BouwProfs

De bouw online verbonden.

Kabinet, bonden, werkgevers en milieuorganisaties zijn het eens over het Energieakkoord. De Sociaal-Ecomomische Raad (SER) heeft dat woensdag officieel bekendgemaakt. De maatregelen zijn nog niet volledig doorgerekend, maar minister Kamp (economische zaken) heeft 375 miljoen euro extra toegezegd om de verduurzaming verder te stimuleren. Het plan moet Nederland in tien jaar brengen van 4 procent duurzame energie-opwekking nu, naar 16 procent in 2023. 

Afgesproken is onder meer dat er subsidies en belastingvoordelen komen die huizeneigenaren moeten stimuleren hun woning energiezuiniger te maken. Zo wordt bijvoorbeeld de huidige fiscale regeling voor zonnepanelen uitgebreid.

Hoe beoordeel jij de afspraken die gemaakt zijn? Op BouwProfs horen we graag jouw mening hierover.

Weergaven: 537

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

windmolen gebeuren en kolencentrales daar ben ik voor alhoewel ik wel vrees voor verlies van banen in een moeilijke tijd.
Uiteraard levert de bouw van windmolenparken ook weer banen op maar dit zijn andere banen dan het verlies in de drie gemeenten.

De subsidie op zonnepanelen is leuk
het volgende vindt ik echter een aanfluiting

Gecertificeerde bedrijven zouden, net als de apk bij auto's, moeten controleren of bedrijven op het gebied van energiebesparing wel doen wat ze moeten doen. De energiebedrijven en minister Kamp stellen daarvoor een fonds beschikbaar.

Een mega investering, opleiding, certificering papierwerk etc.
en dat allemaal voor een ter beschikking gesteld fonds wat leeg raakt.
Ik zie een nieuwe flop al ontstaan.
Zodra de pot leeg is, is de overheid er klaar mee, en gebeurd er niets meer.

Wil dit werken dan zal de overheid regulering aan strenge eisen wettelijk vast moeten stellen, voordat de pot leeg is zodat er een voldoende draagvlak blijft om je werkzaamheden uit te voeren.

Tevens vindt ik het maar een mager akkoord zonder enige ruggengraat.
Waar is de visie van lange termijn waarmee we een gerichte cultuuromslag kunnen maken die niet alleen maar beperkt blijft tot het wel of niet aanwezig zijn van een subsidiepotje.

Wat ik eerst wel eens zou willen weten, gaat het Energieakkoord uit van een nieuw, eerlijk energielabel of wordt het huidige oneerlijke label bedoeld? 

Het Energieakkoord gebruikt het energielabel als sturing- en toetsingsinstrument. Zo zullen in de bestaande bouw jaarlijks 300.000 woningen en andere gebouwen minimaal twee labelstappen moeten maken. In 2020 moet in de sociale verhuur gemiddeld label B zijn bereikt en in de particuliere verhuur minimaal label C in 80% van de gevallen.

Het is geen geheim dat het huidige energielabel op hoofdpunten niet klopt. In de huursector waar sterk op verbetering van het label wordt gestuurd, komt al naar voren dat de gasbesparing tegenvalt omdat dakisolatie lang niet zoveel energiebesparing oplevert als ‘gedacht ‘.  Bovenop deze tegenvaller komt nog het hoger elektriciteitsgebruik vanwege de installaties, die zijn toegepast omdat ze zo leuk meetellen in het label.

 

Kortom, gaat het in het Energieakkoord echt over energiebesparing of is dit opnieuw een instrument uit de bekende polder om innovaties te weren en de markt te verdelen  tussen de machtigsten,  ten koste van de echte energiebesparing? 

 

Het nieuwe Energieakkoord? . . . . . Het gaat niet door.
Zoveel domheid in dit land.
Ik keek net naar het TV programma Hollandse zaken. vandaar mijn botte oordeel.
Het zou dom zijn kolen en kern centrales in het wilde weg / willekeurigte / lukraak / ruckzigloos te
sluiten..
Bijbouwen AUB ! ver buiten Holland doet men dat ook.
De continuïteit komt dan in Nederland in gevaar als men alleen op alternatieven draait waardoor
computers ook niet meer werken door stroomuitval.
De techniek is op dit moment nog niet zover helaas of gelukkig.
Herinner de fatale stroomstoring in noord - Duitsland. Wekenlang geen stoom, door alleen op
windmolens te vertouwen, de economie ter plaatse tot nul teruggebracht. Een ramp.
Dit mocht ik ook zeggen bij de directeuren van Neerlands grote energie maatschappijen en
Europarlementarieers. in vergadering. : Dat de stand-by en vliegwielwerkingvan ongekend beang
is.
Het enige probleem van de energie maatschappijen was,
dat er personeel was wat,
"duimen zat te draaien" omdat er niets te doen was vanwege in sommige gevallen maar in 10% van
de tijd geleverd moest worden.
Het meeste is wel afgeschreven maar dat betekent niet dat het waardeloos is.
Als dat het probleem is? combineer alle rijks-monitor functies dan. Dat maakt het werk stukken
interessanter voor degene die er werken. Rijkswaterstaat / politie./ terrorismebestrijding / advisering
en voorlichting van het bedrijfleven ivb met afname. / statistische verwerking. / bouwen voor de
toekomst.
Dit hele verhaal heeft ook al in de krant gestaan en is nog steeds van toepassing.

