BouwProfs

De bouw online verbonden.

Feng shui in het kader van duurzaam bouwen... tijd voor yoga!

Onlangs stond in het FD te lezen dat het Green Office van TNT in Hoofddorp op Feng Shui-aspecten is doorgelicht. Aniel Ramjanam is feng-shui master en adviseert over vitaal bouwen. Hij ziet een ommekeer in de bouwwereld. Ramjanam: “De bouwwereld is traditioneel, nieuwe ontwikkelingen gaan heel langzaam. Op netwerkbijeenkomsten ben ik vaak weggehoond als ik over feng shui begon. ‘Het is allemaal bijgeloof’, zeiden ze dan.

Inmiddels merkt Ramjanam dat het beeld aan het kantelen is. “Allereerst is er meer aandacht voor duurzaam bouwen, hoewel dat erg op techniek is gericht, met name op energiebesparing.” Daarnaast wordt er steeds meer rekening gehouden met de eindgebruiker, vertelt Ramjanam. “Zoals bij het nieuwe hoofdkantoor van TNT, dat heb ikdoorgelicht op feng-shui aspecten.”

Bij feng shui gaat het om de balans tussen mens en de leefomgeving. Vanuit feng shui beoordeel je een gebouw op meer dan duizend punten, zoals kleuren, vormen, materiaalgebruik en de locatie van het gebouw. Ramjanam: “Een gebouw in een hectische omgeving als Schiphol bijvoorbeeld is gebaat bij rustige lijnen, in een wieland mag het design wat uitbundiger zijn. Het gaat om balans.”

Als het aan Aniel Ramjanam ligt zien we dus bij de tot standkoming van een duurzaam gebouw nu ook een feng-shui master in de rij der adviseurs plaatsnemen. Het wordt nog druk met alle adviseurs die staan te dringen om vooral hun eigen duurzaamheidssaus over een gebouw te gieten. De C2C adviseur om de duurzaamheidscyclus van de gebruikte materialen te kunnen beoordelen, de kleuradviseur om te zien of de primaire en secundaire kleuren wel goed en op het juiste ritme op elkaar zijn afgestemd, een feng-shui master om te zien of de C2C materialen met de juiste kleurcombinatie in de goede richting zijn gelegd… Kortom hoe ver moeten we gaan? Is het een goede ontwikkeling dat nu ook een feng-shui master de term duurzaam bouwen bezigt? Of blijkt hier weer uit dat het ontbreekt aan een goede eensluidende definitie van de term duurzaam bouwen?

Wat mezelf betreft… misschien is het wel tijd een yoga meester in te zetten om wat rust te brengen in mijn onrustige brein. Er is er vast wel één te vinden die de link legt tussen yoga en BouwProfs.

Weergaven: 710

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Reactie van jacques serle op 15 Augustus 2010 op 19.49
klein beetje satire mag wel :-)
Benieuwd wat Feng Shui ons gaat vertellen over
de mensenrechten van zijn eigen volk.
En ook hoe er naar ons gekeken wordt van zijn visie uit
Misschien worden we wel niet benoemt als addergebroed, apen, varkens, die niets waard zijn.
Maar misschien worden we benoemd als barbaren vanuit dat verre oosten gezien dan.
Als je niet ver genoeg naar het westen kijkt.
Met de bijziende bril van Feng Shui.
Wel opmerkelijk dat juist vandaag onze HmdK-van-NL een krans legt
Voor de uitzonderlijke wreedheden van hen die de atoombom verdiend hebben.
Van die volkeren die door mijn grootvader al aangeduid werden als het "gele gevaar"
Tegenwoordig komt dergelijk gedachtengoed binnen niet via wapengekletter
maar het wordt vekocht als religie van de vrede.
Volgens mij moet die V een W zijn.

Als Feng Shui echt doorzet zou ik als rijkere belegger al vast inzetten op rode verf.
Om alle gebouwen en huizen mee te verven.
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20071205_religiechina01
Dat kan een Chinees nooit genoeg zijn. (toevallig de kleur van bloed.)
Ook heb ik nog een 8-bits computer te koop die brengt geluk.
Misschien hebben ze daarom wel de computer technologie zo snel omarmd?

Zo las ik nog op die school TV site :
Maar wat maakt nou het meest gelukkig in het leven? Inderdaad: geld.
Als je er veel van hebt, dan zijn je al je zorgen van de baan.
Chinezen hebben van het geld dan ook een soort god gemaakt -

. . . Feng Shui ook een Chinees, daarom dure cursussen die volgens mij geen geluk brengen.
Maar mensen maken tot willoze satanische afgoddienende zombies.


