BouwProfs

De bouw online verbonden.

Wat zijn de mogelijkheden om deelopdrachten in uitvoering te staken, te beëindigen of niet te gunnen vanuit de UAV?

Stel er wordt een aannemingsovereenkomst gesloten waarbij aannemer A en opdrachtgever B overeenkomen 4 gebouwen te realiseren voor een bepaald totaalbedrag. Bijgevoegd wordt een blad aanvullende bepalingen waarin o.a. staat dat de UAV 2012 van kracht is. 

Stel nu dat ná de formele gunning (deel)projecten een onverwachte wending nemen: opdrachtgever B besluit bijvoorbeeld om na contractondertekening één van de gebouwen tijdelijk in de wacht te zetten of misschien wel 2 van de 4 gebouwen niet door te laten gaan. Staat de UAV dit toe? Is dit juridisch (on)mogelijk? Moet dit gemotiveerd worden met gegronde redenen of is opdrachtgever na contractvorming altijd vrij in dergelijke keuzes?

UAV par. 14 lid 7 stelt dat opdrachtgever bevoegd is het werk in onvoltooide staat te beëindigen. Is dat hetzelfde als zich compleet bedenken en terugtrekken van een of meerdere bouwwerken? Vormen lid 9 en 10 hierin belemmeringen en is het zo dat de totaalopdracht (4 bouwwerken) eigenlijk gegund was zoals aanbesteed en opdrachtgever B vastzit aan de overeengekomen bouwsom? Zo ja hoe sluit je deze verplichting contractueel uit en maak je het mogelijk dat er tussentijds drastisch geknipt mag worden in de totaalopdracht?

Weergaven: 249

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Je zit nooit vast aan de bouwsom.

Als opdrachtgever kan je nooit worden gedwongen iets  te doen wat je niet wil.

De UAV is wat dat betreft soms wat ongelukkig verwoord waardoor je dat evt. anders kan lezen maar zo is dat in de UAV niet bedoeld. (in par. 14 zie ik überhaupt dat probleem al niet)    

Maar je zal de besparing altijd overeen moeten komen. Bij je voorbeeld  zal de methode 'besparing' de meest voor de hand liggende methode zijn.  maar dat er discussie zal zijn over wat die besparing is, dat is evident. Daarnaast heb je als ON uiteraard recht op 10 % winstdervingsvergoeding over de lagere omzet dan de oorspronkelijke aannemingssom (geheel los van hoeveel winst er is ingecalculeerd)

Afhankelijk hoe je contract in elkaar zit, is dat makkelijk of moeilijk. (Heb je als OG een begroting geëist? en heb je de begroting gesteld als te hanteren tarief in dergelijke gevallen?)

NB Mij ontgaat welke belemmering je in lid 9 en 10 ziet.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+