BouwProfs

De bouw online verbonden.

Vraag over de RC waarde bij isoleren bij een ingrijpende renovatie.

Freddie Peters stelt in de BouwProfs groep op Linkedin de volgende vraag:

Per 1 juli 2013 dienen we bij ingrijpende renovaties te isoleren volgens de nieuwbouw eis Rc 3,5 als we meer dan 25% van het oppervlak van de gebouwschil volgens ISSO 75.1 gaan vernieuwen, vergroten of veranderen.
Dit geldt niet voor renovaties waarvoor geen vergunning nodig is zoals het vervangen van de dakbedekking of het naisoleren van de spouwmuur.

Nu de werkelijkheid:
Groot onderhoud rijenwoningen, dakpannen vervangen en naisoleren van het dak middels een naisolatieplaat, niet constructief, op het planken beschot en de spouwmuur vullen met isolatie. Moet het dan nu dan wel of niet aan Rc 3,5 voldoen?

Ik laat het dakbeschot zitten, de bestaande schil, ik verander echter wel de isolatie waarde door de na isolatie platen. Komt voor mij over als een grijs gebied, maar wel een veel voorkomende situatie. Is er een uitspraak hierover bekend wat hier aangehouden moet worden?

Weergaven: 2316

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Dit is onderhoud en niet renoveren. Er is dus geen isolatie eis. Alles wat je doet is leuk en meegenomen. De Rc eis gaat uit van renovatie en heeft daar een definitie voor gegeven. Bij onderhoud maak je verder zelf uit wat je doet.

Voor grootonderhoud heb je geen vergunning nodig en dus ook geen isolatie-eis. Maar dat is nog geen reden om het niet goed te isoleren. In een goed geïsoleerd huis is het comfortabel wonen voor lage stookkosten.

Nu ik toch bezig ben:

Overweeg eens voor het dak isobooster.nu meerlaagse reflectiefolie met noppenfolie dik 40 mm. Het isoleert warmte en geluid in een beperkte dikte. Ik verkoop het niet, maar het is wel goed spul.

Een gevulde spouw levert je nooit meer op dan Rc=1,7 m2K/W én je levert een deel van de oorspronkelijke functie van de spouw in, wil je dat wel?

succes,

Guus

@cladders Wanneer er geen vergunning nodig zal je nog steeds moeten voldoen aan eventueel genoemde eisen in het bouwbesluit.

@Peters Voor (groot)onderhoud hoeft niet worden voldaan aan de eis van 3,5. Zoals voorgaande schrijvers al noemden, maar let wel op bouwbesluit artikel 5.6 lid 1: Wanneer je een bouwwerk gedeeltelijk vernieuwt, verandert of vergroot mag je afwijken voor de Rc-eisen voor nieuwbouw "..., waarbij wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau voor zover dat niveau voor de warmteweerstand (Rc) niet lager is dan 1,3 m2·K/W."

Dus je moet voldoen aan de eisen die golden bij de eerste bouwaanvraag en aan minimaal een Rc=1,3.

Beste Ferry, er bestaan wel degelijk eisen voor renovatie, wil je ook in aanmerking komen voor stappen op de energie ladder.

 

 

Vloerisolatie (met R-waarde, die groter of gelijk is aan 3,50 m2K/W)

muur en gevelisolatie (met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 3,50 m2K/W)

 

Binnen-gevelisolatie (met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m2K/W)

 

Spouwmuurisolatie (met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 1,5 m2K/W)

dakisolatie, van buitenaf of binnenuit (met een R-waarde, die groter of gelijke is dan 4 m2K/W)

 

Isolerende beglazing met een U-waarde die kleiner is dan 1,20 W/m2K

Draaiende ramen met een thermische onderbreking, die samen met de beglazing een U-waarde (U-raam) heeft, die kleiner is dan of gelijk aan 1,60 W/m2K

 

Duurzame materialen voor deuren, ramen en kozijnen van duurzaam geproduceerd hout (FSC keurmerk) in combinatie met isolerende HR++beglazingmet een U-waarde die kleiner is dan 1,20 W/m2K

 

Succes, mocht je meer willen weten, even een Pb sturen. Johan

Als je de het dakbeschot niet vervangt. maar wel de dakpannen wegens onderhoud, dan ben je niet verplicht om te voldoen aan de Rc-waarde van 3,5. Echter je kunt je wel afvragen of het verstandig is als je het dak ingrijpend renoveert, de isolatie niet gelijk op te waarderen naar de huidige (minimale) norm.

