BouwProfs

De bouw online verbonden.

Is luchtdicht èn dampopen bouwen onmogelijk in Nederland?

Erik Vroege is bouwkundige en project coördinator bij BBHD architecten. In de BouwProfs groep op Linkedin stelt hij het volgende aan de orde:

In de Nederlandse bouwmores lijkt het dampopen bouwen nog steeds een onderbelicht bouwprincipe te zijn.

Ik loop bij het toepassen van dampopen gevels tegen de nodige scepsis aan bij enkele partijen uit de bouwkolom. (ook bijvoorbeeld bij de SBR details wordt aan deze bouwmethodiek geen aandacht besteed)
In de discussie die bij toepassing van deze constructies opsteekt worden de begrippen dampopenheid en luchtdichtheid door elkaar gebruikt en daarmee wordt de nodige verwarring opgeroepen.

Bij een zorgvuldig gedetailleerde HSB gevel met een goed opgebouwde dampopenheid naar buiten toe wordt dan toch aangedrongen om een dampremmende folie toe te passen. Als beweegreden hiervoor wordt aangevoerd dat de luchtdichtheid zo goed is te garanderen. De OSB plaat kan toch met de juiste afdichtingen prima voor de luchtdichtheid zorgen?

Wat is jullie ervaring met dampopen gevelconstructies?

Meer weten over luchtdicht bouwen? Volg dan deze ééndaagse cursus.

Weergaven: 9748

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Dampremmend en luchtdicht aan de binnenzijde (binnenblad).

Dampopen en vochtwerend aan de buitenzijde (buitenblad).

 

Volgens mij is hier uitstekende detaillering van beschikbaar. O.a. de Ned. Bond van Timmerfabrikanten, maar ook de referentiedetails van SBR etc...

Waarom zou je per sé damp open gevels willen maken. In principe heb je gelijk en zou het kunnen, zolang de verdamping in de zomer maar groter is dan de condensatie in de winter. En dat weet je dus niet!

Waarom risico lopen? De damprem. laag zorgt juist voor controle en dus behoud van je constructies. Dit is zeker van belang bij hout. Een schimmel nestelt zich zeer snel in de constructie en kan jaren overleven totdat de omstandigheden weer goed zijn  (voor hem/haar). Dus niet doen, zeker niet als het niet je eigen huis is, maar van iemand anders!

Het luchtdicht afwerken van OSB plaat is een illusie en werkt alleen op de tekentafel, maar niet op de bouwplaats.

@Sebastiaan. Dat is juist bij toepassing van minerale wol en andere isolatie-producten van niet-natuurlijke oorsprong. Vele natuurlijke producten, zoals hennep en vlas hebben de eigenschap om veel meer vocht te kunnen bufferen, waardoor de damprem achterwege kan blijven. Ze staan de opgenomen hoeveelheid vocht namelijk weer af zodra de binnenruimte minder vocht bevat dan het materiaal zelf. Gelijktijdig gaat het vochttransport naar buiten gewoon door.

Het is een feit dat dampopen bouwen in de SBR-Referentiedetails ondervertegenwoordigd is. Tot nu toe is gebleken dat er onvoldoende draagvlak is om dit verder op te pakken. Als wij kijken in de landen om ons heen dan zien we dat dampopen bouwen daar meer gebruikelijk is.

SBR is in gesprek met verschillende  partijen om een breed draagvlak te creëren voor dampopen hsb-elementen. Het doel is dat in de loop van dit jaar er SBR-Referentiedetails zijn  met een meer dampopen gevel.  Partijen die een bijdrage hieraan kunnen leveren zijn van harte welkom.

Ruud Geerligs, programma manager SBR (r.geerligs@sbr.nl)

 

Erik, OSB is niet luchtdicht, dat kun je misschien bereiken met een afwerking die dat wel is.

Maar waarom zou je dat doen als je dampopen wil bouwen?

Kijk voor HSB principes eens naar schapenwol isolatie als je dampopen wil bouwen. Detaillering is wel heel erg belangrijk. 

Je zult in de branche wel scepsis tegen blijven komen. Mijn ervaring is dat de Belgen verder zijn op dit onderwerp.   

Mijn ervaringen met dampopen bouwen zijn geweest dat het een prettig binnenklimaat oplevert. Maar realisatie heeft wel wat voeten in aarde m.n. door detaillering en eerder genoemde scepsis

@pascal

OSB is wel luchtdicht, je moet de naden afplakken. Daarnaast is OSB wel dampopen. We hebben dat ook getest. We hebben een luchtdichtheid gehaald van Qv10 0,05 l/s/m2 dat is 3 x beter dan van een passiefhuis wordt verlangt.

