BouwProfs

De bouw online verbonden.

Is betonkernactivering een goede optie als je duurzaam en energiezuinig wilt bouwen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om duurzaam te investeren en energiezuinig te bouwen. Betonkernactivering is hier één van. Ik ben aan het onderzoeken bij welke soort gebouwen BKA toepasbaar is, kantoren, gezondheidszorg, woningbouw, scholen of …. ? Ik heb hierbij een aantal vragen:

  • Bij welk soort gebouw wordt Betonkernactivering toegepast?
  • Wat is de reden om BKA toe te passen?
  • Wordt BKA vaak toegepast? In hoeveel procent of bij hoeveel m2 in Nederland?
  • Wie bepaalt of BKA wordt toegepast (architect, opdrachtgever of b.v. aannemer)?
  • Welke ambities worden er geformuleerd ten aanzien van energiezuinigheid, comfort, luchtkwaliteit, exploitatiekosten of anders?
  • Welke afwegingen of bezwaren worden er gemaakt?
  • Wie heeft er ervaring met de uitvoering en het beheer? Is er evaring met monitoring?

Veel meer vragen dan één persoon kan beantwoorden. Vandaar dat ik graag een beroep doe op de kennis en kunde van de groepsleden. Iedere visie en ervaring is van harte welkom.

Deze vraag is gesteld in de BouwProfs Linkedin groep door Arjen de Vries, manager Maatschappelijk Vastgoed.

Weergaven: 6328

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Hoi Joes,

Bedankt voor je snelle en uitgebreide reactie. Hierdoor is er echt een discussie opgestart. Wat betreft de regelbaarheid één opmerking. Bij het toepassen van BKA is het de bedoeling om zoveel mogelijk één temperatuur te houden in het gebouw. Maar aangezien wij tegenwoordig geen trui meer aan willen trekken wanneer we het koud hebben of iets uittrekken wanneer we het warm hebben en dus het  persoonlijk comfort volledig bij de installatietechniek leggen. Nu ik dit weer schrijf verbaas ik mij er weer over hoe verwent we met zn allen zijn. het is dus een zoektocht om te kijken naar gebouwen waar een constante temperatuur wordt geaccepteerd. Naar mijn mening alleen bij scholen. Bij kantoren willen we toch enige individuele regeling mogelijk maken. in dat geval kunnen we het deel van de ventilatie die we vanuit gezondheid nodig hebben aanvullend verwarmen (graag met WTW) hierdoor kunnen we per vertrek nog wat regelen.

 

Joes van Asten zei:

Bij betonkernactivering (BKA) wordt gebruik gemaakt van de gebouwmassa voor de klimatisering van ruimten. Watervoerende buizenregisters van diffusiedichte kunstofbuizen worden in het midden van de betonvloer meegenomen. Door het water dat door de buizen stroomt te verwarmen of te koelen wordt het beton opgewarmd respectievelijk afgekoeld.

 

Betonkernactivering is een technische toepassing die in het begin van de jaren negentig in Zwitserland is begonnen. Gebouwen worden verwarmd en gekoeld door gebruik te maken van de thermische opslagcapaciteit van de betonnen verdiepingsvloeren. Verwarming vindt plaats met warmwaterbuizen in de betonvloer en koeling door vrije koeling met lucht of water.

BKA is verwant aan het systeem van vloerverwarming/-koeling. De invloed van de massa is bij vloerverwarming/koeling echter veel geringer omdat hier veelal een isolatielaag aanwezig is waardoor alleen de afwerklaag wordt geactiveerd.

 

Belangrijk voordeel van dit systeem is dat er geen radiatoren meer toegepast worden.

Doordat er gebruik gemaakt wordt van zoveel mogelijk thermisch geactiveerd beton, worden indien verlaagde plafonds worden toegepast, deze bij voorkeur uitgevoerd als eilandplafonds. Hierdoor blijft de lucht in de ruimte in contact met het geactiveerde betonplafond. Aandacht is nodig voor voldoende akoestische demping

Voor een goed gedimensioneerd gebouw met lage verwarmings- en koellasten kan een thermisch actieve betonconstructie gedurende het gehele jaar worden ingesteld op een constante kern(water)temperatuur. Wanneer bijvoorbeeld de kerntemperatuur op 22°C wordt gehouden, verwarmt het systeem bij temperaturen onder de 22°C en koelt wanneer de ruimtetemperatuur stijgt tot boven de 22°C.

