BouwProfs

De bouw online verbonden.

Wie is aansprakelijk voor schade, uitvoerend bedrijf of leverancier?

Als er een product wordt geleverd en er vervolgens door een uitvoerend bedrijf die het verwerkt problemen ontstaan wie is er dan verantwoordelijk voor deze gevolg schade? leverancier of verwerker?

Weet jij het antwoord? Geef je reactie door via deze discussie.

Harry Noordberger heeft deze vraag gesteld in de BouwProfs groep.

Weergaven: 3798

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

een op deze wijze gestelde vraag is onmogelijk te beantwoorden.

Het enige wat je op dit niveau kan zeggen is; Degene die fouten heeft gemaakt (en degene die  niet heeft gewaarschuwd dat  iets niet goed zou gaan) is verantwoordelijk maar verder hangt het van alle verdere omstandigheden af.   

en uiteraard maakt het nog uit wie het product heeft voorgeschreven, of er een vrijheid was van dat product af te wijken etc.   

De gene die het product heeft verwerkt in een nieuw product is verantwoordelijk er is namelijk een nieuw product ontstaan.

De leverancier is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de materialen. Het uitvoerende bedrijf voor de verwerking / applicatie van deze materialen. Dus afhankelijk of de kwaliteit van het materiaal het probleem veroorzaakt of een gebrekkige uitvoering de oorzaak is, kan men de verantwoordelijke aanwijzen. In ieder geval zal men opdrachtnemer (uitvoerende bedrijf) aansprakelijk moeten stellen omdat daar waarschijnlijk de overeenkomst mee is gesloten. Het uitvoerende bedrijf kan dan eventueel de leverancier van de materialen nog aansprakelijk stellen.

Hoe het juridisch zit weet ik niet, wel dat het een steekspel zal worden. Op de manier hoe de vraag hier wordt gesteld zal de aannemer het op de leverancier van het product steken (productaansprakelijkheid) terwijl de leverancier het op de aannemer af zal schuiven (verkeerd of op de verkeerde wijze gemonteerd bijvoorbeeld)

Laat ik even duidelijk zijn hier op, ten eerste heeft de fabrikant verwerking voorschriften van het product, dan is het heel duidelijk vaak, zijn er dingen niet gedaan zoals is voor geschreven, is het uitvoerend bedrijf aansprakelijk voor de schade, dit is dan vaak een gevecht tussen uitvoerend bedrijf en leverancier. Doe een voorbeeld, bij verwerking van garantplex geven ze aan wat je moet doen, de onbehandelde kanten en zaag zijden in smeren met sealer, weet dat vaak niet gebeurd, met de gevolgen van dien, ook de ventilatie en dichten van schroef of spijker gaten zijn dan voorschriften voor, houdt je niet aan deze zaken, geen garantie, en niet aansprakelijk is dan de leverancier. Zo zijn er veel zaken dat het niet verwerkt wordt volgens de voorschriften, dan is ten alle tijde het uitvoerend bedrijf aansprakelijk, voor een bepaalde tijd, maar elk geval zal je in moeten duiken en in mijn ogen is dan ook van belang dat je bij produkten de verwerking voorschriften altijd krijgt, liefst dan gebundeld per onderdeel in alfabet volgorde, ook is vaak van belang dat uitvoerend bedrijf een map bij doet van onderhoud voorschriften van onderdelen, zo weet een leek waar hij aan moet houden, en doet hij dan niet, dan zijn de gevolgen duidelijk als er schade komt door het gevolg, van niet goed onderhoud. 

Maar zo kunnen we nog veel opschrijven over deze zaak, maar vindt dat we vooral veel opener en duidelijk moeten zijn naar de opdrachtgever, met de keuze van een soort materiaal is vaak belangrijk 

De vraagstelling van Harry gaat over de vervolgschade. Door de vraagstelling zou je kunnen aannemen dat de "tekortkoming" hersteld wordt of gaat worden maar dat de schade die het gevolg is van de tekortkomingen van het product en/of de wijze van uitvoering niet vergoed wordt.

