BouwProfs

De bouw online verbonden.

Weegt de toegevoegde waarde van het BREEAM certificaat wel op tegen de meerkosten?

Bouwkundig tekenaar en projectcoördinator Philip sanders stelt in de BouwProfs groep op Linkedin het volgende aan de orde:

'Het aanvragen van het BREEAM-certificaat en de daarvoor benodigde prestatieborging brengen aanzienlijke kosten met zich mee. Natuurlijk wil iedereen een duurzaam gebouw, maar wegen de meerkosten op tegen de toegevoegde waarde van het certificaat? Of moeten we de klanten aanraden dat geld te stoppen in extra energiebesparende maatregelen?'

Geef je reactie door via deze discussie.

Weergaven: 2462

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Reactie in vet

philip sanders zei:

Zoals ik het nu zie is het BREEAM-certificaat een bewijs dat het gebouw waar het op geplakt zit 'duurzaam' is. Het is een bewijs dat het gebouw voldoet aan de criteria van BREEM.wat dat precies betekent is een leuke discussie: voor mij is een gebouw dat honderd jaar staat en nog steeds voldoet aan de eisen van de gebruiker, inclusief energieverbruik, over 100 jaar is energieverbruik mogelijk niet relevant omdat er bv alleen gebruik gemaakt wordt van zonne-warmte energie behoorlijk duurzaam. Het Breeam-certificaat geeft mij niet het gevoel, heel subjectief dus, dat dit gebouw tot in lengte van dagen bruikbaar is klopt: hoogstens dat de toegepaste materialen niet vervuilend zijn klopt niet volgens de huidige maatstaven, en dat er niet teveel energie verloren gaat.klopt, waarbij 'teveel' weer subjectief is.

Terug naar de vraag: de toegevoegde waarde van het certificaat voor de opdrachtgever. het gebouw:

1. is gebouwd met materialen die niet milieubelastend zijn wanneer materialen niet gelijkwaardig behouden kunnen worden, op welke tijdschaal dan ook, dan worden zij per definitie milieubelastend

2. vormt geen belasting op de omgeving als je punt 1 buiten beschouwing laat is dat 

    geheel afhankelijk van je perspectief. De gebruiker(s) kunnen geen enkele belasting ervaren, de omwonenden wel.

3. gebruikt niet teveel energie zie eerder commentaar

4. is goed voor het imago van je bedrijf klopt, tenzij daadwerkelijke duurzaamheid, zie eerdere definitie, je doel is

5. is een fiscaal gunstige investering klopt, onder bepaalde voorwaarden

Voor de eerste drie argumenten vind ik BREEAM een te zwaar instrument: voor de materialen zijn certificaten genoeg te vinden is een hardnekkige misvatting. Noch BREEAM noch andere materiaal certificaten kunnen dit garanderen omdat alleen de eindtoepassing van de combinatie van deze materialen in de gebouwde omgeving beoordeeld kunnen worden en niet de afzonderlijke materialen voordat zij gebruikt worden.

, het tweede argument is op veel plaatsen niet van toepassing, zie eerder commentaar en het energieverbruik is met een eenvoudige PHPP-berekening prima in beeld te brengen.

In beeld brengen ja, maar zolang er gewerkt wordt met fossiele energie, is elke mate van energie milieubelastend en niet duurzaam conform eerdere definitie

Blijven de laatste twee argumenten, en die vind ik te gering. waarom zijn deze gering? Wie heeft een doorslaggevend argument? er is geen één doorslaggevend argument, waarom wil je dat die er is ipv een combinatie van. Het is je mogelijk niet te doen om duurzaamheid alleen (dan zou BREEAM het zwaar krijgen) maar om iets anders?

Philip,

Voor tertiaire gebouwen is een PHPP berekening te rudimentair. Dit geeft geen goed beeld van het energieverbruik. Ik verbaas me nog altijd over het feit dat complexe gebouwen, met regelingen voor koeling, zonwering, nachtventilatie, verschillende luchtgroepen,.. doorgerekend worden met een excel op basis van gemiddelde maandelijkse temperaturen.

