BouwProfs

De bouw online verbonden.

Wanneer is sprake van een wijziging van ondergeschikte aard?

Joost Hartman stelt in de BouwProfs groep op Linkedin de volgende vraag. Kan jij hem helpen aan het juiste antwoord?

Net voor de invoering van de WABO is een vergunning aangevraagd voor de nieuwbouw van een villa met grote kelder. (september 2010). In janauri 2011 is de vergunning verleend. Opdrachtgever wil nu starten met de bouw. Om budgettaire redenen is echter de in het oorspronkelijke bouwplan aanwezig kelder geschrapt. De woning wordt nu gefundeerd op staal. De tekeningen en constructieberekeningen zijn op bovengenoemde wijzigingen aangepast. De gemeente stelt nu dat deze wijziging niet van ondergeschikte aard is en dat een nieuwe vergunningsprocedure moet worden gestart. Opdrachtgever wenst dit liever niet vanwege opnieuw een vertraging van 2 maanden en de kosten (o.a. voor leges).

In het verleden hebben wij dergelijke situatie bij andere projecten vaker meegemaakt. Toen werd een dergelijke wijziging van ondergeschikte aard bevonden, zijn de tekeningen toegevoegd aan het bestaande vergunningsdossier, gecontroleerd en accoord bevonden.

Kan iemand mij informeren welke procedure nu feitelijk de juiste is? Ik heb reeds enkele andere gemeente gebeld en de medewerkers aldaar geven aan dat dit een randgeval is en dat de beoordeling welke procedure gevolgd moet worden bij de medewerker van BWT ligt. Is dat inderdaad zo? Ik ben benieuwd naar jullie reacties. dank.

Geef je antwoord aan Joost door op BouwProfs via deze discussie. Alvast bedankt.

Weergaven: 4179

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Ik denk dat de Gemeente gelijk heeft, omdat het ingrijpt op de constructie van het gebouw, en dus van wezenlijk belang is dat dit goed vooraf wordt gecontroleerd door de Gemeente. Ook dien je je te realiseren dat de afgifte van een bouwvergunning tegenwoordig onherroepelijk is, en daarom doet men bij de Gemeente best moeilijk, maar ik begrijp dit standpunt wel !

Gr. Harry Oosthoek.

De legesverordening van de gemeente zou hierover uitsluitsel moeten geven. In ieder geval staat daar ook beschreven hoe je in beroep kunt gaan tegen de heffing van de leges. Als je bezwaar aantekent, dan zou ik in ieder geval het bezwaar uitvoerig motiveren en duidelijk maken dat het nauwelijks werk voor de gemeente is en daardoor te vergelijken is met andere projecten met ondergeschikte wijzigingen.

 

Ik zit met hetzelfde probleem.

Enerzijds heb ik een bouwvergunning gekregen en nog niet gebouwd.
(Een beetje begonnen misschien)  en hoe lang kan dat duren? dat volhouden alvorens nog te mogen starten.?

Anderzijds heb ik al een andere vergunning aangevraagd op andere plaats (andere gemeente) moet leges nog betalen.
Terwijl ik eigenlijk al een eerdere vergunning daarvoor heb.
De gemeente is wel welwillend hiervoor een bouwvergunning te verlenen anders hadden ze de aanvraag niet aangenomen.
Maar de detailering heb ik er maar bij laten zitten omdat het anders te ingewikkeld zou worden.
En dan wordt het vermoedelijk afgewezen.

Kan iemand hier mij helpen met die berekeningen?
Voor staal / beton overkapping die waterdicht verplaatsbaar moet afsluiten.
Dan hoef ik geen kanaalplaten te kopen.  
Maar had meer gedacht om te kopen  een SAB 106R+/750 profiel en dat volgieten met beton (en wapening).
Op m`n site staat de tekening (en telefoon nr.)

 

Via de leges betaling beroep aantekenen. Met de jurist jurisprudentie opzoeken van andere Gemeentes welke in je voordeel zijn. Daarna aangeven dat je naar de rechter wilt, aan gezien dit beschouwd wordt als willekeur. Er staat niet werkelijk iets over een dergelijk geval op papier en het is aan de Gemeente om hier een besluit over te nemen. Dus je recht afdwingen via de rechter is de meest duidelijke weg. Meestal zal de commissie van beroep je gelijk geven, als je met voldoende onderbouwing van ander gevallen komt.

