BouwProfs

De bouw online verbonden.

Hoe maken we Nederland onafhankelijk van gas?

Naar schatting zo'n zeven miljoen huishoudens die nu gebruik maken van gas moeten op zoek naar een alternatief. Minister Kamp wil de uitstoot van broeikasgassen in 2050 teruggebracht hebben richting nul, met alle ingrijpende gevolgen van dien.

Wat zijn de alternatieven voor gas?

Wat is de beste manier om deze stap te nemen en om naar een gasloos Nederland te gaan? Gaan we straks massaal over op stadswarmte? Of maken we de huizen zo energiezuinig dat een gasaansluiting niet langer nodig is? Of kiezen we toch voor WKO? Kortom, hoe maken we Nederland definitief onafhankelijk van gas?

Weergaven: 1054

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Reactie van Henk Slijp op 15 December 2016 op 15.05

De D van Duurzaam is ook de D van Dichtbij. De mogelijkheden van lokaal voorzien in de energiebehoefte (warmte en elektriciteit) groeien iedere dag. De betekenis van de grote landelijke netten wordt daarmee steeds kleiner (of de capaciteit van het elektranet hoeft niet 5 x zo groot te worden om al het vastgoed all-electric te maken). De individualisering van de samenleving en de door de overheid gewenste eigen verantwoordelijkheid sluiten hierbij aan. Gas is gekoppeld aan minstens landelijke distributie en zal alleen door deze ontwikkeling al zijn marktpositie kwijtraken.

Reactie van Bert veenma op 13 December 2016 op 20.21

Beste Pascal, ik ben net een paar nieuwe hybride pelletkachel luchtwarmtepomp installaties aan het bouwen. En twee heb ik er nu twee maanden draaien en verrassend wat een rendement we ermee behalen. Van de foto is een boerderij 1781 in Schoonebeek en deze mensen komen op € 460,00 euro per jaar uit en dat voor zo grote boerderij.

Reactie van Pascal van Droogenbroeck op 13 December 2016 op 14.28

Mooi stuk Jasper

Biomassa kan op het moment dat al het overige niet voldoende is.

WKO en Geothermie zou verboden moeten worden.

Bij isolatiemaatregelen zou de gehele CO2 impact ook van productie en montage in ogenschouw genomen moeten worden.

Lucht/water warmtepomp techniek ontwikkeld snel en kan nu ook als hoog-temperatuur verkregen worden. Daarnaast zijn er nog tal van andere oplossingen als veel meer smart omgaan en schakelen.

Een deel van het productieprobleem van elektra in de winter kan opgelost worden door over dimensionering van PV systemen. 

Een deel van het warmteprobleem middels buffervaten.

Ik ben benieuwd wanneer de eerste hybride pelletkachel-luchtwater warmtepomp op de markt komt.

Verder zijn warmtenetten gedoemd te mislukken om 3 redenen: 1) enorme transportverliezen en hoge infrastructuurkosten 2) je moet al snel iedereen verplichten mee te doen, dat is niet meer van deze tijd (zie stadverarming in Utrecht) 3) het is niet meer van deze tijd om productieprocessen te handhaven waarbij zoveel restwarmte vrij komt. Dan doe je toch echt iets fout als onderneming. Het zou me niet verbazen als het rendabeler is in zulke gevallen de restwarmte gelijk weer om te zetten in energie die het proces zelf gebruikt of om warmtevragers te vestigen naast warmte-opwekkers. 

Reactie van Jasper de Vries op 13 December 2016 op 13.11

Mijnsinziens is de balans in de energiemix op de duurzame markt volledig zoek waarbij bijna volledig wordt ingezet op elektriciteit, zowel in opwekking als verbruik, waardoor het minder rendabel is om op hogere temperaturen te verwarmen. Onze woningvoorraad bestaat voor het overgrote deel uit woningen voorzien van verwarmingssystemen op hoge temperaturen. Hierdoor worden we gedwongen om overdadig te isoleren om de lage temperatuur systemen toepasbaar te maken wat gigantische investeringen vraagt. Daarnaast lopen verbruik en opwekking veelal asynchroon waardoor opslag van elektriciteit en grote ingrepen in de infrastructuur noodzakelijk worden om de veelheid aan opgewekte elektriciteit opgeslagen te krijgen en lang genoeg te behouden, om vanaf het moment dat het verwarmingsseizoen aanbreekt tot het moment dat de opwekking de vraag weer kan evenaren, aan te kunnen wenden. Hiertoe zijn we momenteel niet in staat en dit zal eveneens weer grote investeringen vragen om dit mogelijk te maken, als dit überhaupt al gaat lukken.

Dit in combinatie met onze zwaar beperkte duurzame opwekking op dit moment maken ook dat ik sterk mijn twijfels heb bij de duurzaamheid van de huidige toepassing van verwarmingssystemen op basis van elektriciteit. Tel hierbij elektrisch rijden, koken en koelen op en de droom om de hiervoor benodigde elektriciteit duurzaam op te wekken vervliegt al bijna volledig.

De geliefde keuze nu zijn wind en zon als oplossingen voor dit energievraagstuk. Groot nadeel van deze “oplossingen” is dat dit eveneens grote investeringen en veel ruimte vraagt. Deze ruimte is op de plaatsen met een grote bevolkingsdichtheid een uitdaging omdat in de gestapelde bouw er per huishouden niet voldoende dakoppervlak beschikbaar is voor zonnepanelen om over windmolens nog maar te zwijgen. Dit betekent dat de oplossing gezocht zal worden in de buitengebieden waar dit tot problemen met draagvlak en voor maatschappelijke onrust kan zorgen. Daarnaast zal er meer transport van energie nodig zijn om het bij de gebruikers te krijgen wat meer verliezen zal betekenen. Lokale opwekking in combinatie met een lokaal warmtenet aangevuld met restwarmte uit bijvoorbeeld de industrie lijken hiervoor uitkomst te bieden voor ongeveer 25% van de huidige woningvoorraad.

