BouwProfs

De bouw online verbonden.

Wat zijn nou echt duurzame opties die voor kopers van een nieuwbouw woning interessant zijn?

Mike van Zutphen is projectleider bij bouwbedrijf Van Herpen. In de BouwProfs groep op Linkedin stelt hij de volgende vraag:

Duurzaam bouwen wordt meer en meer onderdeel in het bewustzijn van bouwers en bewoners. Als aannemer kan hierop ingesprongen worden door interessante opties aan te bieden bovenop de basis voorzieningen.

De grote brug die nog geslagen moet worden is de rendabiliteit ervan waardoor de investering van een optie binnen de marktverwachte periode dat een woningverkrijger in de betreffende woning zal blijven ook terugverdiend wordt. Te denken valt aan driedubbel glas, zonneboiler, opvang regenwater etc. Wat zijn nou echt opties die voor kopers van een nieuwbouw woning interessant zijn? Iemand goede ideeën?

Weergaven: 1187

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Hallo Mike,

Waar misschien niet gelijk aan gedacht wordt bij Duurzaamheid is Domotica. Op het moment dat je een woning "slim" maakt, ben je hierdoor in staat het energieverbruik te monitoren en aan te passen op het gebruik van de woning. Denk aan bijvoorbeeld verlichting/verwarming automatisch uit laten gaan bij het niet meer gebruiken van bepaalde vertrekken. Wanneer je mensen laat zien welke besparingen bepaalde maatregelen opbrengen, dan pas wordt hier ook actief besparingen mee gerealiseerd. Niet alleen monitoren(meten) maar ook visualiseren (weten).

Wanneer je hier meer van wilt weten, neem dan contact met me op.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Ramon Prang

DomuCare

 

Geachte heer van Zutphen,

Biedt kopers de keuze in kunststof- of houten kozijnen maar met de wetenschap dat ze beide in 'passief'-variant kunnen worden toegepast. Echter de houten passief versie (gelamineerd hout) is meer dan 2x zo duur als een normaal houten kozijn terwijl de kunststof passief versie een gelijke prijs heeft als een normaal kunststof kozijn. Tevens biedt dit een 'statische' oplossing om de EPC-waarde naar beneden bij te stellen zonder daar installatietechnische middelen bij te gebruiken. Heel interessant dus voor particulieren. 

Zie de bijlage. Mochten er nog vragen zijn dan vernemen wij deze graag.

Mvg,

Maurice van Dort

Bijlagen:

Als de focus puur gericht is op terugverdienmodellen doen we het niet goed, dan zijn we weer Hollands bezig met: Wat kost het en wat brengt het op.

Een voorbeeld: Pas als er ergens subsidie op te krijgen is komen we op gang !

Denk aan comfort van nu in je eigen woonomgeving, eventuele winst komt wellicht later wel.

Geachte heer van Zutphen,

Waarbij nieuwbouw woningen over het algemeen geek keuzes in worden gemaakt is veiligheid. Dit resulteert vaak in hoge kosten tijdens onderhoud van de woning. Vaak is de bewoner niet altijd op de hoogte dat men bij inhuur van vaklieden verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Door bij nieuwbouw al keuzes te maken voor dakveiligheid kan men dit voor een deel reeds wegnemen.
Naast het feit dat het product wat gekozen wordt de veiligheid van de gebruiker moet waarborgen, moet er in onze ogen ook naar duurzaamheid worden gekeken. Daarom heeft Capital Safety met ons Spyratech anker de koude brug naar het verleden verbannen (wat op de lange duur minder kosten zal geven in het verwarmen van het pand/woning door nagenoeg geen warmte verlies door de ankers heen) en zijn wij als enige er ingeslaagd de krachten terug naar het dak tot onder de 6Kn te brengen. Dit heeft als voordeel dat als iemand is gevallen de schade aan het dak minimaal tot niet zijn waardoor de kosten van herstel laag blijven.
Ik nodig u uit om op onze website een kijk te nemen naar ons product:
http://www.unilinesafety.com/product-sectors/roofing-systems/roofsa...

Heeft u vragen over onze producten of kan ik u op een andere manier van dienst zijn omtrent onze valbeveiliging producten hoor ik graag van u.

Met vriendelijke groet,

Martin Verkamman
Country Manager BeNeLux
Capital Safety Group EMEA

 • Duurzaam bouwen is meer dan energiebesparing

 

Duurzaam bouwen betekend dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu. Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen om energiebesparingen in huizen en gebouwen, maar bijvoorbeeld ook om:

 

 • Gebruik van duurzame materialen die rekening houden met milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers.
 • Duurzaam slopen, om materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te kunnen gebruiken (hergebruik en recycling).
 • Verantwoord watergebruik.
 • Voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken.

