BouwProfs

De bouw online verbonden.

Wat is nu eigenlijk de definitie van een CO2 neutraal gebouw?

Of beter gezegd, hoe zou deze definitie moeten luiden? CO2 neutrale woningen zijn natuurlijk de toekomst, als ze al niet het heden zijn. 


Maar het valt me op dat er nog veel over CO2 neutraal gesproken wordt in het kader van het terugdringen van de energievraag in de gebouwde omgeving. Maar zouden we de definitie niet verder moeten oprekken, en naar de volledige life cycle van het gebouw moeten kijken? Oftewel, ook het bouwen van de woning mee moeten nemen? Sterker nog, moeten we niet het toekomstige slopen van het gebouw mee overwegen in de bepaling of een woning / gebouw CO2 neutraal is? 

Ik ben benieuwd hoe u hier tegen aan kijkt en of het eigenlijk wel mogelijk is om de gehele life cycle mee te nemen en te beoordelen.

Weergaven: 1053

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Het lijkt me logisch dat er steeds meer gesproken wordt over CO2- of klimaatneutraal bouwen, de complete life cycle is hierop van invloed. Een gebouw heeft een bepaalde hoeveelheid CO2 in zich, door het fabricage proces van materialen, het bouwproces, het onderhoud en het gebruik van het gebouw. Alleen naar energie kijken, of alleen naar duurzame materialen is te eenzijdig. Vooral de combinatie van deze zaken en het mogelijke effect op onze omgeving, inclusief de belasting ervan, zijn belangrijk. Kortom, een stap verder hierin is zeker de moeite waard. Het leuke van CO2 is dat het meetbaar is en een gas is dat internationaal erkend is als broeikasgas. Hier laten wij bedrijven gebruik van maken. Onze opdrachtgevers laten wij zo geld besparen én verdienen. Uiteindelijk met als doel om beter voor onze aarde te zorgen en de omgeving bewust te maken van hoe het beter kan.
CO2 neutraal, betekent letterlijk: de som van opname(-) en emissie(+) = 0. Als je daar eens goed over nadenkt, dan is dit altijd zo, als je de periode waarover je meet maar lang genoeg neemt. Uiteindelijk was aardolie ook eens CO2 bindend organisme. Het gaat m.i. dus over de CO2 balans uitgezet tegen de tijd.
De hoeveelheid uitstoot CO2 (wereldwijd)binnen een tijdseenheid moet "gelijk" zijn aan de CO2 opname (wereldwijd) binnen diezelfde tijdseenheid. (Ja, gelijk, want uit balans door te "weinig" CO2 is nog steeds uit balans.)
Deze stelling is "waar" binnen een theoretisch model op moment "nul".
De uitstoot/opname balans is echter op dit moment niet in evenwicht, dus CO2 neutraal is voorlopig niet aan de orde, er is eerst een inhaalslag te maken om de balans te herstellen.
We moeten dat anders noemen: "de gebouwde omgeving die bijdraagt aan het herstel van de CO2 balans"... dat bekt niet lekker. Volgens mij moeten we dan minimaal naar een "afkorting", en bijvoorkeur in het Engels. Wat dachten jullie van "CRC" (Carbon Rebalance Contribution) of "E2B" (emissions to balance). Andere inzendingen zijn welkom.
Hoe het ook gaat heten, het "keurmerk" (wij kunnen niet zonder, anders is er geen stok achter de deur, niets te doen voor de afdeling marketing en (stel je voor) word je eigen verantwoording aangesproken(!)) moet de hele cyclus meenemen die door acties van mensen is bewerkstelligd. Dus "sloop" hoort daar zeker bij. Let wel, pre-project sloop en post-project sloop!
De "enige tijd" geleden gebonden CO2 in aardolie/gas moeten we helaas maar buiten beschouwing laten.
CO2 is geen "broeikasgas" maar een onmisbaar onderdeel van levenscyclus op aarde. De verstoring van o.a. deze cyclus kun je een bijdrage aan het broeikaseffect noemen.
Reactie via de BouwProfs groep op Linkedin van Jozef de Roos, eigenaar JC Bouwservice b.v.:

