BouwProfs

De bouw online verbonden.

Nu ouderen steeds later in aanmerking komen voor een verzorgingshuis zullen zij langer in hun bestaande woning moeten blijven. De vraag hierbij is of dit ook daadwerkelijk mogelijk is.

Zullen bestaande aanpassingen zoals het verwijderen van drempels en het aanleggen van een traplift alleen voldoende zijn voor deze groep? Verder is niet iedere woning rolstoel geschikt te maken. Moeten er meer rolstoel geschikte woningen komen? En moeten we deze woningen clusteren zodat de thuiszorg bijvoorbeeld minder reistijd heeft af te leggen?

Nu er in de verzorgingshuizen in toenemende mate geen plek meer is voor onze ouderen en er op de thuiszorg veel bezuinigd wordt moeten we nadenken over hoe we deze groep gaan huisvesten. Welke oplossingsrichtingen zijn er?

Eind 2013 vroegen wij onze BouwProfs deelnemers waar men het in 2014 over wil hebben op BouwProfs. We hebben hierop veel reacties gekregen, de meest interessante thema's behandelen we van tijd tot tijd. Deze bovenstaande reactie is ingegeven door Otto Jasper, bouwkundig tekenaar. Heb je zelf een thema dat je graag behandeld wil zien op BouwProfs mail ons dan.

Weergaven: 1488

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Buiten het feit dat woningen aangepast moeten worden en stoelliften geinstalleerd moet worden blijft het natuurlijk vreemd dat het wonen in een apart huis per saldo voor de maatschappij goedkoper zou zijn dan dat de pensionado's gezellig bij elkaar in een wooncomplex gaan wonen. De benodigde zorg moet door aparte mensen worden aangeboden. Dat brengt extra reiskosten en reistijd met zich mee voor de hulpverleners. Een ander niet nader genoemd aspect is de woonruimte, die jaren langer door -vaak- een persoon in beslag wordt genomen. Deze woningen zijn dikwijls geschikt voor een heel gezin. Er zal dus nog meer druk ontstaan op de sociale woningvoorraad. Voor de koopmarkt is het daarentegen gunstig want de woningen komen later pas vrij voor de verkoop. Ook hier zal dat prijsverhogend werken.

Hoe we bouwtechnisch met onze ouderen omgaan is misschien niet eens zozeer de vraag. Daar zullen ongetwijfeld goed oplossingen voor bedacht worden. Technisch is (bijna) alles op te lossen. 

Vraag is eerder waar de financiële middelen vandaan komen. Nu de overheid heeft bepaald dat je niet meer welkom bent zonder zzp4 gaat er een groep tussen wal en schip vallen. Ze moeten thuis blijven terwijl dan praktisch niet meer kan op een zelfstandige manier. Is er al eens onderzoek gedaan naar wat die mensen graag zouden willen? Hoe behoud je je vrijheid met hulp van anderen. Wat zouden wij willen als we tot die groep behoorden? In hoeverre is de komende generatie in staat mantelzorg te verlenen. Misschien is dat niet zo vanzelfsprekend als het klinkt.

Daar ligt m.i. een gat in de markt voor particuliere initiatieven, maar dan wel denken vanuit de klant. Zoals er ook wooninitiatieven zijn voor jongeren c.q. starterswoningen zouden die ook voor ouderen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld als woongroepen.  

Ben zelf bezig met woningen voor ouderen waar je op je terras snel een aanbouw kan maken, hou rekening met de deuren op de BG en eerst een mogelijkheid voor een traplift. denk bredere trap, maar als je alles klaar maakt voor snel een aanbouw te maken kunnen ouderen snel in hun koophuis blijven wonen, al snel kunnen aanpassen om een douche en toilet in de slaapkamer te maken in de aanbouw, dan hoven de kosten niet te hoog te zijn. Heb nu al een vrijstaande woning in passief bouw, voor een kleine 130000 euro en je kan heb standaard bouwen voor zo rond de 115000 euro. Dan 2 slaapkamers boven en de mogelijkheid achter een aanbouw snel te maken 

Wat is er gebeurd met het "levensloopbestendig bouwen". Ik heb de indruk dat we allemaal opnieuw het wiel aan het uitvinden zijn, terwijl dit midden jaren 90 van de vorige eeuw ook allemaal al eens de revue is gepasseerd. Ik heb me hier zelfs mee bezig gehouden in het kader van het afstuderen op de TU-Delft.
Ik kan me dus niet aan de indruk onttrekken, dat deze problematiek al redelijk goed onderzocht is.