Wall-LinQ concepten voldoet aan paragraaf 5.9 Duurzaam Bouwen van het Bouwbesluit.                           Het beperken van uitstoot broeikasgassen en het beperken Uitputting van grondstoffen.

 

 • Maatschappelijk verantwoord werken MAL waarde 25 kg/pp

 

De traditionele binnenwand afbouw-monteurs, worden blootgesteld aan stressvolle-  zware ergonomische- en fysieke belastingen, een groot aantal worden voortijdig gedwongen om te stoppen, als gevolg van de blessures;  rug (52%), schouders en armen (45%), nek (28%), hand-armtrillingen (29%). Het tillen,  dragen,  duwen of trekken van zware lasten komt met 69% significant vaker voor in vergelijking met de gehele populatie bouwvakkers, rapportage Arbo bedrijfstakatlas.

 

De mix van deze belastingen en vervolg schade worden niet alleen fysiek gedragen maar ook financieel gedragen, door werkgever/werknemer en maatschappij.

In de huidige economisch omstandigheden en met de daarbij uitstroom van pensioen gerechtigde zullen we extra zuinig moeten zijn op de mensen die er nog zijn en of aan komen.

 

 • Arbo-wet, beleidsregel 5.3-1

In het Arbo - besluit zijn grenswaarde gesteld aan het  tilgewicht;  Maximale Actie Limiet (MAL-waarde).

Beleidsregel 5.3-1 stelt het maximale gewicht dat door één persoon met de handen getild mag worden, maximaal 25 kg bedraagt.

 

Algemene punten van de beleidsregel zijn:

 • Met de hand tillen moet zoveel mogelijk worden vermeden
 • Het maximale Actie Limiet  dat door 1 persoon met de hand mag worden getild is 25 kg
 • Het maximale Actie Limiet  dat door 2 personen samen mogen worden getild is 50 kg
 • Als het gewicht zwaarder is dan moeten hulpmiddelen worden ingezet

 

 • “Fluistermethode” Wall-LinQ Tape Drywall System®

De ‘Fluistermethode’ zit ruim onder de gestelde MAL-grenswaarde van 25 kg per persoon zoals gesteld in het Arbobesluit. Het wetenschappelijk onderzoek “Fluistermethode” is uitgevoerd door VHP ergonomie met de werkgroep Arbouw, NOA, Bedrijfschapafbouw, FNV en CNV, dit onderzoekrapport is aangeboden en wordt ondersteund door de Landelijke Arbeidsinspectie.

 

Onze Wall-LinQ Tape Drywall Concepten biedt niet alleen hier bovenstaande maar ook hoge wandprestaties die ook nog eens een verhoogde bouwproces efficiency.

www.wall-linq.com

Beste Mike

Ik heb niets te verkopen, wel iets weg te geven. Mijn advies:

Je mag gerust naar verkopers luisteren, maar zie hun producten als iets dat in een totaalplan moet passen. Dus begin met dit laatste. Wat wil je bereiken? Een woning die gewoon weinig energie verbruikt en zijn meerkosten zelf terugverdient of wil je ook een woning die plezierig is om in te wonen met een aantrekkelijk klimaat. In het eerste geval ben je snel klaar via een installatieadviseur, maar dat is geen garantie voor een plezierige leefomgeving. In het tweede geval denk je vooral aan het juiste materiaalgebruik en de bouwkundige schil.

Beste Mike, m.i. het het aanbieden van  "duuzame"  opties niet de optimale weg.

Duurzaam bouwen is meer dan alleen opties.  Duurzaam bouwen zal over de hele keten moeten. Dit is te bereiken indien de aannemers eindelijk eens afstappen van het inkopen tegen bestekspecificaties en tegen de laagste prijs. Indien leveranciers eerder in het proces worden betrokken zul je zien dat bouwen veel duurzamer kan. Wij zijn een leverancier van houten gevelementen en hebben veel innovatieve oplossingen voor duurzaam bouwen, echter wanneer het bestek eenmaal is geschreven is het een enorme klus om deze zaken alsnog  gewijzigd te krijgen. Om te beginnen staan in het bestek ,specificaties maar er staat geen prestatie in. Simpel voorbeeld, er staat precies omschreven hoe wij een kozijn moeten aflakken ( 2 x 50 mu grondlak en aflak van 40mu). Wat de klant eigenlijk wil, is bijvoorbeeld 10 jaar niet schilderen. Schrijf dan deze prestatie in het bestek. Op dit moment is het mogelijk kozijnen te leveren die je 10 jaar niet hoeft te schilderen. Omschrijf de gewenste prestatie en je zult zien dat er veel , ook duurzame oplossingen mogelijk zijn. Om even bij het houten kozijn te blijven. Het is niet nodig om geïsoleerd hout toe te passen voor een "passieve" woning. Wij zijn instaat houten kozijnen te leveren die een U-waarde hebben van 0,80 - 0,82 slechts door houtzwaarte 90 toe te passen en triple-glas. Dat ze niet exact de norm van <0,8 halen is niet belangrijk, uiteindelijk telt allen de warmtevraag van de woning. Als je praat over echter duurzame toepassing kies dan voor bamboo kozijnen , deze hebben een uitstekend CO2 profiel, nog veel beter dan hout. Momenteel zijn deze nog niet onder KOMO te leveren maar daar wordt hard aan gewerkt. Verder hebben deze uitstekende brandvertragende eigenschappen (> 60 min.) 

