BouwProfs

De bouw online verbonden.

Wat heeft eigenlijk voorrang? Het Bouwbesluit of het Bestemmingsplan?

Raymond Mos stelt in de BouwProfs groep op Linkedin de volgende vraag:

Volgens het Bouwbesluit mag maximaal 50% van het achtererfgebied worden bebouwd; volgens het Bestemmingsplan maximaal 70 m2. Wat moet ik aanhouden?

Geef je antwoord aan Raymond door via deze discussie.

Weergaven: 2299

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Nogmaals, de 50 % regel betreft een bepaling uit hoofdstuk 2 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Het gaat niet om het Bouwbesluit. 

Altijd het bestemmingsplan aanhouden!

Sorry Frederike, Onzin. Lees het Besluit omgevingsrecht. Die teksten zijn er niet voor niets. Dit heet wetgeving.

 

In de vraag wordt aangegeven dat het Bouwbesluit de 50% regel bevat. Dat is niet juist. De 50% regel staat wel in bijlage 2 van het Beluit omgevingsrecht (Bor). Ik veronderstel dat de vraagsteller dit bedoeld.

 

Op de vraag welke regel bepalend is moet geantwoord worden dat beide regels bepalend zijn.

Zolang een bouwplan voldoet aan de regels van het bestemmingsplan, kan er in bepaalde gevallen geen omgevingsvergunning nodig zijn voor het aspect bouw, een en ander conform artikel 3, bijlage 2 Bor. De 50% regel is dan niet van belang, mits voldaan wordt aan de regels van het bestemmingsplan.

Indien het bouwplan niet voldoet aan de regels van het bestemmingsplan, kan er desondanks geen omgevingsvergunning benodigd zijn voor de aspecten bouw en strijd met met bestemmingsplan. Deze voorwaarden staan vermeld in artikel 2, bijlage 2 Bor. Een van die voorwaarden is de eis dat het achtererfgebied ten gevolge van het bijbehorende bouwwerk voor niet meer dan 50% bebouwd is. Om dit te kunnen toetsten is het van belang om te weten welke bijborende bouwwerken er nu reeds staan bij het oorspronkelijk hoofdgebouw.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2022   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+