BouwProfs

De bouw online verbonden.

Stel je wijzigt de gevel, heb je dan een vergunning nodig? Is gevelwijziging vergunningvrij of niet? Tegenstanders veronderstellen dat het wijzigen van de buitenschil, bijvoorbeeld een steenachtige vervangen door een houten, wijziging van de constructie van het gebouw bewerktstelligt.

Voorstanders wijzen er op dat met het verwijderen van de (niet dragende) buitenschil het wezen van de constructie niet wordt aangetast. Wie heeft daar een mening over?

(update 23-12-2014) Het Lente-akkoord heeft recent de brochure “Bouwen aan een goede schil” geactualiseerd. Download hem hier.

Deze vraag is gesteld door Daan Osinga in de BouwProfs groep op Linkedin.

Weergaven: 7117

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Ik denk dat ook in dit geval het afhankelijk is van de vraag of het de voorgevel is of de achtergevel. Je verandert namelijk het uiterlijk van een gebouw en dat lijkt me niet vergunnignvrij ongeacht of er constructief iets veranderd. Voor de zekerheid kan je het 't beste navragen bij betreffende gemeente.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/documenten-...

 

Zoals ik het lees, gaat het er mede om of een wijziging impact heeft op de omgeving. Het 'wezen van de constructie' is niet de enige reden voor het vereist zijn van een omgevingsvergunning .

Gevelwijzigingen zijn alleen vergunningsvrij voor bijgebouwen en niet voor hoofdgebouwen. Of het een constructieve wijziging is of niet, doet hier niet toe.
Sommige gemeenten moet je zelfs als je je kozijn in een andere kleur wilt schilderen een vergunning aanvragen. Ik denk dat je op zijn minst een meldingsplicht hebt. Als het echt constructief is dan moet je zeker melden.

Vergunningsvrij betekent ook dat je geen meldingsplicht hebt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een deugdelijk bouwwerk aangaande het bouwbesluit en constructie. De buitendienst van de gemeente kan alleen controle uitoefenen.

Zodra zij twijfelen over een bepaald onderdeel dan kunnen zij tekeningen of berekeningen opvragen.

Volgens mij is de wijziging aan de buitengevel altijd vergunningsplichtig.

kozijnen niet in een gevel zichtbaar vanaf de openbare weg en

andere "niet ingrijpende wijzigingen" zijn in principe vergunningvrij MITS GEEN INBREUK OP DE OMGEVING...

Of een hele gevel wijzigen aan niet zichtbare gevels mag lijkt op een ingrijpende verandering dus niet.

Onze vrienden van de architectuurpolitie willen waarschijnlijk bijna alles aan de buitenzijde censureren om de 'welstand' te bewaken.

Alleen de bouwinspectie-gemeentlijke dienst kan uitsluitsel geven.

Wat ik telkens mis in alle antwoorden is het verschil tussen hoofdgebouw en bijgebouw. Dit is zeer essentieel.

Een vraag uit 2011 ?!

Klopt Trees, soms halen we wat oudere discussies naar voren. Aanleiding is de hernieuwde brochure 'bouwen aan een nieuwe schil' van het Lente-Akkoord. Deze hebben we ook als update in deze discussie gezet.

Hallo Ik vond de vraag ook al erg oud maar goed, het antwoord van Marc Roos is de enige juiste.

Onlangs zelf zo'n situatie gehad en de omgevingsvergunning was geregeld alleen daarnaast voor de voorgevel een extra vergunning nodig.

Overigens erg bijzonder want al heb je het ook al aangegeven in de omgevingsvergunning en ben je gericht en specifiek geweest de ambtenarij heeft schijnbaar geen werk genoeg.

puur principieel dus en helaas (overbodig) nodig.

Reactie per mail van es:

Uitspraak Raad van State in de zaak ECLI:NL:RVS:2013:CA1314, citaat: ‘heeft de wetgever daarmee niet bedoeld een gevelbekleding vergunningvrij mogelijk te maken indien deze (bijna) het gehele oppervlak van de gevel beslaat.’ Deze zaak gaat over een achtergevel.

Conclusie:

  1. Wijzigen voorzijde gevel hoofdgebouw is vergunningplichtig.
  2. Wijzigen gehele of bijna gehele gevel achterzijde hoofdgebouw is vergunningplichtig. (is nooit vergunningvrij geweest) Wijzigen raam, raamindeling of gevelpaneel achterzijde gevel hoofdgebouw is niet vergunningplichtig.
  3. Wijzigen voor- of achterzijde gevel bijgebouw is niet vergunningplichtig mits deze gevel gelegen is in achtererfgebied op een afstand van meer dan 1 m vanaf openbaar toegankelijk gebied tenzij er geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn. (sinds 1 nov. jl.)

In het Bor bijlage II heb je artikel 2.7, dit artikel is bedoeld voor kozijn - en gevelwijzigingen (dit is te herleiden uit de wetsgeschiedenis). Door werking van artikel 5.5 mogen alle kozijn -en gevelwijzigingen die niet genoemd worden onder artikel 2.7  niet alsnog onder art. 3.8 uitgevoerd mogen worden.

Logisch want kozijn - en gevelwijzigingen zijn grote ingrepen die goed bij naam zijn te benoemen en art. 3.8 is  volgens de wetsgeschiedenis  een restartikel, bedoeld voor kleine(re) ingrepen die niet goed concreet zijn te benoemen.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2022   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+