BouwProfs

De bouw online verbonden.

Moet de aanbesteding van gemeenten MKB vriendelijker?

Ondernemersvereniging MKB-Nederland wil dat Nederlandse gemeentes meer rekening te houden met kleinere ondernemingen bij het aanbesteden van projecten. Volgend jaar komt de nieuwe aanbestedingswet van kracht en dit heeft ook gevolgen voor lokale overheden.

“Voor een deel geeft de wet duidelijk aan wat niet meer mag”, zo verklaart Linda van Beek, secretaris aanbesteding bij MKB-Nederland. Bijvoorbeeld een enorm hoge omzetbegrenzing waarbij bedrijven alleen mee mogen doen als ze een hoge omzet hebben zit er niet meer in.

Toch zijn er ook onderdelen waar gemeentes nog wel in kunnen bewegen. “Partijen kunnen bijvoorbeeld nog zelf de contract- en inkoopvoorwaarden opstellen.” Daarom probeert MKB-Nederland de gemeenten bewuster te maken van een eerlijkere aanbesteding.

Brief
Burgemeesters en wethouders kunnen binnenkort een brief verwachten met een advies van MKB-Nederland over de aanbesteding. “Gemeenten zullen toch proberen risico’s af te dekken”, aldus Van Been.

“We gaan ze wijzen op de voordelen bij een MKB-vriendelijke aanbesteding. Als je bijvoorbeeld veel bedrijven uitsluit hou je nog maar 1 of 2 partijen over. Dat is niet goed voor de concurrentie.”

Extra belangrijk
Aanbestedingsprocedures kunnen MKB-vriendelijker worden gemaakt door bijvoorbeeld goed na te denken over hoe groot een opdracht moet zijn. Het opknippen van een aanbesteding maakt het mogelijk dat meer kleinere ondernemingen kunnen bieden op projecten.

Gemeenten beiden veel projecten aan en ze zijn daarom extra belangrijk bij de nieuwe aanbestedingsregels. Gemiddeld geeft een gemeente per jaar 1000 euro per inwoner uit. Niet altijd gaat er een evenredig deel hiervan naar het midden- en kleinbedrijf, volgens MKB-Nederland.

Onlangs kwam de nieuwe aanbestedingswebsite van het ministerie van Economische Zaken online. Drie andere aanbestedingsbureaus hebben nu een klacht ingediend in Brussel om oneerlijke concurrentie. (bron: nuzakelijk.nl)

Weergaven: 400

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Reactie van Marcel Kars op 23 April 2012 op 9.53

MKB vriendelijk inkopen is afhankelijk hoe beleid is op gesteld. Hierbij is er een scheiding tussen Rijksoverheid en lagere Overheden op te merken. In mijn optiek heeft MKB vriendelijk niets met inkopen danwel aanbesteden te maken. MKB vriendelijk is iets wat door de politiek wordt ingegeven. Meestal op gemeentelijk niveau. 

Het risico bestaat dat dit beleid voor gaat ten koste van de vereiste transparantie. Voor zover je praat over inkopen/aanbesteden onder de Europese grens zit hier een mate van beleidsvrijheid, afhankelijk van het type overheid. Deze beleidsvrijheid kan in de toekomst mogelijk in strijd zal zijn met de nieuwe aanbestedingswet. Dit zal te maken hebben met het al dan niet verplicht stellen van het nationaal aanbesteden van Leveringen, Diensten en/of Werken. Bij aanbesteden boven de Europese grens is er sprake van totale transparantie hetgeen MKB beleid las zodanig niet mogelijk maakt omdat dit in strijd met de aanbestedingswetgeving is.

Aanpassen van de regelgeving is niet nodig. Het gaat erom dat de regelgeving op een juiste wijze wordt toegepast (m.a.w. dat er geen onzinnige dingen gevraagd worden). Hier staat tegen over dat het inschrijven op aanbestedingen wel enige tijd en ervaring vraagt, ook van het MKB. Ook hier valt in mijn optiek het een en ander te verbeteren. Het probleem ligt dus niet alleen bij de Overheid.

Daarnaast is het opvallend hoeveel onzinnige rechtzaken over uitslagen van aanbestedingen worden gevoerd. Het verliezen van een rechtzaak kan zeer demotiverend werken met als gevolg een emotionele reactie dat met name de betreffende aanbestedende dienst geen oog heeft voor het MKB.

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+