BouwProfs

De bouw online verbonden.

Hennis de Ridder is hoogleraar aan de TU Delft. Volgens Hennis is de bouw één grote fragmentatiebom. Dat vertelde hij zojuist in de Tweede Kamer tijdens een hoorzitting over bouwkwaliteit.

De Ridder is een groot criticaster van de voorstellen die minister Blok van Wonen heeft gedaan om de bouwregels aan te passen per 2015. Volgens De Ridder zijn de bouwregels te ingewikkeld. Ook vindt De Ridder de bouwpraktijk krakkemikkig en te ambachtelijk.

Te weinig kennis
Cobouw.nl citeert nog een andere deskundige. Nico Scholten van het Expertisecentrum Regelgeving Bouw vertelde tijdens de hoorzitting dat hij vindt dat er bouw breed te weinig kennis is. Een trieste constatering na twintig jaar Bouwbesluit volgens Scholten.

Hoe kijk jij als bouwprof naar de conclusies van De Ridder en Scholten? Is het echt zo slecht gesteld met het kennisniveau in de bouw? En zijn we met z'n allen momenteel te ambachtelijk bezig? Is hier daadwerkelijk sprake van een grote fragmentatiebom die elk moment kan afgaan?

Weergaven: 1044

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Volstrekt mee eens. Op briqs.org verzamelen we steeds meer voorbeelden:

Sinds wanneer is MEER de oplossing van TE VEEL complexiteit?

Gebruikers van en investeerders in gebouwen leven in een totaal andere wereld en die werelden zijn aan elkaar verbonden op een manier die verlammend werkt voor beiden. Dit gaat zelfs zo ver dat getwijfeld kan worden of de huidige eigendom wetgeving van gebouwen - aard- en nagelvast principe - niet zelfs de Split-Incentive veroorzaakt en de Circulaire Economie in gebouwen vooral blokkeert...

Kortom; aan de slag!

Er valt op de kennis van de bouw af te dingen. Maar zoals tijdens de bijeenkomst waaruit wordt geciteerd ook naar voren kwam: er gaat ook heel erg veel goed!
De regels zijn vaak complex, eens. Maar als je niet aan het absolute minimum wil gaan zitten heb je daar nauwelijks iets mee te maken!

Het gaat prima in de bouw! Veel kaf (soms onterecht) valt eraf, maar diegene die wil samenwerken (met de kaarten open op tafel) om alle disciplines goed te beheersen die gaan het redden.....

Regelgeving is prima, ook voor de specialist(en) met een generalist daarboven, kan dat echt werken.

Prima dat de 2 genoemde heren flink leven in de tent blazen, maar uiteindelijk moet er nog steeds specie tussen een baksteen...al eeuwen :).

Dus je krijgt dit niet om, van onder af, klein beginnen, dat gaat wel.....

Wat een kretologie.

Welke fragmentatiebom staat waarom op barsten? Welke inhoud van bouwregels zijn te ingewikkeld?

Als de bouwpraktijk te krakkemikkig is en te ambachtelijk, dan kan dat best wel kloppen naar moderne maatstaven van kwaliteitsbewaking. Dan heeft de bouw, ondanks alle krakkemikkigheid en ambachtelijkheid, zich al met al tot nu toe toch prima weten te redden!

En bouwbreed te weinig kennis? waarvan? Van de reglementen van het Bouwbesluit? Bouw ik betere huizen als ik de berekening van een verblijfsgebied kan uitvoeren? De toetreding van daglicht? Als er te weinig kennis van het Bouwbesluit is, zou je je ook af kunnen gaan vragen of deze reglementen over alle relevantie beschikken.

Kortom, graag wat nadere toelichting, zodat we kunnen begrijpen waar deze kretologie op gebaseerd is, en voor bedoeld is.

Nieuwbouw is nog te vaak een op zichzelf staand project welke alleen gestuurd wordt op de financiële mogelijkheden en het maken van winst. Deze omschakeling voor beide partijen, is een directe noodzaak.

Zolang dit niet afdoende gebeurd blijven dergelijke personen richting het Rijk het negativisme over de bedrijfstak met zich meenemen. Zeuren is makkelijk, wij denken in oplossingen.

Er zijn oplossingen genoeg. Zeker vanuit onze visie op Asset- en Vastgoedmanagement, maar betekend dat met name de opdrachtgever zijn visie op goedkoop zal moeten loslaten. Misschien is dat wel het grootste advies wat het Rijk/gemeente dient mee te geven als advies naar de aanvrager/opdrachtgever.

Dit traditionele denken komt uit een andere eeuw. We moeten juist vooruit. De woorden van Remko gebruikend.

Kortom; aan de slag!

