BouwProfs

De bouw online verbonden.

Bouwers moeten per 2015 kwaliteit zelf gaan waarborgen.

Bouwbedrijven moeten vanaf 2015 aantoonbaar goede kwaliteit leveren en worden daarvoor zelf verantwoordelijk. Dit heeft minister Blok kenbaar gemaakt aan de Tweede Kamer.

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) wil de controle op de kwaliteit van bouwwerken weer bij de private partijen in de bouwsector leggen, omdat die ook de kennis, ervaring en de mogelijkheden hebben om goede kwaliteit te waarborgen. Nu houden gemeenten nog wettelijk toezicht, maar in praktijk blijft die vaak beperkt. Bovendien ontbreekt het bij hen meestal aan bouwkundige expertise. Lees hier het volledige artikel.

Weergaven: 1097

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Reactie van Ivo Opstelten op 2 December 2013 op 10.39

Momenteel is het nog zo dat van alles wat de consument koopt in zijn leven, de woning (of de verbouwing) het enige is wat geen daadwerkelijk product is, voor wat betreft de rechten op prestatiegaranties. Neen nieuwbouw: natuurlijk het huis is een fysiek product, maar wat de particulier koopt is een aannemersovereenkomst met daarin een opsomming van maatregelen die (als het goed is) zullen worden getroffen. De energieprestatie (als een van de functionele prestaties die van het product verwacht mag worden) wordt zelfs alleen ingeschat op basis van de EPG in plaats van aangetoond met behulp van bouwprestatieborging en oplevermetingen. Een daadwerkelijke productgarantie, of in andere woorden functionele prestatiegarantie, is dus nu niet onderdeel van de koop, zoals dat wel geldt voor alle andere producten die we kopen in een winkel of van een leverancier.

De ingezette ontwikkeling kan een goede stap in de richting zijn, mits de private productprestatie borgers (instellingen als Bouwgarant, SWK, Woningborg), met verstand van bouwzaken een productprestatie borgingsystematiek gaan hanteren dat gericht de essentiele functionele prestaties op eenduidige wijze vastlegt. Dan hebben we het dus over functionele prestaties op gebied van energie, binnenmilieu, onderhoud en constructieveiligheid, zoals die ook in het bouwbesluit reeds benoemd worden. Maar dan dus wel gericht op bewijslast voor prestatiegarantie bij gebruik van het product en niet slechts op tekening van het concept.

Bouwtransparant 2.0 en het onderdeel BIOM daarbinnen bieden nu al zo'n borgingsinstrument. Koppel dat aan prestatiecontracten en de private borging kan gaan vliegen en de consument eindelijk een product in handen geven waarin het fijn wonen is.

Reactie van Dick Ottervanger op 30 November 2013 op 5.36
Ik ben het totaal oneens met de redactie. Bouwers worden geacht goed werk af te leveren volgens de daarvoor geldende voorwaarden. Crisis of geen crisis. Het is trouwens in het belang van iedere aannemer/onderaannemer dat hij zelfcertificerend is. Het straalt naar potentiële opdrachtgevers uit dat zijn bedrijf regelmatig getoetst wordt op het leveren van goede kwaliteit werk in elk opzicht. Met zo'n certificaat werk je onderscheidend, efficiënter en goedkoper. In Engeland bestaat dit al langer, het "Competent Person Self-Certification Scheme".

Dit is wat anders dan ISO. ISO gaat over standaard processen in een bedrijf en zegt eigenlijk niets over de kwaliteit van het eindproduct. Dat kan zelfs slecht zijn, maar dat is wel bereikt door een controleerbaar proces te volgen.
Reactie van George Balsing op 29 November 2013 op 19.46

Ja ja, en aannemers zijn de enige ondernemers op deze aardkloot?