Zie ook onderstaande links:

http://kennisbank.platform31.nl/pages/26470/Vraag-en-antwoord/Wat-h...

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/27606...

De meeste verhalen die ik over scheiden van wonen en zorg lees zijn geschreven vanuit de gedachten van de woningcorporatie en niet vanuit de bewoners, senioren zelf. 

Het langer zelfstandig blijven wonen in de eigen woning wordt niet alleen ingegeven door de huidige maatregelen omtrent het scheiden van wonen en zorg, maar is een behoefte onder de senioren die al veel langer leeft. Het is niet voor niets dat de meeste mensen niet willen nadenken over hun woonsituatie en welke problemen men kan tegenkomen als er eventuele lichamelijke problemen gaan ontstaan. Veelal gaat men pas nadenken op het moment dat de nood aan de man is. Zelfstandigheid staat hoog in het vaandel bij de senioren. Om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, is het prettig en soms ook noodzakelijk om aanpassingen aan de huidige woning uit te voeren. Veel senioren kiezen zo lang als mogelijk bij voorkeur voor deze optie. Pas wanneer het echt niet langer gaat zoeken zij, vaak gedwongen door de situatie, naar een andere oplossing. Welke oplossing er dan gekozen wordt is vaker in handen van de familie dan in handen van de senior. 

Naast het ontwikkelen en bouwen van nieuwe concepten op het gebied van wonen en zorg is het dan ook van groot belang dat er een mentaliteitsverandering gaat plaatsvinden bij de huidige en toekomstige ouderen en dat zij er zich van bewust gaan worden zich tijdig voor te bereiden op hun toekomstige woonsituatie. Ik vind dat hier voor de corporaties een maatschappelijke taak is weggelegd. Zij kennen de toekomstige senioren en daarnaast hun eigen woningbestand en kunnen de toekomstige ouderen al vroegtijdige wijzen op woonproblemen die mogelijk gaan ontstaan en hen adviseren in mogelijke oplossingen. 

Als seniorkeurmakelaar wijs ik toekomstige ouderen bij de aankoop van hun woning al op knelpunten die er in de woning zijn en waarmee zij in de toekomst mogelijk mee te maken kunnen krijgen. Ook adviseer ik hen bij aanpassingen van de huidige woning en kan ik een advies geven over een te huren woning. Een slimme senior is toekomstige woonproblemen voor! 

Kijk voor meer informatie ook eens op mijn website www.top-og.nl en zie wat ik voor zowel de corporaties, ontwikkelaars als ook de individuele senior op dit gebied kan betekenen.

Ik ben blij met deze reactie die niet primair naar technisch oplossingen zoekt zonder duidelijk te hebben wat het probleem dan wel zou zijn. De kinderen weten nu ook de oppas opa en oma's te vinden en diezelfde opa's en oma's zijn in eigen leven gewoon nog actieve senioren die mogelijk ook mantelzorg leveren in hun kennissenkring. De angst van drukke tweeverdieners met kinderen die voor (hun) zwak ziek en dementerende ouderen moeten zorgen is echt te simplistisch.


 
Bianca Sabel-Dommershuijsen zei:

De meeste verhalen die ik over scheiden van wonen en zorg lees zijn geschreven vanuit de gedachten van de woningcorporatie en niet vanuit de bewoners, senioren zelf. 