 

Iedereen heeft met dit soort onderwerpen gelijk maar dan wel ieder vanuit zijn eigen gezichtsveld.

De impliciete conclusie van deze heren er moeten minder regels komen, cyclisch en seriematig bouwen  c.q. en meer kennis vergaren dat is altijd leuk gezegd maar zo werkt dat niet.  

Het is wel van belang na te gaan wat we kunnen doen met de (meer dan) kern van de kritiek.

Want dat we zijn doorgeslagen met regels en  mede daardoor de kennis er niet is, daar zit een  mooi verband in  en dat schept kansen het ook op te lossen.  Een weg met vele tegenstanders want te velen willen het bestaande behouden.  (ja ook ik zit vaak in tweestrijd meer of minder regels)

Laten we voorkomen dat er een welles-nietes discussie ontstaat over al dan niet ambachtelijk of een kennelijk erbarmelijk kennisniveau.

de vraag is hoe er doorbraken gaan ontstaan in de bouw. Dat zal zeker niet gebeuren door aanscherping van regels of nog meer investeren in kennisaanbod. De doorbraken moeten gezocht worden op systeemniveau. Daar zou minister Blok eens aandacht aan moeten besteden. Dat betekent aandacht voor de 'condities' die nu de kaders en spelregels van het spel bepalen. Als we die niet weten te veranderen, dan zal er nauwelijks iets verschuiven. 

De richting waarin de doorbraken in condities gevonden kunnen worden zijn, zoals Remko ook al aangeeft, te vinden in het nu echt oplossen van de 'split-incentive', versneld invoeren van een circulaire -economie- aanpak (zie gemeentehuis Brummen) en performancebased aanbesteden door overheden.

Dat zijn misschien 'disruptieve' innovaties of vernieuwingen: maar dat is echt nodig om tot doorbraken te komen. 

Minister Blok: daar ligt uw pad naar een werkelijke impuls voor de bouw!

Oh ja, René: cement om de stenen op elkaar te krijgen en te houden is ook al niet meer waar. De 'Click-brick' heeft dat al lang bewezen. De aanname dat de bouw is wat het is, lijkt mij dan ook niet waar.

Ing. René Verlaan zei:

Het gaat prima in de bouw! Veel kaf (soms onterecht) valt eraf, maar diegene die wil samenwerken (met de kaarten open op tafel) om alle disciplines goed te beheersen die gaan het redden.....

Regelgeving is prima, ook voor de specialist(en) met een generalist daarboven, kan dat echt werken.

Prima dat de 2 genoemde heren flink leven in de tent blazen, maar uiteindelijk moet er nog steeds specie tussen een baksteen...al eeuwen :).

Dus je krijgt dit niet om, van onder af, klein beginnen, dat gaat wel.....

Ha, Ha, leuk om de boel even wakker te schudden. Nog even geduld heren De Ridder en Scholten, de innovatie in De Bouw komt er aan. Qua contracten wordt er nu al veel gedaan d.m.v. PSP/DBFMO, vooral door centrale en plaatselijke overheden. Ook gaan we straks veel meer prefabben en 3D printen van materialen. Verder gaan we naar zelf certificering toe gekoppeld aan onderhouds contracten, hetgeen de kwaliteit van De Bouw alleen maar ten goede komt.

Bouwbesluit te ingewikkeld? Mwoa! Voor wie? Als bouwkundig werkvoorbereider heb ik er niet zo'n moeite mee, maar het kost soms even tijd. Het veroordeeld je ook tot nadenken. Ik zie wel een manier om het digitaal wat eenvoudiger te maken d.m.v. het intoetsen van "key"-gegevens en uit rolt de oplossing, maar dan wordt er helemaal niet meer nagedacht en worden we pas echt dom.

Om kwalitatief hoge en comfortabele werkplekken en woningen te bouwen dienen er wel regels te zijn, die voor een ieder hetzelfde betekenen. We willen hier toch geen aziatische toestanden, waar gebouwen spontaan omvallen, instorten, te weinig nooduitgangen zijn, inadequate blusvoorzieningen, legionella, enz.? Toch ben ik benieuwd naar de onderbouwing van de beweringen van De Ridder en Scholten.

Hoi Leo,

Volgens mij zit juist het probleem in wat je schetst: "Dan heeft de bouw, (...) zich al met al tot nu toe toch prima weten te redden!". Jammer is dat de klanten van die bouwers zitten met woningen die innovatiever, energiezuiniger en conceptueel wat sterker doordacht hadden gekund, maar dat niet werden.

Dus ja, vanuit de visie van de navelstaarder is het zo slecht nog niet gegaan. Vanuit het gehele systeem gedacht (eens met Douwe Jan) is er nog een wereld te winnen.Leo van de Wal zei:

Wat een kretologie.

