BouwProfs

De bouw online verbonden.

Vraag inzake lekkages in aangebracht lood binnen opgaand metselwerk.

in een in de jaren 70 van de vorige eeuw aangebracht lood in schoorsteenkanalen en ander opgaand metselwerk zijn in de loop der jaren diverse lekkages geconstateerd.

Het lood is vlak overlappend gelegd met soms slechts een paar cm overlap. Er zijn zelden goede open stootvoegen aanwezig en naar ik afgelopen vrijdag heb geconstateerd is op plaatsen waar dilataties in het gebouwblok zijn aangebracht het lood hier ononderbroken overheen ligt.

De overlappen zijn (soms) afgeplakt met soort van aluminium vetband wat in verregaande staat van ontbinding verkeert waardoor er zichtbaar water onderdoor gelopen is. Verder is het lood wat over de dilataties ligt geschuurd. Ook is het opstaand lood in de spouw tegen het opgaande binnenblad gedicht met datzelfde aluminium vetband en niet in het metselwerk ingewerkt.

Mijn vraag is nu, zouden jullie adviseren om alleen bij de geconstateerde lekkages te gaan onderzoeken en oplossen van problemen, of om overal actie te gaan ondernemen? Dan gaat het namelijk wel om heel veel. 

Weergaven: 1247

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Indien er in de afgelopen 50 jaar slechts enkele lekkages (dus mede afhankelijk van de conditiescore) zijn geconstateerd is het raadzaam om ook slechts de geconstateerde lekkages te herstellen. Wel is het raadzaam om na deze 50 jaar ook te kijken naar de kwaliteit (lees conditiescore) van het voegwerk zodat er mogelijk werkzaamheden te combineren zijn. Vaak zijn de kosten voor de bereikbaarheid van doorslaggevend belang om de juiste keuzes te maken.

Een loodslabbe is bedoeld om het water af te voeren dat als gevolg van de regendoorslag aan de binnenzijde van het buitenspouwblad naar beneden loopt.

Als het buitenspouwblad vol en zat gemetseld is en dat is vanaf de zestiger jaren meestal het geval, dan komt regendoorslag niet of slechts sporadisch voor. Op grond hiervan is het aan te bevelen om alleen bij de lekkages e.e.a. te onderzoeken. Een regenproef kan hierbij heel behulpzaam zijn.

Een punt van aandacht bij het onderzoek is de hoogte van de dakopstand bij de dakvlakken. Bij oudere bouw is deze soms te laag om te voorkomen dat de windstuwing het regenwater onder het lood door over de rand van de dakbedekking "duwt". Met name bij slecht afwaterende daken is dit een schademechanisme dat zeker onderzocht moet worden. 

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2024   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+