BouwProfs

De bouw online verbonden.

In het Bouwbesluit is het weren van vocht uit kruipruimtebodem niet geregeld bij nieuwe en bestaande woningen. Wat vinden bouwprofs hiervan?

In het Bouwbesluit is geregeld (zowel bij nieuwe als bij bestaande woningen) dat er geen hemelwater de woning mag binnenkomen via daken, muren en ramen. Het Bouwbesluit stelt echter geen eisen aan het vocht dat uit de kruipruimtebodem in dampvorm de woning wordt binnen gezogen. En dat is op zijn zachtst gezegd toch merkwaardig.

10 liter per dag
Bij bestaande woningen kan dit namelijk wel oplopen tot wel 10 liter vocht per dag. Bij nieuwe woningen wordt dit enigszins begrensd door de eis die wordt gesteld aan de luchtdoorlaatbaarheid van de vloer. Deze eis is lastig en alleen tegen hoge kosten te controleren. Wordt aan deze eis voldaan dan blijft de hoeveelheid vocht beperkt tot ca. 1,3 liter per dag.

Dweilen met de kraan
30% van de nieuwe woningen voldoen echter niet aan deze norm zo blijkt uit een brief van de regering aan de Tweede Kamer. Al het vocht dat uit de kruipruimte bodem de woning binnenkomt moet echter door ventilatie weer worden afgevoerd. Dit is dweilen met de kraan open. Harder zuigen betekent immers meer lucht uit de kruipruimte aanzuigen en daarmee meer vocht. De aanvoer van vocht is bovendien constant, zodat je constant moet ventileren, ook wanneer je niet eens thuis bent. Deze voortdurende vochtbron maakt een verstandige ventilatiebeleid onmogelijk.

Anno 2012 bouwt men in Nederland nog steeds een huis bovenop een gat in de grond. Uit dit gat komt vocht, radon en andere gassen, die deels de woning binnentrekken. Hoe kijken jullie bouwprofs aan tegen het feit dat het weren van vocht uit de kruipruimte bodem niet geregeld is bij nieuwe en bestaande woningen?

Deze blogbijdrage is een advertorial en geplaatst op verzoek van TONZON, uitvinder en leverancier van opvouwbaar isolatiemateriaal. TONZON levert een stevige Bodemfolie waarmee het probleem bij de bron wordt aangepakt en die ook Radongas tegenhoudt.

Weergaven: 3210

Opmerking

Je moet lid zijn van BouwProfs om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BouwProfs

Reactie van jacques serle op 17 November 2015 op 3.04

Hoe giftig is radon.? Het kan zich naar mijn idee ook verzamelen in dichtgetimmerde ruimtes.

Is radon-gas te meten?  Wie kan dit?

Reactie van Egbert Bouwhuis op 17 April 2012 op 9.13

Ik heb helemaal geen verstand van kruipruimtes, maar vroeger bouwden ze vaker een souterrain onder het huis. Dus ik stel zomaar wat vragen die in me opkomen. Zijn - in de eerste plaats - ooit die kruipruimtes bedacht als vorm van besparing? En is het kruipruimteprobleem internationaal? Is met een gat in de vloer met een draaitrapje naar beneden en een uitgegraven deel niet een mooi klein keldertje te maken in elk probleemhuis? Zou dat de waarde vermeerderen per woning? En het vochtprobleem kunnen oplossen?

Reactie van Henk Tholen op 16 April 2012 op 22.15

Waarom is het ventileren van de kruipruimte niet meer gewoon van toepassing? In de tijd van de houten vloeren moesten we minimaal 400 mm2 per m2 vloeroppervlak (van de begane grond) ventileren.

Dit is ook ons advies aan onze opdrachtgevers als er in een van onze projecten een kruipruimte voorkomt. We laten uiteraard wel de fysisch kijken of het geen problemen oplevert. De opdrachtgever heeft dan ook na een gedegen advies het laatste woord. Een voorwaarde is ook dat de roosters muis dicht uiteraard. De luchtdichtheid van de begane grond vloer (naar boven toe) blijft dan uiteraard ook gehandhaafd.

