van kantoren naar woningen is prima, we hebben nu toch te veel kantoren, hier in Utrecht komen veel kantoren vrij die daarvoor geschikt zijn. Ik kan morgen beginnen.

Inderdaad wat betreft de looptijd van 1 jaar is de tijdelijke BTW verlaging veel te kort. Bij grote projecten ben je qua voorbereiding die tijd al kwijt (ontwerpen, vergunningaanvragen, werkvoorbereiding, etc.). En de BTW verlaging geldt natuurlijk weer niet voor architecten en adviseurs, waar het hele bouwproces start ....:-( 

Het is alleen jammer dat een kantoor slopen en een nieuw appartementencomplex bouwen in de regel goedkoper en eenvoudiger is dan een kantoor strippen en omvormen tot woningen. Het idee is goed, maar vaak blijkt de praktijk toch weer anders. Zo is nog niet de helft van de kantoren geschikt om tot woningen om te vormen. Daarnaast geeft het een probleem om serieuze investeerders te vinden voor dergelijke projecten.

Ik ben dus wel erg benieuwd naar wat er dan precies gedaan gaat worden vanuit de overheid om omvorming te vereenvoudigen. Want technisch kun je het namelijk niet eenvoudiger maken...

Milo Yard zei:

De btw-korting van 21 naar 6% en dat het aantrekkelijker wordt om lege kantoorpanden om te bouwen tot kantoorruimte zijn goede punten die wellicht tot meer werk zullen leiden.

Het is gerommel in de marge en het gaat alleen om poen. Weinig of niet visionair. Het gaat niet om maatschappelijke verbeteringen of structurele verbeteringen in de (bouw-)economie. Het blijft kortzichtig en korte termijn denken. Steeds meer de overheid TEGEN de burger dan MET of VOOR de burger, zoals columnist Martin Sommer van de Volkskrant een tijdje geleden al terecht constateerde.

Of je nu 1,75 miljard afroomt, of 2 miljard, het blijft afromen, over de ruggen van bevolkings- en consumentengroepen die eenvoudig collectief te pakken zijn. Of het nu gaat via belastingheffing (oa via BTW) in de grote middenmoot van 1 - 1,5 keer modaal of bij de AOW-ers, of het nu gaat om huurders die geen kant op kunnen of om woningbezitters die hun huis niet kunnen verkopen maar wel moeten gaan opeten zodra ze van de AWBZ-voorzieningen afhankelijk worden.

Die 1,75 miljard is een collectieve WOZ-plus voor het financieren van EU-max 3%-reflex in de rijksbegroting. Zoals nu ook gemeenten via collectieve belastingen (WOZ en parkeertarieven) hun monopoliepositie voor sommige diensten en hun monopoliepositie in de openbare ruimte misbruiken voor het dekken van tekorten die Den Haag hen in de mik schoof en schuift.

Een schijntje gaat naar energiebesparing en er is een zwak gebaar naar renovatie. Met de grote mond die met name D66 alsmaar heeft voor het vlot trekken van de woningmarkt en de bouw, hebben partijen noch hun achterban echte fundamentele ideeën over alleen al de energetische / technische aanpak van al was het maar de (slechtste en meest lekke) helft van de woningvoorraad. 150 miljoen voor een fonds voor energiebesparing = minder dan 50 euro per woning = een lachertje als investeringsvehikel voor een woningbeheerder.

Renovatie belasten met 6 % ipv 21 % scheelt meer dan een slok op een borrel, maar geldt slechts voor een jaar. Nu gaan plannen voor renovaties betekent al snel op zijn vroegst een start van projecten over een half jaar en een looptijd van zeker 2 jaar vanaf nu.

