BouwProfs

De bouw online verbonden.

Zes nieuwe onderzoeksprojecten voor een duurzaam stedelijk gebied.

Hoe krijgen we de drukke stedelijke gebieden in Nederland goed bestuurd en hoe houden we ze duurzaam, leefbaar en bereikbaar? Dat zijn de twee rode draden in zes nieuwe wetenschappelijke onderzoeksprojecten. De teams gaan hun onderzoek uitvoeren binnen de twee programma's Urban Regions in the Delta en Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad, en doen daarbij praktijkgericht casusonderzoek. Hun werk is direct relevant voor overheden en bedrijven.

Nederland urbaniseert
De wereldbevolking concentreert zich steeds meer in steeds grotere steden – ook Nederland 'urbaniseert' nog altijd. Meer mensen, meer welvaart en meer globalisering leiden tot een sterke groei van mobiliteit en transport. Maar ook de opwarming van het klimaat beïnvloedt het leven in de grote steden. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en ruimtelijke ordening van urbane gebieden.

Het onderzoeksprogramma Urban Regions in the Delta ontwikkelt kennis voor een duurzaam ruimtelijk beleid en voor integrale gebiedsontwikkeling in stedelijke netwerken. Het onderzoek richt zich zowel op water, leefbaarheid en mobiliteit als op vraagstukken over bestuur en informatiesystemen.

Duurzame bereikbaarheid
Het onderzoeksprogramma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad (DBR) richt zich op kennis die nodig is om de bereikbaarheid van de Randstad op de langere termijn en op een duurzame manier te garanderen. De beide programma’s vallen onder het thema Verbinden van Duurzame Steden, een initiatief van NWO en Nicis Institute in samenwerking met de rijksoverheid en andere partners.

In alle nieuwe projecten voeren consortia bestaande uit wetenschappers en praktijkorganisaties (zoals overheden en bedrijven) praktijkgericht casusonderzoek uit. Met de vier URD-projecten is 3.326.119 euro gemoeid. Met de twee DBR-projecten is 973.400 euro gemoeid. Lees hier meer over de individuele projecten die er mee gemoeid zijn.

Weergaven: 488

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Reactie van Gudule Martens op 16 April 2012 op 10.06

Het onderwerp is bijzonder relevant en interessant maar als ik dan kijk naar de projecten ben ik behoorlijk teleurgesteld. Ze draaien vooral om de mobiliteit. Ik ben zelf net "de stad 2.0" van Jeb Brugmann aan het lezen: http://bit.ly/HKiuJD Leefbaarheid van steden is zoveel meer als het vraagstuk hoe je je auto voor de deur kan parkeren. Ook het werk van Jane Jacobs is onverminderd relevant. 

Reactie van Ton van Beek op 12 April 2012 op 22.42

De uitdagingen die hierboven beschreven worden zijn helder. Naast wetenschap is er echter ook inspiratie nodig. Dat is onder andere te vinden in het boek: Levende stad, stand om in te leven. Meer informatie over dit boek vindt je op www.delevendestad.nl of je kan het bestellen bij uitgeverij blauwdruk http://www.uitgeverijblauwdruk.nl/

Reactie van sjoerd nienhuys op 12 April 2012 op 14.48

Duurzaam bouwen. Stedelijke gebieden.

Er zijn een groot aantal sociale, fysieke en financiële elementen die in elkaar grijpen om te komen tot een duurzame stedelijke situatie. Om er een paar te noemen:

 1. Nederland moet verder decentraliseren. Het idee dat je allemaal op een kluitje moet zitten is met de Internet ondertussen achterhaald. Grote steden zijn heel veel duurder in onderhoud en energiegebruik dan kleine steden en die op hun beurt ook weer duurder dan stedelijke agglomeraties van 100.000 inwoners en die zijn nog steeds duurder dan dorpen. 

