BouwProfs

De bouw online verbonden.

Het aantal design & construct-contracten groeit binnen tien jaar naar eenderde van alle bouwopdrachten. De stap naar geïntegreerde contracten is voor gemeenten, waterschappen en provincies nog steeds groot, maar de weerstand is tanende.

Dat is de stellige overtuiging van Jaap de Koning, voorzitter van het platform geïntegreerde contracten en hoofd van de groep contractadvies en aanbesteden bij Witteveen + Bos. Langzaam maar zeker ziet hij de belangstelling voor geïntegreerde contracten groeien. “Het blijft lastig om als eenling binnen een organisatie de handen op elkaar te krijgen voor iets anders dan een klassiek bestek. Ook is het lastig voor een projectleider gelijktijdig RAW-bestekken en d&c-contracten aan te sturen.” (bron: cobouw.nl)

Hoe kijkt u als bouwprof aan tegen de opkomst van het D&C contract? Is dit het contract van de (nabije) toekomst voor de bouw?

Weergaven: 685

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Het is duidelijk voor mij als architect dat ik de banden moet aanhalen met de "bouwers" om voldoende omzet binnen te halen. En waarschijnlijk ook een groepering moet vormen met bouwer en financierder om zelf het initiatief te behouden. Weer een taak erbij...
Ik constateer een duidelijke vraag van publieke en private partijen om nog maar met één partij aan tafel te willen zitten voor het realiseren van een project. Aan de architect om zich wederom aan de situatie aan te passen. Maar een risico voor de opdrachtgever minder zeggenschap te hebben over ZIJN project.

Beste Andre,

Ik combinatie met de snelle ontwikkelingen van BIM trajecten, is jouw voorspelling heel logisch. We moeten met de totale bouwkolom stimuleren dat opdrachtgevers op deze wijze met hun toekomstige onroerend goed het beste uit zijn. Zorg dat de grote besparingen tijdens de duur van het bouwproces, maar zeker ook tijdens de exploitatie, goed in beeld komen en creëer daarmee ruimte om een goed ontwerpteam te kunnen financieren. Wanneer je vertrouwen in elkaar uit spreekt en elkaar ook een voortbestaan gunt, dan kunnen we mooie ontwikkelingen tegemoet zien. Denk ook maar weer aan het filmpje van Makkers in de Bouw http://www.youtube.com/watch?v=1t9UxfuX0mQ&feature=related

 

D&C contracten worden m.i. inderdaad de toekomst samen met DBMF(O) contracten. De tijd van aanbesteden is voorbij, uitzonderingen daargelaten. Opdrachtgevers wensen meer duidelijkheid en zekerheid rondom de projecten. In het verleden waren de ingeschakelde adviseurs onvoldoende in staat om deze te bieden. Zij waren vooral bezig hun eigen aansprakelijkheid te begrenzen. De nieuwe opdrachtgever wenst één partij die hij aanspreekt betreffende alle aspecten het project betreffende. Betreffende de opmerking van Ruurd, t.a.v. zeggenschap, kan ik deze niet onderschrijven. Dat hoeft niet zo te zijn. De zeggenschap en invloed van de opdrachtgever kan zelfs toenemen. Wel is het zo dat in de toekomst er meer inbreng van de opdrachtgever wordt gevraagd. De banden aanhalen met de 'bouwers' alleen voor meer omzet is onvoldoende. M.i. moet de insteek, de samenwerking, het project en de gezamenlijke uitdaging zijn. Tot op heden hebben we met ons allen hier te weinig aandacht aan besteed. Het moet dus anders en de tijd is NU. Door de crisis zijn er vele nieuwe initiatieven en ontwikkelingen in een stroomversnelling gekomen, denk bijv. aan 3D-modeling en BIM-organisatie rondom projecten. Mocht men hier meer van willen weten dan kunt u contact met mij opnemen.

