BouwProfs

De bouw online verbonden.

Renske Peeters werkt binnen de overheid. Op BouwProfs legt zij de volgende praktijkcase voor:

Betrokkene is met aannemer in gesprek over nieuwbouwplannen, documenten zijn nog niet klaar en aannemer komt met "aannemingsovereenkomst". Met pen bijgewerkt, geen logo/briefpapier, data kloppen niet en ondertekende versie aan betrokkene verstuurd per mail.

Doel was intentieverklaring. Ondertekende documenten (bestek, constructieberekeningen, def. plattegrondtekeningen, enz) zouden bij Bouwgarantaannemingsovereenkomst worden gevoegd. Aannemer traineert de verdere plannen. Tekeningen worden niet aangepast aan wensen, onderaannemers waar gebruik van moet worden gemaakt zijn ondeskundig, aannemer wil geen bestek maken en de constructieberekeningen niet tonen, enz.

Betrokkene heeft geen vertrouwen meer. Aannemer wil betrokkene houden aan overeenkomst of wil anders enkele 10-duizenden euro's. Klantgericht Bouwen en Bouwend NL erkennen het probleem, maar zien geen rol voor zichzelf. Wat raad u betrokkene in deze aan?

Kan jij Renske adviseren? Reageer dan via deze discussie.

Weergaven: 3854

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Renske,

 

Is er überhaupt een handtekenig gezet?

Of is er een afspraak gemaakt voor een vergoeding voor het maken van een ontwerp, constructie berekeningen en bestek?

Zo niet dan begrijp ik de aannemer enigszins (behalve een niet kloppende aanemingsovereenkomst), wanneer hij geen handtekening heeft, maar al wel al het voorbereidende werk heeft gedaan, en deze gegevens aan opdrachtgever verstrekt. 

Dan is het voor opdrachtgever heel makkelijk om aan de hand van deze gegevens, nog meerdere offertes op te vragen.

Zonder dat hij de kosten van het ontwerp en constructieberekening vergoed krijgt.

 

Mijn adveis: schakel als nog een architect of ervaren bouwbegeleider in.

Verder moet je kunnen vertrouwen op je aannemer, anders wordt het een lange, vermoeiende verbouwing.

 

Met vriendelijke groet,

Cees Krijgsman

info@cetabouw.nl

Hallo Renske,

Jammer dat je deze ervaring op moet doen. Ik adviseer je een bouwbegeleider in de arm te nemen en hem dit te laten regelen. welke kant het dan ook op moet gaan, je komt dan veelal niet meer voor verrassingen te staan en kan zelf een stapje terug nemen. De kosten die hiermee gemoeid zijn verdien je gegarandeerd terug.

Wij kennen wel wat mensen die dat voor je kunnen regelen en zitten zelf ook in die sector.

Nogmaals ga op zoek naar een vetrouwenspersoon en laat hem dit verder afhandelen!!

Een goed en deskundig bouwmangement bureau zou ik adviseren.

SOMIS uit Oldenzaal, meer info www.somis.nl . Vragen naar de heer Paul Scholten.

Het vertrouwen van de opdrachtgever is praktisch geheel verdwenen. Ik zou proberen om middels bouwmediation vast te stellen of partijen alsnog tot elkaar gebracht kunnen worden met als doel het vertrouwen te herstellen. Lukt dit niet dan is een juridisch traject (arbitrage of de rechter) onontkoombaar. Een ervaren bouwmediator is te selecteren op de website www.bouwmediators.nl.

 

ir. T.H.(Harry)W. van Splunder

Mij dunkt dat moet worden onderzocht op welke fronten de aannemer zijn contractuele of pre-contractuele verplichtingen niet is nagekomen. Na hem deugdelijk tot beterschap te hebben gesommeerd, kan mogelijk de overeenkomst wegens wanprestatie worden ontbonden en eventuele schade zelfs op de aannemer worden verhaald. Uiteraard dient eerst te worden onderzocht of er voldoende concrete gronden voor een eventuele ontbinding zijn. Ik ben bereid hier -geheel vrijblijvend en kostenloos- een blik op te werpen. Mr. H.J. (Arjan) Hulsbergen, advocaat (hulsbergen@hpadvocaten.nl, 023-8200227).

Is de aannemingsovereenkomst al door opdrachtgever ondertekend? Wiens handtekening staat onder gemailde aannemingsovereenkomst? Die van de opdrachtgever? Staat op document daadwerkelijk dat er sprake is van een aannemingsovereenkomst?