Hou eens op zeg, ze zijn niet door god gezonden om ons onderdak te verschaffen. Ze zijn leverancier en hebben daar verantwoordelijkheden in. In iedere industrie heb je ondernemers. Natuurlijk hebben die drang tot overleven, maar ook verantwoordelijkheden zoals leveren wat de klant besteld heeft. Wil je dat niet, zoek dan een ander vak, of zeg dat je niet kan of wilt doen wat je klant wil. Maar niet de zaak tillen omdat je winst moet maken.

Er mee weg komt????

Hoog tijd voor verantwoording over wat je levert, dus.

Hoop zo op een goeie regeling!

Reactie van Jan van der Zwan op 29 November 2013 op 18.01

Helaas werkt het zo wel. Aannemers kijken naar risico's. de marges in de bouw zijn vaak flinterdun. Ze moeten concurreren op prijs en als een collega goedkoper offreert heeft die de opdracht. Voor elke ondernemer geldt dat continuïteit van zijn bedrijf een doelstelling is. Continuïteit houdt in winst maken. Het financiële belang is daarmee evident. Natuurlijk moet een opdrachtnemer leveren wat een klant vraagt. Maar wij moeten ons ook allemaal aan de maximale snelheid houden. En ook dat doen we niet altijd.

En als zijn collega het niet doet, maar wel de opdracht krijgt omdat hij goedkoper is en er mee weg komt, wat doe je dan als ondernemer?

Reactie van George Balsing op 29 November 2013 op 16.42

Heb toch wat gemengde gevoelens bij 'pas als de aannemer er financieel belang bij heeft.....'

Volgens mij dient een leverancier datgene te leveren wat hij met klant overeenkomt en niet wat hij vindt dat hij zou moeten leveren.  Misschien naïef, of niet realistisch of wat dan ook, maar volgens mij hoort dat zo.

Reactie van Jan van der Zwan op 29 November 2013 op 15.45

Het zijn vaak verkapte bezuinigingsmaatregelen. Streven naar minder ambtenaren en traditionele taken doorschuiven naar de markt. Het wordt een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt. Je kan je afvragen of dat in het verleden ooit heeft gewerkt. Op zich zou het systeem kunnen werken als er voldoende incentives worden ingebouwd die de aannemer prikkelen om kwaliteit te leveren. Het gaat altijd om risico afwegingen. Welk risico loop ik, wat doen de concurrenten, hoe toetst de opdrachtgever, en als die toetst handelt deze dan ook.

Een gebrek aan kennis bij opdrachtgevers werkt niet stimulerend. Daarnaast is er bijna altijd sprake van een tijdsdruk waardoor ook een opdrachtgever , als die al onvoldoende kwaliteit constateert en kan beoordelen, ook weinig geneigd is daadkrachtig op te treden. 

Omdat een dergelijke werkwijze pas gaat werken als de aannemer er ook financieel belang bij heeft om kwaliteit te leveren is het dus noodzakelijk een totaal systeem op te zetten dat dit garandeert. Omdat dit lastig is, controle vergt, kennis bij een toetsende partij en daadkrachtig ingrijpen en handhaven, vrees ik dat dit gewoon niet gaat werken. we zullen dan zien dat over een bepaalde tijd we weer tot de conclusie komen dat je de slager niet zijn eigen vlees moet laten keuren. De geschiedenis zal zich dan weer herhalen.

Reactie van George Balsing op 29 November 2013 op 12.23

Volgens mij staat er dat de bouwers zelf moeten aantonen dat ze het goed gedaan hebben. Dat is ietsjes anders dan dat ze hun eigen werk moeten goedkeuren.

Nu wordt het interessant aan wie ze dat moeten gaan aantonen. Uiteindelijk moet de klant er van overtuigd worden dat het resultaat is wat hij besteld heeft.

Daar zal dus een systeem voor moeten komen,  waarbij het ten eerste duidelijk is voor de leverende partij wat er gepresteerd moet worden en voor de afnemende partij wat er geleverd wordt.

Misschien iets voor een uitgebreide/zwaardere/keurmerk versie van bouwbegeleiding?