Natuurlijk moeten onderwaterhypotheken voorkomen worden of snel opgelost worden. Financiële kaartenhuizen zijn een gevaar voor de financiële markt, ook voor hypotheekgevers die wel kunnen (blijven) betalen. Maar bedenk wel dat met name sinds de jaren '80 het bezit van eigen woningen heftig bevorderd is, o.a. om het Rijk af te koppelen van (volks-)huisvesting en het risico bij de bewoner zelf te leggen. Nederland werd van huurdersland met voorbeeldige sociale woningbouw en stadsplanning een land met intussen meer dan de helft van de woningen in eigen bezit + woningcorporaties die zich moesten of konden gaan gedragen als projectontwikkelaars die zich door marktwerking moesten bewijzen.

Marktwerking, het is het eeuwige adagium dat, mede onder invloed van de EU, de laatste tientallen jaren in een door collectiviteit en solidariteit redelijk stabiel beschaafd land gezorgd heeft voor een hoop ellende. Zie de uitwassen bij woningcorporaties, bij megalomane onderwijsinstituten, in het OV, in de zorgsector. Marktwerking is zelfs een lachertje in de markt waar het lijkt te werken, want in de telecommarkt is nog steeds sprake van, weliswaar onuitgesproken, kartels.

Hoe vaag: het wordt aantrekkelijker gemaakt om lege kantoorpanden om te bouwen tot woonruimte. Als de overheid zich nu eens echt laat gelden als monopolist in de openbare ruimte, laten ze dan eens concrete plannen maken voor de tegengaan van de alsmaar voortsluipende verrommeling van het landschap in de vorm van weer een bedrijventerrein met dooie dozen en gedateerde kantoren. En voor het tegengaan van steeds vaker lang leeg staande dooie gedateerde kantoren. Maar gemeenten zijn corrupt in dit proces, want verkoop van bouwgrond levert poen op, terwijl op bestaande bedrijventerreinen grondposities en gebouwbezit onderhevig zijn aan speculatie en die fijne marktwerking.

De cirkel komt steeds weer rond als het gaat om poen garen. Geen echte investeringen, geen investeringsklimaat. Alleen maar korte termijn denken en de burger laten betalen, via hoge belastingdruk, via bezuinigingen, via lokale belastingen, via lokale bezuinigingen.

Nooit een echte organisatorische, sociaal-economische, technische en fundamentele oplossing uit partijen, noch uit de 2e Kamer, noch van ministeries.

Het laatste visionaire project met een met drive betrokken overheid: de Deltawerken.

Bijv. bij de Betuwelijn en bij de HSL heeft de overheid alle kansen laten glippen.

Nu zijn er op de woningmarkt: nieuwbouw en renovatie slagen te maken waar de bouwnijverheid en samenleving om vragen, en weer laten de inhalige overheid en de politiek het afweten. Het is mij een raadsel waarom bijv. Bouwend Nederland positief reageert op het woningakkoord van PvdA-VVD-D66-CU-SGP.

WAKKER WORDEN !!

Hulde! Volledig met het onderstaande eens.

jan w. bol zei:

Het is gerommel in de marge en het gaat alleen om poen. Weinig of niet visionair. Het gaat niet om maatschappelijke verbeteringen of structurele verbeteringen in de (bouw-)economie. Het blijft kortzichtig en korte termijn denken. Steeds meer de overheid TEGEN de burger dan MET of VOOR de burger, zoals columnist Martin Sommer van de Volkskrant een tijdje geleden al terecht constateerde.

Of je nu 1,75 miljard afroomt, of 2 miljard, het blijft afromen, over de ruggen van bevolkings- en consumentengroepen die eenvoudig collectief te pakken zijn. Of het nu gaat via belastingheffing (oa via BTW) in de grote middenmoot van 1 - 1,5 keer modaal of bij de AOW-ers, of het nu gaat om huurders die geen kant op kunnen of om woningbezitters die hun huis niet kunnen verkopen maar wel moeten gaan opeten zodra ze van de AWBZ-voorzieningen afhankelijk worden.

Die 1,75 miljard is een collectieve WOZ-plus voor het financieren van EU-max 3%-reflex in de rijksbegroting. Zoals nu ook gemeenten via collectieve belastingen (WOZ en parkeertarieven) hun monopoliepositie voor sommige diensten en hun monopoliepositie in de openbare ruimte misbruiken voor het dekken van tekorten die Den Haag hen in de mik schoof en schuift.

