BouwProfs

De bouw online verbonden.

Misschien een gekke vraag, maar in deze tijd waar iedereen achter elkaar aanloopt om niet de "boot" te missen wil ik graag eens weten wie tegenstander is van het gebruik van BIM.

Ik kan me juist voorstellen dat er mensen zijn die het maar een "hype " vinden dat wel weer overwaait. Of anders gezegd je moet wel echt stevig in je schoenen staan om nu te zeggen dat je BIM maar niks vindt. Juist voor dat soort mensen kan ik respect hebben. Ik wil ze hier een podium geven om het te uiten.

Heeft u een mening over BIM? Bent u tegen het gebruik van BIM, of juist een fervent aanhanger? Geef uw mening en doe mee met onze discussie.

Carl-peter Goosen heeft in de BouwProfs groep op Linkedin deze vraag gesteld.

Weergaven: 3754

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

@ Iedereen

 

Als je alle antwoorden en opmerkingen leest haal ik er uit dat iedereen wel van mening is dat BIM een mooi middel is om te communiceren, maar dat het echte denkwerk door de persoon die het invoert gedaan moet worden. Ik ben zelf een beginneling in de bouw en merk heel goed dat op uitvoeringsniveau denken moeilijk is wanneer je er geen ervaring mee hebt, en dus als theoretisch bekijkt. Gelukkig krijg ik de mogelijkheid om de praktijk van dichtbij te bekijken door nauw overleg op de bouwplaats met het uitvoerende personeel.

 

De handjes maken uiteindelijk het werk, het denkwerk stuurt de handjes!

Uit bovenstaande reacties zijn een aantal rode draden te ontdekken; we noemen er een paar.

1) BIM is niet zaligmakend. Men moet zelf blijven denken; of wat meer plastisch geformuleerd: "Crapp in, Crapp out!" 

2) BIM is meer dan alleen maar 3D tekenen, dat konden we tenslotte al een tijdje.

3) Bouwfouten zullen blijven; mensen moeten die voorkomen en niet computers.

4) Een bepaalde mate van angst om de controle op het ontwerpproces te verliezen.

5) In een BIM model wordt alles 3D uitgewerkt.

 

Hier behoren m.i. enkele kanttekeningen geplaatst te worden.

1) de mens is altijd een zelfdenkend wezen geweest (niet altijd even verstandig maar toch) en heeft ons gebracht tot waar we nu zijn. Logisch dat we zelf moeten blijven nadenken (Duhhh). Dit zegt dus niets over de effectiviteit of efficiëntie van een BIM model en BIM proces!

2) BIM is meer dan een 3D model. Het is inderdaad een 'tool'  om met elkaar effectief te communiceren. Eeen plaatje zegt meer dan 1000 woorden en een BIM model zegt meer dan 1000 tekeningen.

3) Bouwfouten worden door mensen gemaakt en zijn door deze mensen ook te verminderen en/of te beperken. BIM kan daar heel goed bij helpen. Bij een correct BIM ontwerpproces worden vele vergissingen en omissies tijdig onderkend en op gelost. Alle tekeningen zijn consistent met elkaar. Dit alleen al is een grote winst en voorkomt veel meerwerk claims.

4) De architect en projectmanager zullen zich ook moeten verdiepen in het werken met een 3D model (en niet alle tekeningen laten uitdraaien om die vervolgens te controleren). Ook zij zullen bij moeten leren. Niets bijzonders lijkt me. We schrijven tenslotte tegenwoordig op papier en niet meer op kleitabletten. Er zijn prima programma's die hier adequaat ondersteuning en hulp bieden. De controle kan diepgaander en vollediger zijn. Iets waar m.i. niemand tegen kan zijn. Ervaring leert dat het hier nog wel eens aan schort i.v.m. 'tijdgebrek'. Latere problemen wordt dus voorkomen (zie verder onder 3)).

5) Het is onjuist om te veronderstellen dat alles in een BIM model wordt uitgewerkt. Het genoemde 'glaslatje' ontbreekt dus in het model net zoals zoveel andere zaken, bijv. scharnieren. dpc folie, elementen kleiner dan 10 cm. De vraag blijft altijd: "Wat gaan we met het model doen? Waar dient het voor?" Deze vragen maken onderdeel uit van de opstart van een BIM proces en samenstelling van het BIM team.

Het BIM Model is een middel om met andere branchepartijen constructief en eenduidig projectgericht te communiceren. Het model maakt het mogelijk om over exact hetzelfde element te praten zodat alle partijen exact weten wat er bedoeld wordt en waar het over gaat. Dit alleen al voorkomt zoveel vergissingen, misverstanden, frustratie, tijd en uiteindelijk geld.