Het langer zelfstandig blijven wonen in de eigen woning wordt niet alleen ingegeven door de huidige maatregelen omtrent het scheiden van wonen en zorg, maar is een behoefte onder de senioren die al veel langer leeft. Het is niet voor niets dat de meeste mensen niet willen nadenken over hun woonsituatie en welke problemen men kan tegenkomen als er eventuele lichamelijke problemen gaan ontstaan. Veelal gaat men pas nadenken op het moment dat de nood aan de man is. Zelfstandigheid staat hoog in het vaandel bij de senioren. Om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, is het prettig en soms ook noodzakelijk om aanpassingen aan de huidige woning uit te voeren. Veel senioren kiezen zo lang als mogelijk bij voorkeur voor deze optie. Pas wanneer het echt niet langer gaat zoeken zij, vaak gedwongen door de situatie, naar een andere oplossing. Welke oplossing er dan gekozen wordt is vaker in handen van de familie dan in handen van de senior. 

Naast het ontwikkelen en bouwen van nieuwe concepten op het gebied van wonen en zorg is het dan ook van groot belang dat er een mentaliteitsverandering gaat plaatsvinden bij de huidige en toekomstige ouderen en dat zij er zich van bewust gaan worden zich tijdig voor te bereiden op hun toekomstige woonsituatie. Ik vind dat hier voor de corporaties een maatschappelijke taak is weggelegd. Zij kennen de toekomstige senioren en daarnaast hun eigen woningbestand en kunnen de toekomstige ouderen al vroegtijdige wijzen op woonproblemen die mogelijk gaan ontstaan en hen adviseren in mogelijke oplossingen. 

Als seniorkeurmakelaar wijs ik toekomstige ouderen bij de aankoop van hun woning al op knelpunten die er in de woning zijn en waarmee zij in de toekomst mogelijk mee te maken kunnen krijgen. Ook adviseer ik hen bij aanpassingen van de huidige woning en kan ik een advies geven over een te huren woning. Een slimme senior is toekomstige woonproblemen voor! 

Kijk voor meer informatie ook eens op mijn website www.top-og.nl en zie wat ik voor zowel de corporaties, ontwikkelaars als ook de individuele senior op dit gebied kan betekenen.

Wij zijn bij Energiesprong bezig om zorgwoningen en verpleeg appartementen naar nul-op-de-meter te brengen zodat de kosten betaalbaar blijven. Goed voorbeeld is Amstelring die 9 gebouwen gaat renoveren richting nul-op-de-meter ism consortium Dura Vermeer, Eneco en Rodenburg. Volgen van dit traject kan via www.energiesprong.nl/zorg


Wat een goed intiatief! zo zou er meer moeten worden gebouwd of verbouwd!
Harmke Bekkema zei:

Wij zijn bij Energiesprong bezig om zorgwoningen en verpleeg appartementen naar nul-op-de-meter te brengen zodat de kosten betaalbaar blijven. Goed voorbeeld is Amstelring die 9 gebouwen gaat renoveren richting nul-op-de-meter ism consortium Dura Vermeer, Eneco en Rodenburg. Volgen van dit traject kan via www.energiesprong.nl/zorgEduard Kruijt zei:

Ik ben deelnemer van een samenwerkende bedrijven groep geheten MeerSaam. Wij zijn bezig met de oplossingen uit te voeren voor huisvesting senioren met een zorgvraag. We verbouwen nu als beleggers bestaande gebouwen om zodat deze geschikt zijn voor de doelgroep. De meeste gebouwen maken we energie-neutraal, rolstoel vriendelijk, voorzien van de juiste domotica en in de buurt van winkels en voorzieningen. De bewoners krijgen van externe partijen de zorg. We hebben veel vraag voor onze woningen. Vooral het groepswonen van 7 a 8 personen met elk een eigen studio en delen van de gemeenschappelijke voorzieningen zoals grote keuken, woonkamer, bergingen en tuin en dergelijk is zeer in trek omdat het ook een goed middel tegen de eenzaamheid is.

De meeste van de woningen vallen onder de huurtoeslaggrens waardoor minder daadkrachtige mensen deze kunnen huren.

In de praktijk blijkt dat het verhuizen van een eigen woning waar de benodigde voorzieningen aanwezig zijn voordeliger is dan het oude huis aan te passen. Wij denken hiermee een klein gedeelte van het genoemde huisvestingsprobleem voor de doelgroep te hebben opgelost.

Het MeerSaam klinkt als een interessant project.

Wij nodigen u uit onze website te bekijken om te bepalen of het interessant is uw organisatie:
 
 

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2023   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+