Reactie van BouwProfs Redactie op 29 November 2013 op 12.07

 Reactie per mail van Wim Haver:

Wat een slecht plan om bouwers hun eigen kwaliteit te laten goedkeuren. Bouwers moeten aan eisen voldoen om de opdracht te krijgen en op papier beloven ze dat. Daarna moet de bouw zo goedkoop mogelijk worden uitgevoerd, de marges zijn krap, er is bijna geen werk. Geen enkele partij wordt gekozen omdat ze het duurst zijn en met Nederlands voldoende betaald personeel werken. En staan voor hun kwaliteit.

O.a. is dit helder bij de EPC. Die wordt elke vier jaar strenger en tot het laatste moment wordt nog aan de vorige EPC vastgehouden. daarna wordt er gebouwd en wie let er op de naleving van EPC regels en kierdicht bouwen ? Bouw en woningtoezicht is allang opgeheven of is half wegbezuinigd in verre Omgevingsdiensten terecht gekomen. Alleen veiligheid en arbo krijgt nog enige aandacht. EPC en bouw controle is lastig en krijgt weinig prioriteit.

En wat heeft de bouwer aan de kwaliteit die hij had moeten leveren ? Als bij de oplevering niets opvalt en er van alles ontbreekt of kiert zodat de EPC niet gehaald wordt, niemand die er op let. Alleen zichtbare missers moeten worden gerepareerd. En de gebruiker blijft minstens 50 jaar (als er een beetje redelijk gebouwd is) met een te hoge energierekening zitten.

Reactie van Maarten Wiersma op 28 November 2013 op 22.21

Dit is aan de hand met de VVD: ernstig gebrek aan kennis, visie en durf.

Even voor de duidelijkheid ik ben partijloos niet uit desinteresse tegendeel, maar omdat een Circulaire Samenleving partijpolitiek behoort te overstijgen.

Kamp zegt dat het grondstoffenprobleem een probleem is van de markt, nu presteert Bos het om een sector, die  het heeft verprutst de afgelopen 50 jaar, de verantwoordelijkheid te geven voor een goed product.

NB. Hij schrijft Bouwbedrijven, maar bedoelt waarschijnlijk de bouwSECTOR

De bouwsector mag wat mij betreft in de beklaagdenbank, 40% van alle afval (25.000.000.000 kg/jaar) is bouwafval, 50 % van het fossiele brandstofgebruik is bouw gerelateerd.  

Voor het idee: Een accu langs de kant zetten is in Nederland al een milieudelict.

Marktpartijen hebben een belang en dat is hun voortbestaan, dat is heel legitiem. Wat marktpartijen niet kunnen is overstijgend het roer om gooien, daar is de politiek voor.

21/22 juni heb ik hem een bericht gestuurd met wat inzichten. Of zijn staf zorgt ervoor dat dit soort berichten niet bij hem terecht komen of hij zelf negeert dat, ik weet niet wat erger is.

Kortom  als politiek kun je formuleren: Beste Bouwers: In het belang van onze toekomstige samenleving, zijn binnen onze regeerperiode uitsluitend gebouwen toegestaan die geen afval produceren en alleen zonne-energie gebruiken.

Dat is visie, beleid, en lef.

Nu komt het, dit soort duurzaamheid is een technisch/praktisch probleem met dit soort richtlijnen kunnen Bouwbedrijven prima uit de voeten.

Reactie van Boudewijn Piscaer op 28 November 2013 op 19.12

Lijkt mij juist een verkeerde zaak. Privé partijen zijn nog makkelijker omkoopbaar door dominante partijen (kan dat in de bouw in Nederland?). Heeft een private inspecteur tijd zich te verdiepen in innovatie? Juist de publieke sector moet dieper ingeschakeld worden bij innovatie en duurzame inkoop. Het inzetten van locale innovatieve MKB'ers én competente betrokken aannemers kan beter plaatselijk geregeld worden.

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+