Doordat er gebruik gemaakt wordt van water met een temperatuur die weinig verschilt van de ruimtetemperatuur, heeft dit systeem een grote positieve invloed op de mogelijkheden voor het gebruik van alternatieve energiebronnen en op het rendement van verwarmingsketels en warmtepompen (hoge temperatuur koeling – lage temperatuur verwarming).

 

Regelbaarheid

 

Betonkernactivering heeft als kenmerk een gelijkmatige en uniforme temperatuur die ontstaat doordat het vloer- en plafondoppervlak egaal wordt verwarmd. Bij BKA ontbreekt de mogelijkheid voor het individueel regelen van het thermisch binnenklimaat. Dit wordt als belangrijk nadeel ondervonden.

 

Combinatie van betonkernactivering en natuurlijke ventilatie is zeer gevoelig voor tocht- en koudeklachten.

 

Met vriendelijke groet,

Joes van Asten

Mul BV ontwerpers &adviseurs 

 

Beste Arjen,

Op het gevaar af voor een purist te worden versleten: BKA is een methode voor verwarmen en koelen, Passiefhuis (of -kantoor) zegt iets over het niveau van energieverbruik. Het een sluit het ander zeker niet uit maar als je een RC van 8 in de gevel wilt halen dan is houtskeletbouw (=lichte bouw) een serieuze keuze. Maar kijk eens naar de nieuwe - nu nog peperdure - isolatiematerialen als isodun (9x de prijs van steenwol) of Aerogel/Bluedeck (10x duurder). De principiele ontwikkeling van isolatiematerialen zou er voor kunnen zorgen dat we toch 'ouderwets' (lekker metselen) kunnen bouwen.

groet

David Meijer

Arjen de Vries zei:

Beste forumleden,

 

Allereerst hartelijk dank voor de vele reacties.

Mooi om te zien hoe een oproep via Linkedin resulteert in een aanzienlijke hoeveelheid reacties en deskundige informatie. Om in de toekomst energieneutraal te kunnen bouwen staan we wat mij betreft voor een keuze, of richting Passiefhuis, of richting betonkernactivering. Dus of heel licht bouwen in combi met kierdichting en een aanzienlijk isolatiepakket ondersteund door minimale installatietechniek (aangevuld met zonlichtsystemen of windenergie) of gebruik maken van de thermische massa van de draagconstructie, echter met aanzienlijk meer installatietechniek waaronder een WKO installatie met warmtepomp aangevuld met zonlichtsystemen en windenergie.

Om hier een goede keuze in te kunnen maken ben ik de discussie gestart om meer info te krijgen vanuit het werkveld en de gebruikers van BKA. Voorheen was ik trekker van de werkgroep Passiefhuis voor Natuur en Milieu in Flevoland. Dus met Passiefhuis ben ik wel bekend maar betonkernactivering staat nog in de kinderschoenen.

 

 

 

Hoi Björn,

 

Naar mijn mening is het aanbrengen van de leidingen 50mm tov het plafond een prima uitgangspunt. Beter dan centraal in de vloer. immers bij BKA wil je met name de warmte (of koude) uitstraling van het volle plafond benutten. Vloeren zijn veelal voorzien van een vloerbedekking (en voorzien van kasten, tafels etc) waardoor de warmte of koudeafgifte mogelijk wordt belemmerd, algemeen wordt getracht het plafond als warmte element te zien waardoor het toepassen van een systeemplafond uit den boze is.

Nieuw voor mij is het aanbrengen van de watervoerende leidingen in de kanalen van kanaalplaatvloeren. Naar mijn mening is het warmtetransport tussen leiding en de directe beton essentieel voor het functioneren van BKA. De lucht in de kanalen zal toch als een soort isolator gaan werken? Graag je mening hierover.

 

Wat betreft de terugverdientijden moeten we wel twee zaken scheiden. Wanneer we een conventioneel gebouw maken met een traditionele verwarming en bv. topkoeling of splitunitkoeling dan zijn de investering in BKA volgens de deskundigen binnen 5 tot 10 jaar terug te verdienen. Dus hier is de extra investering zeker de moeite waard.

Wat de terugverdientijden zijn wanneer we alleen naar de verwarming zouden kijken is mij onbekend.