Met Marijke van Loon ben ik het eens dat het knap is om zo`n vedisch vredesverhaal te schrijven zoals
@Rob Lucas deed
Die schreef o.a. "alleen hebben wij tijdens de industriele revolutie"
Alsof dat iets verfoeilijks zou zijn. En we ons bezig moeten houden met krullen en kronkels.
Bij deze dan.
Reactie van BouwProfs Redactie op 15 Augustus 2010 op 11.18
Reactie via Duurzaam Gebouwd door Stefan Witteman:

" Ik snap het pleidooi nog steeds niet.

Een basissschool met lokalen zonder ramen..... Om dat te voorkomen heb je geen Feng Shui nodig maar bijvoorbeeld het bouwbesluit. Daarnaast kan esthetiek ook veel geluk brengen :-)

In China wordt Feng Shui naar mijn ervaring vooral om strategische redenen ingezet. (bijv om een reden te hebben een project of te keuren) Er wordt flink geld mee verdiend. "
Reactie van Andre Letsch op 15 Augustus 2010 op 11.15
Reactie via Duurzaam Gebouwd door Melle Ketting:

INTERESSANT artikel. En dan deze planten in onze kantoren/lokalen/slaapkamers plaatsen!
Reactie van jacques serle op 13 Augustus 2010 op 14.19
Aangezien we alle jaren wat ouder worden moeten we wat meer aandacht besteden aan hoe ouderen gehuisvest zijn
In het verre (fengS) oosten is dat beter geregeld denk ik. Kwaliteit van leven.
Mensen zitten als haringen in een ton in kleine kippenhokken.
En wat gebeurd er als je te veel ratten in een klein hok stopt?
Ze beginnen te bijten.

http://kassa.vara.nl/actueel/consumentennieuws/artikel/nieuws/ouder...
Reactie van BouwProfs Redactie op 12 Augustus 2010 op 12.10
Reactie via Duurzaam Gebouwd van Marjolein van der Klauw:

" Leuk om te zien dat je dit artikel in de publiciteit brengt. Ik heb het ook gelezen en vond het een mooie eye opener: echt belachelijk hoe er nog steeds ontwerpen zijn waarbij estethiek en kleine kostenverschillen de oorzaak zijn van vreselijke binnenklimaten.

Een basisschool met lokalen zonder ramen: werkelijk belachelijk.
Ik hoop dat deze feng shui master veel goeds zal brengen in de bouw! "
Reactie van Marijke van Loon op 12 Augustus 2010 op 10.48
@Rob Lucas. Ik ben zo brutaal geweest op bouwprofs te verwijzen naar jouw reactie in de hoop dat nog meer mensen dit lezen en hier over na gaan denken. Ik kan me volledig vinden in jouw zienswijze en sluit mij hier graag bij aan.
Reactie van BouwProfs Redactie op 12 Augustus 2010 op 10.00
Reactie via Duurzaam Gebouwd van Rob Lucas:

" Wat is het toch mooi.... die nieuwe ontwikkelingen op het bouwfront! Naast aandacht voor Ecologische Duurzaamheid in de materiaalkeuze en Self Supporting Energy Systems gaat ook de beleving en het welbevinden van de gebruiker van het gebouw eindelijk een rol spelen.

Bouwen met een visie, gestoeld op fundamentele waarden zoals bescherming van het millieu, de gezondheid en het welbehagen van de eindgebruiker, een verantwoord energieverbruik en dan ook nog eens nadenken over wat er met het sloopmateriaal gaat gebeuren na de economische levensduur........

Eigenlijk vreemd dat er geageerd wordt tegen zaken die ons allen nauw aan het hart zouden moeten gaan! En vreemd dat we niet meer weten dat Feng-Shui evenals bij voorbeeld Vedische bouwmethoden reeds eeuwen bestaan en ook in onze eigen bouwwerken terug te vinden zijn. Kijk eens naar de orientatie van oude kerken, kloosters en zie de positie op het grondstuk en de harmonie met de omgeving... niets nieuws dus.... alleen hebben wij tijdens de industriele revolutie het land verkaveld in rechte lijnen en ingedeeld in "commerciële" grondstukken. Gebaseerd op calculaties van efficiënt gebruik en hebben we gekozen voor technische installaties gebaseerd op rekentechnische uitgangspunten zonder aandacht te geven aan de beleving van de eindgebruiker.

Jammer dat we de discussie voeren, of aandacht schenken tijdens het ontwerp van een gebouw nu valt binnen het begrip duurzaam of niet!
Laat ik het zo formuleren, in mijn optiek bestaat (Ecologisch) Duurzaam Bouwen niet alleen uit de juiste keuze voor de C2C materialen en een verantwoord energieverbruik op basis van moderne technieken, maar dient tijdens de ontwerpfase juist aandacht te worden besteed aan het welzijn van de gebruiker..... immers daar bouw je voor!!

