BouwProfs

De bouw online verbonden.

Wie is aansprakelijk voor schade, uitvoerend bedrijf of leverancier?

Als er een product wordt geleverd en er vervolgens door een uitvoerend bedrijf die het verwerkt problemen ontstaan wie is er dan verantwoordelijk voor deze gevolg schade? leverancier of verwerker?

Weet jij het antwoord? Geef je reactie door via deze discussie.

Harry Noordberger heeft deze vraag gesteld in de BouwProfs groep.

Weergaven: 3688

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

In principe is de aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk.

De praktijk is veel weerbarstiger en de Europese regels voor productaansprakelijkheid gelden niet of niet volledig voor de bouw.

Het kabinet wil hierin verandering brengen.

Het kabinet wil de aansprakelijkheid van bouwers vergroten. Dat verklaren Haagse bronnen tegenover Cobouw. De regering zou zelfs voornemens zijn om het Burgerlijk Wetboek aan te passen.

Nieuwe regels moeten de positie van opdrachtgevers en eindgebruikers versterken en de geleverde bouwkwaliteit verhogen. Zelfs ernstige bouwkundige gebreken zouden nu nauwelijks op aannemers te verhalen zijn. 

Eindeloos juridisch getouwtrek over schades, instortingen en broddelwerk, is het gevolg van een maas in de wet die een uitzonderingspositie biedt voor de bouw. Waar fabrikanten van producten zoals wasmachines principieel aansprakelijk zijn en blijven voor technische fouten, is de aannemer een dag na oplevering al van de meeste toekomstige claims gevrijwaard. Dat heeft te maken met artikel 758 uit boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Hier het gewraakte artikel 758:

1. Indien de aannemer te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en de opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt de opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.

2. Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend.

3. De aannemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Het wordt dus tijd voor een spoedige verandering van de wetgeving ter bescherming van de eindgebruikers.

Zijn de montagevoorschriften niet nauwlettend opgevolgd? Dan ligt de verantwoording bij de uitvoerende partij. Om dit te voorkomen trachtte ik destijds als voormalig technisch commercieel adviseur van een fabrikant/leverancier al tijdens de werkvoorbereiding in contact te treden met de uitvoerende partij.

Voor zover men dat toestond, bezocht ik tevens tijdens de uitvoering regelmatig het bouwproject. Dit om in samenspraak met de uitvoerende partij en opdrachtgever te komen tot een gedegen TOTAALproduct.

Immers, garantie op een bouwproduct gaat alleen samen met een juiste verwerking. Zie garantiebepalingen van de fabrikant.

Iedereen bedankt voor de reacties, mooi om te merken dat men meedenkt en argumenteert, zoals ik erover dacht zo denkt u allemaal ook. Het is wikken en wegen welke weg onze opdrachtgever zal moeten bewandelen, wij doen in dit geval niet de begeleiding maar omdat wij wel e.e.a. geadviseerd hebben voelen wij ons wel betrokken daarnaast is opdrachtgever gedupeerd door onzorgvuldigheid van uitvoerende partij. De leverancier gaf aan dat het geleverde product goed is en als men de juiste richtlijnen hanteert van verwerking er geen problemen kunnen ontstaan. Ondergetekende heeft vaker deze producten voorgeschreven en nog nooit hierover klachten vernomen. Daarom ben ik van mening dat de verwerker van de producten fouten heeft gemaakt. U weet niet om welke producten het gaat, maar dat is voor u ook niet interessant. Als ik het zo bekijk geld dit voor vrijwel alle te verwerken middelen, en heeft leverancier de verantwoording om een goed product te leveren.

Iedereen alsnog bedankt voor uw reacties, vriendelijke groeten

Harry Noordberger Nedon Adviesburo b.v.

Met alle respect Harry maar "de leverancier gaf aan dat het geleverde product goed is etc" of "De leverancier heeft aangetoond dat het geleverde etc" Dit kleine nuance verschil heeft wel veel impact in de stellingname.

Is er ook "aangegeven" dat de verwerker niet juist heeft gehandeld of is dit een aanname ?

 

Harry, ik wil me aansluiten bij Gertjan.

Ik heb nog nooit een leverancier horen zeggen dat zijn product niet aan de kwalificaties voldoet. Zelfs als er gedocumenteerde schadegevallen zijn waaruit blijkt dat onder specifieke omstandigheden het product niet doet wat er verwacht werd.

