BouwProfs

De bouw online verbonden.

Bouwmaterialengroothandel wil hub-netwerk uitrollen.

De bouwmaterialen groothandel in Nederland wil een hub-netwerk opzetten waar de gehele bouwsector van moet gaan profiteren. Tijdens de recent gehouden branchedag van de Koninklijke Hibin, de brancheorganisatie voor de bouwmaterialengroothandel, werd door Walther Ploos van Amstel de eerste aanzet voor zo’n netwerk gegeven met de lancering van een Geografisch Informatie Systeem (GIS).

Dit GIS-systeem moet op termijn inzicht geven in de beschikbaarheid van terreinen van bouwmaterialengroothandels voor op- en overslag. "De locaties van de groothandel zijn de nieuwe forten van de steden. Het zijn geweldig strategische plekken, die in de toekomst alleen maar in waarde zullen toenemen”, aldus Walther Ploos van Amstel tijdens de Hibin branchedag in Utrecht.

Beperken aantal transportbewegingen
Met het initiatief wil de brancheorganisatie van de bouwmaterialengroothandel, Koninklijke Hibin, een antwoord geven op de roep om hubs die het aantal transportbewegingen van en naar bouwplaatsen in met name de binnensteden moeten beperken. Het verder uitwerken van het initiatief wordt een gezamenlijk project van TNO Mobiliteit en Koninklijke Hibin.

Betere stedelijke distributie
Het creëren van hubs in de strijd tegen congestie, CO2- en fijnstofuitstoot en faalkosten én voor een veilige en betere stedelijke distributie is al langere tijd onderwerp van moeizame discussie in de bouwsector. Er zijn binnen deze sector eerder initiatieven ontplooid om in kaart te brengen waaraan zo'n hub zou moeten voldoen, onder andere binnen het overlegplatform ‘Logistiek in de Bouw'.

Integrale logistieke dienstverlening
Daar wil Koninklijke Hibin het bestaande netwerk van bouwmaterialengroothandels aan toevoegen om tot werkbare en snel te realiseren oplossingen te komen. Voorzitter Gert Smit: "De bouwmaterialengroothandel is naar de aard van de activiteiten van oudsher een logistiek dienstverlener. Tot nu toe is er vooral sprake van individuele bedrijven die proberen hun leveringen optimaal in te richten op het bouwproces van de klant. Groothandelsbedrijven die in staat zijn daar een hub-functie aan toe te voegen, kunnen integrale logistieke dienstverlening aanbieden. Daarmee komt het ideaal van een sluitend logistiek plan voor iedere binnenstedelijke bouwlocatie een stuk dichterbij.”

Initiatief verbreden
Koninklijke Hibin, waar 370 bouwmaterialengroothandels bij zijn aangesloten, wil met andere brancheorganisaties in de bouwtoelevering om tafel om het initiatief te verbreden. Voorzitter Smit wil de betrokken partijen uitnodigen voor een verkennend gesprek, waar nadrukkelijk ook gezamenlijke belangenbehartiging op de agenda zal staan. “Met respect voor ieders identiteit en achtergrond, moet je vaststellen dat brancheorganisaties in de bouwtoelevering gemeenschappelijke belangen hebben."

Lean onbekend fenomeen in bouwsector
Ruim driekwart van de marktpartijen in de bouw kent de term lean bouwen niet blijkt uit een onderzoek dat Bouwkennis begin dit jaar presenteerde. Deze uitkomst is opmerkelijk aangezien de leanfilosofie voor de bouw juist een uitkomst kan zijn in de huidige crisis waar met name deze sector onder lijdt. BouwKennis onderzocht in het BouwKennis Marketingmagazine wat marktpartijen het meest aanspreekt aan lean bouwen en wat hun houding is ten opzichte van de leanfilosofie.

Het uitgangspunt van lean bouwen is dat alle activiteiten binnen een organisatie rechtstreeks moeten bijdragen aan dat waar de klant voor betaalt. Al het overige is verspilling. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht dat zij meedenken, zodat door de inbreng van ieders specialistische kennis gezamenlijk waarde kan worden gecreëerd voor de klant. Meer klantwaarde blijkt echter niet de belangrijkste doelstelling van lean bouwen te zijn volgens de marktpartijen. Doelstellingen als meer werkplezier en minder faalkosten spreken markpartijen meer aan. Vooral architecten, aannemers, installateurs en de handel vinden het verminderen van faalkosten belangrijk. Uitvoerende partijen hechten juist veel waarde aan werkplezier.

Grote vraag blijft waarom er nog relatief weinig marktpartijen actief bezig zijn met lean bouwen. Juist omdat faalkosten, bouwtijd en efficiëntie populaire onderwerpen zijn binnen de bouwkolom. Het karakter van de bouw staat ze niet in de weg, veel organisaties zijn in staat het toe te passen en toch gaat men niet massaal over. Is het een kwestie van vertrouwen?

Een nipte meerderheid stelt dat er te weinig onderling vertrouwen in de bouwketen is om echt anders te gaan bouwen. Feit blijft wel dat lean bouwen juist in de huidige tijd van economische onzekerheid de sleutel kan zijn voor de bouwsector om te overleven. Elke marktpartij zou in dat licht moeten streven naar zo min mogelijk verspilling, kortere bouwtijden en meer klantwaarde. (bron: logistiek.nl)

Weergaven: 316

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Reactie van Richard Kindermann op 26 Juni 2012 op 16.52

Ben hier groot voorstander van het is zeer ambitieus maar steun dit initiatief zeker.

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+