 

verder
Björn Sträter zei:

Ik kan eigenlijk maar op 2 van je vragen een antwoord geven, als constructeur, en met ervaring bij een breedplaatvloer leverancier:

Op twee vlakken heb ik BKA meegemaakt: Bij de bouw van het gemeentehuis van Coevorden, en bij de toegang van een parkeergarage in Roden (onder een appartementencomplex). Dit laatste was een BKA met een elektrische verwarming ter gladheidsbestrijding.

Vanuit het breedplaat perspectief is het van belang om te weten dat er extra maatregelen in de breedplaat meegenomen moet worden. Indertijd hebben we gewerkt in Roden met het plaatsen van halfhoge tralieliggers om zo een plateau in het midden van de betonvloer te creeren. Bij het Gemeentehuis in Coevorden was dit financieel niet haalbaar (we spreken over een verhoging van 2 tot 2,5 kg wapening per vierkante meter aan "loos" betonstaal), waardoor de BKA leidingen op het beton gelegd zijn (50 mm van de onderkant van het plafond). Niet ideaal aangezien het centraal in de vloer aanleggen van de BKA de voorkeur heeft.

Het belangrijkste is de afweging: is mijn opbrengst aan energie efficiëntie de extra aanvangsinvestering het waard? In dit geval voor breedplaatvloer. Bij kanaalplaatvloeren is dit natuurlijk eenvoudiger. Hier kan in de kanalen, die al vrij centraal liggen, een voorziening getroffen worden.

Hoi David,

 

Volgens mij is Passiefhuis nog steeds een techniek en geen niveau van energieverbruik (is pas later ontstaan door de afgifte van een passiefhuiscertificaat).

Toen het passiefhuisconcept vanuit Duitsland zijn intrede deed (begin jaren 2000) in Nederland konden we niet zo veel met de benaming 2 of 3 literwoning (gebaseerd op 2 of 3 liter stookolie/m2/jaar om je woning te verwarmen. Ook was het niet eenvoudig om er een EPC-waarde aan te koppelen (zo rond de 0,3 als ik het mij goed herinner). Passiefhuis heeft als doel de energiebehoefte zo minimaal mogelijk te houden. Dit wordt gedaan door maximaal te isoleren, de energieverliezen door tocht te minimaliseren (Q10 waarde of zoiets) en het maximaliseren van de energiewinsten (vnl zonnewinsten = orientatie).

 

Misschien moeten we allemaal weer een beetje purist worden en terug naar de basis. Wat heeft het voor zin om in een woning de tafels en stoelen ook te verwarmen wanneer het alleen om persoonlijk comfort gaat. Volgens mij gaat het thermopak werkend op groene stroom in de toekomst nog een hele vlucht maken.

Dus een beetje verwarmen om de boel vorstvrij te houden in de winter en lekker comfortabel in je eigen thermopak op je eigen ingestelde temperatuur.

 

Groet,

 

ArjenDavid Meijer zei:

Beste Arjen,

Op het gevaar af voor een purist te worden versleten: BKA is een methode voor verwarmen en koelen, Passiefhuis (of -kantoor) zegt iets over het niveau van energieverbruik. Het een sluit het ander zeker niet uit maar als je een RC van 8 in de gevel wilt halen dan is houtskeletbouw (=lichte bouw) een serieuze keuze. Maar kijk eens naar de nieuwe - nu nog peperdure - isolatiematerialen als isodun (9x de prijs van steenwol) of Aerogel/Bluedeck (10x duurder). De principiele ontwikkeling van isolatiematerialen zou er voor kunnen zorgen dat we toch 'ouderwets' (lekker metselen) kunnen bouwen.

groet

David Meijer

Arjen de Vries zei:

Beste forumleden,

 

Allereerst hartelijk dank voor de vele reacties.

Mooi om te zien hoe een oproep via Linkedin resulteert in een aanzienlijke hoeveelheid reacties en deskundige informatie. Om in de toekomst energieneutraal te kunnen bouwen staan we wat mij betreft voor een keuze, of richting Passiefhuis, of richting betonkernactivering. Dus of heel licht bouwen in combi met kierdichting en een aanzienlijk isolatiepakket ondersteund door minimale installatietechniek (aangevuld met zonlichtsystemen of windenergie) of gebruik maken van de thermische massa van de draagconstructie, echter met aanzienlijk meer installatietechniek waaronder een WKO installatie met warmtepomp aangevuld met zonlichtsystemen en windenergie.

