BouwProfs

De bouw online verbonden.

Hoe bereikt en activeert de vastgoedsector de duurzame mindset van de markt (=consument)?

Ik ben er van overtuigd dat globaal genomen de vastgoedsector bezig is met het ontwikkelen en bouwen van nieuw en verduurzamen van bestaand vastgoed. Echter als er duurzame projecten zijn ontwikkeld, moeten die ook kunnen worden afgezet in de (woningbouw)markt. Een (woningebouw)markt die de consument veel mogelijkheden biedt, ook op het gebied van niet duurzaam vastgoed. De markt/consument moet dus bereid zijn om voor duurzaam vastgoed te betalen. 


Een van de zaken waar ik over nadenk en waar ik tegenaan loop (en ik denk meerdere partijen binnen de vastgoedsector), is hoe de sector een duurzame mindset bij de consument teweeg kan brengen. Ik heb daar de volgende visie over:

Waar met name de "sleutel van het duurzaam bouwen" ligt is het bewust maken van de markt/consument om te investeren in een duurzame omgeving en duurzaam vastgoed, door gedegen kennisdeling (informeren technisch en financieel t.w. totale investering vs totale maandelijkse kosten/opbrengsten).
Hierdoor zal de markt/consument een andere houding (positieve attitude) aannemen t.o.v. duurzaam vastgoed doordat hen meer duidelijk wordt het waarom, wat het hen oplevert, wat de daarbij horende technologieën zijn en door kennisverrijking meer bereid zijn om in duurzaamheid te investeren. Mede omdat binnen afzienbare tijd de energieprijzen zullen gaan stijgen. De consument moet getriggerd worden. Hoe? Door te laten zien dat het op termijn financieel pijn gaan doen in zijn portemonnee, als hij niet investeert. Maar het begint bij het informeren van de consument (door bijv. reclames, TV-programma's, social media etc.).

Om het bovenstaande te bewerkstelligen, ben ik van mening dat de vastgoedsector een medeverantwoordelijkheid heeft om de markt/consument meer bewust te maken van duurzaam vastgoed. Het zou mooi zijn als de vastgoedsector (breed) dit samen met brancheorganisaties en evt. VROM kunnen initiëren.

Graag nodig ik jullie uit om jullie ideeen, visies en innovaties te delen, hoe we als vastgoedsector een duurzame slag in de consumentenmarkt kunnen maken.Deze blog is geschreven door Dave Borger, Technisch manager ASR Vastgoed Ontwikkeling in de BouwProfs groep op Linkedin.

Weergaven: 326

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Reactie van jacques serle op 24 December 2010 op 6.00

Duurzame goede isolatie staat op gerspannen voet met welstand . Het is : Kiezen of delen.

(Only oneliners)

Reactie van Eelco op 22 December 2010 op 18.38

Het waarom is voor de consument denk ik wat minder belangrijk. Vooral het kostenplaatje lijkt me erg belangrijk. Zodra de gemiddelde consument ziet of ervaart dat er kosten kunnen worden bespaard of (in hetzelfde geval, ligt er maar net aan hoe het wordt ingestoken) winsten kunnen worden behaald zal deze sneller bereid zijn te kiezen voor duurzaam bouwen.

 

Voor ontwikkelaars of beleggers zou het een oplossing kunnen zijn om deze besparing of winst mee te nemen in verkoop-/verhuurprijs zodat de consument minder betaald voor hetzelfde product met duurzame materialen of methoden.

Reactie van Michiel Visscher op 22 December 2010 op 16.39

De sleutel ligt niet in het bewust maken van de consumenten, maar in het bewust maken van de wederzijds afhankelijke relaties tussen vraag (gebruikers) en aanbod (leveranciers).

Ik ben bouwkundig ingenieur bij DHV en sinds maart 2009 geautorisserd cradle to cradle adviseur. Sinds die tijd is mijn denken over duurzame gebouwen radicaal veranderd. Veel duurzaam bouwen initiatieven zijn, alle goede bedoelingen daar gelaten, suboptimalisaties binnen een beperkte context . Ik ben ervan overtuigd, dat we meer effect en betere resultaten boeken door ons te richten op het verruimen van de context waarin we ons werk doen: goede dingen doen (effectief) ipv dingen goed doen (efficient). Verkeerde dingen goed doen, leidt immers nooit tot iets goeds, hoe goed je het ook doet.