Aandacht en liefde voor ons vak...... werkelijke interesse in de persoon voor wie we bouwen ofwel voor de eindgebruiker.... en verantwoordelijkheidsbesef voor de millieu gevolgen... dat geeft rust... ook in een onrustig brein, met of zonder Feng-Shui Master. "
Reactie van jacques serle op 11 Augustus 2010 op 19.20
Over geloof en politiek gelijktijdig is nagenoeg nooit overeenstemming te maken.
Het leid tot allerlei misverstanden.
Sander H laat ik me er dan toch maar mee bemoeien
Sander P
Ik word hier eveneens heel erg verdrietig van.
Van het éen wordt beweerd dat het een levenwijze is
van het ander wordt beweerd dat het onder de vrijheid van godsdienst valt.
Dan worden er nog eens dure cursussen bedacht waar je ook in moet geloven.

`Dat dit de hele strekking van het Feng Shui verhaal, je goed voelen in een bepaalde omgeving.`

Voel me toch aangesproken.
Na korte bestudering kom ik er achter dat het een afgrijselijk bijgeloof is.
Zo las ik bijvoorbeeld dat de je de pot van de WC nooit open moet laten staan want dan spoel je je geld weg.
Nu woon ik in Zeeland, Nou `zuunigere` mensen dan ik en mijn omgeving bestaan er niet.
Armetierig `zuunig` wel te verstaan.
En heel die zogenaamde zweverige softe aanpak werkt bij mij absoluut niet.
Voorbeeld :
Toen ik vandaag voor de tiende keer naar het gemeentehuis ging werd er voor het eerst naar me geluisterd.
Die andere keren ben ik dus voor niets daar geweest.
Ik heb mezelf niet eens kwaad gemaakt deze keer.

Ik zal het kort beschrijven : doordat de zogenaamde vredesduivenpoep een symbiose aangegaan was met giftig mos
wat heel erg stinkt ga je er hier bijna dood aan.
Allerlij soorten mos vergelijkbaar met toxische blauwalgen, paddestoelen, schimmels, antrax e.d.
Er mag natuurlijk niets aan gedaan worden van de gemeente vanwege,
milieu, schoonheidscommissie, werkgelegenheid ambtenaren diervriendelijkheid
(ook welbekend bij de hindoes, Feng Shui`s ) enz.
Ik heb gewoon luidruchtig speechend doch vriendelijk aangekondigd de volgende dorpsgek te worden.
En de (duiven) de ratten van de lucht te verdrijven door heel de boel te versieren met fel gekleurde glimmende
stukjes van van alles en nog wat, houtjes, touwtjes, folies . kortom een hele vuilnisbelt - kermis.
Nadat ik ook de betreffende monsters (poep + mos) die ik had meegenomen
had laten zien was men overtuigd.
Er werd beloofd er actie op te nemen.
Het Oh zo vriendelijke polderen uitgevonden door
een oud vakbondsman Wim Kok later premier helpt niet meer.
Hij had destijds nog enig gezag omdat hij een staking kon afroepen.
Een gewenst evenwichtige tevredenheid zal hier in Nederland toch op een andere manier afgedwongen moeten worden.

Ik verbaas me er over hier nog niet gebanned te zijn enfin forums genoeg.

Ik behandel iedereen met respect.
Maar als er geen gehoor is te krijgen op geen enkele manier dan gaat de toon veranderen.

"Die mensen moet je met respect behandelen en links laten liggen."
wat wordt bedoeld met "die"? en over "wie" gaat het?

De politieke toon gaat trouwens ook wel veranderen in Nederland.
Als ik van Feng Shui het deksel van de pléé dicht moet doen om er geen geld in weg te doen spoelen,
Wat ik gelezen heb op Feng Shui site`s dan zijn we een heel eind gezonken hier in Nederland.
Feng-Shui-politie met een soort sharia maatregel? als ik het niet doe?
Met pek en veren over grens gezet worden lijkt me een betere methode.
WEG MET DIE AFGODERIJ. (Ik sympathiseer met CDA PVV SGP.)
Reactie van Richard Bruijne op 11 Augustus 2010 op 7.51
Dit staat in de eerste alinea op de website van hr. Serlé. Zoals hij zelf al aangeeft in zijn antwoord, ik ben de volgende dorpsgek. Die mensen moet je met respect behandelen en links laten liggen. Een gevaar voor de bouwwereld en nog afvallig ook. Alle hierboven beschreven aanvullende of op zichzelf staande methoden hebben tot doel het welbevinden en de gezondheid van de mens te verbeteren. Bannen?? Te veel eer.
Reactie van Richard Bruijne op 10 Augustus 2010 op 22.18
@sander p. Waar wordt jij zo verdrietig van. Verklaar je eens nader.

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+