BouwProfs

De bouw online verbonden.

Aldus bouwinnovatie begeleid ontwerptrajecten en adviseert op het gebied van healing environment en duurzaamheid.

In de praktijk hebben de meeste duurzaamheidmaatregelen en -oplossingen betrekking op het besparen van energie. Dit is relatief eenvoudig te bereiken, en laat zich ook makkelijk terugverdienen tijdens de gebruiksfase. Deze focus leidt echter niet persé tot een gezond gebouw, en zorgt ervoor dat de duurzaamheiddiscussie voornamelijk over technische energie gerelateerde oplossingen gaat.

De echte uitdaging is wat ons betreft dan ook het ontwerpen van een gebouw dat gericht is op het ondersteunen van het primaire bedrijfsproces (genezen, leren, werken, wonen). Met andere woorden; architectuur met het oog op het ondersteunen en bevorderen van het welzijn van de gebruikers.

Een healing environment speelt goed in op dit uitgangspunt. Hier vormt de wetenschappelijke onderbouwing (evidence based design) de basis voor een breed scala aan architectonische maatregelen die bijdragen aan een omgeving waar de patiënten zich prettiger voelen, minder pijn ervaren en sneller genezen.

Dit is wat ons betreft een kans voor de gebouwde omgeving: gebouwen als een learning environment, een working environment of een living environment.

De markt en de overheid lijken zich hier nog weinig van bewust en blijven al hun energie steken in energie.

Vraag:  Zijn we door deze éénzijdige focus de “sick buildings” van morgen aan het bouwen?

Weergaven: 901

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Kan de bouw terugverdienen door te investeren in gezondheid?
 
Uit de verschillende discussiefora over dit onderwerp is een eerste conclusie te trekken:
Vrijwel iedereen blijkt een focus op gezondheidsaspecten in gebouwen belangrijk te vinden!
Enerzijds wordt er vanuit een holistische visies gereageerd, anderzijds draagt u gezondheidsbevorderende productvoorbeelden aan. Beiden leveren een nuttige bijdrage aan het verbeteren van de beschreven situatie, waarvoor dank. Meer suggesties blijven dus welkom!
Maar welke argumenten zijn nodig om deze zaak hoger op de bouwagenda te krijgen?
Als zelfs overlijdensgevallen niet genoeg overtuigend zijn (quote op Bouwprofs “Ken in mijn omgeving diverse doden en invaliden met naam + toenaam en verhaal door de isolatie waanzin & alles afsluiting.”), waar bevinden zich dan de mogelijkheden?
De taal van harde valuta wordt meestal goed verstaan.......
Is er volgens u een terugverdienmodel te bedenken (en te onderbouwen) voor gezondheidsbevorderende gebouwen?

Ik kan alleen maar spreken voor de SolarWall, de zonnecollector die de broodnodige ventilatielucht voorverwarmt.

Daar hebben wij een door de Canadese overheid, in samenwerking met de NASA en in de praktijk getest calculatieprogramma voor, Retscreen.

Dit programma berekent hoeveel m2 SolarWall je nodig hebt op basis de benodigde m3 ventlatielucht per uur en hoeveel energie, en dus geld je kunt besparen met een bepaalde SolarWall installatie.

Voor nieuwbouw is de SolarWall al in minder dan 5 jaar terug te verdienen. Ik zal graag een voorbeeldcalculatie maken.

Wat de gezondheidswinst is, is niet direct in geld uit te drukken.

Hallo Olivier,

Het woord terugverdientijd is een term die vooral genoemd word door de bouwsector. Dit woord komt helemaal niet aan bod als er een keuken, badkamer of auto gekocht word. Ik denk dat de bouw eens moet gaan kijken naar de term verdientijd.

Het is helemaal fout gegaan toen wij de jacht hebben geopend op energiebesparing. Het EPC getal was het helemaal en als dat is gehaald is het goed. Hier komt wel enige verandering in als het nieuwe Bouwbesluit zijn intrede doet. Er wordt dan een hoeveelheid verse lucht gevraagd per persoon en niet gebaseerd op m2. Behalve in woningen blijven nog de "oude" wetten gelden.

De EPC is nu 0,6 en dit zal hoogstwaarschijnlijk in 2015 naar 0,4 gaan en daarna weer lager. Dit betekent direct dat er ook naar slimme ventilatiesystemen moet worden gekeken. Zoals we het in 1975 deden kan gewoonweg niet meer omdat de vereiste EPC dan niet gehaald wordt. Ventilatiesystemen die de bewoner via sensorsturing achtervolgt. Co2 en Rv sturing zijn daar de voornaamste metingen voor. Tevens zal gezondheid en comfort een steeds meer bepalende factor worden. Kijk maar eens in de Toolkit voor bijvoorbeeld de bestaande bouw. Hier wordt gezondheid en comfort middels sterren gewaardeerd.

Gisteren op de Nieman Relatiedag geweest en hier een presentatie gehad van de heer Harm Valk. Dhr Valk is op gebied van ventilatie een zeer aansprekend persoon ook hij geeft aan dat bij ventilatie de gezondheid en het comfort een heel belangrijke rol zal gaan spelen. Het is niet gewoonweg niet meer mogelijk om in een zeer goed geisoleerde woning (Rc= 5 0f 7) roosters te plaatsen die koude lucht binnenlaten. De bewoner zal nl deze tocht direct verhelpen door deze te sluiten. Dit is ook precies de reden dat het in scholen zo slecht gesteld is. Roosters worden gewoonweg gesloten. Ventilatiesystemen moeten dus uitgevoerd gaan worden met warmteterugwinning om energie te besparen en comfort te gaan bieden. ventilatiesystemen dienen te meten wat de situatie is en zich hier automatisch op aan te passen.

Op de vraag of ventilatie terug te verdienen Ja, ClimaRad heeft een programma Total Cost of Ownership en hierin zijn vele parameters in te vullen en het blijkt dat investeren in een dergelijk systemen een heel slim is. Men krijgt naast een gegarandeerd binnenluchtkwaliteit een forse energiebesparing.

 

Groetjes Jacco Rijnvis

Toch Interessante materie.
 Gedeeltelijk antwoord op :
http://www.bouwprofs.net/forum/topics/duurzaambouwenict?commentId=2...

Is die SolarWall ook van binnen eenvoudig en goed schoon te maken?
Behalve op de Noordpool e.d. wemelt het tegenwoordig overal van de insecten en dat wordt steeds erger door:
klimaat , geen tijd m.a.w. druk druk druk,  nonchalance, nalatigheid.
Zelfs met eenvoudige zeepsop is dat te verhelpen. Vliegen "leggen het loodje"
Schurftigheid was in de tweede wereldoorlog een probleem wegens gebrek aan zeep.
Met al die moderniteiten kunnen we nog leren uit de geschiedenis.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2023   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+