@pascal

Vocht opnemen en afstaan is belangrijk als de "tochtdichtheidklasse" niet goed is. Bij een luchtdichtheidsklasse 1 wordt nog steeds 1,5 x per uur je lucht ververst door infiltratie. Uit onderzoek van Nieman blijkt dat de gemiddelde nieuwbouwwoning 4x per uur de lucht ververst wordt door infiltratie. Dan is het niet zo gek dat je door weersinvloeden (zomer winter) een buffering nodig heb voor vocht.

Bij een goede luchtdichtheid 0,15 l/s/m2 en een balansventilatie dmv. tegenstroom WTW kan de ventilatie beter werken en zal de vochthuishouding genivelleerd worden. Zomers minder vocht, s'winters meer vocht. net als de temperatuur.

Natuurlijke materialen als schapewol is echt perfect maar ook duur. Met cellulose (kranten vlokken) wil ik een kanttekening zetten. Er zit nog steeds een katalysator in voor insecten en voor brand. Zoiets als boorwater of boorzuur. afgelopen jaar waren we in Innsbruck bij passiefhuis congress daar waren ze aan het experimenteren met aluminium tryoxide (stabiel product die ook in bijna alle kunststof zit)

@erik

Misschien moeten luchtdichtheidsklasse anders benoemen: tochtdichtheidsklasse dat doet beter recht aan waar je mee bezig bent, of infiltratieklasse.

Wij hebben dat toegepast in de wanden van de veldhuizerschool. Voor het dak hebben we gebruik gemaakt van 40 cm glaswol en aan de onderzijde een intelligente folie met een Ud van 10 in de zomer en een Ud van 0,25 in de winter. Dit omdat er ook een sedum dak aanwezig was waarbij het idee van @fred niet opgaat.

Beste Eric,

@Carl-peter,

OSB luchtdicht maar dampopen, eens! Wat wel belangrijk is bij de gestelde vraag: wordt gesproken over OSB toepassing binnenzijde/ warme zijde of buitenzijde/ koude zijde. In het laatste geval kan ik mij toepassing dampopenfolie wel voorstellen, maar vooral al vocht bescherming. Bij een dampopen constructie zal er echter wel veel aandacht moeten zijn voor het afvoeren van vocht uit het pakket. Of je bij buitentoepassing dus luchtdicht moet zijn vraag ik mij af. 

Vergelijk schapenwol cellulose gaat niet op! Cellulose in een dampopen HSK  buitenwandconstructie is zover ik weet geen optie! Sterker nog dit dient dampdicht uitgevoerd te worden.

Dat schapenwol duur heet te zijn, blijft me verbazen. In Duitsland wordt het op grote schaal toegepast, overigens voor een heel groot deel afkomstig van een Nl. fabrikant, die op de Nl. markt niet actief aan promotie doet. Probleem is m.i. de tussenhandel.

Carl-peter Goossen zei:

@pascal

OSB is wel luchtdicht, je moet de naden afplakken. Daarnaast is OSB wel dampopen. We hebben dat ook getest. We hebben een luchtdichtheid gehaald van Qv10 0,05 l/s/m2 dat is 3 x beter dan van een passiefhuis wordt verlangt.

@pascal

Vocht opnemen en afstaan is belangrijk als de "tochtdichtheidklasse" niet goed is. Bij een luchtdichtheidsklasse 1 wordt nog steeds 1,5 x per uur je lucht ververst door infiltratie. Uit onderzoek van Nieman blijkt dat de gemiddelde nieuwbouwwoning 4x per uur de lucht ververst wordt door infiltratie. Dan is het niet zo gek dat je door weersinvloeden (zomer winter) een buffering nodig heb voor vocht.

Bij een goede luchtdichtheid 0,15 l/s/m2 en een balansventilatie dmv. tegenstroom WTW kan de ventilatie beter werken en zal de vochthuishouding genivelleerd worden. Zomers minder vocht, s'winters meer vocht. net als de temperatuur.

Natuurlijke materialen als schapewol is echt perfect maar ook duur. Met cellulose (kranten vlokken) wil ik een kanttekening zetten. Er zit nog steeds een katalysator in voor insecten en voor brand. Zoiets als boorwater of boorzuur. afgelopen jaar waren we in Innsbruck bij passiefhuis congress daar waren ze aan het experimenteren met aluminium tryoxide (stabiel product die ook in bijna alle kunststof zit)

@erik

Misschien moeten luchtdichtheidsklasse anders benoemen: tochtdichtheidsklasse dat doet beter recht aan waar je mee bezig bent, of infiltratieklasse.

