BouwProfs

De bouw online verbonden.

Ik ben op dit moment bezig met het ontwerpen van een woning. In het bestemmingsplan staat omschreven dat de woning binnen het bouwvlak gebouwd moet worden en max 700 m3 mag worden. Verder is er een grens van maximaal 75 m2 bijgebouwen aangegeven.

Omdat het achtererf meer dan 600 m2 is zou ik volgens de nieuwe berekeningen ongeveer 120m2 bijgebouwen mogen bouwen. Het bestemmingsplan geeft verder expliciet aan dat aanbouwen gebouwd mogen worden op het gebied met aanduiding erf. Voor het bepalen van de inhoud worden aan- en uitbouwen meegeteld.

Vraag is in deze in hoeverre de nieuwe regels de mogelijkheid geven om nog extra 4 meter uit te bouwen, en dit meteen mee te nemen in de plannen.

Ik hoor graag jullie reacties.

Weergaven: 2547

Bijlagen:

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Goedemorgen Gertjan,

Bij de vergunningaanvraag laat je de woning zien zoals deze binnen het bestemmingsplan past.

Daarna worden de tekeningen gemaakt inclusief vergunningvrije aanbouwen.

Een mooi voorbeeld staat bij je voor de deur.

Voor meer advies en tekenwerk weet je mij te bereiken.

Groet,

Persoonlijk zou ik in overleg gaan met de gemeente.

De wetgeving lijkt helder maar is altijd nog voor meerdere uitleg vatbaar.

Vooroverleg met een plantoetser leert je hoe deze gemeente vergunningsvrij hanteert en handhaaft.

Succes!

Ik ben het eens met Trees. Overleg is altijd goed, maar weet van te voren wel waarover er eventueel discussie kan ontstaan.

Belangrijk hierbij is van te voren na te gaan of je het achtererfgebied goed bepaald hebt. Het achtererfgebied is iets ander dan de achtertuin. Voor het bepalen van het achtererfgebied zijn regels vastgelegd. Het achtererf = Erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen.

Vooral het bepalen van wat de voorzijde van het hoofdgebouw is en waar dus de 1 meter lijn gelegd moet worden kan tot discussies leiden. Stel de woning voor waarbij de woning een erker heeft of de voordeur aan de zijkant ligt etc. Belangrijk dus om goed te bepalen waar en wat de omvang van het achtererfgebied precies is. (Let ook op de term aangrenzend openbaar toegankelijk gebied!)

Daarna moet je het bebouwingsgebied in het achtererfgebied bepalen. Het Bebouwingsgebied = achtererfgebied alsmede de grond onder het hoofdgebouw, uitgezonderd de grond onder het oorspronkelijk hoofdgebouw. Let op dat er in het stukje het "oorspronkelijk hoofdgebouw" een adder onder het gras zit. Stel dat je praat over een woning die al eens is uitgebouwd, dan moet je uitgaan van de grond onder de woning zonder deze eerdere uitbouw. De uitbouw moet dan afgetrokken worden van hetgeen waar je op uitkomt na bepaling hoeveel m2 je mag uitbouwen.

Je ziet dat het belangrijk is goed te kijken wat wel en niet kan, dus overleg hierover bij twijfel is zeker zinvol.

Succes!

Dank voor je reactie Andries.

Ik begrijp hieruit dat je er niet aan twijfelt of het mag.

Het gaat mij ook een beetje om de benadering in het ontwerpproces.

Teken je een huis waar je een uitbouw aan plakt, of gebruik je de extra m3 en maak je er een geheel van.

Die mogelijkheid is nu ontstaan omdat je aan en uitbouwen in  nieuwbouwplannen mag meenemen. 

PS

Ik vind overigens dat je mooie oplossingen hebt gevonden bij mij voor de deur!

Groet.

Gertjan

Dank voor je reactie.


Trees Konijn bouwkundige zei:

Persoonlijk zou ik in overleg gaan met de gemeente.

De wetgeving lijkt helder maar is altijd nog voor meerdere uitleg vatbaar.

Vooroverleg met een plantoetser leert je hoe deze gemeente vergunningsvrij hanteert en handhaaft.

Succes!

Bianca,

Ook uit jouw reactie begrijp ik dat je er niet aan twijfelt of het mag.

Het gaat hier overigens over een nieuwbouw woning dus wordt het wat moeilijk om uit te gaan van een oorspronkelijke woning.

Het verhaal van erf en bebouwingsgebied heb ik begrepen.

Dank voor je reactie.