En hier komen inderdaad de moeilijkheden. De fabrikant vergoed vaak alleen het product of een onderdeel van het product en de uitvoerende zal indien hij zich aan de montagevoorschriften heeft gehouden zich beroepen op het feit dat hij "slechts"de aanbrenger is en dus nergens verantwoordelijk voor is.

Indien de montagevoorschriften niet zijn gevolgd of op de juiste wijze zijn uitgevoerd kan het uitvoerende bedrijf zich nog beroepen op de aanwezige situatie (indien deze anders is dan men volgens de montagevoorschriften had kunnen verwachten) hij moet daar dan wel melding van hebben gemaakt. 

Wie heeft het product aangeschaft ? de aannemer ? dan heeft deze een probleem. Immers als de aannemer het product heeft aangeschaft is hij ook verantwoordelijk voor de juiste werking en toepassing en dient hij te controleren of het product in goede staat is ontvangen en op de juiste wijze is aangebracht.

Juridisch kan dit dus best nog wel een aantal problemen opleveren (mede door de inkoop- en verkoopvoorwaarden van de betrokken partijen).

Aan tafel met alle belanghebbenden en kijken of er een voor alle partijen passende technische en economische oplossing kan worden gevonden is in dit soort situaties de beste oplossing.

 

 

Als de opdrachtgever het product heeft besteld en vervolgens  een installateur de opdracht van installatie heeft gekregen dan zijn de verantwoordelijkheden duidelijk. Als het product bij levering goed is dan is de installateur verantwoordelijk als het na installatie niet functioneert. As de opdrachtgever de installateur de opdracht heeft gegeven voor het resultaat en inkoop e.d. ook door de installateur wordt gedaan dan is de verantwoordelijkheid eenduidig. Bij niet functioneren is de installateur verantwoordelijk voor het herstel. En kan hij eventueel de leverancier van het product aansprakelijk stellen als dit bij levering niet functioneert. Maar dan moet de controle bij de levering wel mogelijke zijn. Anders blijft de installateur verantwoordelijk voor herstel.

Harry je vraag behelst meer dan de vraag wie verantwoordelijk is voor schade / 'gevolgschade'.

Globaal zou je de volgende vragen kunnen stellen;

1 heeft de leverancier het product geleverd wat de uitvoerder gekocht heeft, en de kwaliteit wat de uitvoerder ervan minimaal kon verwachten (product inclusief verwerkingsvoorschriften en leveringsvoorwaarden)? antw ja dan geen consequenties voor leverancier antw nee, dan verantwoordelijk voor de kosten van herstel van de directe schade, evt 'gevolgschade" voor verzekeringsmaatschappij opdrachtgever/uitvoerder (zie de leveringsvoorwaarden)

2 heeft de uitvoerder aantoonbaar het product conform de verwerkingsvoorschriften verwerkt? antw ja, dan geen consequentie, terugval op de leverancier, zijn verwerkingsvoorschriften niet juist. Uitvoerder blijft verantwoordelijk voor herstel van directe schade t.o.v. de opdrachtgever.

Gaat het om grote schadebedragen dan direct de verzekeraars inlichten en hen de juridische kant laten uitzoeken. (Bij overzienbare bedragen verstandig om de schadekosten te delen en geen juridische strijd aan te gaan)

Succes ermee!

