BouwProfs

De bouw online verbonden.

Gaat het dreamteam van de minister de bouw toekomstbestendig maken?

Minister Spies heeft het Bouwteam samengesteld dat gevraagd wordt een agenda te maken naar een toekomstbestendige bouwkolom. Al in april wil de minister resultaten zien.

Het door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies samengestelde team staat onder voorzitterschap van ingenieur Joop van Oosten, voormalig topman bij BAM.
Karin Laglas, decaan faculteit Bouwkunde aan de TU Delft, bedrijfseconoom en projectontwikkelaar Daan van der Vorm, Arjan Schakenbos CEO bij vastgoedbeleggingsfonds Vesteda, Marjet Rutten, deskundig op het gebied van social media in de bouw en Bert van Delden, topambtenaar bij het ministerie van Wonen vormen het, door Cobouw gedoopte, ‘Dreamteam’ voor deze opdracht.

Opdracht Bouwteam
De afgelopen maanden is in samenspraak met betrokken partijen en deskundigen geanalyseerd wat er op het terrein van de woning- en utiliteitsbouw aan de hand is (in termen van oorzaken, gevolgen en vooruitzichten). De hieruit voortgekomen Woonvisie en de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is medio 2011 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Naar voren is gekomen dat er brede behoefte bestaat aan een gedeelde investerings- en innovatieagenda voor de woning- en utiliteitsbouw.

Het Bouwteam wordt gevraagd te komen tot een agenda met daarin de beoogde –zo concreet mogelijk aangegeven-(gezamenlijke) acties die betrokken private en publieke partijen zouden moeten ondernemen om te bewerkstelligen dat:

  • de woning- en utiliteitsbouw dynamischer, innovatiever en vraaggerichter uit de crisis komt;
  • en de toekomstige bouwopgave wordt uitgevoerd door een efficiënt en effectief opererende sector.

De agenda gaat in op:

  • de sterktes van de sector, evenals de economische en maatschappelijke uitdagingen binnen de sector;
  • een visie en ambitie waar Nederland ten aanzien van deze sector wil staan over 10 jaar;
  • de belangrijkste uitdagingen, kansen en knelpunten binnen de sector aangaande o.a. kennis, innovatie en onderzoek, (sectorale) randvoorwaarden, onderwijs en scholing, duurzaamheid;
  • een inventarisatie van de belangrijkste stakeholders en een voorstel voor de wijze waarop van alle partijen commitment voor de visie en aanpak kan worden verkregen;
  • een inventarisatie van de belangrijkste toonaangevende publieke en private onderzoeksfaciliteiten en (lopende) initiatieven die van belang zijn voor de ontwikkeling van de sector. Hierbij zal worden aangegeven op wijze voort kan worden gebouwd op reeds bestaande structuren en programma’s, waarbij stroomlijning een belangrijk aandachtspunt is;
  • hoe de daadwerkelijke operationalisering van de agenda voor het vervolgtraject het beste kan plaatsvinden. Hierbij zal ook een voorstel worden gedaan voor een governancemodel voor de uitvoering van de agenda en tevens een voorstel om de voortgang te toetsen aan de hand van meetbare doelstellingen.

“Bedoeling is om tempo te maken,” schrijft de Minister. “Het Bouwteam rondt de agenda in het voorjaar van 2012 af.” (bron: duurzaamgebouwd.nl)

Hoe kijk jij als bouwprof tegen de komst van dit dreamteam aan? Is dit team daadwerkelijk nodig om de bouwkolom toekomst bestendig te maken? En heeft de minister de juiste keuzes gemaakt met betrekking  tot de personele bezetting van dit Dreamteam? Of had je liever andere personen hierin gezien en zo ja welke? 

Op BouwProfs volgen we de ontwikkelingen van het Bouwteam op de voet. Lees daarom ook de andere discussies over het Bouwteam.

Weergaven: 1764

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Reactie van Boudewijn Piscaer op 14 Januari 2013 op 15.33

Laten we vooral eerlijk zijn en erkennen waar we goed, middelmatig of slecht in zijn op de Europese bouw markt. Hiermee kunnen wij als Handels Natie in Kennis toch nog een bredere toekomst verschaffen. We hoeven echt niet met onze systematische faalkosten organisatie de markt op. Ook in de bouw klopt het dat je niet de fabriek maar wel de markt moet hebben, en kennis is goedkoop te transporteren.