Dit alles zouden we met ons allen ook nu, zonder een BIM model, moeten kunnen en doen. De realiteit leert ons echter dat dat er helaas niet altijd van komt. Elke ontwikkeling die hier in meer of mindere mate verbetering in kan brengen verdient het om branche breed omarmt te worden en verder ontwikkeld te worden.

Het behoeft verder geen betoog dat ook ik een fervent voorstander ben van BIM-denken en BIM-doen.

It is time to change and the time is now! Het 'BIM-men' biedt ongekende kansen om eindelijk wat te doen aan de ineffectiviteit en slechte imago van de branche, en dan heb ik het niet alleen over de aannemers die onderling prijsafspraken maken, maar over alle betrokken branchepartijen. Iedereen werkt er aan mee, ondanks alle oprechte bedoelingen en het harde werken, want dat mag ook gezegd worden. Het is een prachtig vak dat meer waardering behoeft. Verder mag het geen verrassing zijn dat we binnenkort meer moeten doen dat van een veel hogere kwaliteit is en dat tot stand komt met aanzienlijk minder mensen. Het 'oude denken' is passé en het is ondenkbaar dat de opdrachtgever maar blijft betalen voor de bouwfouten die al die experts en adviseurs met elkaar tot volle wasdom laten komen. De markt, en dus de vraagstelling, verandert. Het is aan de markt om daar adequaat antwoord op te geven. 'BIM-men' kan dat antwoord zijn.

Nog even een wat fundamentelere kijk op "mechanisatie" in het algemeen. Dankzij zeer slimme apparaten kunnen mensen nu in minuten doen waar ze vroeger dagen over deden. Dat lijkt mooi, maar door ons economisch bestel leidt dat er toe dat we de echte mensenwerkzaamheden als kunst en zorg niet meer kunnen betalen.

Vraag: Heb je meer vrije tijd gekregen door je 3D tekenwerk ? of is alleen je honorarium uitgehold ?

Je weet wat Fokke en Sukke als Monniken zeiden:"Die boekdrukkunst, dat is geen blijvertje hoor, mensen willen toch altijd handgeschreven boeken blijven lezen...."

Van oudsher zijn we in de bouw gewend om 2-dimensionaal te denken, te ontwerpen en te lezen. Maar de realiteit van het resultaat is 3-dimensionaal, dus ontstaan er foutrisico´s, enerzijds tav de ontmoetingen van de bouwdelen op elkaar, en met de installatietechnische infrastructuur, anderszijds ook tav. de beoogde ruimtelijke functionaliteit en -kwaliteit. Dit zowel bij nieuwbouw-, renovatie- als onderhoudssituaties. Onze vakmensen zijn getraind op het voortdurend transformeren van 2- naar 3-dimensionaal denken en doen. Er was niets beters en architecten, wiens ontwerpproduct een prototype is van het 3-dimensionele totaalresultaat, ondersteunen hun werk daarom met studiemaquettes. Bovendien krijgen opdrachtgevers en klanten daardoor ook een veel beter inzicht in het 2-dimensionele ontwerp.

Met BIM wordt beoogd om vanaf vroege ontwerpstadia t/m gebruik en exploitatie 3-dimensionaal te denken en te doen. We kunnen dus niet tegen het gebruik van bouw informatie modellen zijn, het is een natuurlijke ontwikkeling ondersteud door geavanceerde datatechniek, en alle manufacturing industries (auto´s, vliegtuigen, schepen etc etc) gebruiken het. De echte vraag is of het thans actuele "BIM" instrument er blijvend geschikt voor is, qua "(inter)national compatibility" etc. Gelet op de aansluiting met het internationale "IFC" heb ik de hoop dat we op de juiste ontwikkelingsweg zijn.

Ik ben zeer benieuwd of je daar ook ervaring mee hebt. Wat wij krijgen aangeleverd van kozijn fabrikanten, laat zich niet in BIM voegen. Je moet het vaak half overtekenen. Dat geld voor bijna alle fabrikanten overigens. Resultaat; de informatie gaat vaak verloren.

Dat lijdt overigens tot een geheel andere discussie over het maken van revisie tekeningen en het opslaan voor langere termijn hiervan. Ook weer zo een gebied dat niets met software te maken heeft, maar met organisatie en mensen.

Jan van Eerd zei:

Ik ben in de veronderstelling dat BIM juist ook een belangrijke bijdrage moet leveren NA de oplevering van een gebouw. Tuurlijk, het is mooi als tijdens de bouw faalkosten kunnen worden voorkomen, maar de oplevering is eigenlijk slechts het begin van de levenscyclus van het gebouw. BIM kan een tool zijn om de onderhoudskosten beheersbaar(der) te maken. In de gebruiksperiode zullen inspecties plaatsvinden van onderdelen van het gebouw, bijvoorbeeld installaties, gevelkozijnen etc. DIe geven veel informatie over de levensduur en degradatie. Prachtige info waarvan we kunnen leren voor de toekomst en waarop we kunnen sturen.