 

Een duurzame woning of een duurzaam gebouw in het algemeen is beter van kwaliteit én goedkoper. Alleen de manier waarop we op de ontwerp-, bouw- en beheer processen hebben ingericht en hebben gekoppeld aan de kapitaalstromen en belangen staat niet toe, dat we kunnen zien, laat staan dat we hiervan daadwerkelijk profiteren.

 

We moeten dus niet de consument bereid vinden om meer te investeren, want het is niet te verantwoorden, dat een goedkoper object een hogere investering vraagt. En we moeten niet de ondeskundige consument met onnodige risico's opzadelen. We moeten juist de gehele bouw- en vastgoed organisatie anders inrichten, en consumenten alleen laten betalen voor toegevoegde waarde. De rest is financiering. Dat betekent anders investeren en anders verdienen aan vastgoed, en daardoor ook anders samenwerken.

Voor de gebruikers levert het direct een voordeel op in prijs en kwaliteit, voor de maatschappij levert het op lange termijn een gezond klimaat op en voor de investeerders op termijn een betrouwbaardere boekwaarde en een verantwoord rendement (people, planet, profit).

 

Ik ben met je eens dat het een medeverantwoordelijkheid is van de vastgoed sector om duurzaam vastgoed te maken; maar ik leg de nadruk op mede. Uiteindelijk is duurzaam vastgoed een ontwerpopgave (en dus een mede wverantwoordelijkheid voor ontwerpers); maar we kunnen deze opgave pas oppakken als de randvoorwaarden kloppen. Daar ligt ergens de sleutel.

 

Bij DHV werk ik aan deze innovatie aan de hand van een concreet, maar eenvoudig project: de parkeergarage van Park4all, waar DHV de geestelijk vader van is. In oktober hebben we gepubliceerd in vakblad duurzaam gebouwd en deze publicatie is door de grondleggers van c2c overgenomen op hun website. Volg onderstaande link voor het bewuste artikel.

http://epea-hamburg.org/fileadmin/downloads/2010/36549_101005%20duu...

Reactie van Matthias de Vries op 22 December 2010 op 15.55

Alles staat of valt met informatie. Informatie niet alleen naar de consument, maar ook naar architecten, ontwikkelaars en de overheid. Er zijn de laatste jaren erg veel nieuwe hoogwaardige producten op de markt gekomen die bijvoorbeeld, voor een groot deel of helemaal, uit plantaardig materiaal bestaan, maar hoeveel mensen kennen deze producten ? Het zou handig zijn als producenten van deze producten de handen in een slaan en proberen voldoende geld bijeen te brengen om flink te investeren in het grootschalig onder de aandacht brengen van deze materialen. Om e.e.a. goed aan te pakken zal een branche organisatie moeten worden opgericht voor producenten van duurzame materialen met strenge toelatingseisen. Deze organisatie zal moeten zorgen voor o.a. het organiseren van (bijscholings-) cursussen, colleges op scholen en universiteiten, reclame in de media en lobbyisten die de overheid moeten informeren. Tevens zal de organisatie er voor moeten zorgen dat duurzame materialen worden gesponsord door de overheden door bijvoorbeeld subsidies. Dit gebeurd nu niet of nauwelijks. Deze organisatie zal congressen moeten organiseren waar de diverse participerende bedrijven ideeën kunnen uitwisselen en kunnen komen tot nieuwe samenwerkingen teneinde weer nieuwe producten op de markt te brengen of producten beter op elkaar te laten afstemmen. De organisatie zal actief op zoek moeten gaan naar producenten van duurzame materialen die zich willen aansluiten en willen participeren. Het kan zelfs een goed idee zijn om de organisatie een aantal projecten te laten ontwikkelen waarin de producten van participerende bedrijven worden verwerkt en deze projecten grootschalig in de media onder de aandacht te brengen. Belangrijk voor aandacht in de media is voornamelijk de nadruk op prijs- kwaliteit, terugverdientijd en comfort met duurzaamheid als toetje. Helaas is dat nog steeds de volgorde van prioriteit waarin de meeste mensen denken.

