BouwProfs

De bouw online verbonden.

Verbod asbest op daken in 2024 kan al over één jaar gevolgen hebben voor woningcorporaties en andere gebouweigenaren.

Al in 2012 kondigde de toenmalige Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het voornemen aan om asbest houdende daken te verbieden. Uit een nog niet gepubliceerd (concept)besluit van de huidige Staatssecretaris dat onze experts onder ogen hebben gekregen, blijkt dat het voornemen vanaf 1 januari 2016 werkelijkheid wordt. Dan zal een wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 (hierna: “Avb”) in werking treden, waarmee een verbod wordt ingevoerd op het voorhanden hebben van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking.

Verstrekkende gevolgen voor eigenaren van gebouwen met asbestdaken
De wijziging van het Avb zal verstrekkende juridische en financiële gevolgen hebben voor woningcorporaties en andere eigenaren van gebouwen met asbestdaken. Naast een algeheel verbod in 2024, spoort de Staatssecretaris gemeenten en provincies aan reeds vanaf 2016 op te treden tegen verweerde asbestdaken. Hiervoor creëert de Staatssecretaris een nieuwe bevoegdheid waarmee het College van B&W en Gedeputeerde Staten, gebouweigenaren kunnen gelasten hun verweerde asbestdaken te verwijderen.

Deskundigenrapport vereist
Overigens is die bevoegdheid voor het College van B&W niet nieuw. Optreden tegen verweerde asbestdaken kon zij al op grond van bijvoorbeeld artikel 1 Woningwet en het Bouwbesluit 2012. In de jurisprudentie werd wel aangenomen dat hiervoor in beginsel een deskundigenrapport was vereist waaruit bleek dat het betreffende dak ernstig verweerd was en hierdoor sprake was van gezondheidsrisico’s. Een interessante vraag is, of dit bij de nieuwe handhavingsbevoegdheid ook is vereist. De Staatssecretaris schenkt in de Nota van toelichting bij het (concept)besluit op dit punt geen klare wijn: “Met het verstrijken van de tijd raakt elk asbestdak op den duur verweerd. Op enig moment zal er ook zonder een deskundigenonderzoek vanuit kunnen worden gegaan dat een verweerd asbestdak gevaar oplevert voor de omgeving.

Asbestdaken vrij maken van Nederland
Om duidelijkheid te verschaffen over het moment waarop een asbestdak in ieder geval wordt geacht gevaar op te leveren voor de omgeving, is in dit besluit het verbod op asbestdaken gekoppeld aan een termijn. Om zeker te stellen dat alle verweerde asbestdaken op termijn ook daadwerkelijk worden vervangen, is de ingangsdatum van het verbod bepaald op 1 januari 2024.” Met de aanstaande wetswijziging geeft de Staatssecretaris het startschot voor het asbestdaken-vrij maken van Nederland in 2024. De opdracht van de Staatssecretaris aan gemeenten (en provincies) is vanaf 2016 in actie te komen tegen verweerde asbestdaken. Hiermee komt een einde aan het vrijwillig vervangen van asbestdaken, al dan niet gestimuleerd met subsidies. Woningcorporaties en andere gebouweigenaren kunnen binnen afzienbare tijd dan ook worden geconfronteerd met handhavend optreden, dit met alle financiële gevolgen van dien.

 

Deze expertblog is geschreven door mr. Tim Segers. Tim is als
partner / advocaat verbonden aan Legal experience Advocaten.
Tim heeft grote ervaring op het gebied van het bouwrecht,
het huurrecht en het overheids-aansprakelijkheidrecht. Verder heeft
Tim bijzondere kennis van het 'asbestrecht; zowel privaatrechtelijk
als bestuursrechtelijk. 

 

Tim geeft samen met mr. dr. Yvonne Waterman dit najaar de cursus Asbest & Woningcorporatie. Doel van de cursus is om professionals die met asbest te maken krijgen in één dag volledig op de hoogte te brengen van de relevante wet- en regelgeving en actuele rechtspraak op het gebied van asbest. Bel voor meer informatie naar 073-7003600.

Weergaven: 1492

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+