BouwProfs

De bouw online verbonden.

Jurisprudentie over acceptatie ondergrond bij afwerking vloer en wand.

Dag allemaal,

Is er iemand die mij verder kan helpen met het vinden van jurisprudentie?

Het gaat om het "accepteren van de ondergrond" van bijvoorbeeld vloeren en wanden wanneer hierop een afwerking aangebracht wordt. Te denken valt aan bijvoorbeeld het accepteren van een aangebrachte stuklaag wanneer een tegelzetter daarop tegels aanbrengt, of een cementdekvloer wanneer een vloerafwerker daar een pvc vloer of een tegelvloer op aanbrengt.

Het is een vaak algemeen gestelde regel dat zodra de afwerker de afwerking aanbrengt hij daarmee impliciet de ondergrond accepteert, echter ik kan dit nergens juridisch gedocumenteerd terugvinden.

Weergaven: 678

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Een vloer bestaat uit een constructievloer, een dekvloer waarin de leidingen liggen, een tussenlaag, vaak een egalisatielaag en of lijmlaag voor een afwerkvloer en een afwerkvloer van tapijt, tegels, parket, laminaat, epoxi, pvc e.d. Vanaf de dekvloer is het aan de vloerenlegger de vloer geschikt te maken voor de afwerkvloer, vaak is dat egaliseren, binden losse korrels en of de lijmlaag.

Als er aan de constructievloer en de dekvloer iets mankeert dan zal de vloerenlegger de constructievloer en dekvloer als niet geschikt melden aan de aannemer, de vloeren legger is daar niet verantwoordelijk voor.

Tot en met de dekvloer ligt de verantwoordelijkheid volgens mij altijd bij de aannemer. 

Geachte Jeroen Bollen, In de bouw zullen wij meer met gezond moeten gaan werken. Vluchten in juridische procedures is vragen om moeilijkheden. Bijna alle schades hebben te maken net een te hoog vochtgehalte en kennis van dilatatie voegen, die noodzakelijk zijn. Anders barst jouw tegelwerk en bij een vochtige vloer laat de lijm los of zwelt de parketvloer of laminaat vloer. Ik geloof in vakkennis. Iemand met vakkennis vlucht niet in juridische ellende wat jaren kan duren. Kijk maar naar de wijk Teuge in Zutphen met een duurzaamheidsoplossing, die niet functioneert. Alle problemen ontstaan door het tempo in de bouw. Geen tijd voor de geplande verhuizing enz.

Met vriendelijke groeten,

Henk Zenderink,

Bouwkundige

Niet helemaal eens met beide onderstaande reacties.

Mr. Buizer zegt: 

Tot en met de dekvloer ligt de verantwoordelijkheid volgens mij altijd bij de aannemer. 

Er van uitgaande dat er sprake is van een voledige opdracht: Als hofdaannemer ben je verantwoordelijk voor het totale product. Waarbij het de vraag is welk deel door eigen personeel wordt uitgevoerd (altijd volledig verantwoordelijk voor werken door eigen personeel uitgeverod), hetzij door ingehuurde onderaannemers. Bij onderaanneming is de onderaannemer verantwoordelijk voor de door hem uitgevoerde werken. Al weten we allemaal: hoe de contracten zijn opgesteld heeft hier invloed op, de bestekseisen idem dito, en dan nog de cultuur om eerst naar anderen te wijzen dan kritisch te zijn op eigen werkzaamheden. Dat laatste geldt voor alle partijen in de bouw werkzaam.

Eenvoudiger is om van de onderaannemer te verwachten dat hij aangeeft wanneer hij het als niet verantwoord beschouwd om te starten, om dan ook niet te starten. En laat dat vooral bekrachtigd worden met een briefje met inhoud en 2 handtekeningen er onder. Dan hoeft meneer Zenderink minder bang te zijn over de juridische procedures waar hij per direct over spreekt. Leo van de Wal zei:

Niet helemaal eens met beide onderstaande reacties.

Mr. Buizer zegt: 

Tot en met de dekvloer ligt de verantwoordelijkheid volgens mij altijd bij de aannemer. 

