BouwProfs

De bouw online verbonden.

Is de Omgevingsvergunning terecht geweigerd vanwege een Beheersverordening?

Wie is er bekend met het begrip "Beheersverordening"? Op 08 december 2014 heb ik een aanvraag Omgevingsvergunning ingediend voor het uitbreiden van een woning, passend binnen het Bestemmingsplan.

De aanvraag moest voor 15 december 2014 ingediend zijn omdat op dat moment een Beheersverordening voor dat zelfde gebied vastgesteld werd. Deze verordening is op 09 januari 2015 in werking getreden.

De Omgevingsvergunning wordt nu geweigerd omdat er geen ruimte is voor de uitbreiding binnen deze verordening. Mijn mening is dat de Beheersverordening niet maatgevend is omdat deze nog niet geldig was op het moment van indienen en dat de Omgevingsvergunning ten onrechte is geweigerd. Klopt mijn mening?

Weergaven: 504

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Ambtenaren maken er een sport van om de boel te traineren en van uitstel afstel te maken.
Daar hebben ze het maar druk mee.
Een keer heb ik de hele procedure doorgelopen en dat duurde jaren. Uiteindelijk mocht het niet van de rechter. Daar was ik naderhand achteraf blij mee want het was toch al bijna boven mij budget.
Nu doe ik alles zo goedkoop en lelijk mogelijk binnen de perken van wat mag.
Er is geen probleem meer alleen een blijvende crisis.

Beste Andries,

Ik hoop dat je niet de lijn volgt van de 1e reageerder: bouw zo goedkoop en lelijk mogelijk. De bedoeling van een (goedkope) beheersverordening is om de bestaande situatie van een ontwikkelingsarm bestemmingsplan te beheren, dan wel te beheersen. Zelfs daar lopen de meningen over uiteen. De definitie van de bestaande situatie kan echter tot discussie leiden. De bestaande situatie kan beperkt of ruim gezien worden. De beperkte benadering gaat uit van hetgene dat werkelijk gerealiseerd is, dus de feitelijke bestaande situatie. Eventueel met beperkte uitbreidingen (bijvoorbeeld aan- en uitbouwen of dakkapellen) die via een binnenplanse afwijking al gerealiseerd konden worden. 
De ruime benadering is gerelateerd aan de bestaande juridische regeling, dus het vigerend bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunningen voor het afwijken. Hierbij kan het dus ook gaan om ontwikkelingen die waren toegestaan volgens het geldende bestemmingsplan die nog niet zijn gerealiseerd.

In de handreiking van de VNG wordt aan gemeenten geadviseerd uit te gaan van de vigerende regeling in beperkte zin. Alleen als er geen bestemmingsplan geldt kan ook uitgegaan worden van de feitelijke bestaande situatie. Alle mogelijkheden van het vigerende bestemmingsplan vertalen naar een beheersverordening, ook degene die nog niet gerealiseerd zijn, is niet in lijn met de bedoeling van de beheersverordening. Het is/was/lijkt nadrukkelijk niet de bedoeling ontwikkelingen mee te nemen in een beheersverordening.

Ook van belang: is er een afwijkingsregeling opgenomen? En: hoe is het overgangsrecht geregeld?

Handig leesvoer hierover:  http://www.vng.nl/files/vng/vng/Documenten/actueel/beleidsvelden/re...

Wellicht zijn er bouwprofs die weten van precedentgevende voorbeelden of van jurisprudentie hierover. Regeling bestaat sinds 2008.

In aanvulling op de toelichting van Cock wil ik het advies geven een gesprek aan te gaan met de verantwoordelijke wethouder en de behandelende ambtenaar. Dat kan veel licht en vaak ook ruimte geven in de problematiek. De onderliggende casus geeft te weinig informatie om een steekhoudend inhoudelijk advies te geven.

Update

De Gemeente heeft bakzeil gehaald en alsnog de Omgevingsvergunning verleend.

De stelling dat de Beheersverordening hier niet van toepassing is bleek te kloppen.

Wel jammer dat deze ambtenaar, hij hoort hier verstand van te hebben, aan zich zelf twijfelt en hierdoor weer een berg stres heeft veroorzaakt bij de opdracht, aannemer en ondergetekende.

Maandag gaat de bouw van start.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+