Zo niet, dan niets doen, want er is geen sprake van formele overeenkomst. Opdrachtgever is nergens aan gehouden. Alles terugsturen aan aannemer en per brief melden dat wordt afgezien van gunning van het werk aan aannemer. Verder geen enkele uitspraak of toelichting. Kan tegen je worden gebruikt. Alle dreigementen negeren en post ongeopend retour afzender sturen.

Zo ja, dan alles direct naar eigen advocaat sturen en om advies vragen. Zelf niets doen, want alles kan tegen je worden gebruikt. Laat advocaat de zaak verder afhandelen.

Hallo Renske,

De casus is mij niet geheel duidelijk.

Doel was intentieverklaring en de aannemer maakt alle tekeningen en berekeningen al?

Dan zal hij toch wel meer aan hem gevraagd zijn dan een intentieverklaring?

Ik heb eerder die zgn. 'Bouwgarant' voorwaarden bestudeerd: je bestek wordt daardoor min of meer waardeloos !!

Je moet nl. als je het ergens niet mee eens bent hem het werk laten afmaken en eerst ALLES  betalen en vervolgens kun je gaan klagen..... Dus niet doen.

Het enige 'voordeel' van 'Bouwgarant' is dat er een achtervang is voor het geval de aannmer failliet gaat; zorg daar dan voor op een ander manier bv. via inhouding op de bouwsom of een bankgarantie in het bestek op te nemen.

Vriendelijke groet,

Guido

 

 

Wel wat gebrekkige informatie maar als ik de beschikbare info interpreteer:

 

heel simpel: heb je een handtekening gezet of iets toegezegd? Nee?

Beslissen: wil ik dit of niet.

Stappen: Kappen of rechtszaak. Laat maar komen.

Of meegaan en in het ongewisse blijven. Vraag blijft wie er in z'n recht staat.

Bedankt voor jullie reacties en goede raad!

Helaas staat boven het formulier zonder logo "aannemingsovereenkomst" en is door beide partijen ondertekend. Het betrof 1 formulier die via de mail (met penaantekeningen) een dag later na tekening is gestuurd. Datum e.d. kloppen niet, maar het betrof een intentieverklaring dus was dat minder belangrijk. Er staan duidelijk open "bolletjes" op het formulier waar de documenten moeten worden toegevoegd die nog moeten worden opgesteld en onderdeel moeten uitmaken van de overeenkomst. Het ontwerp is door de opdrachtgever zelf gemaakt in Visio. De aannemer heeft het ontwerp "opgeleukt" en in autocad gezet. Dit heeft hij op vooralsnog op eigen initiatief en kosten gedaan. Dat risico nam hij, want hij (en opdrachtgever) gingen er vanuit dat tot overeenstemming zou worden gekomen. Helaas zijn de aanpassingen die aangedragen zijn niet verwerkt op de tekening na herhaaldelijk verzoek.  De handtekening op het "aannemingsformulier" was nodig zodat de aannemer er zeker van is dat de activiteiten konden worden opgestart en dat deze financieel zijn afgedekt. De aannemer heeft na ondertekening aangegeven het bestek te maken en de constructieberekeningen, aanpassen tekening, enz. Betaling zou in een later stadium plaatsvinden. Hij heeft hier geen aanzet aan gegeven. En toen werd het stil rond de aannemer...het contact was voor de tekening goed. Er was ook een gereedkomdatum afgesproken (niet in de overeenkomst opgenomen). Daarom is het ook zo zuur! Wat betreft de onderaannemers...de installateur had totaal geen ervaring met duurzame oplossingen; warmtepomp, zonnecollectoren, enz. 

Beste Renske,

Zijn alle afspraken die je onderaan beschrijft ook schriftelijk bevestigd, bijvoorbeeld via mail. Of is alles mondeling en op goed vertrouwen gegaan?

Groet,
René van der Drift

Dag Rene,

 

de meeste zaken zijn mondeling verlopen. maar ook per mail, zoals de ervaringen met z'n onderaannemers.

 René van der Drift zei:

Beste Renske,

Zijn alle afspraken die je onderaan beschrijft ook schriftelijk bevestigd, bijvoorbeeld via mail. Of is alles mondeling en op goed vertrouwen gegaan?

Groet,
René van der Drift

Dag Frank,

 

Ja jij hebt het goed begrepen...de aannemer wil alleen 10% van de aanneemsom, terwijl hij er niets voor heeft gedaan...nou...een bestaande tekening in Autocad gezet....

 

Met vriendelijke groet

Frank Koster zei:

Heren, is dat hier niet nu net het probleem?

De opdrachtgever wil wel weg bij de aannemer maar deze staat het niet toe!

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2019   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+