 

De algemene opvatting bij veel mensen is dat natuurvriendelijke materialen per definitie duurder zijn dan traditionele materialen en dat is dus een misvatting. Gedeeltelijk is dit natuurlijk wel waar, maar er zijn ook diverse materialen die gelijk zijn in prijs of zelfs goedkoper. Mijn mening is dat een duurzaam huis niet of nauwelijks duurder hoeft te zijn dan een traditioneel gebouwde woning. Ik bessef daarbij natuurlijk wel dat beide termen relatief zijn.

Een huis goed isoleren blijft natuurlijk altijd een stuk duurder dan een huis niet isoleren, daar staat echter weer tegenover dat een goed geïsoleerd huis een stuk comfortabeler is qua binnenklimaat en minder kost in gebruik.


Door een huis te laten "ademen" is de noodzaak voor aanvullende dure mechanische ventilatie ook een stuk kleiner.

Er zijn al "ademende" passief huizen gerealiseerd.

Reactie van ted wiegman op 22 December 2010 op 15.44

Kijk eens naar AT Osborne of andere vastgoed ontwikkelaars die dit pad al eerder zijn ingegaan. De grote ondernemingen binnen de voedingsbranche (zie Hans Pardoel)  hebben eerst diverse "pilots" opgezet en die verder grootschalig uitgerold. Werk samen met een NGO of Millennium of Klimaat Gemeente. Wees serieus in uw initiatieven.

U als PO zou diversivicatie kunnen aanbrengen in welk marktsegment en thema u het eerste voor ogen heeft. Algemeen gestelde markt/consument ideenen lijken me wel erg breed gesteld. Neem een goed adviesbureau in de arm en ontwikkel zelf daarmee eerlijke welgemeende, goed onderbouwde, argumenten waarom te kiezen voor duurzaam bouwen. Wellicht is middels ISO 26000 (MVO richtlijn) een goede basis op te bouwen waarbij vanzelf de diverse "stakeholders" goed onder de loep worden genomen. Van daaruit kan ASR gestruktureerd een visie neerzetten en duurzaam ontwikkelbeleid ten uitvoer brengen.  Neem bv als speerpunt de vergrijzende bevolking, daar komt een andere vraag uit naar voren. Duurzame zorg, gekoppeld aan duurzaam gebouw, gekoppeld aan een duurzame leefomgeving. Definieer daarom intern eerst eens de diverse verschillende betekenissen van "duurzaam".   Werk thematisch. Ongetwijfeld krijgt u uit deskresearch en vanaf  dit bouwprofs platform een fikse hoeveelheid info. Filter, analyseer en vertaal dit naar de verschillende projecten en/of consumenten. Ga partnerships aan met Gemeenten en andere Duurzame partners (NGO?). Bepaal waar u staat (nulmeting) met uw organisatie t.o.v. uw "stakeholders". Uw shareholders zullen u dankbaar zijn. Het resultaat komt dan vanzelf, doch stippel een lange termijn uit.  Veel succes. Blij, dat er weer een PO is die duurzaam ontwikkelen goed op de agenda in 2011 gaat zetten. Happy New Year.  

Reactie van Jeroen nagel op 22 December 2010 op 12.40

Aansluiting bij bestaande initiatieven in de (consumenten)markt zoeken lijkt mij het meest kansrijk. 

zie bijvoorbeeld WWW.NUDGE.NL. Denk vooral buiten de reeds gebaande paden van 'de vastgoedsector en 'VROM'. Daar zitten je consumenten ook niet.

Ga niet (eindeloos) zelf informeren, door te overtuigen. Maar laat jouw klanten, de voorlopers / 'first-movers' haar positieve ervaringen delen en zo anderen een klein 'duwtje' geven (nudge) om zo ook te kiezen voor duurzaam gebouwde producten. Anderen brengen zo jouw boodschap over. Kennis (online) delen = duurzame bouwproducten vermenigvuldigen :). Een voorbeeld van een organisatie die Social Media heel goed weet te benutten is Greenpeace.

Groeten,

Jeroen Nagel

Reactie van Wim Arnoldus op 22 December 2010 op 12.23

Mijn ervaring is da er twee krachten zijn die dit soort initiatieven verder helpen. Eén ervan is geld, laat zien dat duurzaam niet alleen beter is voor onze leefomgeving, maar laat vooral ook zien dat duurzaam "minder kost, of meer oplevert" in financiële zin.

 

De andere kracht is wet- en regelgeving. Als iets niet anders mag dan zal het moeten.

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+