BouwProfs

De bouw online verbonden.

Vragen en antwoorden over verlaagd BTW-tarief

Het Ministerie van Financiën heeft een overzicht opgesteld van vragen en antwoorden over de verlaging van het BTW-tarief naar 6 procent op renovatie en herstel van woningen. De invoering hiervan per 1 maart 2013 leidde bij woningcorporaties, eigenaren, aannemers en ontwikkelaars tot veel vragen.

Eén jaar geldig
Het verlaagde tarief geldt voor alle renovatie- en herstelwerkzaamheden in en aan woningen. Voor de aangeschafte materialen geldt het verlaagde tarief echter niet. De verlaging is bovendien alleen van toepassing als de dienst is afgerond na 1 maart 2013 en vóór 1 maart 2014.

Vragen en antwoorden over het besluit BLKB/2013/305M van 28 februari 2013
(verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen)

A.  Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief ook voor het maken van een ontwerp voor het
aanleggen en onderhouden van een tuin? En als een tuinarchitect naast het maken
van een ontwerp ook de aanleg van de tuin begeleid?
Het maken van een ontwerp voor het aanleggen en onderhouden van een tuin behorende bij
een woning ouder dan twee jaar valt niet onder het verlaagde tarief. Dit is anders als
tuinarchitecten en dergelijke ondernemers naast het maken van een ontwerp ook de aanleg en
het onderhoud van de tuin begeleiden. In dat geval kan het verlaagde tarief op de arbeidskosten
worden toegepast. 

B.  Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief ook voor het aanbrengen, vernieuwen en
onderhouden van omheiningen en (tuin)hekken in de tuin? 
Ja, op de arbeidskosten van het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van omheiningen en
(tuin)hekken die worden geplaatst in tuinen behorende bij woningen ouder dan twee jaar kan het
verlaagde tarief worden toegepast.

C.  Goedgekeurd is dat het verlaagde tarief wordt toegepast op de arbeidskosten van de
in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen die een onderdeel
gaan vormen van de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie vervaardigde goederen
als de in de eigen bedrijf vervaardigde goederen. Hierbij valt te denken aan
inbouwkasten, deuren, kozijnen en dakkapellen. Kan verduidelijkt worden wat dient te
worden verstaan onder “opdrachtgever”, “eigen bedrijf” en “in de eigen bedrijf
vervaardigde goederen”?
Met “opdrachtgever” wordt bedoeld de eigenaar/(ver)huurder van de woning die de renovatie- en
herstelwerkzaamheid afneemt. Met de term “eigen bedrijf” wordt bedoeld het bedrijf van degene
die voor de btw als ondernemer wordt aangemerkt. Onder “in de eigen bedrijf vervaardigde
goederen” wordt verstaan de goederen die op maat worden gemaakt door de in de vorige volzin
bedoelde ondernemer die de renovatie- en herstelwerkzaamheden aan de woning van die
afnemer verricht.  

D.  Een ondernemer levert een “op maat gemaakte deur” aan een andere ondernemer of
direct aan de “consument” die de deur in het kader van een renovatie in de woning zal
bevestigen. Welk btw-tarief dient de eerstgenoemde ondernemer op de factuur te
vermelden?
Hier is sprake van de levering van een (op maat gemaakte) deur. De eerstgenoemde
ondernemer dient op de factuur het algemene btw-tarief (21%) te vermelden. Zowel voor de
materiaal- als voor de arbeidskosten.

E. 
  Geldt de specifieke goedkeuring voor de in opdracht van de opdrachtgever op maat
gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning (zie verder vraag
C) ook voor bijvoorbeeld op maat gemaakte (sier)hekken door de ondernemer die de
tuin aanlegt of onderhoudt en die vervolgens door die ondernemer op locatie worden
aangebracht?
Ja, deze goedkeuring geldt ook voor de arbeidskosten van de in opdracht van de opdrachtgever 
op maat gemaakte (sier)hekken door de ondernemer die de tuin aanlegt of onderhoudt en die
vervolgens door die ondernemer op locatie worden aangebracht.

F.   Goedgekeurd is dat het verlaagde tarief wordt toegepast op het ontwerpen en
vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers mits
zij tevens de renovatie van de woning begeleiden. Wat houdt de term “begeleiden van
de renovatie van de woning” in?
Met de term “begeleiden van de renovatie van de woning” wordt bedoeld dat architecten en
dergelijke ondernemers naast het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen ook
begeleidende werkzaamheden verrichten zoals de prijs- en contractvorming, de coördinatie van
de aanbesteding van de renovatie (gunning), de controle op de uitvoering van de renovatie, de
directievoering rondom de renovatie en de oplevering van de renovatie.