Beste Mike,

Wellicht zijn onze passief bouwblokken een optie? Met deze blokken is het mogelijk om energiezuinig en duurzaam te bouwen. Voor uitgebreide informatie verwijs ik graag even naar mijn site: www.passiefbouwblok.nl

Mochten er vragen zijn, hoor ik het graag!

Met vriendelijke groet,

Monique de Vries

Beste Mike,

Ook in aansluiting op de berichten van Wiel en Loek:

Inderdaad is duurzaam bouwen meer en meer vast onderdeel in ieders denken. Duurzaam bouwen is echter meer dan de optelsom van losse onderdelen (cq opties), het gaat om de juiste combinaties. Zo is driedubbel glas is niet per se 'duurzamer' dan dubbel glas in combinatie met een zonnescherm, Sterker, deze laatste valt niet alleen gunstiger uit in berekeningen, maar is met name veel comfortabeler voor gebruikers (lees kopers).

Duurzaam wordt nog steeds door velen gezien als alleen besparen op energie en alleen op gebruik duurzame energie en verantwoorde producten. Dit alleen levert geen goede gebouwen op! Vergeten wordt dat er gebruikers zijn van die gebouwen en dat die een prettig en comfortabel binnenklimaat moeten hebben met veel daglicht en natuurlijke ventilatie. (deze laatste worden door iedereen zo ervaren) Door de juiste combinaties te maken kun je dit bereiken: kortom de prestatie-eis voorop stellen en de rest zijn middelen tot dit doel! Ik kan je de site activehouse.info aanraden: geen standaard bouwconcept, maar een visie!

VELUX ontwikkelt en verbetert zijn producten binnen deze visie en heeft (gratis te downloaden) programmas ontwikkeld om je woning te testen op een 'duurzaam binnenklimaat'.

Als je het interesant vindt kan ik je deze visie, en meer, een keer komen toelichten.

m.vr.gr.

Marthijn Reekers

architect at VELUX

Beste Mike,

Alle geschetse maatregelen door de heren productverkopers zijn interessante maatregelen om een woning te verduurzamen. Ze geven alleen echter geen antwoord op jouw vraag, welke over rendement gaat.

Allereerst het begrip duurzame woning; in mijn optiek is dit een woning die gezond en comfortabel is en verstandig omgaat met de beschikbare middelen (lees energie, water, materiaal) Door van te voren goed na te denken over een slim en integraal woningconcept waarbij alle maatregelen en opties in samenhang worden beoordeeld kunnen de verschillende doelen (people, Planet, Profit) behaald worden. Zo zorgt een actieve vloer of wand niet alleen voor goed thermisch comfort, maar zorgt dit ook nog eens voor het besparen op energie.

Om nog even concreet in te gaan op een gestelde maatregel als voorbeeld van integrale meerwaarde; drievoudig glas (driedubbel is taalkundig oncorrect, zou 6 lagen betekenen) Door de derde laag in het glas 'op te rekken' kun je meerwaarde creeren. Hierdoor ontstaat een serre die voor dezelfde investering als drievoudig glas extra wooncomfort bied en zorgt voor een thermische buffer waardoor meer energie bespaard wordt dan bij tripple glas. Dan is het rekensommetje snel gemaakt.

Dat is dan meteen het bruggetje naar het economisch rendement.

1) Uit eigen ervaring weet ik dat een woning die kwalitatief hoogwaardig is, gezond en comfortabel is en ook nog eens energiezuinig meer mag kosten en dat kopers dit er ook voor over hebben. Recent project van Bebouw Midreth in Woerden kostte circa 10% meer dan vergelijkbare woningen in de omgeving, maar waren sneller verkocht dan andere nieuwbouwprojecten.