Maar wat is er op tegen om dan ook dat glaslatje op te nemen in een BIM? De kozijnenleverancier tekent elk kozijndetail tot op de millimeter uit voordat de kozijnen in productie gaan. Niets op tegen om die productietekeningen in de BIM op te nemen toch? De latere onderhoudsbedrijven kunnen daar heel veel plezier van hebben. Als we het over faalkosten hebben: wat denk je dat dat kost als bij iedere onderhoudsbeurt weer in het werk moet worden bepaald hoe dat detail eruit ziet of welke kleur verf er op dat onderdeel zit. Elk schroefje opnemen in de BIM voert te ver, maar ik ben er wel een voorstander van als productietekeningen die toch al voorhanden zijn, gewoon in de BIM op te nemen. Ook met dat glaslatje...

Fred Janssen zei:

 

5) Het is onjuist om te veronderstellen dat alles in een BIM model wordt uitgewerkt. Het genoemde 'glaslatje' ontbreekt dus in het model net zoals zoveel andere zaken, bijv. scharnieren. dpc folie, elementen kleiner dan 10 cm. De vraag blijft altijd: "Wat gaan we met het model doen? Waar dient het voor?" Deze vragen maken onderdeel uit van de opstart van een BIM proces en samenstelling van het BIM team.

 

Beste mensen, voor of tegen BIM er wordt (helaas ook hier) geredeneert vanuit de "gereedschappen" zelfs zie ik de opmerking dat BIM een gereedschap is. niets is minder waar, BIM is een concept. dat je tegen BIM zou moeten zijn om sterk in je schoenen te staan, je staat eerder sterk als je juist BIM kritisch bekijkt en blijft bekijken. BIM is voor mij een Bijzonder Irritant Modewoord. BIM is (volgens de open standaard) IFC EN IFD En IDM.

iets meer uitleg zie mijn blog op: Linkedin: http://www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAnswers=&di...

En twitter: http://twitter.com/#!/3Bwerkmethodiek

Of bel me voor een afspraak. 0737506750

mijn advies breng eerst eens in kaart wat je wilt en waar je wil uitkomen, kijk dan naar de eventuele partners en dan ben je met het IDM bezig, software, dus de gereedsschappen moeten die data kunnen genereren.

het IDM de data workflow controleren doe je met een PIM, Project Informatie management, dus zoals een reactie ook vermeldde, data beheren, beheersen en controleren is de rode draad van BIM en niet alle data hoeft in het desbetreffende BIM model te zitten, liever niet want dan krijg je onhandelbare grote files. Wel moet alle informatie digitaal gelinkt zijn!

alleen veel succes prima dit soort discussies.

Ik vind het een goede ontwikkeling, BIM. Alle partijen beschikken daardoor over alle gegevens en daarmee worden fouten tegengegaan. Handelingen hoeven niet dubbel te worden uitgevoerd in de planvorming en uitwerking. Daardoor zal betere kwaliteit ontstaan, minder fouten en kostenbesparing of winstmaximalisatie.

Mijn werk bestaat uit het ontwerp en begeleiding van duurzaam renoveren van hier een woning en daar een woning. De partners die ik tegenkom werken traditioneel en de moeite om op BIM te studeren wordt als groot gezien. Zelf kom ik zoveel mogelijk op de fiets en maak ik niet meer dan handschetsen die een zelfstandige tekenaar in zijn CAD tekeningen verwerkt. Het bouwkundig rapport, elk verslag, het PvE en ook het bestek zijn tekstdocumenten uit mijn Apple, mede vanwege de hoge kosten van het STABU systeem bij het werk op deze kleine schaal. Het is mensenwerk met veel aandacht voor vakmanschap, aanpassing aan wisselende wensen van de klant en aan de verrassingen die de oude gebouwen bieden.

De particulieren waarvoor ik werk en de vaklui waarmee ik werk, begrijpen mijn taalgebruik inclusief de vertalingen tussen  vaktaal en gewonemensentaal. En veel is zoo eenvoudig...

@Luuk

BIM is inderdaad niet zaligmakend en voor alle opdrachten het juiste middel. Dus altijd eerst goed bekijken "wat gaan we met het model doen" "Waar dient het voor en wat halen we eruit". Dan pas kun je beoordelen of het een juist middel/ concept is om samen te werken. 2D tekeningen en een bestekboek zullen voorlopig nog wel blijven bestaan; .... en daar is niets mis mee.

Met al deze reactie's hierboven ben ik het wel ergens mee eens. Voor de duidelijkheid ik ben niet tegen BIM maar wel tegen hoe sommige mensen ermee omgaan of denken mee om te moeten gaan.

