BouwProfs

De bouw online verbonden.

Moeten aannemers in het gat springen dat aanbesteding heet?

Leon Creugers is directeur van Woningstichting Voerendaal. En Leon is een beetje boos lees ik op zijn bijdrage op Linkedin. Leon heeft een aanbesteding gedaan bij drie behoorlijk gerenommeerde aannemers.

Wat wil nu het geval, 4 dagen voor de daadwerkelijke aanbesteding willen de betrokken aannemers niet meer, alleen één op één. Reden? "In het kader van ketensamenwerking" zoals één van de aannemers het beargumenteert. "Goed voor de aannemer, dus ook voor de opdrachtgever" geeft een andere betrokken aannemer als argument.

Leon is boos, hij noemt het beestje meteen bij de naam in zijn bijdrage: chantage. Immers, waar vindt hij op zo'n korte termijn nog vervangers? "De zoveelste poging van de bouw om een greep te doen in de beurs van opdrachtgevers" aldus Creugers.

Volgens hem is het tijd voor de kleinere aannemers om te investeren in kwaliteit van hun organisatie en in het gat te duiken wat de grote aannemers nu creëren. Hij roept de kleinere aannemers op te reageren die in het ontstane gat durven te springen.

Hoe kijk jij naar het pleidooi van Leon Creugers? Heeft hij een punt? Is dit een kans waar de kleinere aannemer op moet inspringen? We horen graag jouw mening hierover.

Weergaven: 611

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Te weinig achtergrond informatie om op dit eenzijdige reactie te kunnen reageren.
- Wat zijn de kaders van de aanbesteding geweest?
- Zijn er door de aannemers niet eerder signalen afgegeven van onredelijke aanbestedingscondities?
Ik denk niet dat kleine aannemers de risico's van een middelgroot aanbestedingstraject aandurven.

het blijft een gevaar om snel te reageren (mede gezien de opm. van Theo Overman).

en mede de vraag in hoeverre deze aanbesteding wel of niet in overeenstemming  was met de richtlijnen van de Gids Proportionaliteit ( de Gids is mede met de uitvoerende bedrijven tot stand gekomen).

maar mijn 1e gedachte:

1. wel erg laat om dat te melden dat had ook eerder gekund; daar hoort een gelijksoortige afstraffing bij van dan maar helemaal niet meedoen.   

2. wel erg toevallig dat ze  -alle vier  bij DIT werk - op zelfde tijdstip dit melden. dat is wel heeeel erg toeval waarbij je de mogelijkheid van vooroverleg niet meer geheel kan uitsluiten. Het argument van keten samenwerking lijkt me in dit geval niet terecht. 

3. als de grote bedrijven er blijkbaar zo breed over denken lijkt me de uitnodiging naar kleinere bedrijven een reële vraagstelling/oplossing. Alsnog naar 1 op 1 kan nu eenmaal niet, dat zou voortrekken zijn. en aannemers zijn vaak fel tegen loten dus dat is ook geen optie. 

Meneer Creugers laat zich wel heel sterk beperken tot de grenzen van zijn eigen leefwereld.

Toont geen enkel benul welke maatschappelijke ellende veroorzaakt wordt door aanbesteden. Mijn stelling is, en daarbij realiseer ik me dat dit het andere uiterste is:

Aanbesteden zou bij de wet verboden moeten worden.

Waarom zouden bedrijven zich druk moeten maken over tegen scherpe prijzen gaan werken, terwijl er nauwelijks ruimte is om aan de verplichtingen te kunnen voldoen? Waarom niet één op één in bouwteam samen tot een overeenkomst komen, met respect voor elkaars mogelijkheden en belangen? Welk respect bij aanbestedingen per definitie niet aanwezig is, dan mag een aannemer voldoen aan de éénzijdig opgelegde eisen van zijde opdrachtgever. Mag je daar dan een keer voor bedanken?

Moeten die kleinere aannnemers nu gelukkig zijn dat zij die calculatiekosten op hun nek mogen nemen, terwijl 70 tot 90% van deze kosten NIET tot een opdracht leiden. Waarbij het nog maar de vraag is of deze aannemers kunnen voldoen aan alle eisen die een bestek aan een opdracht stelt?