 2. Een goed voorzieningsniveau in de kleinere woonkernen zoals ziekenhuizen, voldoende voor het gros van de bevolking, inclusief de ouderen. Als dat niet het geval is dan zullen mensen niet makkelijk naar de kleinere kernen verhuizen. Gezien de schaal van Nederland kan de sterk gespecialiseerde zorg per grotere regio geleverd worden; de afstanden zijn niet zo groot.

 3. Het elimineren van overdrachts- en verhuisbelasting of het omzetten van een hypotheek naar een andere woning, omzetten zorgverzekeraar en dergelijke. De overheid probeert  op van alles en nog wat belasting te vangen, maar dat bevorderd niet het verhuizen, bijvoorbeeld als je niet meer naast je werk hoeft te wonen zoals zij die gepensioneerd zijn. Die mensen kunnen vaak nog een-derde van hun leven ergens anders doorbrengen.

 4. Verminderen van de parkeerdruk in de grote steden. De meeste auto’s staan meer dan 22 uur per dag stil en leggen beslag op de openbare ruimte, of maken het werken in de grotere steden duur vanwege parkeer kosten. Dat betekent o.a. het verbeteren van het openbaar vervoer.  Als de woonkernen allemaal beter verdeeld zijn wordt het openbaar vervoer ook meer rendabel. Ook het stimuleren van deelauto’s hoort hierbij. Veel mensen hebben twee auto’s, maar met een dichter auto-deel systeem kan dat makkelijk een enkele auto worden (of geen eigen auto).

5. In aansluiting van #4 het verbeteren van het fietsnetwerk in de steden en aansluitend op de treinen. Dit betekent ook dat de stations betere oplossingen voor de fietsenberging moeten hebben zoals direct boven de perrons, ipv een honderd meter of verder lopen voordat je je fiets kwijt kan.

 6. De creatie van middelgrote woonclusters waarbinnen wederzijdse zorg verleend kan worden voor erg jonge en erg oude bewoners. Kinderopvang (voor werkende ouders) of zorg voor dementen (een groeiende groep) moet eenvoudiger binnen een wooncluster opgelost worden zodat er aan de ene kant minder heen en weer gerij nodig is en aan de andere kant lagere kosten zijn. Dit zal natuurlijk ook een aanpassing van de wettelijke regelingen behoeven.

 7. De bestaande woningvoorraad verbeteren op het gebied van isolatie energievoorziening en daktuinen (inclusief groenteteelt). Tegelijkertijd zouden aan groot aantal van de dichtgebouwde achtertuintjes weer open gemaakt kunnen worden, vooral in de steden. Groter wordende gezinnen kiezen vaak voor een uitbreiding ipv dat ze verhuizen (serre, schuurtje, erker). Met de punten onder 3 kan dat veranderen en worden de binnen steden niet helemaal dicht getimmerd en zal er meer ruimte voor groen zijn.

 8. Bij het verbeteren van de particuliere en verhuur woningbouw moet er goed gekeken worden naar de bijkeuken, de berging  en het schuurtje zodat er voldoende ruimte beschikbaar is voor het aan de bron scheiden van afval. Dit in plaats van alles in de grijze container gooien en dan naar de vuilverbranding; dat is wel praktisch maar helemaal niet duurzaam.

 9. Een onderdeel van de bestaande woningbouw verbeteren in het hergebruik van gebouwen en het herzien van bestemmingsplannen om de vele kantoorruimtes te hergebruiken. Voor een duurzame maatschappij zal meer hergebruikt kunnen worden, niet alleen bouwmaterialen maar ook inboedels, gereedschap en verhuurbedrijven. Daar horen kringloop bedrijven en reparatie werkplaatsen bij of thrift shops. Een duurzame maatschappij zal aan de ene kant beter spul moeten fabriceren, maar aan de andere kant creatiever moeten zijn met gebruikte goederen en minder consumptie maatschappij gericht. 

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2019   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+