Om hier een goede keuze in te kunnen maken ben ik de discussie gestart om meer info te krijgen vanuit het werkveld en de gebruikers van BKA. Voorheen was ik trekker van de werkgroep Passiefhuis voor Natuur en Milieu in Flevoland. Dus met Passiefhuis ben ik wel bekend maar betonkernactivering staat nog in de kinderschoenen.

 

 

 

Beste Theo,

 

Je geeft aan op alle vragen antwoord te hebben, zou ik je dan eens persoonlijk mogen interviewen?

 

groet,

 

Arjen

 Theo Bouwman zei:

Beste Arjen,

Op alle vragen zou ik een antwoord kunnen geven, daarnaast hebben reeds een aantal anderen uitstekend inhoudelijk gereageerd op je vraag. Hier toch even een ander licht.

Waarom wil je met betonkernactivering aan de slag? Op dit moment is door 2 lobby's (beton- en installatiebranche) betonkernactivering groots op de kaart gezet. Door gelijkwaardigheidsregels in de EPC-berekeningen en de subsidies voor het maken van een WKO, is het als investeerder ook daadwerkelijk enorm aantrekkelijk.

Welk voordeel heeft de bewoner/huurder/eigenaar?

Slechts een betrekkelijke. Waarom zou je continu een gebouw op warmte willen houden? Niet voor de energiebesparing....en al zeker niet al het gebouw onvoldoende geïsoleerd is.

Dus start met hoogwaardig isoleren. o.a. wanden Rc>8 en daken Rc>10.

Zorg dat je een luchtdich, maar liefst dampopenconstructie maak en kijk hoeveel je aan ventilatie dient toe en af te voeren.

Je houd dan nog een beperkte energievraag over. Voor 80% zou je deze kunnen opwekken met zonneboilers. De vraag is dan of een investering in een  warmtepomp met bron loont.

Voor grote woonhuizen en gebouwen zou dit uit komen. Kijk dan ook naar oplossingen om in de funderingspalen de bronnen mee te laten storten.

Een zeer belangrijk aandachspunt bij betonkernactivering (als je dit zo graag wilt toepassen) zijn het voorkomen van koudebruggen.

Succes.

groet,

Theo Bouwman

theobouwman@live.nl


Hoi Edwin,

 

Zo'n aanbieding kan ik natuurlijk niet laten lopen.

Ik neem contact met je op.

 

groet,

 

Arjen

advlinkedin@gmail.com


Edwin Klomp zei:

Beste Arjen,

Wij hebben vorig jaar een nieuw (zeer duurzaam) kantoorgebouw betrokken waar wij onder andere betonkernactivering hebben en een uitgebreid energie monitoring systeem. Als je geinteresseerd bent om dit in de praktijk te bekijken en de voor- en nadelen van gebruikers horen.

e.klomp@klompbv.nl 

Hoi Ernst,

 

ik zal contact opnemen met Bas hierbij gebruik ik jou als referentie.

Alvast bedankt voor het contact.

 

Groet,

 

Arjen 

Ernst Weda zei:

Een collega van me, Bas Boom, is verantwoordelijk voor een concept waarin BKA een belangrijke rol speelt: http://www.bluecasco.nl/praktisch_inzicht/wat_is_blue_casco/

Een modelwoning die gemonitord wordt, staat in Lelystad. Het is mogelijk om een bezoek te brengen.

Als je interesse hebt, breng ik je graag met Bas in contact. Contactgegevens staan ook op de website.

Hoi Arjen,

Ik doe nog een poging ;-).

Google eens op Brabant Woning (ik vond zo snel alleen maar http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/bouwen-en-wonen/du...).

Dat is een passiefhuis met bouwdeelactivering (wandverwarming in kalkzandsteen, verwarmen met een WP-boiler. En met een zeer lage Qv-10 waarde (luchtdichtheid).

Groet,

David Meijer

Arjen de Vries zei:

Hoi David,

 

Volgens mij is Passiefhuis nog steeds een techniek en geen niveau van energieverbruik (is pas later ontstaan door de afgifte van een passiefhuiscertificaat).

