BouwProfs

De bouw online verbonden.

Provincie Noord-Holland enthousiast over vlottrekken woningbouwprojecten.

De provincie Noord-Holland en Bouwend Nederland zijn enthousiast over de conclusies van het ‘Watertorenberaad’. Dit ‘gezelschap van experts van cruciale partijen voor gebiedsontwikkeling’ onderzocht – in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – het vastlopen van elf door Bouwend Nederland aangedragen woningbouwprojecten in Noord-Holland.

Opvallend element in de bevindingen van het Watertorenberaad is dat het vastlopen van de projecten niet primair te maken had met een gebrek aan markt of financiering. De oorzaak lag vooral in de processen (samenwerking) en procedures. Het vooroordeel dat publieke belangen voorrang kregen boven private belangen kon niet hard gemaakt worden.

Volgens regiomanager Jan Overtoom van Bouwend Nederland is duidelijk geworden dat meer kennis en kunde over Bestaand Bebouwd Gebied en de Ruimte voor Ruimte-regeling van de Provincie naar de markt moet worden gebracht. Hier ligt, zo stelt hij, een taak voor Bouwend Nederland. “De samenwerking tussen marktpartijen moet beter. Ondernemers zullen creatiever in hun marketing moeten worden. Financiële constructies moeten simpeler worden”, zegt hij.

Verbeteren
Volgens het Watertorenberaad moeten processen en procedures worden verbeterd en moeten Rijk en provincie de expertise die zij in huis hebben meer ter beschikking stellen aan marktpartijen. De aanbevelingen aan de marktpartijen richten zich op meer vraaggericht werken, nieuwe verdienmodellen ontwikkelen en meer samenwerken. Beter inspelen op de vraag kan door zich te richten op niches, maatschappelijke belangen en gerichte vragen van klanten.

Aanleiding voor het onderzoek was een oproep van Cor van Vliet, bouwondernemer en voorzitter van de afdeling West-Friesland van Bouwend Nederland. Hij lanceerde zijn idee tijdens een bijeenkomst van de provincie Noord-Holland in de Lichtfabriek in Haarlem. Provincie en Rijk pakten de handschoen met Bouwend Nederland Regio Randstad Noord op en gaven de uitvoering van het onderzoek in handen van het Watertorenberaad.

Doorlichten
De deskundigen van het Watertorenberaad voerden in eerste instantie gesprekken met ontwikkelaars en organiseerden klankbordsessies met zowel de initiatiefnemers als ambtenaren van betrokken gemeenten. De projecten werden in meerdere sessies doorgelicht, waarna de conclusies werden gedeeld met de ontwikkelaars en gemeenten. Ook de directie woningbouw van het Ministerie van BZK heeft actief meegedacht in oplossingsrichtingen en in de wijze waarop overheden gebiedsontwikkelingen kunnen stimuleren en belemmeringen kunnen wegnemen. Eind dit jaar moet uit een evaluatie van Bouwend Nederland blijken of de projecten hierdoor daadwerkelijk zijn vlotgetrokken. Landelijk lijkt het experiment voor die tijd al navolging te krijgen; de belangstelling is groot. (bron: bouwendnederland.nl)

Weergaven: 85

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+