Breeam vraagt ook gedetaileerde comfortberekeningen. En dat is iets wat ik te vaak mis in andere projecten (zonder breeam). Je gebouw kan zuinig zijn wat je wil, als er bespaard is op daglicht of zomercomfort, dan heb je geen comfortabel gebouw en dat is ook niet duurzaam.

 

Geert

Wanneer je een BREEAM certificaat hebt, zoals ik het dan begrijp, is dat dus alles omvattend. Er zijn dan geen meerdere certificaten nodig voor individuele materialen en dienen er ook geen aparte berekeningen worden gemaakt die iets aantonen. Als jouw gebouw zo'n certificaat heeft lijkt me dat op lange termijn wel een fiscaal gunstige investering. Of het een goed imago voor je bedrijf is lijkt me subjectief.

Zoals ik het begrijp beoordeelt BREEAM dus de totale energieprestatie van het gebouw en niet de afzonderlijke onderdelen en daar kan wel een verschil in zitten.

BREEAM is zeker niet allesomvattend qua duurzaamheid. Het is net zoveel omvattend als de criteria waaraan je moet voldoen aangeven.

Dick Ottervanger zei:

Wanneer je een BREEAM certificaat hebt, zoals ik het dan begrijp, is dat dus alles omvattend. Er zijn dan geen meerdere certificaten nodig voor individuele materialen en dienen er ook geen aparte berekeningen worden gemaakt die iets aantonen. Als jouw gebouw zo'n certificaat heeft lijkt me dat op lange termijn wel een fiscaal gunstige investering. Of het een goed imago voor je bedrijf is lijkt me subjectief.

Zoals ik het begrijp beoordeelt BREEAM dus de totale energieprestatie van het gebouw en niet de afzonderlijke onderdelen en daar kan wel een verschil in zitten.

Beste Dick,

Helaas is de werkelijkheid iets ingewikkelder: Breeam beoordeelt niet alleen de energieprestatie, maar ook de duurzaamheid van het totale gebouw, inclusief de milieubelasting van de toegepaste materialen en de impact van het gebouw op de omgeving.

Het fiscale voordeel zit in het feit dat indien het gebouw voldoet aan Breeam 'very good' de totale investering van het gebouw in mindering gebracht kan worden op het bedrijfsresultaat.

Onder de "totale investering" bedoel je de totale aanneemsom van het gebouw?

Wat kost een BREEAM certificering?philip sanders zei:

Beste Dick,

Helaas is de werkelijkheid iets ingewikkelder: Breeam beoordeelt niet alleen de energieprestatie, maar ook de duurzaamheid van het totale gebouw, inclusief de milieubelasting van de toegepaste materialen en de impact van het gebouw op de omgeving.

Het fiscale voordeel zit in het feit dat indien het gebouw voldoet aan Breeam 'very good' de totale investering van het gebouw in mindering gebracht kan worden op het bedrijfsresultaat.

dat vroeg ik mij ook af. als iemand daar een eenduidig antwoord op kan geven mag hij hier een fles wijn komen ophalen...

Beste Philip,

 

Om jouw vraag te beantwoorden is het wel nodig om de juiste afweging te maken tussen de verschillende kosten en baten.

 

Aan de kostenkant:

- 'kosten' voor duurzame maatregelen. Voor zo ver er extra investeringen zijn (en mogelijke baten op de lange termijn) zijn die geen onderdeel van jouw vraag begrijp ik;

- certificeringskosten. Deze vallen t.o.v. de investering / m2 relatief mee volgens mij.

- administratieve kosten / prestatieborging. Daar zal het vooral over gaan.

- Zoals ook uit andere antwoorden op jouw vraag blijkt, prestatieborging is wel belangrijk maar wordt vaak niet gedaan. Zo stranden veel duurzame ambities in ad hoc oplossingen, goede bedoelingen en kostendiscussies met de aannemer. En achteraf weet de opdrachtgever niet zeker of het voldoet aan zijn eisen (en de mislukte oplossingen kennen we allemaal). Dit vertroebeld de discussie. Prestatieborging is bij uitstek hetgeen wat de risico's verminderd; zekerheid kost altijd geld, maar is dat vaak ook waard.

