BouwProfs

De bouw online verbonden.

Waarom hebben sommige bouwbedrijven succes (en andere niet)?

Al voor de financiële crisis was er sprake van een ommekeer in de bouw. Toen al werd duidelijk dat we binnen de keten moeten samenwerken; dat we moeten opereren als één klantgericht bedrijf. De klant speelt namelijk een steeds grotere rol in het bouwproces. Helaas zijn veel bouwbedrijven er niet in geslaagd op tijd hun koers te wijzigen.

Samenwerken
De tijden zijn veranderd. Waar bouwbedrijven eerder de neiging hadden te wachten op een nieuwe werkopdracht van een woningcorporatie, verwacht de opdrachtgever nu een proactievere inzet. Een aanpak met frisse, innovatieve, kostenverlagende én klantvriendelijke ideeën. Dus geen afwachtende aannemer meer, maar een vastgoedbedrijf dat al in de initiatiefase met de klant om tafel gaat en nieuwe serviceconcepten aanbiedt. Door verwachtingen op het vlak van energiebeleid, duurzaamheid, omgevingsfactoren, vergrijzing en kosten vroegtijdig te bespreken, kunnen innovatieve en kostenbesparende plannen gezamenlijk worden ontwikkeld. Samenwerken zou moeten leiden tot vernieuwende initiatieven - geen oude wijn in nieuwe zakken!

Transparantie en vertrouwen
Opdrachtgevers, zoals woningcorporaties, hebben er baat bij als een onderhoudsbedrijf het totale onderhoudsproces overneemt op basis van goede serviceconcepten. Een fullserviceconcept biedt de opdrachtgever vanaf de initiatiefase tot aan het beheer zekerheid voor meerdere jaren. Transparantie, vertrouwen en informatie zijn hierbij belangrijke factoren. Zo zorgt transparantie voor gezamenlijke verantwoordelijkheid rondom winst en verlies. Het wordt bovendien steeds belangrijker om proactief mee te denken, te ontzorgen en rekening te houden met de klant van de klant. Ondernemingen die hieraan niet voldoen, lopen al snel de nodige opdrachten mis.

Een derde van de bouwomzet bestaat uit onderhoud
Tegenwoordig is een derde van de bouwomzet al afkomstig uit onderhoudswerkzaamheden. Dit cijfer zal de komende jaren nog verder stijgen. We hebben in Nederland veel gebouwen die we moeten onderhouden of aanpassen voor een herbestemming. Voor veel duurzame goederen, zoals gebouwen, vliegtuigen en schepen, is het ook niet vreemd dat het onderhoud vaak belangrijker is dan de nieuwbouw: een kostbaar vliegtuig gaat soms wel vijftig of zestig jaar mee; een goed onderhoudsplan is al vaak bij de aanschaf bepaald.

Ketenintegratie
Think different, zoek nieuwe kansen! Om een fullserviceconcept aan te bieden, is het noodzakelijk om zowel de in- als externe processen te optimaliseren. Een onderhoudsbedrijf kan met een corporatie afspreken dat ze maandelijks het woningbezit digitaal uitwisselen. De serviceopdrachten kunnen dan worden geïmporteerd en gekoppeld aan het object uit het woningbezit. Dit levert een aanzienlijke tijdsbesparing en verlaging van foutkansen op. De serviceopdrachten worden door het onderhoudsbedrijf efficiënt gepland op een grafisch planbord en direct doorgestuurd naar de tablet van de servicemedewerker. Deze medewerker kan vervolgens online uren, materialen, foto’s, maar ook de klanttevredenheidskenmerken registreren. Om efficiënt en klantvriendelijk samen te werken, worden in de keten de installateur en andere onderaannemers aangestuurd via een internetportaal. Zo kunnen zij de serviceopdracht ontvangen en gereed melden.

Technologie ondersteunt samenwerking
Via een internetportaal wordt ook de opdrachtgever volledig op de hoogte gehouden van de voortgang van projecten. De periodieke rapportage over onderhanden en opgeleverde opdrachten, doorlooptijd, soorten serviceopdrachten en klanttevredenheid per blok, wijk en straat, wordt mogelijk door het delen van informatie rond het woningbezit. De kengetallen bieden nieuwe mogelijkheden om de in- en externe processen te optimaliseren, waarbij de resultaatgerichte samenwerking voorop staat. Alleen met moderne technologieën kunt u deze mate van samenwerking realiseren.

 

Peter Stolk is als senior accountmanager werkzaam bij Centric en houdt zich onder andere bezig met new business en accountmanagement. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de visie en strategie van Centric voor de komende jaren voor bouw en vastgoedonderhoud.
Peter is ruim twintig jaar werkzaam in de bouw-ICT. Thema’s die zijn bijzondere aandacht hebben zijn ketensamenwerking en procesoptimalisatie. Peter heeft ook een eigen blog.

Weergaven: 378

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2019   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+