Dat verwerkers zich niet altijd aan de verwerkingsvoorschriften houden, komt helaas te vaak voor. Leveranciers maken het hen ook niet altijd gemakkelijk. Er zijn er waar wie je de verwerkingsvoorschriften pas krijgt als bij levering. En soms moet je dan er nog moeite voor doen. En dan is het vaak in feite te laat om als verwerker te toetsen of een product voor die specifieke situatie geschikt is. Dat is dan alleen mogelijk als je al ervaring hebt opgedaan met dat specifieke product.

Ook bij de wijze waarop opdrachtgevers handelen, moet soms een groot vraagteken gesteld worden. De hectiek, de late opdrachtverstrekking en de snelheid waarmee alles moet gebeuren, geeft bedrijven vaak nauwelijks de kans de situatie ter plaatse op te nemen en te beoordelen of e.e.a. haalbaar is.

Verder is er nog een andere mogelijkheid dan Gertjan noemt. Product voldoet aan specificaties, de verwerking is volgens de voorschriften en toch niet het beoogde resultaat. Er zijn soms factoren waar noch de leverancier van het product noch de verwerker op de hoogte van zijn en dus ook geen rekening mee kunnen houden. Ik heb nog onlangs weer zo'n schadegeval gezien. Overigens was dit niet het eerste geval maar past het in een rij. Weliswaar niet maandelijks waar wel regelmatig voorkomend.

Reactie van Ruud Kolijn via BouwProfs op Linkedin:

Naar mijn idee is de leverancier te allen tijde aansprakelijk voor zijn garantie voorwaarden en bij gebreken welke na de garantie periode ontstaan door productiefouten ook. Bij gebruik van een product zoals kunststof kozijnen waarbij de folie los laat na de garantie periode blijft de leverancier aansprakelijk.

Reactie van mr. dr. Yvonne Waterman via BouwProfs op Linkedin:

Je kunt de uitvoerder mogelijk aansprakelijk stellen voor wanprestatie (hij heeft de opdracht verknald) en de producent aansprakelijk stellen voor onrechtmatige daad (productaansprakelijkheid) indien de oorzaak van het probleem in het product zelf ligt, dat heb ik vroeger gedaan inzake tabak (British American Tobacco).

Maar wees nadrukkelijk gewaarschuwd dat een advies pas in nuttig detail kan treden wanneer alle feitelijke omstandigheden van het geval duidelijk zijn; en daar ontbreekt het hier in belangrijke mate aan. Je zult echt met véél meer informatie over de brug moeten komen voordat hier een goed juridisch advies kan worden gegeven dat de ene of de andere partij aanwijst. Ik ben daarin graag tot je dienst, als aansprakelijkheidsjurist vind ik zo'n kwestie een leuk dossier.

Om er na bijna 2 jaar nog maar een extra dimensie aan te geven.

En wat als de architect een product heeft voorgeschreven maar de details niet juist heeft weergegeven en/of nog erger de details aangepast naar het ontwerp ?. En dat ondanks waarschuwingen van leverancier en uitvoerende partij het toch ZO moet worden uitgevoerd ?

Iedereen roept dan nu "had de leverancier maar niet moeten leveren" maar is dat ook echt zo ? Iedere onderaannemer kent ze wel, bouwbedrijven die roepen niet z**ken, zo staat het getekend en zo hebben wij dat detail ook gemaakt want de architect wilde het zo. Dus los het maar op *&*%$%#@. Juist die laatste opmerking draagt bij aan dit soort discussies. Het wordt "opgelost" maar daar is alles dan ook wel mee gezegd. In principe ligt de "fout" dan niet bij de leverancier want zijn product als enkel product voldoet ongetwijfeld aan alle voorschriften. De onderaannemer dan maar de schuld geven ? Da's te gemakkelijk want de ontwerper heeft tenslotte ook zijn verantwoordelijkheden. De vertegenwoordigende partijen van de bouwer dan maar die de onderaannemer heeft "gedwongen"  iets uit te voeren wat niet helemaal klopt ?

Juist in dit soort zaken kom je er kil juridisch niet uit zonder één van de partijen vaak zwaar onterecht te beschadigen. Hier is eigenlijk maar één oplossing mogelijk Het is fout, hoe lossen we het op, en wie betaald welk deel. En daarna hoe voorkomen we dit in de toekomst !

 

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2022   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+