BouwProfs

De bouw online verbonden.

Is een parkeerdek wat afschot betreft, te vergelijken met een afschot van een plat dak? 

Het betreft hier een nieuw te ontwikkelen pand waar een dak als parkeerdek gebruikt gaat worden. Bovendien wordt boven op dit dak als afzonderlijk element een auto-showroom gerealiseerd. Ik ben nieuwsgierig welke opvattingen er bestaan over het afschot van het parkeerdek en over de HWA's. Is het dek vanuit dit gezichtspunt te beschouwen als een plat dak?

Weergaven: 1346

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Over de hoeveelheid water wat er na een regenbui op een dak blijft staan maakt u zich waarschijnlijk niet zo veel zorgen zolang het dak niet instort door de hoeveelheiod water. Zodra u dat dak als parkeerdek gaat gebruiken, wilt u waarschijnlijk toch wel met droge voeten kunnen uitstappen. Het afschot bij een dak kan voldoen, maar bij een parkeerdek lijkt een afschotplan mij toch wel handig.
technocentrum Vloeren
ing. P.J. de Vries

Een dak is en blijft een dak, dwz afschot, waterafvoer en evt. noodoverstorten volgens de daarvoor geldende regels en voorschriften is mijn mening.

Als het parkeerdek voorzien wordt van tegels kan het afschot hieronder heel goed gemaakt worden zonder dat het hinderlijk hoeft te zijn in het gebruik.

Een plat dak heeft toch wel een minimaal afschot van 1%, terwijl een parkeerdek wel iets meer afschot zal hebben om de redenen die P.J. de Vries geeft.  Een ingenieur dient het aantal hwa's te bepalen om het regenwater zsm af te voeren.

Dick,

Er zijn eenvoudige rekenregels op grond van de hoogst te verwachten neerslag, waarbij we dan onderscheid maken in gootavoer resp vlak oppervlak en daar kunnen we aantal en diameter uit bepaald worden. (De hoogst te verwac hten neerslag zou misschioen nog eens een keer kunnen worden bijgesteld.)
 
Dick Ottervanger zei:

Een plat dak heeft toch wel een minimaal afschot van 1%, terwijl een parkeerdek wel iets meer afschot zal hebben om de redenen die P.J. de Vries geeft.  Een ingenieur dient het aantal hwa's te bepalen om het regenwater zsm af te voeren.

Het dak kan gewoon beschouwd worden als dak. Echter omdat het een 'verhard' dak is zullen de reductiefactoren voor bepaling van de hwa's anders zijn dan bij gewone platte dak. De regenitensiteit blijft hetzelfde, tenzij het oppervlakte groter gaat worden dan 500 m².

Zorg dat de auto`s niet ongewild het dak afrijden als ze niet op de rem staan.

Een parkeerdak dient net als ‘gewone’ daken het water goed te kunnen afvoeren. En liefst nog sneller ook omdat (ook tijdelijke) plasvorming ongewenst is. Dit veroorzaakt vervuiling en geeft tijdens vorst een risico op uitglijden. Een goede waterafvoer krijg je als er minimaal 1,5% blijvend afschot naar de uitlopen wordt ontworpen. Niet alleen de rijlaag die het meeste water afvoert (tegels, klinkers, beton) maar ook de onderliggende waterdichte (isolatie)laag moet goed afschot hebben. Risico op lekkages wordt het best beperkt door zo veel mogelijk volledig te verkleven.

Beste Stan,

Het dek is inderdaad te beschouwen als een plat dak. De HWA dient dan ook (minimaal) conform bouwbesluit, en dus NEN3215, ontworpen te worden. Zoals wellicht bekend zijn er diverse manieren om dit te doen, volgens 'vrijverval' of middels een 'UV systeem'. Bij laatstgenoemde kan men kleinere leidingdiameters gebruiken waarbij toch de afvoer gewaarborgd blijft.

 

Bij het parkeerdek lijkt het me wenselijk dat er geen water blijft staan. Een UV systeem zal in een dergelijke toepassing een mooie oplossing zijn.

Een tweede punt van aandacht is het eventueel plaatsen van een olie-/benzine afscheider. Maar dit is volledig afhankelijk van de intensiteit van verkeer en het gebruik van het parkeerdek.

Tevens bestaan er mogelijkheden om het afstromend water, wat eventueel vervuild is, te reinigen voordat het afgevoerd of geinfiltreerd wordt.


Voor meer informatie mag u altijd een bericht sturen!

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2024   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+