Welke fragmentatiebom staat waarom op barsten? Welke inhoud van bouwregels zijn te ingewikkeld?

Als de bouwpraktijk te krakkemikkig is en te ambachtelijk, dan kan dat best wel kloppen naar moderne maatstaven van kwaliteitsbewaking. Dan heeft de bouw, ondanks alle krakkemikkigheid en ambachtelijkheid, zich al met al tot nu toe toch prima weten te redden!

En bouwbreed te weinig kennis? waarvan? Van de reglementen van het Bouwbesluit? Bouw ik betere huizen als ik de berekening van een verblijfsgebied kan uitvoeren? De toetreding van daglicht? Als er te weinig kennis van het Bouwbesluit is, zou je je ook af kunnen gaan vragen of deze reglementen over alle relevantie beschikken.

Kortom, graag wat nadere toelichting, zodat we kunnen begrijpen waar deze kretologie op gebaseerd is, en voor bedoeld is.

 Remko Zuidema gisteren

  gebouwen - aard- en nagelvast principe - - - - vooral blokkeert...

Kortom; aan de slag!

Aard en nagel in de wetgeving is nog vanuit de V.O.C. tijd zo ouderwets

We moeten de V.O.C. mentaliteit hebben toch?

Weg dus met die kromme nagels.

Met de moderne machines trekken we à la seconde er een miljoen nagels (spijkers) uit.

Dan zit het ook niet meer vast.

Iets dat vroeger niet mogelijk was en nu wel. 

 grote fragmentatiebom? 

En dan maar hier kizzebizend over wel of niet warme of vochtige condenserende lucht.

Het  wringt ergens.

 

Beste Marco,

75% van mijn bijdrage / reactie bestaat uit de vraag naar meer informatie. Inhoudelijk signaleer ik slechts dat het, ondanks de genoemde omstandigheden van krakkemikkigheid en ambachtelijkheid, de bouw zich prima heeft weten te redden. Ik richt mij dan duidelijk op technische kwaliteit, waar de stelling volgens mij op gericht is. Al is me dat ook niet geheel duidelijk, ik vraag niet voor niets om meer onderbouwing. Dan zeg ik niet dat alles in Nederland perfect gebouwd wordt, maar het is toch ook niet zo dat dagelijks landelijk enkele gebouwen in elkaar storten vanwege ambachtelijkheid en krakkemikkigheid.

Dat jij denkt dit gegeven te kunnen relateren aan klanten van woningen die innovatiever, energiezuiniger etc. gebouwd hadden kunnen worden: Dan sla je de plank 2x mis. De bouw is méér dan alleen het bouwen van woningen, en je mening is gestoeld op een marketing gegeven, niet op een technisch - inhoudelijk gegeven. Waar we het hier volgens mij over hebben. De link naar en de logica achter het begrip 'navelstaarderij' waar ik vervolgens van beschuldigd wordt, is me dan ook totaal onduidelijk.

Maar daar ik toch al verzoek om meer inhoudelijke informatie, nodig ik je van harte uit om me dat ook even uit te leggen.Marco Tieleman zei:

Hoi Leo,

Volgens mij zit juist het probleem in wat je schetst: "Dan heeft de bouw, (...) zich al met al tot nu toe toch prima weten te redden!". Jammer is dat de klanten van die bouwers zitten met woningen die innovatiever, energiezuiniger en conceptueel wat sterker doordacht hadden gekund, maar dat niet werden.

Dus ja, vanuit de visie van de navelstaarder is het zo slecht nog niet gegaan. Vanuit het gehele systeem gedacht (eens met Douwe Jan) is er nog een wereld te winnen.Leo van de Wal zei:

Wat een kretologie.

Welke fragmentatiebom staat waarom op barsten? Welke inhoud van bouwregels zijn te ingewikkeld?

Als de bouwpraktijk te krakkemikkig is en te ambachtelijk, dan kan dat best wel kloppen naar moderne maatstaven van kwaliteitsbewaking. Dan heeft de bouw, ondanks alle krakkemikkigheid en ambachtelijkheid, zich al met al tot nu toe toch prima weten te redden!

En bouwbreed te weinig kennis? waarvan? Van de reglementen van het Bouwbesluit? Bouw ik betere huizen als ik de berekening van een verblijfsgebied kan uitvoeren? De toetreding van daglicht? Als er te weinig kennis van het Bouwbesluit is, zou je je ook af kunnen gaan vragen of deze reglementen over alle relevantie beschikken.

Kortom, graag wat nadere toelichting, zodat we kunnen begrijpen waar deze kretologie op gebaseerd is, en voor bedoeld is.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+