BouwProfs

De bouw online verbonden.

Duurzame energie uit eigen buurt dankzij 'wij krijgen kippen'.

Pauline Westendorp is een voortrekker op het gebied van lokaal opgewekte, duurzame energie. Dankzij haar nieuwste initiatief, Wij krijgen kippen, is chique Amsterdam-Zuid aan de alternatieve energie. 

Met haar bedrijf NEWNRG werkt Pauline Westendorp samen met burgers, bedrijven, overheden en woningcoöperaties om gebouwen zoveel mogelijk zelf hun energie te laten produceren. Dat drukt de rekening van de gebruikers. Een ander initiatief van haar is Wij Krijgen Kippen, dat fungeert als katalysator om bedrijven, overheden en burgers te stimuleren zelf duurzame energie op te wekken.
Wij Krijgen Kippen is een coöperatie die als doel heeft in 2020 heel Amsterdam-Zuid van duurzame energie te voorzien. Hetzij via windmolens, zonnepanelen dan wel biomassa of grondwarmte. Inmiddels zijn vijf projecten van start gegaan en nog eens dertig staan kansrijk in de steigers.

Betere leefomgeving
Achterliggend idee is dat duurzaam opgewekte energie bijdraagt aan een betere leefomgeving van de 140.000 bewoners en bijna 100.000 werknemers in het Amsterdamse stadsdeel. Duurzame energie is op termijn goedkoper en vormt een belangrijk alternatief voor de vervuilende fossiele brandstoffen. Daarvan is de voorraad niet alleen beperkt, maar de delving en distributie zorgen bovendien voor enorme geopolitieke spanningen. Met lokaal opgewekte energie kunnen zeker kleine landen als Nederland hun energievoorziening deels onafhankelijk maken van het internationale politieke toneel. En het is ook nog eens goedkoper voor de gebruikers ervan. “Maar Nederland blijft momenteel ver achter bij deze ontwikkelingen,” aldus Westendorp. “Van al ons energiegebruik wordt slechts 4 procent duurzaam geproduceerd.

Nederland als koploper opwekker lokale stroom
In Zweden is het aandeel ruim 40 procent. Duitsland presteert eveneens goed. Dat is niet alleen verstandig uit het oogpunt van het milieu, het scheelt gewoon in de kosten.” Nederland zou weer een toppositie kunnen innemen als opwekkers van lokale stroom hun overtollige energie zouden kunnen leveren aan het stroomnetwerk en het met hun eigen factuur zouden kunnen verrekenen - wetten zijn in de maak om die belemmeringen op te heffen en de energiemarkt te verruimen. Want niet alleen in Amsterdam, maar overal in Nederland worden initiatieven genomen om lokaal energie op te wekken, aldus Westendorp. “Landelijk zijn ruim honderd van dergelijke projecten in ontwikkeling. Het gaat daarbij beslist niet om kleinschalige initiatieven. Vaak zijn er hele wijken bij betrokken.’

Ondersteuning voor iedereen
De initatieven komen van alle kanten. Westendorp: “Een hiërarchische structuur ontbreekt. Wij Krijgen Kippenwerkt vanuit een zogeheten zwerm van mensen en bedrijven uit verschillende disciplines. Ook de glazenwasser die werkt op de bedrijfstorens van de Zuidas en denkt dat daar op de daken zonnepanelen of windturbines kunnen staan, kan bij ons aankloppen voor advies en ondersteuning. Net als de bankdirecteur of de buurvrouw om de hoek. Duurzaam leiderschap is niet voorbehouden aan opleiding of klasse - het kan in alle geledingen van de samenleving ontstaan. Daaruit komt de zwerm voort die de noodzakelijke vernieuwing tot stand brengt.” (bron: metronieuws.nl)

Weergaven: 159

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+