BouwProfs

De bouw online verbonden.

Op 4 en 5 mei aanstaande wordt de beurs Passive House in Brussel gehouden. Het is niet toevallig dat gekozen is voor Brussel als locatie voor dit toonaangevend evenement. In een eerder artikel berichtten we op BouwProfs dat alle nieuwbouw en renovatie in Brussel vanaf 1 januari 2015 Passief dient te zijn. Het besluit is van toepassing op zowel de woningbouw als ook voor kantorenbouw en scholen. Een prachtig voorbeeld van het hoge ambitieniveau dat het Brusselse gewest aan de dag legt inzake duurzaamheid. Wie gaat bouwen in Brussel zal vanaf 2015 de passiefstandaard volgen.

Een belangrijk sleutel voor het Brusselse succes ligt in het overleg dat de overheid heeft gevoerd met de betrokken partijen. Zo was het passiefhuisplatform VZW onderhandelingspartner voor de bouw en nam Minister Evelyne Huytebroeck alle tijd om de weerstanden vanuit de markt in overweging te nemen.

Dankzij deze adequate aanpak is Brussel koploper in de Europese passiefbouw. Wat vind jij, moeten we in Nederland deze aanpak ook gaan volgen en moeten we Passief bouw per wet gaan regelen?

Weergaven: 1306

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

JA nu doen! Ik ben met het project PassREg.eu in Brussel geweest. De projectontwikkelaars en aannemers stonden op het punt om het gewest te verlaten. Maar afgelopen oktober stonden zij vooraan om ons in Europa (PassREg project wordt in 14 regio's gehouden) te vertellen hoe wij dat konden aanpakken binnen de normaal gestelde budgetten. Prachtig om dit mee te maken. Sebastian Moreno Vacca passiefhuis architect in Brussel heeft hier heel hard aangetrokken! zie ook http://www.bepassive.be. Wij kunnen hem wel eens naar NL laten komen om het uit te leggen waarom dit per wet ook in NL moeten doen.

Passiefhuis is geen concept maar een EPG berekening waarmee je elk concept energetisch in balans kan krijgen met een zeer hoog comfort. Je kan goed uitrekenen of je oververhiiting krijgt in de zomer, en of in de winter wel voldoende warm krijgt zonder te droge lucht etc. etc.

Dat is in feite ook het enige wat ze gedaan hebben in Brussel: de EPG aan de kant schuiven en in plaats daarvan de PHPP berekening geldig verklaard per 1 jan. 2013. En deze zal in 2015 aangescherpt worden als iedereen er aan gewend is om die te gebruiken.

Waarom zouden we ons in het kader van duurzaamheid (wat dat ook moge in houden) beperken in 1 bouwmethoden of rekenmethode en dat ook nog eens vast laten leggen in een wet!!?? En laten we ook eens afstappen van het idee dat duurzaamheid alleen maar over het halen van (energie)normen gaat! Een werkelijk duurzame samenleving is gebaat bij diversiteit en scala van oplossingsmogelijkheden. We weten nu zo langzamerhand wat het ons brengt als we als maatschappij maar focussen op een beperkt aantal mogelijkheden, kijk maar naar de discussie over onze verslaving aan olie!

Het bij wet vastleggen van 1 bepaalde norm of bouwmethode lijkt me echt geen goede zaak en doet vele goede alternatieven te kort en dan heb ik het niet eens over gezonde concurrentie ;-)) 

Passief bouwen kan je toch ook in bouwbesluit vastleggen, net als isolatie en verwarming?

Vanaf 2018 wordt de passiefhuis standaard verplicht in Europa dus daar hoeven we weinig over te discussieren lijkt mij. Het kan trouwens nog veel en veel beter dan passief. Hebben we in Nederland tot 2018 tijd om te oefenen op passiefbouwen cq rekenen. Ik heb weinig hoop dat er daadwerkelijk passief gebouwd kan worden met de Nederlandse bouwmentaliteit. Ben zeer benieuwd.