Een schijntje gaat naar energiebesparing en er is een zwak gebaar naar renovatie. Met de grote mond die met name D66 alsmaar heeft voor het vlot trekken van de woningmarkt en de bouw, hebben partijen noch hun achterban echte fundamentele ideeën over alleen al de energetische / technische aanpak van al was het maar de (slechtste en meest lekke) helft van de woningvoorraad. 150 miljoen voor een fonds voor energiebesparing = minder dan 50 euro per woning = een lachertje als investeringsvehikel voor een woningbeheerder.

Renovatie belasten met 6 % ipv 21 % scheelt meer dan een slok op een borrel, maar geldt slechts voor een jaar. Nu gaan plannen voor renovaties betekent al snel op zijn vroegst een start van projecten over een half jaar en een looptijd van zeker 2 jaar vanaf nu.

Natuurlijk moeten onderwaterhypotheken voorkomen worden of snel opgelost worden. Financiële kaartenhuizen zijn een gevaar voor de financiële markt, ook voor hypotheekgevers die wel kunnen (blijven) betalen. Maar bedenk wel dat met name sinds de jaren '80 het bezit van eigen woningen heftig bevorderd is, o.a. om het Rijk af te koppelen van (volks-)huisvesting en het risico bij de bewoner zelf te leggen. Nederland werd van huurdersland met voorbeeldige sociale woningbouw en stadsplanning een land met intussen meer dan de helft van de woningen in eigen bezit + woningcorporaties die zich moesten of konden gaan gedragen als projectontwikkelaars die zich door marktwerking moesten bewijzen.

Marktwerking, het is het eeuwige adagium dat, mede onder invloed van de EU, de laatste tientallen jaren in een door collectiviteit en solidariteit redelijk stabiel beschaafd land gezorgd heeft voor een hoop ellende. Zie de uitwassen bij woningcorporaties, bij megalomane onderwijsinstituten, in het OV, in de zorgsector. Marktwerking is zelfs een lachertje in de markt waar het lijkt te werken, want in de telecommarkt is nog steeds sprake van, weliswaar onuitgesproken, kartels.

Hoe vaag: het wordt aantrekkelijker gemaakt om lege kantoorpanden om te bouwen tot woonruimte. Als de overheid zich nu eens echt laat gelden als monopolist in de openbare ruimte, laten ze dan eens concrete plannen maken voor de tegengaan van de alsmaar voortsluipende verrommeling van het landschap in de vorm van weer een bedrijventerrein met dooie dozen en gedateerde kantoren. En voor het tegengaan van steeds vaker lang leeg staande dooie gedateerde kantoren. Maar gemeenten zijn corrupt in dit proces, want verkoop van bouwgrond levert poen op, terwijl op bestaande bedrijventerreinen grondposities en gebouwbezit onderhevig zijn aan speculatie en die fijne marktwerking.

De cirkel komt steeds weer rond als het gaat om poen garen. Geen echte investeringen, geen investeringsklimaat. Alleen maar korte termijn denken en de burger laten betalen, via hoge belastingdruk, via bezuinigingen, via lokale belastingen, via lokale bezuinigingen.

Nooit een echte organisatorische, sociaal-economische, technische en fundamentele oplossing uit partijen, noch uit de 2e Kamer, noch van ministeries.

Het laatste visionaire project met een met drive betrokken overheid: de Deltawerken.

Bijv. bij de Betuwelijn en bij de HSL heeft de overheid alle kansen laten glippen.

Nu zijn er op de woningmarkt: nieuwbouw en renovatie slagen te maken waar de bouwnijverheid en samenleving om vragen, en weer laten de inhalige overheid en de politiek het afweten. Het is mij een raadsel waarom bijv. Bouwend Nederland positief reageert op het woningakkoord van PvdA-VVD-D66-CU-SGP.

WAKKER WORDEN !!

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2024   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+