BouwProfs

De bouw online verbonden.

De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 0,5 procent. De negatieve economische spiraal is dus nog niet doorbroken. Om ons land uit de crisis te halen, is groei nodig. De bouwsector in ons land remt de groei met 0,5 procent. Met andere woorden: de malaise in de bouw houdt Nederland in de crisis.

Willen we snel en sterk uit de crisis komen, dan moeten we meer investeren in de bouw en infra. "Waar de bouw eerst zorgde voor een boost van onze economie, is het nu nog het sleepanker," aldus Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland.
In betere tijden was de totale bouwsector in Nederland goed voor 5,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en voor een productie van 55 miljard euro. De bouw was daarmee één van de aanjagers van onze economie. Helaas kan het die rol nu niet vervullen. Dit jaar krimpt de bouw met ongeveer tien procent, wat zorgt voor de 0,5 procent negatieve groei.

Woningnood dreigt
In het nieuwe regeerakkoord zien we eindelijk helderheid over de hypotheekrenteaftrek en duidelijkheid voor starters en wordt er gesproken over marktconforme huren. Ook het feit dat er een 'Minister van Wonen' komt is positief. Echter, daarmee zijn de problemen op de woningmarkt nog niet direct voorbij. Voormalig minister Donner gaf eerder in zijn Woonvisie aan dat er tot 2020 75.000 woningen gebouwd moeten worden om aan de vraag te voldoen. Al enkele jaren bouwen we jaarlijks ongeveer 20.000 woningen te weinig. Gaan we zo door, dan is er over vijf jaar een tekort van 100.000 woningen. De vraag naar woningen blijft immers bestaan, óók in zogenaamde krimpgebieden. Het aantal huishoudens stijgt namelijk nog steeds. In dit tempo ligt woningnood op de loer!

Slecht onderhouden infra
Goede wegen zijn essentieel voor een sterke economie. Wil je economische vooruitgang, dan zijn goede (spoor)wegen en ICT-infrastructuur onontbeerlijk. Alle ons omringende landen (Duitsland, België, Frankrijk en Groot-Brittanië) investeren daarom extra in zowel aanleg als onderhoud van hun infrastructuur. Nederland daarentegen niet. Vooral op het regionale wegennet dreigen door gebrekkig onderhoud onveilige situaties te ontstaan. Niet investeren in aanleg leidt tot stilstand en achteruitgang. Onvoldoende investeren in onderhoud staat gelijk aan desinvesteren door waardeverlies.

Zorg- schoolgebouwen moeten anders
De komende jaren moet er een flinke slag gemaakt worden op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Door demografische ontwikkelingen en veranderingen in de bekostiging van zorg, wordt er meer klantgericht gebouwd. Er komen minder grote verzorgingshuizen maar meer kleinschalige en doelgroepgerichte woonvormen. Dat vraagt om aanpassing van de bestaande voorraad en nieuwbouw.
Daarnaast zijn veel scholen verouderd en hebben ze een ongezond binnenklimaat. Veel geld dat bedoeld is voor onderhoud en renovatie van scholen wordt door gemeenten aan andere zaken uitgegeven. Politiek en maatschappelijk is er nog te weinig aandacht voor dit probleem.

Maatschappelijke vragen blijven onbeantwoord
"Er gaan nu gemiddeld zes bouwbedrijven per dag failliet," verzucht Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland. "Per maand raken ongeveer 2.000 mensen hun baan in de bouw- en infrasector kwijt. Met het huidige tempo durf ik de stelling aan dat we eind 2012 50.000 minder vakkrachten hebben dan bij aanvang van de crisis, eind 2008. Dat is rampzalig! De malaise wordt alsmaar groter, terwijl de oplossing voorhanden is. De bouw- en infrasector heeft een maatschappelijke functie, laat ons die wel vervullen! Er is nog vraag naar onze producten. Er is nog zoveel te doen!"

De Bouw maakt het
Met de slogan 'De Bouw maakt het' vraagt Bouwend Nederland aandacht voor de zo belangrijke bouw- en infrasector. Via radiospots, artikelen in huis-aan-huisbladen en via een campagnewebsite wil Bouwend Nederland bij (lagere) overheden en het Nederlands publiek het besef creëren dat we deze keihard sectoren nodig hebben. Brinkman: "Want we willen allemaal rijden op mooie brede wegen, we willen wonen in goed geïsoleerde woningen en we willen dat de scholen van onze kinderen een gezond binnenklimaat hebben. Dan moeten we de bouw- en infra daar wel de ruimte toe bieden. Geld vragen we niet, wel de ruimte om er samen de schouders onder te zetten." (bron: briskmagazine.nl)

Weergaven: 282

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Reactie van Richard Kindermann op 14 Januari 2013 op 15.19

Energiesprong & bouwsprong is als we allen willen Voorsprong!