" Ik zou zeggen dat het niet meer dan logisch is om de volledige life cycle mee te nemen. Dit zou bij alle gebouwen moeten vind ik. Ook bedrijfsgebouwen en bijvoorbeeld energiecentrales. Dan zouden we meteen een stuk opschieten met de discussie over kernenergie immers zou dan ook eindelijk het geproduceerde afval meegenomen worden in de vraag of het wel verantwoord is. Maar misschien moet de discussie hier op dit moment niet over gaan. "
De basisgedachte van de Baubiologie omvat de gehele levenscyclus van een gebouw. Waar komen de materialen vandaan, welke CO2 footprint heeft dat materiaal, hoe is het met de levenskwaliteit van het gebouw en hoe zit het met dat gebouw als het afgebroken wordt. Dat daarin energiebesparing, luchtkwaliteit, gezondheid, enz. een belangrijke rol spelen mag duidelijk zijn. CO2 neutraal wonen en leven is een utopie. We hebben CO2 nodig. Het is echter de overvloed aan CO2 producerende items die we moeten terugdringen. En als je dat CO2 neutraal wilt noemen, prima. Maar juist is het niet.
Het gebruik van materialen die een kleinere footprint hebben is veel verstandiger, dan het gedachtenloos gebruik van massaproducten. Welke materialen kan je na afloop van de levenscyclus verwerken op de composthoop? Buiten de box denken zou voor veel zaken een oplossing bieden.
>Reactie via de BouwProfs groep op Linkedin van Frits Zandvoort, R&D manager Icopal BV:

" De overheid eist volgens Duurzaam Inkopen criteria sinds 1-1-2010 dat van een door de overheid gekocht nieuw gebouw een LCA (levenscyclusanalyse) gemaakt wordt. Dit is dus materiaal + energieverbruik. Niets nieuws onder de zon. Systemen als EcoQuantum werken al vele jaren volgens dit principe.

Een LCA geeft behalve de ''CO2'' (eigenlijk ''het broeikaseffect gemeten in CO2 equivalenten'') ook de andere milieu-ingrepen (toxiciteit, uitputting, verzuring etc.) volgens de LCA standaard NEN8006. Door de ingrepen om te rekenen in Euro's (dus ''milieuschade'' of ''kosten om het weer terug te draaien'') kunnen ze bij elkaar opgeteld worden tot 1 bedrag (GreenCalc, Dubocalc).

Dus laten we het wiel niet steeds opnieuw uitvinden....
Dit jaar is wel de introductie van dit systeem (voor alles wat de overheid koopt: wegen, balpennen etc.) en er zullen vast veel kinderziektes gevonden en opgelost moeten worden. Spannende tijden dus. "
zie ook deze link voor de definitie vanuit Senter Novem.
Reactie via de BouwProfs groep op Linkedin van Michaël De Vos, architect:

" Toch maar weer eens even vloeken in de kerk: Een CO2-neutraal gebouw bestaat niet. CO2-neutraal....... Waarom concentreert iedere discussie zich toch steeds weer op CO2 ? H20 is ook een drie-atomig gas dat bijdraagt aan het broeikaseffect. N20 is veel "gevaarlijker" in dat opzicht en onze export-veestapel produceert dat overvloedig. Een gebouw in opbouw doet veel meer dan alleen CO2 in de wereld brengen. Een gebouw in gebruik eveneens, om van een gebouw in afbraak nog maar te zwijgen.

Ja, natuurlijk moet je naar de hele levenscyclus kijken voor al die zaken. Maar alleen naar het gebouw kijken heeft dan alweer geen zin. Je zult dan moeten kijken naar het bestaan van alles en iedereen die er op een of andere wijze verbonden is. Van de week sprak ik een o, zo energiezuinige leverancier. Tip-top, dat bedrijf. Hij verkoopt echter ook spullen uit China. Over de CO2-inhoud daarvan, de andere milieuaspecten en de arbeidsomstandigheden daar hoef ik jullie maar weinig uit te leggen, denk ik. Daar helpt de Toyota Prius die die man rijdt ook geen moedertje-lief aan.

De beperking van deze discussie is dat hij dreigt te trappen in de val van gecorrumpeerde instituten die ons hun beperkte visie (CO2) willen verkopen. Beste Bouwprofs, trap daar niet in. Doe uw uiterste best om alles wat in uw bestaan voorkomt in harmonie met de natuur als geheel te brengen, maar laat u niet in de schuldhoek drukken van kooldioxide. U kunt niet anders dan kooldioxide produceren en als u meent die te compenseren door genoeg bomen aan te planten, wat doet u dan uiteindelijk weer met die bomen ? Opstoken ? Dat is inzichzelf CO2 neutraal, maar uw compensatie is dan ook weg. U trapt dus in een zelfde soort val als banken ons al vierhonderd jaar (en meer) voorhouden: Rente op rente.

CO2 opslaan ? Hou op! Buffers zijn nooit een oplossing voor de lange duur. Cyclisch ontwerpen is de enige optie en wel: het gehele leven. "
Reactie via de BouwProfs groep op Linkedin van Peter van Oppen, Project Manager SBR:

" De brochure "Stevige ambitities, klare taal", door W-E adviseurs in opdracht van PeGo geschreven, geeft een mijnsinziens bruikbare methode om per (bouw)project het begrip "CO2-neutraal in te kaderen.