Dat is een goede vraag die vaker gesteld wordt en zeker in de bouwbranche. Volgens mij is de fabrikant verantwoordelijk voor de juiste technische omschrijving van een (bouw)product en dat dit product  daar ook aan voldoet. Op basis van de technische omschrijving kan de verwerker met het product aan de slag en hij is er weer verantwoordelijk voor dat hij/zij het product conform de technische omschrijving verwerkt. Bij een goede technische omschrijving staat ook vermeld aan welke eisen de omstandigheden of ondergronden moeten voldoen. Dit is iets wat belangrijk is tussen de verwerker en de aannemer of opdrachtgever. Het zou zo moeten zijn dat de verwerker van het product niet aan de slag gaat als de omstandigheden of ondergronden niet aan de voorwaarden voldoen.  Verschillen ze van mening dan zou de aannemer of opdrachtgever een schriftelijke verklaring moeten geven aan de verwerker waarin hij/zij de verantwoordelijkheid neemt voor het feit dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan die zijn gesteld aan de omstandigheden en/of ondergrond.

 

Dit lijkt mij vrij eenvoudig en duidelijk en toch gaat het in de praktijk vaak niet goed door meerdere oorzaken. Er worden andere producten gebruikt dan in het bestek staan, de verwerker wordt toch gedwongen om de ondergrond of de omstandigheden te accepteren, telkens nieuwe mensen op de bouwplaats die de afspraken niet kennen, de technische omschrijving van het product niet kennen en ook niet vooraf lezen, het bagatelliseren van de eisen die de fabrikant heeft gesteld aan de verwerking en omstandigheden etc etc. Ik weet zeker dat er nog wel een aantal oorzaken te noemen zijn. En als het dan fout gaat begint het getouwtrek over wie nou eigenlijk de (grootste) schuld heeft.

 

Dit kan deels ondervangen worden door een projectadvies van de fabrikant. Ik werk bij Forbo Eurocol en onze buitendienst gaat ter plaatse een advies op maat maken voor het project en zorgt ook voor projectbegeleiding bij de uitvoering daarvan. De begeleiding blijft natuurlijk een momentopname en toch gebeurt het vaak dat we kleine aanpassingen aanbevelen die het risico tot schade aanzienlijk kunnen reduceren. En mochten de aanbevelingen opgevolgd worden dan wordt er ook een (verzekerde) projectgarantie verstrekt. Dit geeft toch weer wat extra zekerheid.

De antwoorden van Fred Janssen onderschrijf ik volledig.

> het product moet geschikt zijn voor de toepassing. Is dit niet zo, dan heeft de leverancier een meldingsplicht naar de aannemer toe.

> de aannemer is jouw aanspreekpunt, jullie hebben immers een contract. De aannemer heeft dus weer een meldingsplicht naar jou toe, mocht het product oneigenlijk worden toegepast.

> is het product geschikt voor de toepassing, dan zijn er inderdaad verwerkingsvoorschriften. Een goede aannemer nodigt de leverancier eerst uit om deze voorschriften door te nemen alvorens met de uitvoering te starten. Goed voorbeeld is het metselwerk. De metselaar, de steenfabrikant en de uitvoerder hebben dan eerst een vooroverleg over de verwerking van de steen, de juiste mortel, dilataties etc.

> vervolgens is het belangrijk dat er toezicht op wordt gehouden dat aan de afspraken/verwerkingsvoorschriften is voldaan. In principe is dit de taak van de uitvoerder, die in dit voorbeeld de metselaar controleert. Hij is, namens de aannemer, verantwoordelijk voor het eindresultaat. Liefst heb ik een toezichthouder op de bouw, die namens de opdrachtgever controleert of het afgesproken product geleverd wordt en het volgens de verwerkingsvoorschriften verwerkt wordt.

Conclusie: in eerste instantie is de aannemer verantwoordelijk, ook voor zijn onderaannemers en leveranciers. Tenzij het een toepassing betreft waar het product niet voor bedoeld is en er vooraf gewaarschuwd is voor de eventuele gevolgschade.

Er worden zo enorm veel insteken gegeven die allen waar zijn maar misschien is het interessanter als  Harry de vraag en omstandigheden eerst eens wat beter/concreter uit de doeken doet  (n.a.v. de zeer vele - terechte - opmerkingen)

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2023   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+