 

 

Volgens mij moeten we het zoeken in de hoek van gevoelsmatig vervullen van de menselijke behoeften (er zijn hierin een aantal aannemelijke methodieken ontwikkeld).

Mensen gaan hun gedrag pas veranderen als daar óf meer plezier tegenover staat óf meer pijn.

Dat laatste werkt overigens (helaas) wel drie keer zo sterk.

Met andere woorden: er moet vaak eerst iets vervelends gebeuren willen we ons gedrag veranderen en meer duurzaam energiezuinig bouwen.

De basisbehoefte aan zekerheid is de oorzaak van het vasthouden aan traditionele bouw.

Samen met deze behoefte kan de paradoxale behoefte aan nieuwe uitdaging (spanning) worden vervuld. En zo zijn er nog een aantal behoeften waarbij sociale verbondenheid en zich speciaal willen voelen er ook weer twee paradoxale behoeften zijn.

Als deze behoeften zijn bevredigd komen we bij de behoefte aan zichzelf ontwikkelen en bijdragen aan (een betere wereld). Kortom: het is niet alleen de ratio die hier regeert maar vooral het gevoel dat hiermee gepaard gaat.

Als we massaal inzetten op de eerste stap zekerheid en op veel minder complexe bouwwijzen en afhankelijk zijn van allerlei installaties (er gaat nl. nogal veel mis in de bouw wat het vertrouwen bepaald niet vergroot), dan zien we ook de voordelen (plezier) en keert het tij.

Dus kiezen voor eenvoud, dichter bij de mens blijven, en vooral focussen op plezierige gevoelens van het duurzaam bouwen.

 

Als dit het uitgangspunt zou zijn dan heb ik daar een eigen visie op en dat is dat we dit lokaal kunnen opstarten door samen te werken met een aantal partijen.

Energie en dan bedoel ik niet alleen elektra maar ook warmte behoefte zoals verwarming en tab water t.b.v. douchen & bad.

Verandering in de bouw & energiebehoefte hoe en wie kunnen hierin het voortouw nemen. 

Want  energie en bouw gaan onlosmakelijk samen als een product.

Het gaat zelfs een beetje verder naar mijn idee en dat is dat wonen in zijn algemeen een product zou moeten zijn.!

 

Binnen Europa is er in het Kyoto verdrag opgesteld dat er in 2020 energieneutraal gebouwd moet worden .

Ook Nederland heeft het  Kyoto verdrag getekend en dus moeten er een aantal doelstellingen worden gehaald.

Ik zal de belangrijkste stellingen benoemen en toelichten met eigen oplossingen.

 

Nieuwbouw is geen probleem om in passief / Actief uitvoering te leveren en dan ook nog eens energieneutraal. 

Deze concepten zijn er inmiddels en kunnen we dus simpel engineeren.

De totale bouwkolom nu is verantwoordelijk voor 40% van de Co2 uitstoot.

Dit is dan ook een van de punten in het verdrag om een aanzienlijke reductie hierin te realiseren.

Nu is het zo dat de bouw enorm is teruggelopen in productie (crisis) .

Om hier ook wat aan te doen, waardoor er een nieuwe stimulans in de bouw ontstaat vallen er een paar zaken / partijen samen.

Ik heb in het begin ook aangegeven dat men de samenwerking moet opzoeken.

De grootste ontwikkelingen zijn naar mijn mening dan ook mogelijk in de renovatie van de bestaande woningvoorraad en daar mee een, Upgrade voor de komende 50 jaar te realiseren.

We hebben binnen Nederland een energielabel ontwikkeld voor de nieuwbouw maar ook voor de renovatie.

Maar de bestaande woningvoorraad ongeveer 7,6 miljoen stuks wat gebeurd daar mee als het energielabel wordt toegepast. 
Wat gebeurd er als bestaande woningen rating-G/F krijgen dit zou een catastrofe worden voor huiseigenaren en woningstichtingen. 

We hebben al ruim 15 % moeten afwaarderen sinds het begin van de crises.
Ook de banken en het rijk zitten hierop niet te wachten.

Zij hebben immers veel woningen 100% gefinancierd  met een maximale rente aftrek en velen onder ons hebben ook nog de NHG garantie, maar er moet nu wat gebeuren.

Dit is dan ook een van de redenen dat de financieringen op woningen op slot is komen te zitten. 
De oplossing hierin is naar mijn mening dan ook niet zo ingewikkeld dan het lijkt. 
We zitten in de zwaarste crises tot nu toe hieraan willen we allemaal wat doen lijkt mij. 
Nu is het zo dat huiseigenaren particulier en woningstichtingen ook graag energieneutraal willen worden.

We hebben ieder jaar met energieprijs verhoging te maken en dat is niet mals 5 / 8% per jaar.

