BouwProfs

De bouw online verbonden.

Klimaatbestendig bouwen... in hoeverre is de bouw hier klaar voor?

Afgelopen zomer heeft een aannemer mijn aanbouw geplaatst. Werk is netjes opgeleverd. Geen klachten. Tot ik bij de heftige storm van afgelopen najaar een lekkage zag ontstaan op een binnenmuur. Ik heb het even aangekeken. Daarna de aannemer gebeld met de melding van de lekkage.

Hij stelde in zoveel woorden dat hij niet tegen dit soort stormen en weersomstandigheden kon bouwen en dat er bij deze wind en regen altijd wel een lekkage kan ontstaan.

Sindsdien heeft het niet meer gelekt op de betreffende plek en het lijkt er dus inderdaad op dat het uitzonderlijke weer de lekkage heeft veroorzaakt.

Ik heb twee vragen:

  1. Mag ik als opdrachtgever verwachten dat de bouwsector (aannemer zit bij BouwGarant) al ingespeeld is op berichten dat we steeds meer en heftiger stormen hebben en dat de sector daar in haar werk rekening mee houdt?
  2. Wat is jullie mening over de stelling van de aannemer?

Met dank op voorhand voor jullie reacties!

Weergaven: 498

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

1. Volgens mij mag je als opdrachtgever verwachten dat je aanbouw niet lekt. Dat is echter niet alleen een zaak van de uitvoerende partij. Ook een ontwerpende partij zou hierbij stil moeten staan. In hoeverre wordt in de ontwerpfase hier al op ingespeeld?

2. Het is wederom wat gemakkelijk van een aannemer om dit antwoord te geven. Natuurlijk is het zo dat verzekeringen etc. altijd clausules bevatten dat schades ontstaan in bepaalde extreme omstandigheden niet gedekt zijn. Het moment waarop deze boodschap geventileerd wordt, is echter zo ontzettend fout. Het wordt bijna als een standaard gegeven gepresenteerd. De opdrachtgever moet het maar weer accepteren. Wat is op voorafgaand aan de uitvoering  gedaan om deze situatie te voorkomen? Is de opdrachtgever vooraf voor dit risico gewaarschuwd? Zijn er alternatieve / technische voorstellen gedaan (desnoods met opgave van meerkosten) om dit risico te beperken hetzij tot nul te reduceren?

Ook hier loopt een opdrachtgever achter de feiten aan, met een vervelend gevoel dat de aannemer een standpunt inneemt wat een risico handhaaft en kosten beperkt. Alsof dit een doodnormale zaak is. Sommigen in ons vak zullen het nooit leren.

Hebben we niet altijd geleerd zó te detailleren alsof het ook horizontaal regent in Nederland? Ik wel ten minste.

Laten we huizen bouwen die windkracht 14, Richter 8, wolkbreuk 90mm/uur en alle KNMI-horrormeldingen gewoon doorstaan. Zo moeilijk is dat niet.

1. Zeker mag u dat verwachten! Die lek strepen op de muur kunnen eenvoudig worden verwijderd. Maar, de schade in de constructie......... Daarnaast ben ik nieuwsgierig of de detaillering thermisch wel juist is opgebouwd. Warmteverlies!

2. Stelling van de aannemer, 1 woord, onzin!    

De aanbouw moet voldoen aan de nieuwbouweisen uit het Bouwbesluit 2012.

Artikel 3.21, lid 1 van het Bouwbesluit 2012 bepaalt: "Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte is, bepaald volgens NEN2778, waterdicht."

De toelichting op dit artikel heeft de volgende uitleg:

"Het doel van artikel 3.21 is te voorkomen dat er in gebouwen vochtoverlast optreedt door regen, sneeuw of hagel. Dit artikel stelt daarom eisen aan de waterdichtheid van uitwendige en soms ook van inwendige scheidingsconstructies van verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten.

Het eerste lid bepaalt dat de uitwendige scheidingsconstructies van een verblijfsgebied, een toiletruimte en een badruimte waterdicht moeten zijn. Dit betekent dat het dak en de gevels regen, sneeuw en hagel moeten kunnen weren en dat een «op staal gefundeerde» vloer grondwater moet kunnen keren."

De genoemde NEN2778 geeft beproevingsmethoden en voorwaarden om de waterdichtheid te bepalen. In deze methoden wordt rekening gehouden met de windindelingsgebieden zoals aangegeven in de NEN-EN 1991-1-4 (Eurocode 1).

Hoewel de beproevingsmethode anders uit zou kunnen wijzen lijkt me dat een storm waarbij de windsnelheden uit de Eurocode niet worden overschreden, volgens de regelgeving geen aanleiding zou mogen zijn voor een lekkage. Aangezien u zeker meer schade zou hebben indien deze snelheden zouden worden overschreden (constructeurs rekenen hier namelijk ook mee) lijkt me dat de storm hier niet aan voldoet.

Het is natuurlijk niet ondenkbaar dat een gangbare en 'standaard' oplossing die uw aannemer wellicht heeft toegepast niet volledig voldoet aan de regelgeving en enkel klachten geeft in extremere situaties.

Met vriendelijke groet,

Mark Konings
KUBURO

Helemaal eens met Michaël en Mark. Die aannemer lijkt zo uit het programma "Help, mijn man is klusser" te zijn gestapt. Een krachtige wind perst regen ook vertikaal naar boven!

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2023   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+