BouwProfs

De bouw online verbonden.

Wat is eigenlijk de definitie van een spouwmuur? In mijn beleving geldt dat wanneer de spouw groter is dan 150 mm er sprake is van twee niet afzonderlijke muren in plaats van een spouwmuur. Hoe is dat afgekaderd?

Jurgen Berghuis heeft in de BouwProfs Linkedin groep deze vraag gesteld.

Weergaven: 3785

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Ik zou zeggen, zolang het functioneert als een spouwmuur is het een spouwmuur en er niet direct een max. afmeting aan verbinden.

lees onderstaande 

Dit stond op wikipedia, en denk dat dit juist is, er wordt niet gesproken over de breedte van de spouw, ben spouwen tegen gekomen van 80 mm, dit had dan niets te maken met isoleren, dit zijn we later gaan doen 

De spouwmuur komt in Nederland meer structureel voor na circa 1918, veelal nog op gebrekkige en beperkte wijze. Het volledig als spouwmuur uitvoeren van gemetselde buitenmuren werd pas in 1960 in Nederland verplicht door een wijziging van de Modelbouwverordening omdat er in dat natte jaar zeer veel problemen werden geconstateerd met vochtdoorslaande gevels. Volgens Jellema is het bouwen met spouwmuren begin twintigste eeuw begonnen[2]. De oudste bekende spouwmuur in Nederland is aangetroffen in het Huis ten Bosch te Maarssen in de provincie Utrecht, 1627, in 1726 in Amsterdam, Gemeenlandshuis Zeeburg

Beste Jurgen,

Bij een spouwmuur ging het oorspronkelijk niet om isoleren, maar om weren van vocht. Daarom dat men gebruik is gaan maken van twee losstaande wanden. Doordat er een lucht naad tussen buitenspouwblad en binnen spouwblad is, kan vocht niet overslaan in het metselwerk. Om hieraan te voldoen heb je 20 tot 40mm luchtspouw nodig.

Pas later toen men is gaan isoleren is dit breder geworden, de breedte van de uiteindelijke spouw is dan nu ook afhankelijk van de behoefte na isolatie, en de kwaliteit van deze. Met de momentele eisen van isolatie, en het niveau van passiefhuis, is het niet raar een spouw te hebben van 200, of 300mm.

Met vriendelijke groet,

C. Vandenboorn

Het begrip spouwmuur kent geen kadering in de de vorm van breedte afmetingen, het een definitie van twee parallel lopende muren met een ruimte er tussen van lucht om vocht doorslag te voorkomen.

Alleen de efficiëntie van de spouwbreedte wordt bepaald aan de hand van het isolatie niveau en dampdiffusie.

Een kadering van spouwmuren afmetingen, is hierdoor niet voorhanden.

But what's in a name. 

Definitie van een spouwmuur volgens BRL2110:

Spouwmuur

Gevelconstructie, uitgevoerd als spouwmuurconstructie, bestaande uit een gemetseld
buitenspouwblad en een binnenspouwblad van metselwerk of beton, met daartussen een
luchtspouw. De luchtspouw heeft een breedte van minimaal 50 mm. Het buitenspouwblad en het
binnenspouwblad zijn door middel van spouwankers met elkaar verbonden.

Van af dit moment is er spraken van een spouwmuur.

In de jaren 60 was de spouw 50 mm.

Een luchtspouw van 50 mm breedte heeft een isolerende functie, die overeenkomt met een laag isolatiemateriaal van circa 5 mm dikte en van een gemiddelde warmteweerstand. Het warmtetransport door een luchtlaag gebeurt niet door conductie (geleiding) zoals door materialen, maar door convectie(luchtstroming) en vooral straling. In woningen die de laatste jaren gebouwd worden, wordt in de spouw daarom (vaak tegen het binnenspouwblad) isolatie aangebracht. Daarbij wordt de isolatielaag vrijgehouden van het buitenblad om te voorkomen dat het eventueel doorslaand regenwater bij het isolatiemateriaal komt. Dit is echter niet bezwaarlijk omdat de toegepaste isolatiematerialen vochtafstotend zijn gemaakt.

Niet teveel op Wikipedia vertrouwen. Spouwmuren werden al zeker een decennium eerder uitvoerig beschreven in de vakliteratuur en ook al meer structureel toegepast in bakstenen gevelmetselwerk. Er was dan wel vaak nog sprake van verbindingen tussen binnen- en buitenspouwblad door middel van bakstenen en soms ook al door spouwankers. Er was een enorme discussie over wat nu het spouwblad was, waarbij er zowel voorstanders waren van de steens muur aan de binnenzijde en voorstanders voor de steens muur aan de buitenzijde. Leuke discussies overigens.

Het waren overigens niet alleen vochtproblemen die geleid hebben tot het invoeren van de spouwmuur, maar zeker ook isolatie en geluid. Daar werd in het begin van de vorige eeuw ook al uitvoerig over gediscussieerd.

Overigens werd in de nieuwe versie van de Model Bouwverordening van 1965 de eerste omschrijving van een spouwmuur opgenomen, te weten 'de gezamenlijke dikte van de twee bladen van de wand mag niet minder bedragen dan de in of krachtens deze paragraaf voorgeschreven wanddikte' en 'de spouw mag niet wijder zijn dan 10 cm en niet nauwer dan 5 cm en moet zwak op de buitenlucht zijn geventileerd; de ventilatie-openingen mogen niet met andere ruimten in verbinding staan'.

Er worden inderdaad in allerlei BRL-en omschrijvingen gegeven van spouwmuren. Maar ik zou toch opteren om vooralsnog de norm te volgen, waarbij dit op dit moment de Eurocode betreft. In de NEN-EN 1996-1-1 wordt de volgende omschrijving gegeven:

  • spouwmuur
    een wand, bestaande uit twee evenwijdige enkelvoudige bladen die onderling goed zijn verankerd met spouwankers of lintvoegwapening. De ruimte tussen de bladen is als doorgaande luchtspouw gelaten of gevuld of gedeeltelijk gevuld met niet-dragend thermisch isolatiemateriaal. 
    OPMERKING Een wand die bestaat uit twee bladen, gescheiden door een spouw, waarbij één van de bladen geen bijdrage levert aan de sterkte of de stijfheid van het andere blad, wordt beschouwd als een voorzetwand. 

Op zich fijn om te constateren dat er dus veel ruimte is voor innovatie en er geen maten e.d. meer worden vastgelegd.

Laatst ging ik een weekendje zeilen met de constructeur waarmee ik al 23 jaar samenwerk. Nadat we de eerste uren onszelf hadden gepijnigd met alle relevante en minder relevante vragen van het leven hebben we tot thema van het weekend verheven: "Man, waar maak je je druk over?"

Dat zou ik met dit geval ook doen.

Ik ben benieuwd waarom je de definitie wilt weten. Is het niet interessanter om te weten bij welke afmetingen een spouwmuur geventileerd moet worden, bijvoorbeeld? Uitgebreide info hierover vind je bij http://www.ekbouwadvies.nl/bouwbesluit/energiezuinigheid/spouwventi... .

In Duitsland bouwen ze bij voorkeur zonder spouwmuur.

In Zuid-Europa lijken ze nog nooit van een spouwmuur te hebben gehoord... 

Bram Saris zei:

In Duitsland bouwen ze bij voorkeur zonder spouwmuur.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2024   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+