Kun je op tijd beginnen, als er tegelijkertijd al boetes staan op te laat opleveren? Moet je dar nu zin in hebben?

Ik ben me terdege bewust dat het nog maar enkele jaren geleden is dat aannemers in al hun overlevings - opportunisme nog achter iedere anabesteding aan kropen. Maar de markomstandighed zijn veranderd. Nu zal ook een coörperatie directeur uit zijn ivoren toren af moeten dalen. 

 

Als opdrachtgever bepaal je op welke wijze je aanbesteed jij hebt de regie.

Het is netjes als je onderhands maar 3 partijen uitnodig, in de weg en  waterbouw wordt vaak openbaar aanbesteed.

De partijen die je uitgenodigd maken een grote kans het werk te krijgen.

Maak de partijen duidelijk dat de hoogste inschrijver een jaar lang niet wordt uitgenodigd,  daarmee draai jij niet steeds in het zelfde kringetje rond en worden aannemers extra geprikkeld. Het komt verder je integriteit ten goede.

Een kleine aannemer kan ook aan je criteria voldoen, het is niet de grootte van de omzet die bepaalt of een werk goed wordt afgehandeld.

Laat deze aannemers weten dat ze voorlopig niet meer worden uitgenodigd.

Aanbesteden is een goed instrument om een marktconforme prijs voor je werk te krijgen.

Zou het ook mogelijk zijn om met een voor-aanbesteding te werken om een aannemer te selecteren waarmee in bouwteamverband met open begroting verder wordt gewerkt. Bij kleine (particuliere) projecten gebeurt dat wel vaker.

Dat gegadigden, ondanks eerder getoonde interesse en gewekte verwachtingen, pas 4 dagen voor de aanbestedingsdatum afzeggen is zacht gezegd niet netjes. Aan de kant van de aannemers zitten wel een aantal problemen. Een bekend adagium is: Wanneer verdienen aannemers: Als het morgen goedkoper is dan vandaag. Wanneer verliezen aannemers: Als het morgen duurder is dan vandaag. Gezien de toenemende werkvoorraad wordt het morgen duurder dan vandaag. De situatie voor een aannemer is nu: Kan/mag ik mij de kosten voor het maken van een offerte met een onzekere uitslag veroorloven? Welke prijs risico's loop ik als ik de opdracht krijg? Welke risico's t.a.v. leveranties loop ik, als gevolg waarvan ik ook tegen een boete oploop voor te late oplevering. Een ander gegeven is: Bij een sterk oplopende werkvoorraad ontstaat er een financieringsprobleem. Onderaannemers en leveranciers kunnen/zullen zeer korte betalingstermijnen afdwingen en mogelijk zelfs vooruitbetalingen. Een extra reden om de betalingsregeling van een aanbesteding te mijden. Opdrachtgevers zullen er gezien de markt en de personele bezetting bij het uitvoerende bouwbedrijf rekening mee moeten houden dat "concurrentie" weer gekocht zal moeten worden.

est vreemd sommige onderdelen van de reacties. bijvoorbeeld boete voor te laat opleveren. Lijkt mij toch echt een losstand probleem dat totaal niets met de aanbestedingsvorm heeft te maken.  Ja ik ben het eens dat er veel onzinnige te laat clausules zijn. maar die clausules komen in alle soorten aanbestedingen wel of niet voor.

Op tijd betalen, hebben we net in de wet aangepast  en een paar jaar daarvoor ook al.

Ik kan een werk hebben dat openbaar is aanbesteed wat heel snel wordt betaald of heel traag wordt betaald, zoals dat ook in bouwteam op 2 manieren kan.  en naar Leo , "geen respect aanwezig" ? ik voel me beledigd.  respectloosheid komt aan beide zijden voor.     

   

Beste Ron,

Je bent blijkbaar persoonlijk beledigd op basis van een breed ingezette opinie mijnerzijds. Vervelend, niet mijn intentie om mensen persoonlijk te beledigen.