2) Denk na over de afschrijvingsperiode van maatregelen. Is het niet vreemd dat een woning afgeschreven wordt over een periode van 30 jaar (looptijd hypotheek) maar dat we duurzame maatregelen terug willen verdienen in 2 jaar? Ik heb nog nooit iemand horen vragen naar de terugverdientijd van een baksteen (en die is niet best kan ik je vertellen)

Zorg dus voor een goed verhaal en een goede onderbouwing van de extra kosten en opbrengsten van een maatregel.

Kortom mijn advies; zorg voor een goede basiswoning die gezond, comfortabel en energiezuinig is. Deze mag iets meer kosten, maar ik ben van mening dat dit niet hoeft als er een slim en integraal concept ligt.

Maak daarnaast een goede aanvullende lijst met duurzame opties (PV panelen, serre) en breng de meerkosten en opbrengsten in beeld.

Ik denk dat we als vanzelfsprekend vinden dat duurzaamheid bij iedereen hoog in het vaandel staat. Mijn eigen ervaring is dat zowel de bouwer als de koper daar helemaal niet mee bezig zijn, uitgezonderd speciale duurzaamheidsprojecten. Zelf heb ik een nieuwbouwappartement gekocht die eind volgend jaar wordt opgeleverd. De bouwaanvraag is in 2009 ingediend, dus moet het appartement voldoen aan een EPC van 0.8. Als eerste heb ik aan de bouwer gevraagd om mij de EPC berekening toe te sturen, omdat ik nieuwsgierig was welke maatregelen nodig zijn om het gewenste resultaat te behalen. Het antwoord van de aannemer was, via een kopebegeleidster, dat dit niet aan de koper wordt versterkt. Dus heb ik de berekening uit het gemeentearchief gehaald en gekopieerd. Op basis van deze berekening heb ik de aannemer gevraagd om specificaties van de toe tepassen materialen, zoals druk gestuurde roosters, glas met een bepaalde U-waarde e.d. en hoe ze  de kwaliteit kunnen borgen, o.a. de kierdichtheid, zoals vastgelegd in de EPC-berekening als een  van de uitgangspunten.

Toen bleef het een hele tijd stil, ondanks diverse mails van mijn kant. Na een half jaar, na steeds minder vriendelijke correspondentie, zat ik eindelijk met de aannemer aan tafel. De projectleider zei dat ik de eerst was die zulke vragen stelde en de verkoopbegeleidster, die naasr dit project nog 5 andere projecten begeleidde, zei ook dat ze deze vragen ook nog nooit had gekregen.

Maar om het kort te houden: de aannemer is niet van plan om de specificaties aan mij te verstrekken en bleef erg vaag hoe hij het een en ander ging borgen. Als koper koop je een black box; details mag je niet vragen en over de kwaliteitsborging valt niet te praten. Frappant was  dat de aanwezige werkvoorbereider zei dat benodigde glas een speciaaltje was, omdat er een lagere U-waarde werd gevraagd in de EPC berekening dan voor HR++ glas. Ik vond het vreemd dat de aannemer daar pas achter kwam terwijl ze al ruim een half jaar aan het bouwen zijn.

Aanvullende duurzame maatregelen, zoals buitenzonwering, CO2 of fijnstof gestuurde sensors, waren niet bespreekbaar of zou doorgegeven worden aan de installateur; de vragen zijn gesteld in maart, maar ik heb nog geen antwoord.

Ik heb ook nog contact gehad met Bouw en Woningtoezicht of zij nog tijdens de bouw gaan handhaven op de EPC, maar dat zijn ze niet van plan. Hooguit werd er steekproefsgewijds een geluidsmeting uitgevoerd, maar dat is niet hetzelfde als een kierdichtheidsmeting. 

Kortom, zolang er geen transparantie tussen de bouwer en de koper en de bouwer de hoofdprijs vraagt voor alternatieven, zal de koper niet gauw ingaan op (dure) duurzame maatregelen om het comfort van de woning te verhogen en de woonlasten terug te dringen.

Op basis van voorgaande is mijn vraag of de aannemer het recht heeft aanvullende informatie te weigeren?

Simon Noordam,

duurzaamheidsmanager IOB Hellevoetsluis.

Beste Mike,
We hebben nog nieuwe ideeën.
We hebben wanden met prefab leidingruimte. Zowel in de dragende - en niet dragende wanden. In kalkzandsteen en in beton.
Leidingruimte Van plafond tot vloer en horizontaal achter de plint. In deze leidingruimte maken we alle installaties pluch en play. Door dit systeem kunnen we conceptueel bouwen, en ketenintegratie realiseren. We ontvlechten het bouwproces en alle koperswensen vullen we achteraf in.
Een levensloopbestendige woning die oneindig flexibel is.
Groeten Herman Meester MasterWall. Tel.mob. 0655 722 833

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+