G.  Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief ook voor het leggen van (sier)bestrating door
hoveniers of door andere ondernemers in tuinen? 
Ja, op de arbeidskosten van het leggen van (sier)bestrating in tuinen die behoren bij woningen
ouder dan twee jaar kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast. Als andere ondernemers
dan hoveniers (sier)bestrating leggen in tuinen mogen ook zij het verlaagde tarief toepassen.

H.  Vallen de arbeidsuren in de periode van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 die betrekking
hebben op het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van paardenboxen,
buitenstallen, hondenkennels, zwembaden, tennisbanen op hetzelfde perceel als de
woning (die meer dan 2 jaar in gebruik is) in opdracht van de afnemer onder het 6%-
tarief?
Ja, op de arbeidskosten van het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van paardenboxen,
buitenstallen, hondenkennels, zwembaden, tennisbanen in/op de bij de woning behorende tuin 
in opdracht van de afnemer kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast.

I.    Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief ook voor de werkzaamheden van een
constructeur bestaande uit onder meer het narekenen van constructies en het maken
van constructietekeningen?
Goedgekeurd is dat het verlaagde btw-tarief wordt toegepast op het ontwerpen en vervaardigen
van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers mits zij tevens de renovatie
van de woning begeleiden. Een dienst van een ondernemer, zoals een (binnenhuis)architect,
een installateur of een constructeur, bestaande uit het ontwerpen van een bouw- of
constructietekening, het narekenen van constructies, het maken van een berekening voor
ventilatie of ontluchtingskanalen enz. is als zodanig niet te kwalificeren als een renovatiedienst
(zijnde: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de
woning) en valt daarom niet onder het verlaagde btw-tarief. 

J.   Het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van zonnepanelen valt onder het
verlaagde tarief, mits de zonnepanelen in bouwkundig opzicht onderdeel (gaan)
uitmaken van de woning. Als de bevestiging op een (plat) dak alleen met losse stenen
plaatsvindt, worden de zonnepanelen dan in bouwkundig opzicht onderdeel van de
woning?  En hoe zit dat bij buitenzonweringen?
Buitenzonwering wordt zodanig bevestigd/aangebracht dat daarvan kan worden aangenomen
dat dit onderdeel gaat uitmaken van de woning. Voor zonnepanelen is dat niet altijd het geval.
Als zonnepanelen slechts met losse stenen worden vastgelegd is dit onvoldoende om de
zonnepanelen in bouwkundig opzicht onderdeel te laten worden van de woning.

K.  Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief ook voor het aanleggen, vernieuwen en
onderhouden van beregeningsinstallaties en tuinverlichting? 
Ja, op de arbeidskosten van het aanleggen, vernieuwen en onderhouden van
beregeningsinstallaties en tuinverlichting in tuinen behorende bij woningen ouder dan twee jaar
kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast.

L.   Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief ook voor het laten doen van bodemonderzoek?

Nee, het laten doen van bodemonderzoek is geen renovatie- en herstelwerkzaamheid.

M.  Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief voor de werkzaamheden van een
grondverzetbedrijf in de tuin?
Ja, de werkzaamheden van een grondverzetbedrijf passen binnen het kader van
aanleg/onderhoud van de tuin (behorende bij woningen ouder dan twee jaar). De arbeidskosten
die aan deze werkzaamheden zijn toe te rekenen kunnen delen in het verlaagde btw-tarief. 

N.  Geldt het verlaagde btw-tarief ook voor het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden
van steigers, beschoeiing contructies en damwanden in de tuin?
Ja, op de arbeidskosten van het aanleggen, vernieuwen en onderhouden van steigers,
beschoeiing constructies en damwanden ten behoeve van zowel de tuin als de woning (ouder
dan twee jaar) kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast.
 
O.  Geldt het verlaagde btw-tarief ook voor het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden
van een boothuis (loods voor berging van kleine pleziervaartuigen) in de tuin?
Ja, op de arbeidskosten van het aanleggen, vernieuwen en onderhouden van een boothuis
(loods voor berging van kleine pleziervaartuigen) in de tuin behorende bij de woning ouder dan
twee jaar kan het verlaagde btw-tarief worden toegepast.

P.   Geldt het verlaagde btw-tarief ook voor kostenadvisering, het opstellen van
energielabels en de diensten van verhuizers?
Nee, kostenadvisering, het opstellen van energielabels en de diensten van verhuizers zijn
diensten die als zodanig niet te kwalificeren zijn als een renovatiedienst (zijnde: het vernieuwen,
vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning) en vallen
daarom niet onder het verlaagde btw-tarief. 

Weergaven: 191

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+