Er van uitgaande dat er sprake is van een volledige opdracht: Als hoofdaannemer ben je verantwoordelijk voor het totale product. Waarbij het de vraag is welk deel door eigen personeel wordt uitgevoerd (altijd volledig verantwoordelijk voor werken door eigen personeel uitgevoerd), hetzij door ingehuurde onderaannemers. Bij onderaanneming is de onderaannemer verantwoordelijk voor de door hem uitgevoerde werken. Al weten we allemaal: hoe de contracten zijn opgesteld heeft hier invloed op, de bestekseisen idem dito, en dan nog de cultuur om eerst naar anderen te wijzen dan kritisch te zijn op eigen werkzaamheden. Dat laatste geldt voor alle partijen in de bouw werkzaam.

Eenvoudiger is om van de onderaannemer te verwachten dat hij aangeeft wanneer hij het als niet verantwoord beschouwd om te starten, om dan ook niet te starten. En laat dat vooral bekrachtigd worden met een briefje met inhoud en 2 handtekeningen er onder. Dan hoeft meneer Zenderink minder bang te zijn over de juridische procedures waar hij per direct over spreekt. 

De antwoorden die ik tot nu toe ontvangen heb liggen niet in de lijn van hetgeen ik zoek.

Het al dan niet juridisering is niet aan de orde, ook niet wat "men als algemeen aanvaard" vind. Ik ben op zoek naar echte jurisprudentie (uitspraken van rechters) waarin onomwonden staat of een "aanbrenger' door het aanbrengen van een afwerking de ondergrond accepteert en tot waar

Ik denk dat je de vraag dan aan juristen moet voorleggen of in die hoek verder moet zoeken.

Sterker nog, het antwoord op jouw vraag ligt niet in de jurisprudentie. Jurisprudentie is gebaseerd op de uitgangspunten van een concrete situatie, waarin uiteindelijk een uitspraak is gedaan. Het lullige is alleen dat er ontzettend veel variabelen invloed hebeen op iedere uitspraak, waardoor situaties niet helemaal of, nog erger, helemaal niet dezelfde uitgangspunten kennen.

Mag je alles wat jurisprudentie heet in de prullenbak goien. 

Ik ben het helemaal met de heer Leo van de Wal eens. Ik blijf het verkondigen, dat alles met vakkennis te maken heeft. 

Een deskundige ziet gelijk, dat er prutswerk is geleverd. Met vriendelijke groeten, Henk Zenderink.

Ook dat is wederom niet het antwoord op mijn vraag. Net zoals de voorgaande antwoorden weliswaar antwoorden zijn, maar niet op mijn vraag. Ik vraag heel duidelijk en doelgericht naar jurisprudentie waaruit blijkt dat een "afwerker" een ondergrond accepteert wanneer hij de "afwerklaag" aanbrengt. Natuurlijk zal die uitspraak nuances aangeven, maar daar ben ik nu juist naar op zoek. En het antwoord "een deskundige ziet gelijk dat er prutswerk is geleverd" slaat wat mij betreft de plank qua nuancering volledig mis.

Blijkbaar is er dus geen concrete jurisprudentie aangaande deze materie. Tenminste dat is mijn conclusie tot nu toe.

Henk Zenderink zei:

Ik ben het helemaal met de heer Leo van de Wal eens. Ik blijf het verkondigen, dat alles met vakkennis te maken heeft. 

Een deskundige ziet gelijk, dat er prutswerk is geleverd. Met vriendelijke groeten, Henk Zenderink.

Of je vraagstelling is te algemeen of zelfs foutief geformuleerd. Je vraagstelling vraagt meer detaillering voordat er een betrouwbaar en integer antwoord geformuleerd kan worden.

Uiteindelijk formuleer je het zelf zo: "Het is een vaak algemeen gestelde regel  ........"    Algemeen gestelde regels zijn iets anders dan dat wat in de wet is vastgeseld, en kan dus niet onderhevig zijn aan jurisprudentie.

Je vraagt naar praktische zaken die op jurisprudentie gebaseerd zouden moeten zijn. Dat zijn 2 verschillende werelden. 

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2024   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+