Ook hebben we immers de verplichting om de Co2 reductie te realiseren.

Dit is ook in het belang van de particulier want wanneer Nederland dit niet gaat halen wij een opgelegde boete vanuit de EU krijgen, en dus hogere belastingen worden doorgevoerd!

De particulier hierin zou het geld wat hij aan zijn energieleverancier betaald ook wel aan de bank willen betalen als hij direct energieneutraal word.

Hiermee kan zijn investering tussen de 5 & 10 jaar worden afgelost waardoor hij dan per maand extra geld overhoud en dit natuurlijk weer aan andere dingen besteed. ( goed voor de economie).

Natuurlijk vinden de energie maatschappijen dit niet een goed plan, immers zij verdienen aan energie leveren.

Zei krijgen hierin een andere taak en dat is dat ze de energie moeten gaan managen op het energienet.

Zei kunnen via aansluitingen die ze hebben met afnemers een verdienmodel inkleden.

Ook is er de mogelijkheid om energie corporaties op te zetten, zo zijn dan de eigenaren zelf bevoegd om de opgewekte stroom onder elkaar te verdelen.

Dus diegene die meer capaciteit op zijn dak heeft kan dit via de corporatie laten verdelen aan diegene

die niet zelf kan opwekken.


Woningstichtingen hebben bepaalde woningvoorraad allang afgeschreven, en kunnen dit makkelijk verkopen aan diegene die nu huurt van hun, voor er groot onderhoud komt.

Natuurlijk zal de stichting ook moeten afwaarderen, en deze woningen goedkoop moeten aanbieden.

Dit kan de particulier samen met de bank financieren en ook upgraden en energieneutraal maken voor de komende 50 jaar.

Eigenaar koopt de woning voor 60.000,00 euro en leent van de bank 100 duizend om de upgrade te realiseren.

Hiervoor moeten dan ook bouw richtlijnen worden opgesteld.

Fraude moeten we voorkomen, het geld moet worden geïnfesteerd in de betreffende woning.

We komen dan nu ook op het woonconcept in zijn algemeen.

Hiermee bedoel ik dat wonen een product moet worden .

Woonproduct is dan ook alles wat met wonen te maken heeft.

Bouwen en renoveren / upgraden,  installaties, grond ,rioolheffingen belastingen, financiering, onderhoud in de breedste zin van het woord.

Dit alles en misschien nog een paar punten zou dan het woonproduct kunnen worden.

Dan wordt duidelijk welk bedrag er per maand word besteed aan de term wonen.

Eigenaren willen graag van alles, maar onderhoud is essentieel dit wordt dan ook uitgevoerd en gemonitord.
Nog niet afgeschreven woningen kunnen door de woningstichting zelf energieneutraal worden gemaakt en e.v.t. opgewaardeerd. ( blijvende hogere vastgoed waarde).

De bank wil de garantie dat het geld per maand word betaald, nou kun je dit ook via het bruto salaris laten verrekenen.

Dan doet de belastingen ook mee aan de voorkant en kan het later in de vorm van energiebelasting op basis van een geïndexeerde energielabel een vast bedrag per maand betaald worden.

Een voorbeeld hierin bestaande woning met rating-Ff wordt energieneutraal krijgt rating-C nu. En betaald dan b.v.80,00 euro belasting per maand, hij investeert vervolgens  in isolatie en gaat nu naar rating-A dan betaald hij nog maar 20,00 euro. Zo stimuleer je de woning eigenaar om er meer aan te doen.

Hierdoor zullen particulieren meer investeren en dus is er werk voor de bouw en de installatietechniek. 

 

 

Maar meer investeren in isolatie en thermopane, is minder belasting betalen. Woningen zijn verantwoordelijk voor 40% van de C02 uitstoot immers.
We kunnen als we stinkend ons best doen in de nieuwbouw 83 duizend woningen bouwen dit is in 2008 gerealiseerd.

De doelstelling was altijd om 100 duizend woningen per jaar te bouwen.(dit is nooit gehaald.)

Als we 2,6 miljoen woningen willen gaan opwaarderen en upgraden voor de komende 50 jaar.

Zegt een simpel rekensommetje mij dat we dan de komende 30 jaar werk in overvloed hebben. 
Ook de regering zal zijn steentje bijdragen wat betreft het Kyoto-verdrag (co2 verlaging). 
Win-win voor iedereen lijkt mij, maar we moeten dan wel de samenwerking opzoeken.

 

Dit lijkt mij een prima uitgangspunt om op verder te bouwen en uit te werken.

Voor meer brainstorm gesprekken en ideeën om dit concept door te ontwikkelen,

Kunt u contact met mij opnemen.

 

Met vriendelijke groet

 

Richard Kindermann

 

0647543435

 

richard@innovario.nl

 

www.innovario.nl

 

 

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+