Ik denk het wel. Sterke als je isolatie verbetert doe het dan gelijk goed: Rc = 5 of hoger.

Het betekend wel dat je goed moet kijken naar mogelijke koude bruggen en deze goed aanpakken.

Kierdichting is een ander belangrijk punt, maar wel in combinatie met voldoende ventilatie.

Succes, Ton

Zoals Ton Veenman al aangeeft, er is een verschil tussen de minimale bouwbesluit eis en wat verstandig is met het oog op de toekomst. Inmiddels is de minister ook zover dat de isolatie-eis in 2015 verhoogd wordt.

De eis voor het dak wordt dan 6,0. (voor de gevel 4,5 en beg.grondvloer 3,5). Als je gaat investeren in woningverbetering, doe het dan meteen goed. Om te voorkomen dat je over een paar jaar "weer achter de feiten aanloopt".

Harrie Lieverse, DuurzaamBouwAdvies

Ik het niet helemaal eens met de eerdere antwoorden. Het niet nodig hebben van een omgevingsvergunning ontslaat de eigenaar er niet van om zich aan de wet te houden. Het bouwbesluit is ook zonder vergunning altijd van toepassing. Nadeel is dat handhaven lastig is als er geen vergunningsaanvraag is. De nota van toelichting zegt hier over:

“In die uitzonderlijke gevallen waarbij de ingrijpende renovatie vergunningvrij is, zal de bouwactiviteit voor het bevoegd gezag toch zichtbaar zijn buiten het gebouw, waardoor zij ook in die gevallen zo nodig handhavend kan optreden.”

Let op! Indien het meerdere woningen (rijtje) betreft ga je snel over de hoeveelheid sloopafval en zal je een sloopmelding moeten doen. Dit triggert een gemeente om verder te kijken en ook mogelijk te handhaven.

Het onduidelijke aan de toelichting (artikel 5.6) blijft echter op het vlak van de integrale gebouwschil. De nota van toelichting schrijft: “Van een renovatie van de integrale gebouwschil is bijvoorbeeld sprake wanneer een dak of gevel volledig wordt opengelegd en vernieuwd, waardoor de mogelijkheid bestaat om tegelijkertijd isolatie aan te brengen die voldoet aan de nieuwbouweis.” Als je dat leest zeg ik het is van toepassing, maar daarna word na-isolatie onder pannen weer uitgezonderd: “Voorbeelden van aanpassingen die niet betrekking hebben op de integrale gebouwschil zijn: na-isolatie van een spouwmuur, na-isolatie van enkelsteens buitenmuren aan binnen- of buitenkant, na-isolatie onder dakpannen of tegen het dakbeschot. Bij dergelijke aanpassingen is geen sprake van verbouw van de uitwendige scheidingsconstructie en daarmee zijn er op grond van het eerste lid van artikel 5.6 ook geen eisen gesteld aan de minimaal te realiseren warmteisolatie.”

Samenvattend zou ik zeggen:

- na-isolatie van de spouw kan met een lagere warmte weerstand, omdat het niet in een ingrijpende ingreep van de integrale gebouw schil is. Minimaal rechtens verkregen nivuea met min RC 1,3.

- na-isolatie en vervangen dakpannen is niet vervangen van de integrale gebouwschil, omdat het beschot achterblijft (dus min Rc 1,3), maar de constructie is wel zover open waardoor de mogelijkheid bestaat om tegelijkertijd isolatie aan te brengen die voldoet aan de nieuwbouweis. Dus rechtvaardig om Rc 3,5 te eisen.

 

Beste Freddie,

Velen gaven jou al het enig juiste advies en dat is minimaal isoleren met een Rc van 1,3 maar verstandig zou het zijn om te isoleren met een Rc van 3,5 of zelfs meer!

Kosten technisch is nu de keuze voor isoleren met 1,3 het meest voordelige maar voor de toekomst is de keuze voor een Rc van 3,5 duidelijk de meest rendabele oplossing.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+