- in de toekomst zullen administratieve kosten dalen, als elke partij weet wat er gevraagd wordt. Dan is elk deelproduct ook meteen geschikt voor de bewijslast. Dat moet nog groeien in Nederland. Daarmee zit je nu aan hogere kosten dan een gebouw zonder BREEAM certificaat. Natuurlijk kan dat gebouw net zo duurzaam zijn , of misschien zelfs beter want niet elke oplossing past (al) in BREEAM. Maar heb je als opdrachtgever de juiste waarborgen op een andere manier geregeld?

En dan de baten:

- Investeringsaftrek is duidelijk, daar liggen directe baten.

- Bij (internationale) beleggingen kun je eigenlijk niet meer zonder LEED en BREEAM. Voor grote beleggers is het een afweging of een gebouw in de portefeuille genomen wordt.

- Dat is logisch, vanwege lagere risico's door een certificaat. Die volgen uit de prestatieborging. En uit hogere huuropbrengsten met hogere vastgoedwaarde (tot 20% op de langere termijn) als resultaat. Dat is in verschillende studies aangetoond. Door lagere verbuikskosten en hoger comfort is er bij huurders ruimte om meer huur te betalen. Daar komt groei in de productieviteit (door gezondere werkomgeving) nog bij; ook dat is aangetoond.

- Imago en MVO. Een duurzaam gebouw verkoopt beter, en draagt bij aan imago, MVO doelstellingen (organisaties vragen daar steeds meer om) en kan ook bijdragen in secundaire eisen vanuit de CO2 prestatieladder en ISO14.001 / 25.000. Dit zijn secundaire baten die voor veer organisaties wel mee tellen en makkelijker aan te tonen zijn met certificaten.

- Benchmarking; certificaten vergroten de mogelijkheden om te vergelijken. Dit gebeurd al steeds meer. Als dat doorzet is jouw vraag al bijna niet meer relevant.....

 

Kortom, BREEAM draagt bij aan meetbaarheid en transparantie. Dat kan ook zonder certificaat maar dat geeft grotere risico's. Voor kleinere objecten zijn de kosten dan relatief hoog ten opzichte van de investeringen / m2. Voor grotere gebouwen komen bovenstaande baten al snel in beeld, en slaat de balans om naar een certificaat, ook al omdat het efficient regelen van onderbouwende stukken hier makkelijker kan gaan.

 

Beste Esteban,

Dank voor je uitgebreide antwoord. Volgens mij raak je aan alle aspecten die bij de keuze voor wel of niet BREEAM spelen: hier kan ik verder mee.

 

Bedankt!

graag gedaan, en mocht je inhoudelijk met BREEAM aan de slag gaan, laat het weten ;-)

philip sanders zei:

Beste Esteban,

Dank voor je uitgebreide antwoord. Volgens mij raak je aan alle aspecten die bij de keuze voor wel of niet BREEAM spelen: hier kan ik verder mee.

 

Bedankt!

Beste Estaban - Heel goed verwoord, Philip is er content mee, dus ga die fles wijn maar halen bi Philip. Verder schrijf je:

" prestatieborging is wel belangrijk maar wordt vaak niet gedaan. Zo stranden veel duurzame ambities in ad hoc oplossingen, goede bedoelingen en kostendiscussies met de aannemer. En achteraf weet de opdrachtgever niet zeker of het voldoet aan zijn eisen (en de mislukte oplossingen kennen we allemaal). Dit vertroebeld de discussie. Prestatieborging is bij uitstek hetgeen wat de risico's verminderd"

Wat omvat Prestatieborging? Prestatieborging wordt toch gedaan aan de hand van vooraf bepaalde criteria?

fles staat klaar hier in Deventer...

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2023   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+