Reactie van Richard Kindermann op 14 Januari 2013 op 15.19

Energiesprong & bouwsprong is als we allen willen Voorsprong!

 

 

Volgens mij moeten we het zoeken in de hoek van gevoelsmatig vervullen van de menselijke behoeften (er zijn hierin een aantal aannemelijke methodieken ontwikkeld).

Mensen gaan hun gedrag pas veranderen als daar óf meer plezier tegenover staat óf meer pijn.

Dat laatste werkt overigens (helaas) wel drie keer zo sterk.

Met andere woorden: er moet vaak eerst iets vervelends gebeuren willen we ons gedrag veranderen en meer duurzaam energiezuinig bouwen.

De basisbehoefte aan zekerheid is de oorzaak van het vasthouden aan traditionele bouw.

Samen met deze behoefte kan de paradoxale behoefte aan nieuwe uitdaging (spanning) worden vervuld. En zo zijn er nog een aantal behoeften waarbij sociale verbondenheid en zich speciaal willen voelen er ook weer twee paradoxale behoeften zijn.

Als deze behoeften zijn bevredigd komen we bij de behoefte aan zichzelf ontwikkelen en bijdragen aan (een betere wereld). Kortom: het is niet alleen de ratio die hier regeert maar vooral het gevoel dat hiermee gepaard gaat.

Als we massaal inzetten op de eerste stap zekerheid en op veel minder complexe bouwwijzen en afhankelijk zijn van allerlei installaties (er gaat nl. nogal veel mis in de bouw wat het vertrouwen bepaald niet vergroot), dan zien we ook de voordelen (plezier) en keert het tij.

Dus kiezen voor eenvoud, dichter bij de mens blijven, en vooral focussen op plezierige gevoelens van het duurzaam bouwen.

 

Als dit het uitgangspunt zou zijn dan heb ik daar een eigen visie op en dat is dat we dit lokaal kunnen opstarten door samen te werken met een aantal partijen.

Energie en dan bedoel ik niet alleen elektra maar ook warmte behoefte zoals verwarming en tab water t.b.v. douchen & bad.

Verandering in de bouw & energiebehoefte hoe en wie kunnen hierin het voortouw nemen. 

Want  energie en bouw gaan onlosmakelijk samen als een product.

Het gaat zelfs een beetje verder naar mijn idee en dat is dat wonen in zijn algemeen een product zou moeten zijn.!

 

Binnen Europa is er in het Kyoto verdrag opgesteld dat er in 2020 energieneutraal gebouwd moet worden .

Ook Nederland heeft het  Kyoto verdrag getekend en dus moeten er een aantal doelstellingen worden gehaald.

Ik zal de belangrijkste stellingen benoemen en toelichten met eigen oplossingen.

 

Nieuwbouw is geen probleem om in passief / Actief uitvoering te leveren en dan ook nog eens energieneutraal. 

Deze concepten zijn er inmiddels en kunnen we dus simpel engineeren.

De totale bouwkolom nu is verantwoordelijk voor 40% van de Co2 uitstoot.

Dit is dan ook een van de punten in het verdrag om een aanzienlijke reductie hierin te realiseren.

Nu is het zo dat de bouw enorm is teruggelopen in productie (crisis) .

Om hier ook wat aan te doen, waardoor er een nieuwe stimulans in de bouw ontstaat vallen er een paar zaken / partijen samen.

Ik heb in het begin ook aangegeven dat men de samenwerking moet opzoeken.

De grootste ontwikkelingen zijn naar mijn mening dan ook mogelijk in de renovatie van de bestaande woningvoorraad en daar mee een, Upgrade voor de komende 50 jaar te realiseren.

We hebben binnen Nederland een energielabel ontwikkeld voor de nieuwbouw maar ook voor de renovatie.

Maar de bestaande woningvoorraad ongeveer 7,6 miljoen stuks wat gebeurd daar mee als het energielabel wordt toegepast. 
Wat gebeurd er als bestaande woningen rating-G/F krijgen dit zou een catastrofe worden voor huiseigenaren en woningstichtingen. 

We hebben al ruim 15 % moeten afwaarderen sinds het begin van de crises.
Ook de banken en het rijk zitten hierop niet te wachten.

Zij hebben immers veel woningen 100% gefinancierd  met een maximale rente aftrek en velen onder ons hebben ook nog de NHG garantie, maar er moet nu wat gebeuren.