Ook bepaalde garantie-instituten hebben het ventileren van kruipruimte nog lang gehanteerd en opgenomen in hun zogenaamde ABC-lijsten.

Zoals collega's reeds hebben aangegeven, het grondwater blijft de komende jaren stijgen. Voorkomen is beter dan genezen. 

Reactie van Koos Scheijbeler op 16 April 2012 op 21.54

Is vocht in een kruipruimte überhaupt bezwaarlijk. Voor mij niet. Zolang de ventilatie van de kruipruimte in orde is, er zich geen materialen in de kruipruimte bevinden die onder invloed van water en zuurstof problemen kunnen veroorzaken, Mag er van mij een laagje (laag) water in de kruipruimte staan. Belangrijk is wel, dat er meer dan voldoende ventilatie aanwezig is en het damptransport naar binnen toe minimaal is.

De praktijk heeft echter de afgelopen jaren geleerd, dat eigenaren of huurders van woningen zelf voor een verticaal damptransport zorgen doordat ventilatie openingen bewust of onbewust worden afgesloten. Schotje, plantenbakken, verhogingen, enzovoort. Daarnaast zie ik ook zaken bij Groot Onderhoud en Renovatie, dat bij gevelonderhoud roosters dichtgezet worden, gevuld worden bij naisolatie, enzovoort.

Veel vochtproblemen in kruipruimte ontstaan de afgelopen jaren tijdens ophogingen van wijken. Vochtdoorlatende rioleringsbuizen worden vervangen door gecoate, gesloten types, het waterniveau in singels en vijvers wordt vanuit ecologisch groenbeheer verhoogd, kruipruimtes worden niet gevuld en de vochtproblemen steken weer de kop op.

Bij woningen met damp open vloerconstructies, probeer de kruipruimte droog te houden. Bij damp gesloten vloerconstructies is een laagje water onder de vloer geen bezwaar, maar zorg wel voor voldoende ventilatie.

Reactie van Peter Beckers op 16 April 2012 op 20.54

Een goede bestekschrijver kent de problemen van een vochtige kruipruimte. Het grondonderzoek bij nieuwbouw kan de aanleiding zijn geen aanvullende maatregelen te nemen maar een situatie kan gedurende de levensduur van een woning veranderen. Er wordt de afgelopen jaren op grote schaal "gerommeld" met het verminderen/vermeerderen van onttrekkingen van grondwater met als gevolg dat op heel veel locaties de hoogte veranderd: streken worden droger of natter. Bunde bijvoorbeeld heeft te maken met een stijgend grondwaterniveau waardoor menig huishouden klaagt over natte kelders of kruipruimtes met alle gevolgen van dien.

Het aanbrengen van schelpen is een goede oplossing!

Reactie van Patrick Terheijden op 16 April 2012 op 13.46

Met alle kennis die voorhanden is, wordt de regelgeving kennelijk nog steeds bepaald (of ingefluisterd) door marktpartijen met een aanwijsbaar belang. Nou is het wel zo dat er op het gebied van vochtregulering cq binnendringen van vocht in de woning het nodige aan regelgeving is voorgeschreven, toch is er nog veel winst te behalen in het tegengaan van uitstoot van vocht uit de kruipruimte. Het is dan ook een gemiste kans om de regelgeving daaromtrent niet mee te hebben genomen in het bouw besluit 2012. Ik zou dan ook het Ministerie willen aansporen hier een uitspraak over te doen en eventueel met aanvullende regelgeving te komen teneinde dit in voorkomende gevallen goed en eenduidig aan te kunnen pakken. Volgens mij is het dan ook een gezondheidsrisico om het niet aan te pakken.