Wij hebben dat toegepast in de wanden van de veldhuizerschool. Voor het dak hebben we gebruik gemaakt van 40 cm glaswol en aan de onderzijde een intelligente folie met een Ud van 10 in de zomer en een Ud van 0,25 in de winter. Dit omdat er ook een sedum dak aanwezig was waarbij het idee van @fred niet opgaat.

Wat een leuk thema, hier hoor je bijna nooit wat over.

In de periode 2005-2007 heb ik mijn eigen hsb woning ontwikkeld en gebouwd. Dus op alle vlakken heb ik ervaring met damp open bouwen en wonen. Omdat ik geen hsb bouwer kon vinden die damp open kon bouwen (dus zonder folies tape en andere afdichtingen) heb ik de woning zelf gebouwd. Wel met allemaal natuurlijke materialen die goed vocht kunnen opnemen en afstaan zonder dat ze hun werking verliezen. Samen met wandverwarming/koeling en leemstuc woont het fantastisch!!

En waarom ik er bewust voor gekozen heb om "damp open te wonen"? 't Lijkt me heel onnatuurlijk om in een plastic zak te wonen!

Een folie aan de binnen zijde is alleen maar nodig indien er onnauwkeurig gedetailleerd en gebouwd wordt. Oftewel gepruts in de uitvoering verdoezelen!

Sterling osb 3 is wel degelijk luchtdicht. als je de naden onderling afkleeft, de osb naar de vloer plaat luchtdicht afwerkt, ramen luchtdicht afwerkt naar de osb plaat, een wachtfolie voorziet tussen de verdiepingsvloer en deze afwerkt op de osb (boven en onder)en een luchtdichtingsfolie (dampopen) in het hellend- of plat dak voorziet en ook afwerkt op de osb plaat kan je perfect luchtdicht bouwen. Aan de buiten zijde een dampopen houtvezelplaat voorzien en winddicht afwerken, en deze wanden en dak volblazen met cellulose. De osb plaat aan de binnenzijde hoeft niet meer voorzien te worden van een dampremmende folie, enkel een leidingspouw voorzien om kabels weg te kunnen werken en doorboringen van de osb (dampremmende laag) te verhinderen. Daarna kan je afwerken.

Jan,

met jou zou ik kunnen praten. In Duitsland o.a. wordt zowel voor binnenmuren als buitenmuren dampopen materialen gebruikt, zoals VitaPutz. Dit werkt fantastisch en zorgt voor een ideaal binnenklimaat zonder vocht door condens, geen schimmels en andere narigheid meer. Daarnaast bespaart men daardoor ook veel op de energiekosten. Zo simpel en doeltreffend. Neem dus de natuur als voorbeeld.
 
Jan van Wiggen zei:

Wat een leuk thema, hier hoor je bijna nooit wat over.

In de periode 2005-2007 heb ik mijn eigen hsb woning ontwikkeld en gebouwd. Dus op alle vlakken heb ik ervaring met damp open bouwen en wonen. Omdat ik geen hsb bouwer kon vinden die damp open kon bouwen (dus zonder folies tape en andere afdichtingen) heb ik de woning zelf gebouwd. Wel met allemaal natuurlijke materialen die goed vocht kunnen opnemen en afstaan zonder dat ze hun werking verliezen. Samen met wandverwarming/koeling en leemstuc woont het fantastisch!!

En waarom ik er bewust voor gekozen heb om "damp open te wonen"? 't Lijkt me heel onnatuurlijk om in een plastic zak te wonen!

Een folie aan de binnen zijde is alleen maar nodig indien er onnauwkeurig gedetailleerd en gebouwd wordt. Oftewel gepruts in de uitvoering verdoezelen!

Beste Jan,

Goed om je zo weer te "ontmoeten", Scutos is al weer lang geleden....

Uit de binnen gekomen antwoorden en reacties merk ik toch dat het dampopen bouwen in ons landje nog met de nodige argwaan wordt bekeken. Ik volg jouw verhaal volledig maar in de weerbarstige praktijk die ik bij de start van de discussie heb beschreven lijkt het er op dat het bij de keuze dampdicht of dampopen bijna om een geloofsrichting gaat. Je zou toch zeggen dat uiteindelijk

één van beide systemen als beste door de Nederlandse bouwwereld erkend zal worden. Hoe is dat bijvoorbeeld in Duitsland eigenlijk uitgepakt? 

        

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+