Uitermate triest als de normen van Passief als wet worden vastgesteld. Het doel van passief, comfort en laag energiegebruik is prima, ik ben het echter niet eens met de middelen die daar (doorgaans) voor worden ingezet. Te veel afhankelijk van installatie, zorgvuldige uitvoering en goed geïnstrueerde gebruikers (en bouwmaterialen die vijf jaar worden gegarandeerd, we bouwen toch voor een langere periode??). En dus grote kans dat het werkelijke gebruik veel hoger is dan het berekende gebruik. Grote kans dat het binnenklimaat ongezond word (door te bezuinigen op onderhoud van installaties, of niet weten dat dat nodig is), met vermoeide, ongeconcentreerde of zelfs zieke gebruikers...

De wet is ervoor om het doel vast te leggen: comfortabel, veilig, gezond, bruikbaar en dat soort dingen. Niet de middelen. In de wetgeving staat toch ook vastgelegd wat een vloer moet doen: draagkracht, geluid- en, brandwering, niet dat deze van beton is? Laat dat maar over aan de industrie, de ontwerpers.

Goeie aanvulling in deze discussie Martijn!

Inderdaad wet is er voor het doel niet de middelen! Maar ja de lobby lijkt er te zijn en ben benieuwd hoe ver deze gaat reiken. Al menig keer bij beleidsmakers geconstateerd dat ze zich helemaal blind staren op 1 oplossingsmethode. Het is idd triest als hier wetten voor gemaakt worden. Vind het al triest dat dit dus blijkbaar al verplicht is op Europees niveau! 

Martijn de Gier zei:

Uitermate triest als de normen van Passief als wet worden vastgesteld. Het doel van passief, comfort en laag energiegebruik is prima, ik ben het echter niet eens met de middelen die daar (doorgaans) voor worden ingezet. Te veel afhankelijk van installatie, zorgvuldige uitvoering en goed geïnstrueerde gebruikers (en bouwmaterialen die vijf jaar worden gegarandeerd, we bouwen toch voor een langere periode??). En dus grote kans dat het werkelijke gebruik veel hoger is dan het berekende gebruik. Grote kans dat het binnenklimaat ongezond word (door te bezuinigen op onderhoud van installaties, of niet weten dat dat nodig is), met vermoeide, ongeconcentreerde of zelfs zieke gebruikers...

De wet is ervoor om het doel vast te leggen: comfortabel, veilig, gezond, bruikbaar en dat soort dingen. Niet de middelen. In de wetgeving staat toch ook vastgelegd wat een vloer moet doen: draagkracht, geluid- en, brandwering, niet dat deze van beton is? Laat dat maar over aan de industrie, de ontwerpers.

@Ralf,

het bij wet vast leggen van 1 bepaalde norm is faliekant fout inderdaad en leidt tot wantoestanden in woningen zoals wij die alleen in Nederland en 3e wereldlanden kennen. Als je een mooi voorbeeld wilt zien hoe je met verscheidene normen toch je bouwbesluiteisen kunt behalen, kijk eens naar de Duitse eisen. Daar bestaat de ENEV (ENergieEinsparVerordnung, zeg maar Duitse EPC) uit 5 stappen van energieverbruik en daarnaast ook de passiefhuis standaard (die al enige tijd verouderd en gepasseerd is door de ENEV. Kun je kiezen.

En dat duurzaamheid niet uitsluitend uit energiebesparing bestaat weten in elk geval architecten al heel lang. Gezond bouwen heet dat. Veel lokaal betrekken. Maar aangezien in Nederland architecten niet verplicht zijn (in tegenstelling tot landen om ons heen, die wel makkelijk en betaalbaar aan alle eisen kunnen voldoen) gaat dat bij ons ook niet lukken. Er zijn teveel kapers op de kust die hun commerciele belangen beter weten te behartigen dan goed opgeleide en ervaren subjectieve architecten. En dan eindig je dus met een volgepurd huis voor veel te veel geld.

@Martijn

Er zijn zoveel verschillende middelen mogelijk om tot passief of beter te komen. Installaties kunnen (maar hoeven echt niet) daar een zware rol in te spelen. Doen ze trouwens meer bij een traditioneel huis wat zonder installaties onbewoonbaar is.