Dit is dan ook een van de redenen dat de financieringen op woningen op slot is komen te zitten. 
De oplossing hierin is naar mijn mening dan ook niet zo ingewikkeld dan het lijkt. 
We zitten in de zwaarste crises tot nu toe hieraan willen we allemaal wat doen lijkt mij. 
Nu is het zo dat huiseigenaren particulier en woningstichtingen ook graag energieneutraal willen worden.

We hebben ieder jaar met energieprijs verhoging te maken en dat is niet mals 5 / 8% per jaar.

Ook hebben we immers de verplichting om de Co2 reductie te realiseren.

Dit is ook in het belang van de particulier want wanneer Nederland dit niet gaat halen wij een opgelegde boete vanuit de EU krijgen, en dus hogere belastingen worden doorgevoerd!

De particulier hierin zou het geld wat hij aan zijn energieleverancier betaald ook wel aan de bank willen betalen als hij direct energieneutraal word.

Hiermee kan zijn investering tussen de 5 & 10 jaar worden afgelost waardoor hij dan per maand extra geld overhoud en dit natuurlijk weer aan andere dingen besteed. ( goed voor de economie).

Natuurlijk vinden de energie maatschappijen dit niet een goed plan, immers zij verdienen aan energie leveren.

Zei krijgen hierin een andere taak en dat is dat ze de energie moeten gaan managen op het energienet.

Zei kunnen via aansluitingen die ze hebben met afnemers een verdienmodel inkleden.

Ook is er de mogelijkheid om energie corporaties op te zetten, zo zijn dan de eigenaren zelf bevoegd om de opgewekte stroom onder elkaar te verdelen.

Dus diegene die meer capaciteit op zijn dak heeft kan dit via de corporatie laten verdelen aan diegene

die niet zelf kan opwekken.


Woningstichtingen hebben bepaalde woningvoorraad allang afgeschreven, en kunnen dit makkelijk verkopen aan diegene die nu huurt van hun, voor er groot onderhoud komt.

Natuurlijk zal de stichting ook moeten afwaarderen, en deze woningen goedkoop moeten aanbieden.

Dit kan de particulier samen met de bank financieren en ook upgraden en energieneutraal maken voor de komende 50 jaar.

Eigenaar koopt de woning voor 60.000,00 euro en leent van de bank 100 duizend om de upgrade te realiseren.

Hiervoor moeten dan ook bouw richtlijnen worden opgesteld.

Fraude moeten we voorkomen, het geld moet worden geïnfesteerd in de betreffende woning.

We komen dan nu ook op het woonconcept in zijn algemeen.

Hiermee bedoel ik dat wonen een product moet worden .

Woonproduct is dan ook alles wat met wonen te maken heeft.

Bouwen en renoveren / upgraden,  installaties, grond ,rioolheffingen belastingen, financiering, onderhoud in de breedste zin van het woord.

Dit alles en misschien nog een paar punten zou dan het woonproduct kunnen worden.

Dan wordt duidelijk welk bedrag er per maand word besteed aan de term wonen.

Eigenaren willen graag van alles, maar onderhoud is essentieel dit wordt dan ook uitgevoerd en gemonitord.
Nog niet afgeschreven woningen kunnen door de woningstichting zelf energieneutraal worden gemaakt en e.v.t. opgewaardeerd. ( blijvende hogere vastgoed waarde).

De bank wil de garantie dat het geld per maand word betaald, nou kun je dit ook via het bruto salaris laten verrekenen.

Dan doet de belastingen ook mee aan de voorkant en kan het later in de vorm van energiebelasting op basis van een geïndexeerde energielabel een vast bedrag per maand betaald worden.

Een voorbeeld hierin bestaande woning met rating-Ff wordt energieneutraal krijgt rating-C nu. En betaald dan b.v.80,00 euro belasting per maand, hij investeert vervolgens  in isolatie en gaat nu naar rating-A dan betaald hij nog maar 20,00 euro. Zo stimuleer je de woning eigenaar om er meer aan te doen.

Hierdoor zullen particulieren meer investeren en dus is er werk voor de bouw en de installatietechniek. 

 

 

Maar meer investeren in isolatie en thermopane, is minder belasting betalen. Woningen zijn verantwoordelijk voor 40% van de C02 uitstoot immers.
We kunnen als we stinkend ons best doen in de nieuwbouw 83 duizend woningen bouwen dit is in 2008 gerealiseerd.

De doelstelling was altijd om 100 duizend woningen per jaar te bouwen.(dit is nooit gehaald.)

