BouwProfs

De bouw online verbonden.

In hoeverre snijden doelstellingen duurzaamheid van de overheid nog hout?

Actievoerders van Milieudefensie hebben op vandaag het paleis op de Dam beklommen en spandoeken met de leus 'Rijk aan fout hout' opgehangen. De organisatie protesteert hiermee tegen het inkopen van fout hout door de rijksoverheid, waarmee de overheid zich niet aan haar eigen beleid voor duurzaam inkopen houdt.

Milieudefensie brengt vandaag een onderzoek naar de inkoop van duurzaam hout naar buiten. Bij zeventig procent van de onderzochte bouwprojecten werd door de rijksoverheid fout hout ingekocht. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor de renovatie van het paleis, waar onder meer niet-duurzaam okoumé hout uit West-Afrika is gebruikt dat niet voldoet aan de duurzaamheidseisen die de overheid zichzelf stelt. Okoumé staat op de rode lijst van bedreigde soorten van IUCN.

De rijksoverheid heeft als doelstelling in 2010 honderd procent duurzaam in te kopen. Dat is in een groot aantal gevallen niet gelukt. Behalve bij het paleis op de Dam is er bijvoorbeeld bij het ministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken, het Rijksmuseum en het nieuwe kantoor van de belastingdienst in Groningen, fout hout gebruikt. Geert Ritsema van Milieudefensie: “Als het bij zulke grote bouwprojecten al niet goed gaat, moeten we constateren dat de rijksoverheid zich niet genoeg inspant om fout hout te weren.” Provincies, waterschappen en gemeenten hadden een lagere doelstelling, maar scoorden beter in het onderzoek.

Milieudefensie roept staatssecretaris van infrastructuur en milieu Joop Atsma op om het beleid vooor duurzaam inkopen beter uit te voeren. Geert Ritsema: “Als grootverbruiker van hout en vanwege de voorbeeldfunctie die de overheid heeft, moeten ze de deur echt dichtgooien voor fout hout.” De milieuproblematiek die voortkomt uit het niet-duurzaam inkopen van hout is groot. Jaarlijks verdwijnt er zo'n 13 miljoen hectare aan bos, dat is meer dan drie keer de oppervlakte van Nederland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor het behoud van de biodiversiteit in de wereld, en voor de dieren en mensen die afhankelijk zijn van deze bossen.

Hoe kijkt u tegen de cijfers aan zoals Milieudefensie ze presenteert? Snijden de doelstellingen rondom duurzaamheid van de overheid nog hout wat u betreft? 

Weergaven: 218

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

De doelstellingen sijden zeker nog hout, maar aan de uitvoering blijkt dus nog veel te schorten. Ik vind het heel goed dat deze cijfers gepresenteerd worden. Sjieker was geweest als de overheid zelf (regelmatig) zo'n onderzoek uitvoert en erover publiceert, a la Duurzaamheidsjaarverslagen. Stel realistische doelstellingen en rapporteer open en transparant hoe het er voor staat.

 

Dat het niet allemaal meteen voor 100% gehaald wordt in de complexe realiteit is begrijpelijk, maar de voorbeeldfunctie van de overheid is hierin cruciaal en vereist daarom extra inspanningen.  Commerciele organisaties mogen dit niet als excuus zien om zich zelf dan ook maar niet of minder voor dit belangwekkende onderwerp in te zetten.

Cijfers zijn zeer verontrustend en tonen aan, dat er te weinig wordt gedaan aan handhaving ( ook bij de projecten van de overheid )

Zolang er nog veel geld valt te verdienen door binnenlandse - en buitenlandsehouthandel en overheden aan de ongewenste houtkap ( zie recente discussie m.b.t. meranti uit Maleisie waarbij Atsma is gezwicht voor handelsrepercussies ) moet er niet verwacht worden dat de markt zijn verantwoordelijkheid neemt en onder het enige echt verantwoorde FSC - label levert en verwerkt.

Uitstekend dat hier een topje van de bekende ijsberg, (waar we dus allemaal aan mee doen ...) tevoorschijn komt.

Beschamend ook. En daarom ook goed dat er gelukkig mensen zijn die niet bang zijn hun nek uit te steken.

Ik heb zelf een aantal jaren bij de Rgd gewerkt, en, ondanks dat er aan alle kanten veel zorgvuldigheid gepropageerd wordt (en natuurlijk ook best wel dingen goed gaan), gaat er nog heel veel niet goed, en veel geld onnodig over de balk.

 

Overigens speelt hier nog een andere vraag natuurlijk: wanneer men waarde hecht aan cultureel erfgoed, hoeveel waarde hecht men dan aan de bronnen die toekomstig cultureel erfgoed mogelijk zouden moeten maken (laat staan  behoud van wat er al is)?

Het is zeer goed dat zulke cijfers naar buiten komen. De overheid moet het voorbeeld zijn, en is de enige die middels maatregelen het 'foute' hout uit de bouwwereld zou kunnen krijgen.

Weten de verantwoordelijken van de overheid zelf wel of er 'fout' hout wordt toegepast in hun projecten?

Het opstellen van convenanten, afspraken, beleidsvoornemens enz. gaat gepaard met feestelijke ondertekeningen en het heffen van het glas.

In de praktijk blijkt dan dat bestekschrijvers, inkopers, opzichters e.d. dit links laten liggen en zich er niets van aan trekken.

Als we echt iets willen veranderen moeten we veel zaken eenvoudiger en transparanter maken in duidelijk Nederlands zodat het vanzelfsprekend wordt.

De illegale kap van hout is een verschijnsel dat zich op mondiaal niveau voordoet en sterk wordt beïnvloed en gevormd door het globalisatieproces. Vanwege deze hoedanigheid kan deze vorm van criminaliteit worden aangemerkt als global crime. De illegale kap van tropisch hardhout en de handel daarin concentreert zich in een aantal landen. Dit zijn: Brazilië, Kameroen, Congo en Indonesie. UIt onderzoek blijkt dat meer dan 50% van alle tropisch hardhout tot de categorie "fout" moet worden gerekend. zie 

Teunissen, M.E. (2006). De weg van het groene goud. De invoer van illegaal Indonesisch tropisch hardhout en de handhaving daaromtrent in Nederland. Amsterdam: Vrije Universiteit, Afdeling Strafrecht en Criminologie.

 

De cijfers van Milieudefensie zijn zeer verontrustend. Graag zou ik willen weten of deze cijfers geverifieerd kunnen worden.

De doelstellingen van duurzaam inkopen zijn niet verkeerd, maar met de naleving is het kennelijk droevig gesteld. Goed dat er cijfers naar buiten komen en ik hoop dat kamervragen een serieuze benadering mogelijk gaan maken.


Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+