 

In de krant staat dat ieder huis verplicht wordt aan een energielabel `a €200,-
Zelf ben ik niet tegen controlle en registratie om tot betere resultaten te komen.
Maar van dit idee zie ik niets terecht komen.
De eene overheid is de andere niet.


Dat bewijst het handelen van de over mij gestelde oveheid naar mij toe.
De toegewezen "woonst" = (zuid Nederlands) was zo slecht dat ik nu mijn intrek genomen heb in een
avalcontainer met eigen gemaakt dak omdat die wel veel gezonder is dan het verplichte "schimmelhok"
wat men eerder voor mij bedacht had.
Het ontbreekt hier in het land aan normen en waarden.
Zo worden de verplichte M³ per persoon nooit nageleefd Oosteuropeanen Polen e.d. worden
vijf hoog opgestapeld in een oude carravan.
Waarom geen persoons-gebonden-label ipv de problemen buiten de mens te zoeken?
Waarom geen "gezondheidslabel" ingevoerd of een "ik-kan-goed-tegen-de-kou" label.
Of een "wat-voeg-ik-toe-aan-deze-maatschappij" label.
Zo ken ik een tweeenzeventig jarige die op de winterdag een paar honderd kilometer rijd op een
bromfietsje. voor hem een "ik-kan-goed-tegen-de-kou + armoe" label.
Maar dan kan ik me ook voorstellen dat mensen die afkomstig zijn uit warme landen in Nederland het
meer dan vijftig procent warmer willen hebben. Bijvoorbeeld. Als het tien graden buiten is geen vijftien
maar drieentwintig graden. Men kan er niet omheen dat het discrimineerd en verregaande inbreuk op de
privecie is.

Doch echter men leeft in een maatschappij niet alleen maar met elkaar en zo zijn er ook gedeelde
verantwoordelijkheden. De gezamelijke toekomst is in ieders belang. Na de liberalisering van de
energiemarkt en wet openbaarheid bestuur. Pleit ik voor een wet "openbaarheid energie gegevens van en
voor iedereen." Het doel is dat er over gepraat wordt en vergeleken om tot verantwoorde bezuiniging te
komen.

Graag zou ik willen inhaken op deze discussie, mede omdat mijn onderneming, actief in het aanbrengen van vloerisolatie, belang heeft bij een goed akkoord. Tijdens het lezen van dit akkoord is mij duidelijk geworden dat er een deal is gesloten tussen grote energiebedrijven en de overheid, die voor MKB isolatiebedrijven wel eens desastreus kunnen uitpakken.

1. Er wordt in het akkoord gesproken over de mogelijkheden voor energiebedrijven om leningen te verstrekken voor isolatie van woningen, die dan afbetaald worden via de energierekening. Energiebedrijven hebben bij het aanbieden van hun (vaak niet zo milieuvriendelijke) producten daarmee een grote troef in handen gekregen om de klant naar zich toe te trekken. Dit is concurrentievervalsing, want kleinere isolatiebedrijven kunnen deze mogelijkheid niet bieden. Het zou voor andere isolatiebedrijven dan ook mogelijk moeten zijn om een dergelijke constructie te mogen opzetten, waarbij de lening afbetaald wordt via de energierekening. Ik begrijp niet dat dit punt niet door MKB Nederland wordt opgemerkt.

2. De energiebedrijven mogen de op handen zijnde uitrol van slimme meters bij hun klanten benutten om meteen energiebesparende maatregelen aan te bieden, een soort koppelverkoop dus. Wederom wordt hier een concurrentievoordeel gegund aan de grote energiebedrijven ten koste van isolatiebedrijven.

3. Als de energiebedrijven de markt gaan domineren, wordt de toepassing van purisolatie, die door de slechte reputatie al als maatschappelijk ongewenst beschouwd wordt, via de achterdeur toch weer binnengehaald. Hier is het milieu niet mee gediend, zoals uit verschillende rapporten al is duidelijk geworden. Je kunt je sowieso afvragen waarom juist energiebedrijven met name purisolatie toepassen, als duidelijk is dat het spul in de praktijk lang niet zo goed isoleert (lees de rapporten hierover) als ze de klant voorspiegelen. Mogen we soms niet teveel energie besparen, want slecht voor de winst?

Kortom, hebben de heren/dames onderhandelaars die dit akkoord in mekaar hebben gezet, en dan met name MKB Nederland, liggen slapen of is het een welbewuste poging de energiebedrijven de gelegenheid te geven de isolatiemarkt naar zich toe te trekken, waardoor miljoenen aan stimulerings-(lees: belasting-)geld uiteindelijk in de zakken van buitenlandse aandeelhouders verdwijnt? 

Verder ben ik het met de mening van de heer Willemsen eens over de onwenselijkheid dat dit akkoord het huidige oneerlijke energielabel als norm blijft stellen.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2024   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+