Als je vindt dat de CO2-belasting als gevolg van de materialen erbij hoort, dan haal je dat binnen de systeemgrens van je bouwproject. Je definieert het begrip CO2-neutraal dan als zodanig voor jouw project. Ook andere broeikasgassen, zoals N2O en CH4 zijn te vangen onder de noemer "CO2-neutraliteit". Immers, in de LCA-benadering, waarover we het hier in feite hebben wanneer je het broeikaseffect van de materialen meeneemt, wordt het broeikaseffect van deze broeikasgassen uitgedrukt in eenheden CO2. "
@Michiel.

Helemaal mee eeens !!!!
Zo zou iedereen moeten denken.

Richard Bruijne

BouwProfs Redactie zei:
Reactie via de BouwProfs groep op Linkedin van Michaël De Vos, architect:

" Toch maar weer eens even vloeken in de kerk: Een CO2-neutraal gebouw bestaat niet. CO2-neutraal....... Waarom concentreert iedere discussie zich toch steeds weer op CO2 ? H20 is ook een drie-atomig gas dat bijdraagt aan het broeikaseffect. N20 is veel "gevaarlijker" in dat opzicht en onze export-veestapel produceert dat overvloedig. Een gebouw in opbouw doet veel meer dan alleen CO2 in de wereld brengen. Een gebouw in gebruik eveneens, om van een gebouw in afbraak nog maar te zwijgen.

Ja, natuurlijk moet je naar de hele levenscyclus kijken voor al die zaken. Maar alleen naar het gebouw kijken heeft dan alweer geen zin. Je zult dan moeten kijken naar het bestaan van alles en iedereen die er op een of andere wijze verbonden is. Van de week sprak ik een o, zo energiezuinige leverancier. Tip-top, dat bedrijf. Hij verkoopt echter ook spullen uit China. Over de CO2-inhoud daarvan, de andere milieuaspecten en de arbeidsomstandigheden daar hoef ik jullie maar weinig uit te leggen, denk ik. Daar helpt de Toyota Prius die die man rijdt ook geen moedertje-lief aan.

De beperking van deze discussie is dat hij dreigt te trappen in de val van gecorrumpeerde instituten die ons hun beperkte visie (CO2) willen verkopen. Beste Bouwprofs, trap daar niet in. Doe uw uiterste best om alles wat in uw bestaan voorkomt in harmonie met de natuur als geheel te brengen, maar laat u niet in de schuldhoek drukken van kooldioxide. U kunt niet anders dan kooldioxide produceren en als u meent die te compenseren door genoeg bomen aan te planten, wat doet u dan uiteindelijk weer met die bomen ? Opstoken ? Dat is inzichzelf CO2 neutraal, maar uw compensatie is dan ook weg. U trapt dus in een zelfde soort val als banken ons al vierhonderd jaar (en meer) voorhouden: Rente op rente.

CO2 opslaan ? Hou op! Buffers zijn nooit een oplossing voor de lange duur. Cyclisch ontwerpen is de enige optie en wel: het gehele leven. "
Michel, misschien wat laat maar door de trouwerij van m'n dochter eind vorige week zit ik na een lezing over Sterrenkunde, nu even m'n e-mail door te nemen.
Een CO2 neutraal gebouw of woning wordt thans onder verstaan dat deze geen gasaansluiting heeft en meestal door warmte/koude-opslag verwarmd en gekoeld wordt.
Ik begrijp je verhaal over de opbouw en materiaalkeuze van het gebouw maar daar is controle erg moeilijk.
Je wil niet weten wat wij een keer hebben meegemaakt toen een complete woning 500 meter hebben verplaatst ipv afbreken en opnieuw weer opbouwen. Met name op fiscaal gebied, krijg je spijt als haren op je hoofd dat je probeert het beste voor je gevoel te doen. Zolang we ons niet wennen over langere termijnen te denken en te handelen en daar ook naar te werken, blijft 't een feit dat in het land der blinden 1 oog koning is en blijft.

gr. Piet van der Valk
Dat is het grote probleem met tal van nieuwe kreten: er zijn geen definities die door alle betrokkenen worden onderschreven.
CO2-neutraal wordt door iedereen net weer iets anders uitgelegd. Zeg maar zoals het het beste uitkomt.

Het meenemen van de gehele life cycle inclusief productie van alle materialen, transport, bouwen, gebruik en tzt sloop of renovatie maakt het wel héél erg moeilijk om op CO2-neutraal uit te komen. Overigens wordt CO2-neutraal vaak verward met energie-neutraal, waarbij er alleen naar energie gebruik en energie opwekking wordt gekeken.
Reactie via de BouwProfs groep op Linkedin van Michaël de Vos, architect:

" Ik wil wel graag weten wat je hebt meegemaakt, Piet. Niet alleen ter lering: Wellicht zijn er aanknopingspunten voor herziening van die zaak (of is het niet tot een rechtszaak gekomen?) "

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2023   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+