BouwProfs

De bouw online verbonden.

SER: Nederland heeft Energieakkoord nodig voor duurzame groei.

De Sociaal-Economische Raad pleit voor een Energieakkoord voor duurzame groei met bindende afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Dit biedt kansen voor bedrijven, instellingen, (scholen, ziekenhuizen, woningcorporaties) en burgers.

De SER-commissie die het briefadvies heeft voorbereid, pleit ervoor dat het nieuwe kabinet belanghebbende partijen onder de regie van de SER bijeenbrengt zodat er bruggen kunnen worden geslagen tussen deelbelangen en bindende afspraken voor langetermijnbeleid worden gemaakt. SER-voorzitter, Wiebe Draijer, roept de formateurs op ruimte voor dit initiatief op te nemen in het regeerakkoord.

Robuust energiebeleid
Het SER-advies is het antwoord op een adviesaanvraag over energie en economie van demissionair minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Volgens de SER-commissie Energie en Economie ,biedt zo'n Energieakkoord voor duurzame groei een uitgelezen kans voor een nieuw kabinet om de weg in te slaan naar een 'robuust en toekomstbestendig' energie- en klimaatbeleid. Naast een lagere energierekening en milieuwinst levert dit ook nieuwe banen op in de bouw en aanverwante sectoren. En voor kennisintensieve Nederlandse bedrijven liggen er grote kansen op de snel groeiende wereldmarkt voor schone technologie ('clean-tech sector').

Weinig continuïteit
Op dit moment is een van de kernproblemen in het energie- en klimaatbeleid dat er te weinig continuïteit en samenhang in beleid is. Onzekerheid is het gevolg voor nationaal, Europees en internationaal opererende bedrijven in Nederland. Onzekerheid belemmert aanpassingen in de richting van een koolstofarme economie, zet de concurrentiepositie - en daarmee de werkgelegenheid - van de energie-intensieve industrie onder druk, vergroot de importafhankelijkheid van energie uit instabiele regio's en beperkt de kansen van Nederlandse bedrijven in de snel groeiende mondiale ‘clean-tech'-markten.
Op de achtergrond spelen bovendien te veel deelbelangen die het gezamenlijke, overstijgende maatschappelijke belang tot nu toe steeds in de weg hebben gestaan. Daardoor is er te weinig synergie tussen de vele initiatieven die momenteel in de samenleving plaatsvinden, de inspanningen van individuele bedrijven en het overheidsbeleid.

Versnelling noodzakelijk
In de periode tot 2020 zijn er forse inspanningen nodig om de doelstellingen op het gebied CO2-uitstoot, energiebesparing en aandeel hernieuwbare energie te realiseren.
Zo slaagt Nederland er bijvoorbeeld vooralsnog niet in het beoogde aandeel hernieuwbare energie van 14 procent in 2020 te halen. Nu komt slechts 4 procent van onze energie uit duurzame bronnen. Inclusief het voorgenomen beleid van het kabinet-Rutte I komt het aandeel naar verwachting uit tussen 9 en 12 procent. De noodzaak om krachten te bundelen is des te groter nu de overheidsfinanciën de komende decennia onder druk zullen blijven staan.

Breed draagvlak
De oproep tot een Energieakkoord te komen dat het langetermijnkader vormt voor beleid gericht op een betrouwbare, betaalbare en schone energiehuishouding wordt breed gedragen, zowel binnen de eigen SER-gelederen, de politiek als de milieuorganisaties.

Zes maanden na start kabinet oplevering
De SER biedt aan zijn platformfunctie te benutten voor de totstandkoming van een breed maatschappelijk gedragen Energieakkoord voor duurzame groei. Het gaat hierbij om draagvlak door de partijen in de SER, Stichting Natuur & Milieu, Milieudefensie, en andere relevante stakeholders, zoals energieproducenten, netbeheerders, bouwsector, woningcorporaties, chemiesector, clean-techsector en basismetaal. De SER wil zich ervoor inzetten om het Energieakkoord voor duurzame groei uiterlijk zes maanden na de start van het nieuwe kabinet af te ronden.

Procedure
Het ontwerpadvies Naar een Energieakkoord voor duurzame groei wordt nu voorgelegd aan de achterbannen van de organisaties van ondernemers en van werknemers. Het streven is dat de SER het advies vaststelt in zijn vergadering van vrijdag 16 november a.s.
Lees het volledige SER-ontwerpadvies: Naar een Energieakkoord voor duurzame groei

Bron: engineersonline.nl

Weergaven: 76

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+