75% zal dus anders voorzien moeten worden, de trend is om dan te denken aan geothermie, WKO of lucht-water warmtepompen Buiten dat dit weer elektrische, en daarmee vooralsnog indirect fossiele, vormen van verwarming zijn bestaan er nog een hoop onduidelijkheden omtrent de impact van dergelijke oplossingen. Qua Geothermie en WKO zijn er al negatieve effecten zichtbaar door bodemverstoring en de bedreiging voor de winning van drinkwater, maar de lange termijn risico’s zijn bij lange na nog niet of onvoldoende in kaart gebracht. Qua lucht water warmtepompen is het grootste probleem dat de COP inzakt op het moment dat de buitentemperatuur afneemt en laat dat nou net het moment zijn dat het verwarmingsbedrijf doorgaans begint. Mede door de Salderingsregeling wordt dit minder gevoeld door de gebruiker maar als we straks naar een flexibel elektriciteitstarief toegaan en de saldering wordt afgebouwd voorzie ik hierin een groot risico voor iedereen die nu gesubsidieerd “energieneutraal” is.

Biomassa is naar mijn mening momenteel het beste alternatief wat voorhanden is, ondanks het negatieve imago wat er vaak onterecht aan gekoppeld wordt. Biomassa is in Europa voldoende voorhanden en wordt hier ook duurzaam geproduceerd. Veelal uit het nuttig aanwenden van reststromen uit de houtverwerkende industrie. Kortom het volledig nuttig gebruiken van de bomen die gekapt worden. Klimaatneutraal en bij toepassing in bijvoorbeeld een pelletketel ook beschikbaar op hoge temperaturen. Dit sluit beter aan bij de huidige woningvoorraad en maakt dat de bouwkundige ingreep vele malen kleiner kan blijven dan bij andere systemen. Daarnaast leunt het niet op onze elektriciteitsvoorziening waardoor dit aangewend kan worden voor bijvoorbeeld elektrisch rijden en koken en de behoefte aan elektriciteitsproductie naar beneden toe kan worden bijgesteld.

In alle gevallen moet er een balans gevonden worden met overkoepelend doel om zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden. Het schuiven met uitstoot van de woning naar een centrale zijn daarin enkel vertragende factoren en ondermijnen het vertrouwen wanneer daar later een exorbitant hoge elektriciteitsrekening voor terug komt, hoe rechtvaardig dat ook zou zijn. 

Reactie van Bert veenma op 12 December 2016 op 18.36

Er zijn alternatieven voor gas. Op de energiebeurs stonden ze met de thermodule van optisolar en hiermee hebben we nu vier installaties gemaakt waar de woningen van het gas af zijn.
Het is eigenlijk best een simpel systeem het maakt gebruik van de natuurlijke koude val in het profiel waardoor je op een klein oppervlakte heel veel energie kunt halen en zo weinig dak oppervlakte nodig is om de warmtepomp te voorzien van energie en dit doet het 24 uur per dag. Je kan het ook gebruiken als draagconstructie voor zonnepanelen en hierdoor heb je gelijk een zonneboiler. Ze verkopen het ook als energie gevel of als erfafscheiding in de tuin.
Afgelopen maandag was het buiten 2,3 graden maar de warmtepomp kreeg 20 graden op de bron en hiermee een COP van 6 ik heb dit nog nooit een warmtepomp zien doen die de warmte uit de buitenlucht haalde.
Misschien een idee om hun eens te bezoeken www.optisolarpvt.nl

MVG Bert Veenma

Reactie van Elske van de Fliert op 12 December 2016 op 12.25

Dank Ron, voor je info! De link verwees niet goed door, maar ik heb 'm gevonden.

http://www.groosmanbv.nl/HONE%20Brochure_particulier%202016%20(2).pdf

Reactie van Ron Dekker op 9 December 2016 op 16.30

Hoi Carl-Peter,

In de winterperiode hebben we die warmte juist nodig om de woning te verwarmen. Maar het probleem is in de winterperiode zien we de zon niet zo heel veel. Dus wanneer we de zon nodig hebben om de inhoud van een boiler op te warmen dan wordt dat in de winterperiode erg lastig.

Het Hone Surface Power systeem gebruikt daglicht i.p.v. zonnestralen om de inhoud van de boiler te verwarmen en dus meer geschikt voor verwarming van de ruimte en voor warm water.

Reactie van Carl-peter Goossen op 9 December 2016 op 16.08

Maar even terug naar de vraag: Jazeker kunnen we van het gas af. Door goed te isoleren zodanig dat we nog maar 4 weken van het jaar hoeven bijverwarmen zogenaamde "wintergap" Bijna ernergie neutraal. Dit kunnen we in de wijk oplossen met onder andere power2gas.

Reactie van Carl-peter Goossen op 9 December 2016 op 16.06

Beste Elske had al eens gehoord van een zonnestroomboiler? zeer eenvoudige boiler met een slim kastje aan de omvormer die de boiler heet maakt als er zon is.

Reactie van Ron Dekker op 9 December 2016 op 15.13

Hoi Elske,

Kijk eens op onderstaande link. Misschien kan je hier iets mee. Deze is overigens ook gewoon aan te sluiten op het bestaande cv-systeem.

Hone Surface Power

Groet en succes,

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+