Jou opmerking dat je teveel?!?! afhankelijk zou zijn van zorgvuldig bouwen doet mij schrikken. Wat is er op tegen om zorgvuldig te bouwen? Koudebruggen, tochtende aansluitingen, vocht...wil je het slechte bouwen als norm handhaven? Je moet gewoon je klant een fatsoenlijk huis bouwen. En dat betekent minder winst. Wil je als bouwer financieel nog mee kunnen draaien betekent dat bouwfouten voorkomen moeten worden door een grotere zorgvuldigheid bij de uitvoering om de woning nog betaalbaar te krijgen. Dat lukt in Belgie, Zweden, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, etc. etc. en daar wordt veel gebouwd. Het kaf zal zich zelf van het koren gaan scheiden.

@Marco:

Natuurlijk moet je goed bouwen. Dat is een eerste vereiste. Waar ik op doel is dat dampremmende folies makkelijk lek raken. Niet alleen tijdens de bouw, maar ook door een bewoner die een schilderijtje ophangt aan de voorzetwand. En de schroef (wellicht met speciale gipsplug) door de folie heendraait. Daar heb je je eerste lek. Zorgvuldig gebouwd of niet. Lever je dan kwaliteit aan de klant? Hij ziet niet eens dat er wat misgaat. Hij merkt het in de loop van de tijd: vocht in de isolatie, dus schimmels en allergenen, en een hoge energierekening.

Koudebruggen en tochtende aansluitingen zijn volstrekt overbodig, dat is fatsoenlijk werken door ontwerper en aannemer. De gebruiker kan daar niets aan verknollen.

En wat betreft de normen: je vergist je gemakkelijk in de kracht van de lobby. Mijn collega was geruime tijd geleden bij een bijeenkomst van een isolatie-lobbyclub. Daar ging het over centimeters. Nederland zit pas op 10 centimeter, de Duitsers op dertig. Zelfs de Fransen doen het beter. Duurzaamheid? Commercie, daar gaat het om in de industrie.

De wetgever zou het moeten gaan om het borgen van gezonde, fatsoenlijke gebouwen. Dat dwing je niet af als je louter naar de industriële lobby luistert, maar vernieuwing stimuleert door de (nogmaals) de doelen vast te leggen, niet de middelen.

En een gezond, energie-efficiënt gebouw, kan heel goed natuurlijke ventilatie hebben. En weinig tot geen isolatie. En geen dampremmende folies, en geen gebalanceerde ventilatie. Kijk maar op www.warmbouwen.nl om een voorbeeld uit mijn praktijk te geven. Er zijn er echter veel meer die vergelijkbaar presteren.

Nu zal -hopelijk- inderdaad het kaf van het koren worden gescheiden, de markt verandert immers sterk, de aanbiedersmarkt wordt een vragersmarkt. Ik kan mij herinneren dat de verplichte buitenruimte uit het bouwbesluit verdween, met de gedachte: als mensen het willen, dan wordt het wel gebouwd. Niet dus, ze verdween ook uit de bouw, kost alleen maar geld. Hij is weer verplicht. Woningbouwvereninging en ontwikkelaars richten zich nu nog op de enige vragersmarkt: starters en studenten. Beleggers gaan inmiddels louter voor kwaliteit, en zij zoeken het juist in de vrije sector. Het komt wel goed.

Marco Groenewege zei:

[...] Jou opmerking dat je teveel?!?! afhankelijk zou zijn van zorgvuldig bouwen doet mij schrikken. Wat is er op tegen om zorgvuldig te bouwen? Koudebruggen, tochtende aansluitingen, vocht...wil je het slechte bouwen als norm handhaven? [...]

Vanaf 2020 moeten alle nieuwe woningen en gebouwen (bijna) energieneutraal zijn volgens Europese regelgeving. (en alle nieuwe overheidsgebouwen vanaf 2018).Het passiefhuisconcept is één van de mogelijkheden waarmee we een gezond, comfortabel en energiezuinig gebouw kunnen neerzetten. Maar niet de enige.

SBR komt binnenkort met Projectdetails (bouwkundige tekeningen en achterliggende informatie) van een aantal koploperprojecten in Nederland. Daar zitten zeker projecten bij conform het passiefhuisconcept. Maar ook andere projecten zullen getoond worden.