Een kritische succesfactor van procesverbeteringen en - vernieuwingen zit in effectieve samenwerking tussen partijen in de bouw, waardoor ontwerp, uitvoering en onderhoud/beheer op elkaar afgestemd worden. Deze afstemming is nodig om goede producten te maken. Geîntegreerde contractvormen vormen m.i. de paraplu hiervoor en D&C contracten zijn een van deze vormen, die dus hopelijk toekomstbepalend worden voor de bouw. Wellicht even snel door de bocht mkaar voldoende voor verdere discussie?

 

Deze stelling kunnen wij gedeeltelijk ondersteunen. Het aantal opdrachtgevers (incl. private) dat momenteel voornemens is om een geïntegreerd contract (DB+M/F/O) aan te gaan is ca. 22% van alle nu op stapel staande bouwprojecten. Als je de huidige trend doortrekt naar 2020 komen wij ook uit op ongeveer eenderde uit. Tenminste als je de curve lineair doortrekt.

Maar ... deze curve is sinds een jaar iets aan het afvlakken en daarvoor menen we een verklaring te hebben. De recessie in de bouwbranche stimuleert de opdrachtgever om sneller voor een traditioneel contract te gaan, omdat hier de laagste prijs geldt en geen EMVI. Dus meer waar voor je geld. De processen rond geïntegreerde contracten zijn daarnaast soms buitengewoon ingewikkeld en dat schrikt opdrachtgevers nog vaak af om een dergelijk traject in te slaan, vanwege het schrikscenario van hoge adviseurskosten.

 

Een terugval naar meer traditioneel contracten kan al snel een naijl-effect hebben van een jaar of 3. Als de bouwbranche weer aantrekt ergens eind 2013, vermoeden we dat in 2016 het aantal geïntegreerde contracten nog steeds rond de 22% staat en dan pas weer gaat groeien richting meer DB(MFO) contracten. Rond 2020 ligt de voorspelling dan rond de 25% en dat is iets beneden de voorspelling van Jaap de Koning (maar onze voorspelling is niet zaligmakend natuurlijk).

Er lijken dus wat tegenkrachten te werken op het DB(MFO), ondanks de grote voordelen, laat dat duidelijk zijn! Houd dit goed in de gaten voordat je je bedrijfsvoering gaat richten op alleen aannemers. Houd dus als architect ook vooral de opdrachtgevers zelf in beeld! 

 

Het zijn natuurlijk allemaal lange termijn voorspellingen!

 

Stichtingskosten.nl (namens Buro Deege)

Maarten Deege brengt een prima nuancering aan, die we ter harte moeten nemen, alvorens als aanbieders te investeren in onze organisatie, instrumenten en competenties. Het gaat er om de juiste drijfveren en mechanismen te benutten om enerzijds het proces te verbeteren door effectiever samenwerking en anderszijds daarmee als bedrijf beter te renderen. Het in toenemende mate betrekken van dure adviseurs past niet in dit denken, maar is m.i. een fenomeen in de nodige overgangsfase tot het gewenste (aanbiederskwaliteits)proces, dat ons er van af houdt om gefragmenteerd op uitsluitend laagste prijs en door opdrachtgevers geautoriseerde bestekken aan te besteden. Want ook dan zijn talloze adviseurs nodig ter ondersteuning van de opdrachtgevers. Zoals in vele andere vernieuwingsprocessen is ook hier een reeks van pilots zinvol, om te laten zien dat iets succesvol werkt en daardoor navolging kan krijgen. Er zijn enkele gezaghebbende opdrachtgevers die daar m.i. voor voelen.

Naar mijn mening is een d&c contract de manier om innovaties en creativiteit te ontwikkelen, met als gevolg een bouwkolom waarbij vernieuwingen van de grond komen. Gelijktijdig is dit de reden dat een d&c contract in de bouw moeilijk van de grond zal komen, want ooh wat houden we toch graag vast aan bestaande principes. Kortom een leuke tweestrijd, waarbij opdrachtgevers voor de veranderingen kunnen zorgen. Juist nu.... 

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2024   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+