Toen het passiefhuisconcept vanuit Duitsland zijn intrede deed (begin jaren 2000) in Nederland konden we niet zo veel met de benaming 2 of 3 literwoning (gebaseerd op 2 of 3 liter stookolie/m2/jaar om je woning te verwarmen. Ook was het niet eenvoudig om er een EPC-waarde aan te koppelen (zo rond de 0,3 als ik het mij goed herinner). Passiefhuis heeft als doel de energiebehoefte zo minimaal mogelijk te houden. Dit wordt gedaan door maximaal te isoleren, de energieverliezen door tocht te minimaliseren (Q10 waarde of zoiets) en het maximaliseren van de energiewinsten (vnl zonnewinsten = orientatie).

 

Misschien moeten we allemaal weer een beetje purist worden en terug naar de basis. Wat heeft het voor zin om in een woning de tafels en stoelen ook te verwarmen wanneer het alleen om persoonlijk comfort gaat. Volgens mij gaat het thermopak werkend op groene stroom in de toekomst nog een hele vlucht maken.

Dus een beetje verwarmen om de boel vorstvrij te houden in de winter en lekker comfortabel in je eigen thermopak op je eigen ingestelde temperatuur.

 

Groet,

 

ArjenDavid Meijer zei:

Beste Arjen,

Op het gevaar af voor een purist te worden versleten: BKA is een methode voor verwarmen en koelen, Passiefhuis (of -kantoor) zegt iets over het niveau van energieverbruik. Het een sluit het ander zeker niet uit maar als je een RC van 8 in de gevel wilt halen dan is houtskeletbouw (=lichte bouw) een serieuze keuze. Maar kijk eens naar de nieuwe - nu nog peperdure - isolatiematerialen als isodun (9x de prijs van steenwol) of Aerogel/Bluedeck (10x duurder). De principiele ontwikkeling van isolatiematerialen zou er voor kunnen zorgen dat we toch 'ouderwets' (lekker metselen) kunnen bouwen.

groet

David Meijer

Arjen de Vries zei:

Beste forumleden,

 

Allereerst hartelijk dank voor de vele reacties.

Mooi om te zien hoe een oproep via Linkedin resulteert in een aanzienlijke hoeveelheid reacties en deskundige informatie. Om in de toekomst energieneutraal te kunnen bouwen staan we wat mij betreft voor een keuze, of richting Passiefhuis, of richting betonkernactivering. Dus of heel licht bouwen in combi met kierdichting en een aanzienlijk isolatiepakket ondersteund door minimale installatietechniek (aangevuld met zonlichtsystemen of windenergie) of gebruik maken van de thermische massa van de draagconstructie, echter met aanzienlijk meer installatietechniek waaronder een WKO installatie met warmtepomp aangevuld met zonlichtsystemen en windenergie.

Om hier een goede keuze in te kunnen maken ben ik de discussie gestart om meer info te krijgen vanuit het werkveld en de gebruikers van BKA. Voorheen was ik trekker van de werkgroep Passiefhuis voor Natuur en Milieu in Flevoland. Dus met Passiefhuis ben ik wel bekend maar betonkernactivering staat nog in de kinderschoenen.

 

 

 

Beste Jelle,

 

Dat is een indrukwekkend verhaal. Goed doordacht.

In het geval van de woning, is daar ook wel eens BKA toegepast?

 

Groet,

 

Arjen

Drs. Ing. Jelle Vedder zei:

Beste meneer de Vries,

Voor het door mijn compagnon (Chiel Bartels) ontwikkelde betoncasco systeem Holcon, wordt in de betonnen elementen reeds in de fabriek vloerwarming en plafondkoeling  geïntegreerd. Wij hebben dit op onze site in een presentatie geheel weergegeven. U kunt dit vinden via de volgende link:

http://www.bartelsvedder.nl/files/Image///nederlands/projecten/beto...

Momenteel is de VillaFlora op de Floriade te Venlo ermee gebouwd welk als duurzaam gebouw wordt gekenmerkt.

Met vriendelijke groet,

Jelle Vedder

Bartels & Vedder

www.bartelsvedder.nl


Hoi David,

 

Bedankt voor het voorbeeld.

Denk dat ik daar maar eens ga kijken. Tot nu toe alleen maar leidingen in vloeren gezien en nog niet in wanden.

 

Groet,

 

Arjen


David Meijer zei:

Hoi Arjen,

Ik doe nog een poging ;-).

Google eens op Brabant Woning (ik vond zo snel alleen maar http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/bouwen-en-wonen/du...).

Dat is een passiefhuis met bouwdeelactivering (wandverwarming in kalkzandsteen, verwarmen met een WP-boiler. En met een zeer lage Qv-10 waarde (luchtdichtheid).

