BouwProfs

De bouw online verbonden.

CO2-uitstoot infra activiteiten Heijmans verder afgenomen in 1e helft 2013.

De CO2-uitstoot van de infrastructurele activiteiten van Heijmans is in de eerste helft 2013 verder gedaald. Dat blijkt uit de rapportage die Heijmans elk halfjaar uitbrengt in het kader van de CO2 prestatieladder.

Voor Heijmans is het reduceren van de CO2-uitstoot een doelstelling die deel uitmaakt van een brede duurzaamheidvisie. Een visie die ertoe leidt dat Heijmans een optimale balans tussen `People, Planet en Profit' nastreeft. Dit geldt uiteraard ook voor de infrastructurele activiteiten van Heijmans. Heijmans heeft voor haar infrastructurele activiteiten lange termijndoelstellingen geformuleerd om de footprint te reduceren. Deze doelstellingen hebben betrekking op activiteiten van Heijmans Wegen en Heijmans Civiel, voorheen georganiseerd in een bedrijfsstroom Infra. Het certificaat van de CO2 prestatieladder is onder deze naam verstrekt. Rapportage vindt vooralsnog dan ook plaats onder de noemer Heijmans Infra.

Doelstelling 2012-2016
Concreet is de ambitie om de CO2-emissie in vier jaar minimaal 6% te laten afnemen, gerelateerd aan de omzet. Als referentie hanteren wij het jaar 2012 voor zowel emissie als omzet. Het meten en rapporteren over CO2 uitstoot vindt plaats aan de hand van drie aandachtsgebieden ofwel `scopes':
- Scope 1 betreft de uitstoot veroorzaakt door brandstoffen die Heijmans zelf inkoopt en verbruikt (voornamelijk gas en diesel);
- In scope 2 rapporteert Heijmans CO2 uitstoot als gevolg van het elektriciteitsverbruik (deze CO2 stoten wij niet zelf uit maar de elektriciteitsmaatschappij);
- In scope 3 geeft Heijmans weer hoeveel CO2 wordt uitgestoten door ketenpartijen voor Heijmans.

De CO2 prestatieladder vraagt steeds meer aandacht voor de CO2 uitstoot in de keten (van productie tot levering aan Heijmans). Daarbij is het belangrijk dat wij samen met ketenpartners onderzoeken hoe wij de CO2 uitstoot in de keten kunnen verlagen. Om meer inzicht te krijgen in de uitstoot
voeren wij een keten analyse uit en werken wij samen met de ketenpartners aan de verdere terugdringing van de CO2 uitstoot. Voor meer informatie klik hier.

Weergaven: 46

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+