BouwProfs

De bouw online verbonden.

Wie weet een oplossing voor het passeren van gas- en waterleidingen over een dilatatie?

Wie heeft een voorbeeld of een oplossing over het passeren van gas- en/of waterleidingen over een gebouwdilatatie. De gas- en waterleidingen worden in de constructieve betonvloer ingestort en moeten een gebouwdilatatie passeren. De gas- en/of waterleidingen blijven uit het zicht.

Weergaven: 2547

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Als de beide leidingen van kunststof zijn kan mijns inziens gebruik worden gemaakt van een ruime mantelbuis gelegd in een bocht. Bij werking van de dilitatie komen de leidingen dan niet onder spanning te staan. 

Tenzij de vraag verkeerd begrepen wordt is de mantelbuis volgens mij gewoon afdoende. Overigens is gebruik van goedgekeurde mantelbuis volgens mij ook verplicht in gestorte vloeren. 

is het overigens wel toegestaan om water- en gasleidingen in het storten? m.i. moet zeker een gasleiding ten allen tijde geinspecteerd kunnen worden. dus altijd gebruik maken van een mantelbuis?!?

Afhankelijk van de speling in de dilatatie wordt leidingwerk, die zelf in een mantelbuis behoren te zitten, bij de overgangen van constructies in een extra ruimere mantelbuis geplaatst. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de leiding om zowel verticaal als horizontaal mee te gaan bij de werking van de constructies.

Afdichten met brandwerend koord aan de uiteinden voorkomt dat bij het storten betonmortel in de extra mantelpijp kan instromen en je hebt meteen een brandwerende overgang.

Gasleiding zal altijd in een mantelbuis ingestort moeten worden, dit ter inspectie of deze eventueel lek zou kunnen zijn, dan komt de lucht en gas altijd naar de uiteinde van de mantel, en dan mag deze ook ingestort worden.

Waterleiding zou ik zelf ook in een mantelbuis leggen, geen eis maar bij druk verlies altijd gelijk zichtbaar.

Dilitatie ja of nee, wat is er volgens de constructeur de te verwachte beweging. dan kun je aangeven of het mogelijk is.

Bij een woonhuis kan dat altijd wel, maar kantoren met bijv. 5 verdiepingen zal dat specifiek bekeken moeten worden, en dan kan de leverancier van de te leveren leiding aangeven of het kan. zorg dat je ingedekt bent.

Maar met het goede product is het altijd mogelijk.

Een mantelbuis ingestort in een vloer gaat m.i. bij een dilatatie ook kapot. Of dit een probleem is weet ik niet. Ook is het de vraag of hiervoor wel genoeg ruimte is in de betonvloer. Het probleem van een gasleiding is reeds benoemd. Wellicht moet je de vraag nogmaals uitzetten in een groep van offshore/ olie en gas. Wellicht dat zij dat allang hebben opgelost. Een mantelbuis alleen lijkt mij onvoldoende om blijvend problemen voor te zijn. M.i. verleg je het probleem van de dilatatie naar de beide einden van de mantelbuis.

Kunststof is hiervoor ongeschikt. tpv dilatatie minstens metaal over een aantal meters.

Hoi Kees,

Wat betreft de gasleiding: in een geribde mantelbuis. De gasleiding kan dan bestaan uit koper, koper met kunststof of aluminium met kunststof. leiding altijd met het merk dat gas is toegestaan.

Wat betreft de waterleiding idem, echter zonder gasmarkering.

Bij de dilataties altijd voldoende ruimte laten zodat de werking van de schuivende delen opgevangen wordt. Op meerdere projecten heb ik leidingen aangetroffen alsof ze door een guillotine waren doorgesneden.

Door de leidngen in een lus te leggen krijg je veel meer tolerantie in de rek en in de krimp.

Verder raad ik je om met het plaatselijk energieleverend bedrijf (gas en water) contact op te nemen. Zij hebben tekeningen beschikbaar hoe de leiding gelegd moet zijn bij dilataties. Ditzelfde geldt ook voor de fabrikanten van de leidingen. Het onjuist monteren van de leidingen kan leiden tot het niet erkennen van de garantieverplichtingen door leveranciers als gevolg van onjuiste montage.

Verder dien je helder te krijgen of ter plaatse van de doorvoeringen ook nog brand / rook vertraging is vereist. Is adat het geval dan dien je voorzieningen te treffen in de vloer.

Ik hoop je enigszins op pad te hebben geholpen.

 

 

Als leverancier van dilatatievoegprofielen zou ik eerst willen weten wat de verwachte voegbewegingen zijn. Is er alleen sprake van een horizontale beweging dwars op de voeg omdat de vloerdelen op hetzelfde steunpunt zijn opgelegd? Zijn er dwarskrachtdeuvels toegepast zodat ook zijdelingse bewegingen worden verhinderd? Dit zijn vragen waar een constructeur antwoord op kan geven.

Een mantelbuis zorgt voor verdeling van de voegbeweging over de lengte van deze mantelbuis. Met ander woorden: hoe langer de mantelbuis, hoe kleiner de relatieve verlenging/verkorting van de mediumvoerende buis. Wat de juiste lengte van die mantelbuis dient te zijn is mijns inziens afhankelijk van de horizontale voegbeweging en het materiaal waarvan de mediumvoerende buizen zijn gemaakt. Een leveranciers van kunststof leidingen geeft in zijn documentatie aan minstens 250 mm geribte mantelbuis te gebruiken aan weerszijde van de voeg. Dat lijkt mij bij een niet ongebruikelijke horizontale voegbeweging van +/- 10 mm voegbeweging vrij weinig.

Ben Klunder heeft leidingen aangetroffen 'alsof ze door een guillotine waren doorgesneden'. Hier moet sprake zijn van verticale en/of zijdelingse voegbewegingen. 'Voldoende ruimte' is in dit geval het terechte advies van zowel Ben als Eduard.

De leidingen van de olie- en gassector worden op hun steunpunten beperkt in twee van drie vrijheidgraden. De leiding kan dus alleen in de lengterichting bewegen. Men lost dit probleem op door vaste afstanden U-vormige expansiestukken aan te brengen. Naar mijn idee ontbreekt daar in de dilatatievoeg van een gebouw, die in de regel niet groter is dan 50 mm, de ruimte voor.

Ik ben het eens met bovengenoemde adviezen, maar vraag me het volgende af: als de dilitatie wel noodzakelijk in de vloer dan zou voor elk perceel ook een apparte aanvoer nodig zijn van leidingwerk omdat elk pand een apparte aansluiting nodig zal hebben, waarom word dan de keuze gemaakt voor een leidng over de dilatatie?

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2023   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+