Groet,

David Meijer

Arjen de Vries zei:

Hoi David,

 

Volgens mij is Passiefhuis nog steeds een techniek en geen niveau van energieverbruik (is pas later ontstaan door de afgifte van een passiefhuiscertificaat).

Toen het passiefhuisconcept vanuit Duitsland zijn intrede deed (begin jaren 2000) in Nederland konden we niet zo veel met de benaming 2 of 3 literwoning (gebaseerd op 2 of 3 liter stookolie/m2/jaar om je woning te verwarmen. Ook was het niet eenvoudig om er een EPC-waarde aan te koppelen (zo rond de 0,3 als ik het mij goed herinner). Passiefhuis heeft als doel de energiebehoefte zo minimaal mogelijk te houden. Dit wordt gedaan door maximaal te isoleren, de energieverliezen door tocht te minimaliseren (Q10 waarde of zoiets) en het maximaliseren van de energiewinsten (vnl zonnewinsten = orientatie).

 

Misschien moeten we allemaal weer een beetje purist worden en terug naar de basis. Wat heeft het voor zin om in een woning de tafels en stoelen ook te verwarmen wanneer het alleen om persoonlijk comfort gaat. Volgens mij gaat het thermopak werkend op groene stroom in de toekomst nog een hele vlucht maken.

Dus een beetje verwarmen om de boel vorstvrij te houden in de winter en lekker comfortabel in je eigen thermopak op je eigen ingestelde temperatuur.

 

Groet,

 

ArjenDavid Meijer zei:

Beste Arjen,

Op het gevaar af voor een purist te worden versleten: BKA is een methode voor verwarmen en koelen, Passiefhuis (of -kantoor) zegt iets over het niveau van energieverbruik. Het een sluit het ander zeker niet uit maar als je een RC van 8 in de gevel wilt halen dan is houtskeletbouw (=lichte bouw) een serieuze keuze. Maar kijk eens naar de nieuwe - nu nog peperdure - isolatiematerialen als isodun (9x de prijs van steenwol) of Aerogel/Bluedeck (10x duurder). De principiele ontwikkeling van isolatiematerialen zou er voor kunnen zorgen dat we toch 'ouderwets' (lekker metselen) kunnen bouwen.

groet

David Meijer

Arjen de Vries zei:

Beste forumleden,

 

Allereerst hartelijk dank voor de vele reacties.

Mooi om te zien hoe een oproep via Linkedin resulteert in een aanzienlijke hoeveelheid reacties en deskundige informatie. Om in de toekomst energieneutraal te kunnen bouwen staan we wat mij betreft voor een keuze, of richting Passiefhuis, of richting betonkernactivering. Dus of heel licht bouwen in combi met kierdichting en een aanzienlijk isolatiepakket ondersteund door minimale installatietechniek (aangevuld met zonlichtsystemen of windenergie) of gebruik maken van de thermische massa van de draagconstructie, echter met aanzienlijk meer installatietechniek waaronder een WKO installatie met warmtepomp aangevuld met zonlichtsystemen en windenergie.

Om hier een goede keuze in te kunnen maken ben ik de discussie gestart om meer info te krijgen vanuit het werkveld en de gebruikers van BKA. Voorheen was ik trekker van de werkgroep Passiefhuis voor Natuur en Milieu in Flevoland. Dus met Passiefhuis ben ik wel bekend maar betonkernactivering staat nog in de kinderschoenen.

 

 

 

Hallo Arjen,

Goed om te zien dat er veel respons is.

M.b.t. regelbaarheid is het inderdaad zo dat BKA het best tot zijn recht komt daar waar op een gemiddelde temperatuur gestuurd wordt (scholen, kantoortuinen e.d).

Voor wat betreft gezondheidszorg sluit ik me aan bij de bevindingen van David Meijer,

 

Voor installatieconcepten lijkt het erop dat we voor een tweesprong staan:

1. duurzaamheid met veel installaties (WKO, warmtepompen, pieklastketels, zonneenergie etc) waarbij de werking voor de gebruiker vaak niet erg duidelijk is.

2. duurzaamheid met weinig installaties waarbij teruggevallen wordt op meer natuurlijke principes.

 

Wellicht leuk om eens te kijken naar www.installatievrijbouwen.nl

 

Succes!