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden

@martijn het komt wel goed!? Hmm zolang inderdaad het denken in huidige economische belangen van winst en groei en je marktaandeel in de duurzaamheidssector zien te pakken blijft bestaan zie ik het somber in. Het is niet voor niets dat een organisatie als de "circular economy" pleit voor een ander economisch model om tot een waarlijk duurzame samenleving te komen. Zolang winst en groei voorname drijfveren blijven voor bedrijven zal de situatie van elkaar wegconcurreren blijven bestaan ipv dat we elkaar aanvullen en helpen. Zo zullen passiefbouwers altijd blijven beweren dat zij "de beste" zijn en zullen actiefhuis bouwers, cradle to cradle-, biobased bouwers hetzelfde doen. Maar daar schiet niemand wat mee op. Elke opgave zal steeds opnieuw beoordeeld moeten worden en de ene keer zal dan passief worden gebouwd en de andere keer biobased etc..

Thomas Rau heeft het over one planet architecture. Het besef dat we het met deze planeet moeten doen. Een complexe opgave en juist die complexiteit van "ons leven" (sorry als het wat zweverig klinkt) geeft al aan dat we niet moeten denken in een paar oplossingen. Juist het feit dat er zoveel  goede oplossingen  zijn op dit moment is iets wat we vanuit duurzaamheidsoogpunt moeten blijven koesteren 

Ik bouw zonder dampremmende folie Martijn. Kan ook met folie, maar is niet in alle gevallen nodig. Zelf krijg ik niet de indruk dat ons wordt voorgeschreven hoe we moeten bouwen. De passiefnorm is zoals het zelf al zegt een norm en schrijft absoluut niet voor welke materialen of installaties je moet gebruiken om deze norm te behalen. Houtskelet, beton, steen, leem, massiefhout, etc. etc. Passief bouwen is een energiestandaard (en daarmee een doel) en absoluut geen middel.

Wat je verteld over de lobby is inderdaad schrikken en in Nederland gemeengoed om bepaalde installaties via eisen in woningen zo goed als verplicht te maken omdat deze extra zwaar drukken in de berekening. Daar moeten we snel vanaf en dat kan door meerdere rekenmodellen te accepteren. Het zou daarom interessant worden als de EPC wordt opgedeeld in fases en daarnaast ook andere eisen als passief toegestaan worden.

@Ralf Ik heb een aversie tegen "labels" en jou omschrijving past helemaal in de ontwikkelingen in Nederland. C2C is een merk geworden zonder dat mensen begrijpen wat ermee bedoelt wordt. En dus ook niet kunnen beoordelen of een product nog goed wanneer dat labeltje ontbreekt (cq voor duizenden euros is gekocht).

Passiefbouwers zullen zich inderdaad presenteren als hebben zij de beste oplossing, en c2c bouwers idem dito. Daarom moet je geen zaken doen met bouwers maar met ontwerpers. Als ik een woning wil ga ik naar een architect en niet naar een bouwer die via contracten en financieele belangen verstrikt zit aan leveranciers en producenten en dus niet objectief kan voorlichten. Net als wanneer je een auto ontwerpt. Ga je naar een ontwerper en als het ontwerp af is kijk je welke producent dit ontwerp het beste kan uitvoeren. Met bepaalde ontwerpen (of energiezuinige autos) hoef je bij BMW of Mercedes niet aan te komen, dan moet je gewoon met een ander je ontwerp realiseren.

Trouwens, met ontwerp bedoel ik veel meer dan "tekening". Energieconcept, comfortnivo e.d. inbegrepen.

Ik lees dat we het eigenlijk allemaal heel erg eens zijn:

  • Goed bouwen = verstandig bouwen = bouwen voor de gebruiker (en daar hoort comfort, gebruiksvriendelijkheid, houdbaarheid en energiezuinigheid bij);
  • Welke middelen daarvoor worden ingezet is niet wezenlijk van belang, als bovenstaande doelen maar gehaald worden
  • De overheid moet zich niet bemoeien met de middelen maar met de doelen;
  • Het bouwbesluit dient een minimumniveau te borgen, en we hopen dat de markt uiteindelijk meer verlangt.
  • Labels en keurmerken zijn leuk, maar dienen vooral voor de gebruiker: het moet zekerheid bieden dat het ook zo werkt. En dus liefst zo dicht mogelijk bij het verwachtte gebruik aansluiten, dus bij de klant (de gebruiker dus, lang niet altijd de opdrachtgever).

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2021   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+