Allereerst ben ik van mening dat alles staat of valt met de kennis van de persoon achter de pc  en het nivo van het te gebruikte programma. Ze hebben  onlangs bij ons in het bedrijf een project gestart en daar getracht om BIM toetevoegen ( zoals jullie al merken is dit niet goed gelukt). Het ging hier om een parkeergarage en er werd hier met een nieuw tekenprogramma gewerkt ( nieuw voor ons) de tekenaar kreeg een cursus van het programma en men verwachte dat de tekenaar gelijk productie kon leveren met dit pakket. Wat mij het meeste verbaasde is dat de managers die erbij betrikken waren het allemaal wel goed vonden zolang er maar een leuk 3D plaatje uit kwam rollen.Naar mijn mening is het 3D plaatje het recedue van BIM niet het hoofddoel. In zoverre ben ik dus wel huiverig voor het inzet van BIM.

 

Naar mijn meningis BIM wel degelijk het juiste gereedschap voor het efficienter werken maar BIMis niet een stand-alone gereedschap en zeker niet een kant en klaar gereedschap die blind op elk project als standaard ingezet kan worden. Saarnaast ben ik van mening dat  in BIM niet de tekening  de gegevensbron is maar de database erachter en via die database kan je dan ook je benodigde lijsten genereren voor controlle van het tekenwerk en het ingevoerde informatie.

 

Oftewel BIM is Building informatie management en niet alleen building informatie modeling

Je moet niet Bimmen omdat de buurman het ook doet. Zo ben ik zelf in 1998 aan beleggingshypotheek begonnen... 
Iedereen doet het, dat bimmen, maar ik hoor, en lees het nergens, dat er best een grote weerstand is tegen het Bimmen. Juist vanuit het middenkader komt deze roep. Zitten zelf niet achter het BIM model en moeten het wel sturen. Zo in de trant van draai de tekeningen maar uit dan zal ik die wel controleren. En de directeur maar roepen wij zijn helemaal om: we maken van ieder project een BIM model! Maar een goed draagvlak bij de projectleiders hebben ze niet. In feite zit daar de grootste weerstand. 
Deze weerstand moet gevonden worden, en inzichtelijk worden gemaakt. Als je een opdrachtgever een mooi 3D model geeft in de viewer, dan moet het toch ook mogelijk zijn dat de projectleider in de 3D viewer een zoekopdracht maakt om het project te kunnen controleren?

@Carl-peter,

Het is enigszins logisch dat je hier niet veel tegengeluid hoor vanuit het hoger- en middenkader. Mensen die niet met BIM bezig zijn volgen ook niet de topics over het onderwerp. Het beeld dat velen hebben over BIM betreft het al eerder genoemde 3D plaatje. Er is dus nog veel 'zendingswerk' te verrichten en informatie te geven. Zolang het management BIM niet omarmt en begrijpt dat het een kritische succesfactor (KSF) kan zijn/worden voor de organisatie en dat er niet strategisch op wordt gestuurd, blijft de branchebrede implementatie een probleem. 

De nadruk dient m.i. dan ook te verschuiven van de 3D modelleertechniek naar het proces en de communicatie. Bedrijfskundig dienen de KSF en KPI's (kritische prestatie indicator) veel breder voor het voetlicht gebracht te worden. Dat is wat het management boeit. "hoe onderscheid ik mij van anderen" en "hoe kan ik een hogere kwaliteit leveren met minder kosten". Dit ligt in het verlengde van LEAN management, een ander hot item (trend of hype?) binnen de organisatiekunde en verandermanagement.

@ fred Jansen

 

Logisch verhaal en ik ben het ook wel met je eens . Aleen het punt waar het naar mijn mening al "fout" gaat is het punt dat directieleden uitgaan van het "3D plaatje" en dan ingesprek gaan met leveranciers van tekenprogramma;s om met hun te kijken of het bedrijf mee kan doen in de dans die BIM genoemd wordt. De leveranciers voeden de dierectieleden alleen maar met hun standaard verkooppraatje( logisch iedereen preekt voor eigen parochie) en zo wordt het BIM verhaal beperkt tot het "3D plaatje" en niet tot de werkelijke BIM stuctuur als werkmethodiek dat verbetering moet geven in informatiebeheer en communicatie. Hierdoor slaat het BIM verhaal dus het bureau van de projectleiders over omdat die het meteen doorschuiven naar de tekenaar?enigeer. Naar mijn mening zal ieder bedrijf dat zich wil verdiepen in BIMeen persoon in het bedrijf moeten aanstellen om zich eerst goed te verdiepen in BIM voordat er een oordeel ?beslissing genomen wordt.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2021   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+