Reactie van jacques serle op 16 April 2012 op 13.22

Afhankelijk van de lokatie je maatregelen nemen.
Dat is wel erg makkelijk gezegd.
Ik zit momenteel in een "morbide" woning
waarbij de lekkende riolen van de buren lekken en onder de grond van de woning door

trekken naar een lager gedeelte beneden aan een dijk.
De gemeente is hier al tientallen jaren lang van op de hoogte maar doet er niets aan.
Want zij weten dat de riool buizen in een niet al te goede staat zijn en eigenlijk aan

vervanging toe zijn maar omdat de gemeenteleiding door de particulieren tuinen loopt is

er een juridisch probleem dat men om die reden op zijn beloop laat
Om die reden heeft de woning tussendoor al jarenlang leeg gestaan omdat het niet te

harden is.
Behalve de riolen is er ook nog grondwater verplaatsing met vervuiling van een oude

benzinepomp.
Dit grondwater loopt ook van hoog naar laag onder het huis door.
De binnenkant van het huis is in de vijftiger jaren dichtgesmeerd met een PCB achtige

asfalt houdende teer substantie een destijds nieuw "goedje" van de chemische industrie.
vermoedelijk tegen vocht van buiten.
Door de benzine dampen degenereerd de asfalt sneller waardoor er een stank onstaat.
In combinatie met blinde loze veertig jaar dicht getimmerde zolders waarop vleermuizen

verblijven is het geen pretje daar te verblijven.
. . . Een bouwkundige voorzichtigheid heeft alles nog eens verergerd.
Omdat er aan de vier zijden dan de (nieuwe) betonnenvloer een uitsparing is gehouden van

een centimeter tegen temperatuurs wisselingen krimp en uitzetting komen de gassen hier

naar boven juist de spouw triplex betimmeringen in   <(uit de jaren zeventig)
. . Het gas is dan samen met het asflalt op de muren.
De antie -krimp en uitzettings-  kunstof band aan de beton randen is weggehaald omdat het

niet precies afsloot en ongelijk in de randen afsloot.
De onderkant van het beton is wel met plastic folie afgesloten maar de natuurlijke gas

processen vinden zo een weg naar boven via de randen.
Die processen zijn niet tegen te houden.
Het gaat sluipend vierentwintig uur zeven dagen per week jaar in jaar uit.
Daarom merken mensen er ook zo weinig van.
Pas met gezondheidsproblemen wordt het duidelijk.
Het gas komt door het kleinste gaatje en anders wel door de poreuze baksteen die wat

hoger ligt.
Het komt zo aan de binnekant in het huis.
Een huis op een betonnen plaat lijkt me altijd al beter.
Want dan ontsnapt het gas aan de buitenkant.
Negen van de tien woningen in Nederland zijn dan ook verkeerd geconstrueerd
Woningen die hier weinig of geen last van hebben zijn z.g. drive-in-woningen.
De "stinkende" auto kan gewoon op de begane grond geparkeerd worden.
Waar wel eens gelucht wordt.
En op de eerste verdieping is pas de woonkamer zodat ook het eventuele aanwezige

zwaardere koolmonoxide de kans heeft die kant op te zakken van de lager gelegen

verdieping waar niet gewoond wordt.
. . . .Ik zou best eens de cijfers van een grootschalig gezondheidsonderzoek willen zien

in de relatie tot de soort woning.
Het zou me niet verbazen dat hier verrassende resultaten uitkwamen.
Dit soort onderzoeken zal wel tegen gehouden worden door de belangen lobby
Want men zou er achter komen dat een huis van de ene op de andere dag geen dubbeltje meer

waard zou zijn.

Om me bij het onderwerp te houden ventileren met de kraan open net als dwijlen met de

kraan open.
Dat doe ik nu ook want ik heb de ramen open en een trui en een winterjas aan.
Het vocht met stank trekt capillair naar boven.
 
Als voorbeeld:
 Daarom zijn er ook altijd loodslabben op bijna maaiveld niveau.

 

Reactie van Michaël de Vos op 16 April 2012 op 11.50

Dat er geen hemelwater binnen mag komen via daken, gevels en ramen..... Toch wel èrg fijn dat iemand daar zo'n uitgebreide regeling voor geschreven heeft. Misschien moeten de de regelgeving bepreken tot zaken waar je NIET automatisch aan denkt, of waar enige hulp handig zou zijn. Nu hebben de meeste architecten hulp nodig om de regelgeving te begrijpen.

Reactie van Ruurd Pacque op 16 April 2012 op 10.39

Afhankelijk van de lokatie je maatregelen nemen.

En het niet in regelgeving zoeken.

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2020   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+