Het enige wat ik aan heb willen geven is dat opdrachtgevers een bestek schrijven vanuit hun belangen, niet die van uitvoerende partijen. Nu kun jij van mening zijn dat dat toch logisch is, en daar is ook een logica in te ontdekken, maar dat neemt niet weg dat er wel eens, tot vaak, bijna of geheel onmogelijke zaken in een bestek kunnen sluipen. Razendsnelle startdata (terwijl we allemaal weten dat een goede voorbereiding het halve werk is) en keiharde opleverdata (ongeacht niet beheersbare zaken als bijvoorbeeld weersomstandigheden) zijn hiervan belangrijke voorbeelden. 

Hoe dan ook, éénzijdig opgelegd door opdrachtgever, en de uitvoerende partij mag daar JA en AMEN tegen zeggen.

Samenwerken, het woord zegt het al, is een activiteit waarbij organisaties SAMEN iets gestalte geven. Wat start met respect voor elkaar belangen, wensen en mogelijkheden. Wat dus NIET uitgaat van éénzijdig opgelegde zaken, zoals ik dit hierboven aangeef.

Daarbij snapt iedere bouworganisatie de belangen van snel starten en en snel opleveren, en iedere bouworganisatie wil daar aan meewerken, in kader van SAMENwerken. Binnen de mogelijkheden van de organisatie.

Als je dat niet wilt of kunt zien, en jezelf op deze algemene stelling beledigd wilt voelen, ga dan vooral jezelf beledigd voelen. Weinig respect voor meningen die anders luiden dan je eigen mening. Je mag dus even in de spiegel gaan kijken.

Last but not least: als we het dan toch hebben over razendsnel starten en snel opleveren: een van de grootste tijdverspillers in het voortraject van een bouwproject, is de tijd die benodigd is voor opmaak en controle van een kwalitatief volwaardig bestek, en vervolgens de aanbestedingsprocedure. Bij een beetje serieus bouwteam kan er al tijdens ontwerpfase gecalcueerd worden, en kan het de vraag zijn of een bestek van meerwaarde zal zijn. Maar daar jij leeft van het maken van bestekken zul je het ongetwijfeld weer niet met me eens zijn. Dat vind ik prima, en daardoor ben ik niet beledigd. Ik hoop nog steeds van je reacties te leren.

Gegroet.

Leo , Ik ben niet zo snel beledigd, we spelen het spel ;-) .

Misschien ben ik 1 van de weinigen maar ik schrijf wel degelijk rekening houdend met de belangen van uitvoerende partijen. (en ik ben niet de enige).  

Dat neemt inderdaad niet weg dat "er wel eens, tot vaak, bijna of geheel onmogelijke zaken in een bestek kunnen sluipen". (dat  beaamde ik reeds) Inderdaad ook razendsnelle startdata "(terwijl we allemaal weten dat een goede voorbereiding het halve werk is) en keiharde opleverdata (ongeacht niet beheersbare zaken als bijvoorbeeld weersomstandigheden) zijn hiervan belangrijke voorbeelden."

En daarom  pleit ik ook altijd voor oplossingen om een te snelle startdatum te voorkomen. ik ben nu met een werk bezig waar dat zelfs wel heel extreem in de praktijk komt.  (maar de meeste werken laten die  keuze niet toe)     

"Hoe dan ook, éénzijdig opgelegd door opdrachtgever, " dat lijkt me behoorlijk logisch.

Maar als een uitvoerende een realistische tegenvoorstel doet, is mijn ervaring, wordt daar in veel gevallen  best serieus naar gekeken. (ook bij andere OG's).

"Samenwerken, het woord zegt het al, is een activiteit waarbij organisaties SAMEN iets gestalte geven. Wat start met respect voor elkaar belangen, wensen en mogelijkheden. Wat dus NIET uitgaat van éénzijdig opgelegde zaken, zoals ik dit hierboven aangeef."

Precies ... en dat doe ik dus in een normale aanbesteding... en niet in bouwteam .... Leo daar is bouwteam echt geen noodzaak voor. (normaals ik heb niets tegen bouwteam maar ik heb idd wel een hekel als andere systemen om mijns inziens onware reden worden afgeserveerd.

NB en dat heeft niets te maken met dat ik bestekken schrijf, ik bemoei me ook met ander werk en andere AB vormen.    

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2022   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+