Als we 2,6 miljoen woningen willen gaan opwaarderen en upgraden voor de komende 50 jaar.

Zegt een simpel rekensommetje mij dat we dan de komende 30 jaar werk in overvloed hebben. 
Ook de regering zal zijn steentje bijdragen wat betreft het Kyoto-verdrag (co2 verlaging). 
Win-win voor iedereen lijkt mij, maar we moeten dan wel de samenwerking opzoeken.

 

Dit lijkt mij een prima uitgangspunt om op verder te bouwen en uit te werken.

Voor meer brainstorm gesprekken en ideeën om dit concept door te ontwikkelen,

Kunt u contact met mij opnemen.

 

Met vriendelijke groet

 

Richard Kindermann

 

0647543435

 

richard@innovario.nl

 

www.innovario.nl

 

 

Reactie van steven krol op 16 Februari 2012 op 9.15

We kunnen problemen niet oplossen met de zelfde denkwijze die het probleem veroorzaakt heeft. Een citaat van Albert Einstein en in deze context goed toepasbaar.

Het Omdenken is geboren.

Reactie van Marcel van Mierlo op 16 Februari 2012 op 8.46

Het advies van Henk Schipper lijkt me een overweging waard! De kans is nu misschien te groot op: oude oplossingen voor nieuwe uitdagingen. Het kan zeker helpen expertise toe te voegen uit andere vakgebieden en buiten de traditionele bouwteamsamenstelling. Naast het verdiepen van de complexe uitdagingen adviseer ik ook eens in het buitenland te kijken naar oplossingen die al bestaan op het gebied van: flexibel en prefab bouwen op basis van bouwconcepten. Een nieuwe aanpak, andere rollen en verantwoordelijkheden en ........ veel mogelijkheden voor snellere innovatie en verbetering van het vertrouwen en imago. Een extra motivatie dus voor jongeren om hun toekomst te zoeken in de bouw!

Reactie van Henk Schipper op 15 Februari 2012 op 21.51

Het dreamteam is wat mij betreft te eenzijdig samengesteld met personen die verwant zijn aan de vastgoedsector en die tevens onderdeel uitmaken van het huidige systeem dat niet goed functioneert. Inderdaad moet het in onze sector innovatiever, klantgerichter etc. maar belangrijk is om de oorzaak te achterhalen van de wijze waarom de sector nu zo werkt. Dit is een complexe materie die moeilijk door een paar mensen uit de vastgoedsector is op te lossen.
Aan het team moeten mensen worden toegevoegd die verstand hebben van de volgende zaken:

 

1 risicomanagement

2 samenwerken

3 klantgericht werken

4 duurzaam bouwen

5 marketing/imago

6 psychologie

 

De problemen in onze sector worden wat mij betreft door de volgende zaken veroorzaakt:

 

1 een onevenwichtige verdeling binnen het bouwteam van taken, verantwoordelijkheden 

2 een onevenwichtige verdeling binnen het bouwteam van risico’s en rendement

3 verschillende verwachtingspatronen van aannemer en opdrachtgever

4 verschillende kennisniveaus tussen aannemer (deskundig) en opdrachtgever (ondeskundig)

5 onvoldoende onderscheidend vermogen tussen collega aannemers

6 onvoldoende innovatie en duurzaamheid

7 kapitaalintensieve sector

8 te veel bouwteam leden/schakels in het bouwproces

9 te veel regels (bouwbesluit)

10 slechte communicatie

Veel werk aan de winkel dus. Ik wens hun dus veel succes toe en hoop dat het bniet bij dromen blijft. Een A-Team lijkt mij dan ook beter op zijn plaats.

Reactie van Jan Straatman op 15 Februari 2012 op 8.52

Marjet Rutten geeft aan dat het veranderen van de bouwcultuur moeilijk is. Er wordt meer over geschreven dan doelbewust aan gedaan. Dat is misschien meer waar dan me lief is, maar het is zeker niet alleen treurnis.

Vanuit mijn betrokkenheid bij het lectoraat Nieuwe Cultuur in de Bouwketen van Hogeschool Utrecht zie ik ontwikkelingen in de gewenste richting. We moeten niet blijven hangen in statements als 'de cultuur deugt niet' of 'het is een kwestie van mentaliteit'. Waar het om gaat is dat we werken aan het gedrag van mensen als individu, in hun directe werkomgeving en als onderdeel van een grotere omgeving zoals de samenwerkende partners in de bouwketen.