Arjen de Vries zei:

Hoi Joes,

Bedankt voor je snelle en uitgebreide reactie. Hierdoor is er echt een discussie opgestart. Wat betreft de regelbaarheid één opmerking. Bij het toepassen van BKA is het de bedoeling om zoveel mogelijk één temperatuur te houden in het gebouw. Maar aangezien wij tegenwoordig geen trui meer aan willen trekken wanneer we het koud hebben of iets uittrekken wanneer we het warm hebben en dus het  persoonlijk comfort volledig bij de installatietechniek leggen. Nu ik dit weer schrijf verbaas ik mij er weer over hoe verwent we met zn allen zijn. het is dus een zoektocht om te kijken naar gebouwen waar een constante temperatuur wordt geaccepteerd. Naar mijn mening alleen bij scholen. Bij kantoren willen we toch enige individuele regeling mogelijk maken. in dat geval kunnen we het deel van de ventilatie die we vanuit gezondheid nodig hebben aanvullend verwarmen (graag met WTW) hierdoor kunnen we per vertrek nog wat regelen.

 

Joes van Asten zei:

Bij betonkernactivering (BKA) wordt gebruik gemaakt van de gebouwmassa voor de klimatisering van ruimten. Watervoerende buizenregisters van diffusiedichte kunstofbuizen worden in het midden van de betonvloer meegenomen. Door het water dat door de buizen stroomt te verwarmen of te koelen wordt het beton opgewarmd respectievelijk afgekoeld.

 

Betonkernactivering is een technische toepassing die in het begin van de jaren negentig in Zwitserland is begonnen. Gebouwen worden verwarmd en gekoeld door gebruik te maken van de thermische opslagcapaciteit van de betonnen verdiepingsvloeren. Verwarming vindt plaats met warmwaterbuizen in de betonvloer en koeling door vrije koeling met lucht of water.

BKA is verwant aan het systeem van vloerverwarming/-koeling. De invloed van de massa is bij vloerverwarming/koeling echter veel geringer omdat hier veelal een isolatielaag aanwezig is waardoor alleen de afwerklaag wordt geactiveerd.

 

Belangrijk voordeel van dit systeem is dat er geen radiatoren meer toegepast worden.

Doordat er gebruik gemaakt wordt van zoveel mogelijk thermisch geactiveerd beton, worden indien verlaagde plafonds worden toegepast, deze bij voorkeur uitgevoerd als eilandplafonds. Hierdoor blijft de lucht in de ruimte in contact met het geactiveerde betonplafond. Aandacht is nodig voor voldoende akoestische demping

Voor een goed gedimensioneerd gebouw met lage verwarmings- en koellasten kan een thermisch actieve betonconstructie gedurende het gehele jaar worden ingesteld op een constante kern(water)temperatuur. Wanneer bijvoorbeeld de kerntemperatuur op 22°C wordt gehouden, verwarmt het systeem bij temperaturen onder de 22°C en koelt wanneer de ruimtetemperatuur stijgt tot boven de 22°C.

Doordat er gebruik gemaakt wordt van water met een temperatuur die weinig verschilt van de ruimtetemperatuur, heeft dit systeem een grote positieve invloed op de mogelijkheden voor het gebruik van alternatieve energiebronnen en op het rendement van verwarmingsketels en warmtepompen (hoge temperatuur koeling – lage temperatuur verwarming).

 

Regelbaarheid

 

Betonkernactivering heeft als kenmerk een gelijkmatige en uniforme temperatuur die ontstaat doordat het vloer- en plafondoppervlak egaal wordt verwarmd. Bij BKA ontbreekt de mogelijkheid voor het individueel regelen van het thermisch binnenklimaat. Dit wordt als belangrijk nadeel ondervonden.

 

Combinatie van betonkernactivering en natuurlijke ventilatie is zeer gevoelig voor tocht- en koudeklachten.

 

Met vriendelijke groet,

Joes van Asten

Mul BV ontwerpers &adviseurs 

 

Wat ik hier niet terug vind in de discussie, is het kleiner kunnen dimensioneren van de installatie. Het continu verwarmen/koelen (en zeker in ouderenzorg maar evengoed kantoren is dit wél zuinig)zorgt voor een kleiner vermogen van verwarming of koelgroep.

Lagere energieverbruik ? Ja natuurlijk, als je vergelijkt op basis van identiek comfortniveau, want dat is bij BKA een stuk hoger door het groot aandeel stralingsverwarming/koeling.

 

Geert Bellens

 

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2023   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+