Allereerst verplicht een bouwvergunning niet tot bouwen. Als de vergunninghouder het gehele bouwwerk of een deel niet wil uitvoeren is dat opzich toegestaan. Echter als, voor het deels niet oprichten van een bouwwerk, er wijzigingen in het bouwplan worden doorgevoerd, moet wel bezien worden of de veranderingen opzich bouw- of nu omgevingsvergunningplichtig zijn.

 

Het begrip veranderingen van niet ingrijpende aard komt uit de vm Woningwet irt het vergunningsvrijbouwen.

Nu dient bezien te worden of het aanpassen van de funderingsconstructie indezen vergunningplichtig is onder de Wabo. En ja dat is het geval enkel en alleen al om het feit dat het de contructieve aanpassingen betreft. Voor de duidelijkheid enkel de aanpassingen waarin de huidige vergunning niet voorziet dienen te worden aangevraagd. Ik neem aan dat er sprake is van een reguliere procedure (8 weken). De leges dienen tevens te worden gebaseerd op de bouwkosten welke de aanvraag (dus enkel de wijzigingen ) betreffen. Bezwaar maken tegen een legesbeschikking heeft mijn inziens alleen zin als ambsthalve de bouwkosten te hoog worden bijgesteld.

 

Succes met de verdere afhandeling. Ik hoor graag hoe deze discussie met de gemeente is verloopt cq is geeindigd.

Rigina heeft gelijk. De wet (WABO en Besluit omgevingsrecht) geven duidelijk aan dat in deze gewijzigde situatie een nieuwe omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen moet worden aangevraagd. Reden is de wijziging die in de constructie wordt doorgevoerd. Ik zie geen directe reden voor een lange aanvraagprocedure, dus de maximale 8 weken staan voor de behandeling. De leges kunnen alleen voor de bouwprijs van de nieuwe constructie geheven worden, dus dat zal in deze situatie wel mee vallen.

De medewerker BWT moet hierin gewoon de wet volgen en heeft geen eigen interpretatievrijheid.

Beste Joost,

Volgens vaste jurisprudentie van de ABRS is voor een wijziging van ondergeschikte aard van een bouwplan geen nieuwe aanvraag nodig. Dit is dus geen wettelijke regeling maar het is wel een recht waar burgers een beroep op kunnen doen.

De vraag waar het om gaat is wat van ondergschikte aard is.

Allereerst zijn dat alle zaken die je ook aan een bestaand gebouw zou vergunningsvrij zou mogen wijzigen. Bijlage II Bor artikel 3 lid 8. Onder de Wabo is het toegestaan om vergunningsvrij bouwen al tijdens de vergunde bouw mee te laten lopen. Hierdoor mag worden aangenomen dat voor vergunnigsvrij wijzigen ook geen wijziging behoeft te worden geregeld op de verkregen vergunning. Met wijzigingen van beperkte aard sluit de Afdeling niet uit dat dit geen wijzingingen van de draagconstructie of brandcompartimentering of zelf oppervlakte zou mogen zijn. Gezien de uitspraak vab 21 december 2011 (ABRS LJN BU8875) zijn in ieder geval de wijziging van één toiletruimte in plaats van twee een wijziging van beperkte aard. Of het wijzigen van de kelder in dit geval van beperkte aard is kan ik zo niet inschatten. De criteria daarvoor zijn: De wijziging moet in verhouding tot het hele bouwplan van beperkte omvang zijn en de verschijningsvorm mag niet wijzigen en er mogen geen veranderingen zijn van planologische betekenis. De Afdeling zegt helemaal niets over de omvang van de werkzaamheden die er hierdoor bij de gemeente ontstaan, maar ik kan mij voorstellen dat dit aspect bij de gemeente wel een rol speelt in hun beleid om al dan niet aan mee te werken aan een wijzigingsverzoek. Controle van bijvoorbeeld een gewijzigde constructieberekeningen kan toch aardig wat werk met zich mee brengen. Voor de procedure voor het aanvragen van een wijzigingsvergunning kan de algemene regeling voor het aanvragen van een besluit worden gevolgd conform de Algemene wet bestuursrecht.  Succes!

Vr gr Jaap Moree

Zie voor meer info mijn linked-in profiel

 

Hierbij een 2-tal items dat ik tegenkwam over dit onderwerp.
Jan Bijl
Bijlagen:

Goedemorgen, dank voor de reacties. dank ook voor de link met artikelen. We gaan ermee aan de slag, als er nieuwe info is dan hoort u ervan.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2019   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+