In mijn visie gaan de ontwikkeling van enerzijds cultuur & gedrag en anderzijds inhoud & structuur hand in hand. Ontwikkel of innoveer je alleen op inhoud, dan blijft het bij eenmalige experimenten, ontwikkel en innoveer je alleen op cultuur & gedrag dan gaat het nergens over. Hogeschool Utrecht heeft daarom een aantal praktische thema's gekozen, waarbij vanuit het lectoraat vooral bijgedragen wordt aan de cultuur/gedragscomponent. Bijvoorbeeld wat moeten projectmanagers/directeuren van complexe projecten aan houding en vaardigheden in huis hebben om er een succes van te maken. Wat betekent BIM voor de samenwerking met partners in de keten? Hoe geef ik als manager leiding aan het ontwikkelproces van mijn organisatie, waarbij kennis en kunde van medewerkers op alle niveaus worden betrokken (sociale innovatie)? Hoe kunnen we samenwerkings-, keuze en besluitvormingsprocessen inrichten, zodat betrokken partijen komen tot een gedragen aanpak van transformatie en verduurzaming van leegstaande gebouwen?

Veel technici hebben geen natuurlijk gevoel voor de zachte elementen. Door de zachte elementen te koppelen aan de harde, kun je toch aansluiten bij hun belevingswereld en hun leervoorkeur ('leren door te doen'). En dat is cruciaal voor het veranderingsproces.

Reactie van Michel Eek op 11 Februari 2012 op 15.27

Voorzitter Van Oosten van het Bouwteam zegt dat ons imago de vooruitgang in de bouwsector remt. 

"De bouw staat er bij de buitenwacht veel slechter op dan gedacht. De noodzakelijke vooruitgang van de sector komt daardoor onvoldoende van de grond" aldus Van Oosten. 
Van Oosten noemt het slechte imago “verrassend en zorgelijk”. Forse inspanningen zijn volgens hem nodig om het beeld van de sector dat bij de overheid en het publiek bestaat, ten goede te keren. “Het is een kwestie van nog harder werken en nog meer kwaliteit leveren”, aldus Van Oosten. Volg de discussie hierover op BouwProfs.

Reactie van Carl-peter Goossen op 27 Januari 2012 op 13.25

Ik ben nu bezig met Sociale Innovatie op twee verschillende platforms. Architecten bij de een en aannemers bij de andere. Ik merk dat het bij de directie wel gaat en op de werkvloer ook. Maar het middenkader heeft de afgelopen 10 jaar wel zo verschrikkelijk vaak zijn neus gestoten dat er alleen nog maar op wantrouwen gestuurd kan worden. En als je ze een spiegel voor zet dan zien ze die nauwelijks, de goeden daargelaten natuurlijk.  Het heeft echt een top-down en een bottum-up benadering tegelijkertijd nodig.

zie hoe dat gebeurt bij het waterschap "de Dommel"

http://managementscope.nl/magazine/artikel/507-innovatie-organisati... Dit is dan in een gestructureerde organisatie, met 1 directie. Wat je ziet is dat het midden management geheel op de kop gaat! In de bouw gaat het juist om zoveel partners die allen het vertrouwen terug moet krijgen. Op project niveau is dit nog een stuk moeilijker! En zeker noodzakelijk.

Ik sta open om hier mijn input over te geven.

Reactie van Marjet Rutten op 27 Januari 2012 op 9.45

Dank voor het vertrouwen. Ik ga mijn best doen. Bouwcultuur lijkt me belangrijk op de agenda. Maar is wel een uitdagend thema hoe je daar als bouwteam iets aan bij kunt dragen. In een notitie zetten dat de cultuur moet veranderen is me wat te abstract. Hoe gaan we dat dan doen? Welke instrumenten kunnen we daarbij inzetten? Hoe kunnen we vooral voorkomen dat het bij mooie woorden en goede intenties blijft, maar in de praktijk niet verandert. 

Wij zitten 9 februari bij elkaar om te bespreken wie welk thema op gaat pakken. Als dit een thema wordt en hij valt onder mijn hoede dan maak ik graag gebruik van jullie expertise en kom ik er zeker op terug. 

Reactie van Carl-peter Goossen op 26 Januari 2012 op 10.47

Laten we society 3.0 zijn werk laten doen en een forum openen waar de verschillende onderwerpen uitgediept kunnen worden.

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+