Beste Gert-Jan,

Het begrip “oorspronkelijk hoofdgebouw” is nodig voor het bepalen van de hoeveelheid die er vergunningvrij mag worden gebouwd. Het oorspronkelijk hoofdgebouw is bepalend voor de oppervlakte van het bebouwingsgebied, waarmee wordt berekend hoeveel er mag worden bijgebouwd. Ook is het begrip van belang voor de afstand waarbinnen een bijbehorend bouwwerk of een uitbreiding daarvan niet functioneel ondergeschikt hoeft te worden gebruikt aan het hoofdgebouw en de toegestane bouwhoogten.

Kort aangegeven, is het oorspronkelijk hoofdgebouw het hoofdgebouw zoals dat ten tijde van de afronding van de bouwwerkzaamheden, overeenkomstig de voor het hoofdgebouw verleende vergunning, is opgeleverd. Daarbij is het overigens wel denkbaar dat de bouw van het oorspronkelijk hoofdgebouw, overeenkomstig de verleende vergunning, in fasen wordt voltooid.

Een bouwkundig af te zonderen garage of berging maakt geen deel uit van het hoofdgebouw. Indien een garage of berging een geïntegreerd onderdeel uitmaakt van de hoofdbouwmassa en zich in bouwkundig en architectonisch opzicht niet laat afsplitsen, bijvoorbeeld omdat op verdiepingen boven de garage zich woonverdiepingen bevinden of slaapkamers, wordt die ruimte (net als een bergzolder of inpandige kastruimte) wel aangemerkt als onderdeel van het hoofdgebouw.

Niet meevergunde onderdelen van een hoofdgebouw, zoals een aangebouwde keuken, serre, of uitbreiding van een woonkamer, maken geen deel uit van het oorspronkelijke hoofdgebouw. Ook niet wanneer deze delen gelijktijdig met het vergunde deel van het hoofdgebouw zijn gebouwd.  

Kortom: Indien je de uitbouw meeneemt in de vergunningaanvraag beperkt het de inhoud van de woning maar is het een onderdeel van het oorspronkelijk hoofdgebouw waardoor de vergunningsvrije bouwmogelijkheden volledig openstaan.

Wanneer je de uitbouw niet meeneemt in de vergunningaanvraag kun je de 700m³ anders besteden, de uitbouw nog steeds gelijktijdig bouwen met de overige delen van de woning, maar beperkt deze uitbouw de beschikbare oppervlakte voor vergunningsvrij bouwen.

Met vriendelijke groet,

Mark Konings

Mark bedankt voor je reactie.

Je laatste opmerking begrijp ik misschien verkeerd.

Als ik een huis teken van 700m3 en er dan een uitbouw aan plak dan is dat toch geen beperking?

Ik maak dan toch optimaal gebruik van het vergunningsvrij bouwen.

Klopt, maar als je huis ontwerpt van 700m³ dan kun je er geen uitbouw meer aanplakken die je vergund wilt hebben. Die uitbouw zal dan vergunningsvrij moeten worden gebouwd.

Stel dat de uitbouw zo'n 70m³ is en je wilt de uitbouw meevergund hebben dan is de woning daarmee door het bestemmingsplan beperkt tot 630m³.

Overigens, heb je al gekeken naar de mogelijkheid van binnenplans afwijken? Een mogelijke afwijking van zo'n 10% is niet ongewoon en kan ervoor zorgen dat je in dat geval een 'oorspronkelijk hoofdgebouw' kunt maken van 770m³.

In de aanvraag de woning beperken tot 700m³ en indienen.

Daarna je vergunningsvrije uitbreidingen toevoegen.

Zorg wel dat de woning tijdens de vergunningaanvraag voldoet aan de daglicht-, ventilatie- en EPC-berekening.

Ook de constructie berekening moet voor de 700m³ woning gemaakt worden en aangepast worden met de uitbreiding.

Succes.

Bedankt voor jullie reacties.

Het enige wat voor mij blijft staan is de benadering in het ontwerpproces.

Je weet dat je 700 tot 770 m3 mag bouwen en er dan nog iets van 150 m3 aan mag plakken.

dat heeft een behoorlijke invloed op het geheel!

Ik denk dat als je kunt het benaderen als een geheel, er toch iets anders ontstaat.

Het is toegestaan om direct de vergunningvrije onderdelen in het ontwerp mee te nemen. Op de aanvraag omgevingsvergunning moet je dan wel goed aangeven welke onderdelen vergunningvrij worden gerealiseerd. Uiteraard moeten de vergunningvrije onderdelen voldoen aan bijlage 2 van het Bor.

Om misverstanden over de aanvraag en tijdens de procedure te voorkomen, is het inderdaad aan te raden om vooraf met de gemeente te overleggen over een conceptaanvraag.

Als je wilt, neem dan contact met me op dan kunnen we even sparren over je concrete casus.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+