BouwProfs

De bouw online verbonden.

De afgelopen week was de sector weer volop in beeld getuige ook de meerdere debatten in Den Haag. De Kamer was helder. Corporaties moeten niet langer in exotische producten en risicovolle commerciële projecten investeren en handelen, maar terug moeten naar hun kerntaken. 

Voor corporaties zijn de voorbereidingen voor de huurverhoging van 1 juli aanstaande in volle gang. Dit jaar levert deze procedure veel extra werk op voor de corporaties. En is maar de vraag of de Kamer het wetsvoorstel scheefwonen op tijd afgerond krijgt.

Twee op het oog willekeurige passages welke niks met elkaar van doen hebben of toch wel?

De maatregel tegen het scheefwonen maakt onderdeel uit van de jaarlijkse huurverhoging. Dit jaar wordt voor het eerst niet één huurverhogingpercentage gehanteerd, maar krijgt een inkomensgrens een rol bij de bepaling van de hoogte van het percentage.
Naast deze ontwikkeling hebben sommige regio’s al extra WWS-punten gekregen en heeft recentelijk onderzoek uitgewezen dat corporaties voornemend zijn hun streefhuren bij mutatie verder te verhogen. Nieuwe huurders en starters krijgen hierbij de rekening en solidariteit lijkt steeds verder weg. Dit wordt het einde van het huidige WWS en de opmaat naar een stelsel waarin marktconforme huren centraal staan.

In Den Haag wordt gehamerd op de kerntaken. Voor corporaties zijn deze het sociaal huisvesten van mensen met een laag inkomen en het ontwikkelen en beheer van maatschappelijk vastgoed.
Kerntaken welke niet goed aansluiten op het beleid van huurverhoging van de Rijksoverheid.
De overheid heeft tenslotte een inkomenstaak naar de burgers.
De vraag is; waar eindigt de kerntaak van corporaties en tot welk huurniveau is de overheidstaak van sociale huisvesting wenselijk?


Sjoerd Radstake is partner van Avvio · mens en wonen, http://www.avvio.nl 
financieel interim specialist woningcorporaties en te volgen op Twitter klik hier of kijk hier naar zijn eerdere bijdragen op corporatieforum.

Dit bericht is tevens gepubliceerd op de website van Aedes http://www.aedesnet.nl of met snelkoppeling hier en op mijn persoonlijk woningcorporatie / vastgoedblog zie hier.

Weergaven: 898

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Reactie van Sjoerd Radstake op 15 Maart 2012 op 12.53

Corporaties investeren inmiddels reeds fors voor het verbeteren van de energieprestaties. Bomen groeien niet tot in de hemel, ook niet bij corporaties, Den Haag! En, waarom zou hier aan beginnen met het kooprecht?  
Vraag is waar de grens getrokken moet worden. Kies je voor energiezuinig dan ga je voor duurzaam, maar komt de kwantiteit en bijvoorbeeld nieuwbouw in het geding. Dit zorgt voor te weinig huisvesting voor de grote van je doelgroep.
Wordt er aan het andere touw getrokken en de huur verhoogd dan komt de betaalbaarheid verder in het geding.
Extra wrang is dat met de huidige regelgeving huurders die een verhoging zouden kunnen betalen niet (of beperkt) bedient kunnen worden. Op termijn zelfs bijna niet meer. En ja, door de huur te verhogen wordt de doelgroep weer kleiner! 
Niet echt een toekomstbestendig businessmodel. 

Zou kleinere nieuwbouw of het idee dat corporaties uitsluitend systeemnieuwbouw plegen een bijdrage of zelfs oplossing kunnen zijn?

Reactie van Jan Willem van de Groep op 15 Maart 2012 op 10.56

De kerntaken van een woningcorporatie? Mensen met lagere inkomens huisvesten en ervoor zorgen dat zij nu, maar ook in de toekomst in een betaalbare en kwalitatief goede woning in een prettige buurt kunnen wonen. Plezierig en zorgeloos wonen zijn wat mij betreft kernbegrippen.

Dat betekent dat je als corporatie een visie op de toekomst moet hebben, een stip aan de horizon zetten. En dat doen helaas maar weinig corporaties op dit moment.

Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren als de energieprijzen de pan uit stijgen en de huurders met de laatste inkomens, die vaak ook in de slechtst geïsoleerde woningen wonen, hun woonlasten niet meer kunnen opbrengen? Dan hebben veel corporaties en gemeenten toch echt een probleem. Helaas zien maar weinig corporaties dit probleem in en anticiperen hierop. Maar: als je de komende 10 jaar niks doet als corporatie, kan het wel eens te laat zijn!

Wat ze zouden kunnen doen om wel op de toekomst voorbereid te zijn?  Investeer in de bestaande voorraad en zorg dat de woningen zorgeloos worden. Zorgeloos wonen betreft alle aspecten van plezierig wonen: betaalbaar, comfortabel, gezond en leefbaar. Energie is daarbij een belangrijke economische drager. Echter alleen bij een radicale aanpak. Niet 1 of 2 labelstappen, maar gelijk naar een A++-niveau. En ja, dat is lastig, want dan moeten we alles anders gaan doen: beslissingen moeten op basis van andere (financiële) criteria genomen worden, de onderhoud- en verhuurafdeling moet anders ingericht worden etc.

Maar het is ook noodzakelijk: nu kunnen corporaties nog de motor zijn achter een betaalbare woningvoorraad en een sterk verduurzaamde gebouwde omgeving. Maar dan moeten ze wel snel aan de slag gaan.

Reactie van Ansfried Vergeer op 14 Maart 2012 op 21.30

Kerntaken en betaalbare huisvesting TOCH?

 In de jaren 70 werd gepromoot koop met of zonder subsidie

Toen waren er al starters woningen te kort. 

 Het leerproces duurt wel erg lang, of is het dan toch alleen maar geld?

 Waarom de wet doorstroming niet aan pakken.

 voor de jongeren ook vriendelijker.

Reactie van Louis Tolsma op 14 Maart 2012 op 11.50

Waarom reageert de kamer nu pas, het is al meer als tien jaar bekend dat het heel slecht gaat met de financiele wereld. Toch bleven de corporaties maar investeren in exotische en commerciele produckten met alle risico's van dien. Nu mag de huurder het gelach betalen en de directeuren (niet allemaal overigens) van de woningcorporaties genieten van hun bonussen in een exotisch land. 

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2021   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+