BouwProfs

De bouw online verbonden.

Voor een uitbreiding van een woning moeten we een EPG-, ventilatie- en daglichtberekening maken. Hoort dit wel bij de indieningsvereisten, of is het voldoende om Rc-waarden te vermelden?

Weergaven: 1593

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Een energieprestatieberekening (EPG) kan niet worden geeist bij een verbouwing. (artikel 5.6 bouwbesluit)

Een ventilatie- en daglichtberekening kan voor nieuwe of voor vergrote ruimten wel van belang zijn. 

Wanneer de functie van het bouwwerk niet verandert, is dat normaliter niet nodig. Misschien is de uitbreiding substantieel, waardoor de inspecteur die gegevens wil zien? Ik heb het in ieder geval nooit gedaan bij een verbouwing van een woonhuis.

Verder is een vermelding van de Rc-waarden alleen niet voldoende; vaak wil een inspecteur een berekening zien of de genoemde Rc-waarde klopt.

ja dat klopt voorheen moest je de daglicht en ventilatie al bijvoegen

de EPG is een nieuwe vereiste zeker bij nieuwbouw was dat ook al vereist maar bij verbouw weet ik het niet zeker of dat nu ook geldt je hebt nl. te maken met oud en nieuw dus aan je de eisen zul je niet helemaal kunnen voldoen

 

 

dat hang ervan af.......je moet tav deze aspecten minimaal voldoen aan het van rechtswege verkregen niveau (zie bouwbelsuit 2012) .Dus op de en of andere manier zul je moeten aantonen dat je het van rechtswege verkregen niveau overstijgt. Hoe lager het van rechtswege verkregen niveau des te makkelijker het aan te tonen is. Heb je een woning die relatief jong is, dan ontkom je niet aan berekeningen.  

Inderdaad is de EPC niet van toepassing op verbouw, hoef je dus niet aan te leveren. Ventilatie en daglicht geldt het rechtens verkregen niveau. Dit wil kortweg zeggen dat je moet laten zien dat de hoeveelheid daglicht en ventilatie niet minder wordt dan er nu is de bestaande woning is. De Rc waarde moet dezelfde zijn als de woning nu heeft met een minimum van 1,3

Beste Piet,

De nieuwe delen van de thermische schil van de uitbreiding dienen een Rc van minimimaal 3,5 m2K/W te hebben.

Een EPG berekening wordt alleen vereist bij nieuwbouw. De kwaliteit van de bestaande schillen is moeilijk te bepalen. Aan wanden, daken of vloeren die niet wijzigen kunnen geen eisen worden gesteld. Hierdoor is het in de praktijk onmogelijk een EPC van 0,6 te halen.

De gemeente kan wel vragen om aan te tonen dat Rc waarden ook behaald worden. Dit kan door productdocumentatie van de voorgeschreven materialen te overleggen.

Met vriendelijke groet,

Joep Hermans, hermansvliegenarchitecten

Inderdaad hoort een ventilatieberekening en een daglichtberekening tot de indieningsvereisten. Alleen een Rc vermelden is niet voldoende. Als de daglichtvoorzieningen ruim voldoende zijn, kun je vaak volstaan met een vuistregel. (1/10 van vloeroppervlak aan raam) Als de daglichtvoorzieningen aan de krappe kant zijn, zal een berekening uitsluitsel moeten geven.

De ventilatie is een onderdeel, wat vaak in het vergeethoekje komt. Ik vindt het dan ook terecht, dat hier om een berekening gevraagd wordt. Aan de andere kant is het zo, dat bij een verbouwing, de rest van de woning waarschijnlijk niet voldoet. Je mag dan hetzelfde nivo aanhouden als de bestaande woning. (hier is dus geen berekening nodig)

Ik merk inderdaad, dat een aantal gemeenten de berekening wel eisen, omdat het in het lijstje indieningsvereisten staat.

Er wordt bij indieningsvereisten gevraagd om berekeningen. m.a.w. Het moet voor de gemeente herleidbaar zijn op welke basis je aan de kloppende uitkomst komt. Dat lijkt mij duidelijk. De weergave van de berekening kan in een overzicht worden weergegeven. Voor ventilatie en daglichttoetreding is dat helder weer te gegeven. Bij EPG is niet alleen de Rc van belang maar ook terugwinning van warmte, duurzame energie, etc speelt een rol. Enkel vermelden van Rc wekt vragen op.

Maar los hiervan is bij een verbouw van een woning een EPG berekening niet gevraagd. Dit geldt onomstotelijk voor het project wanneer de gebruiksfunctie niet verandert en ook wanneer de gebruiksfunctie wel verandert (er wordt dan in veel onderdelen van het bouwbesluit uitgegaan van een nieuwe situatie) geldt m.b.t. EPG dat er van een bestaande situatie uitgegaan kan worden. De kans dat het bestaande gedeelte niet kan voldoen aan de EPG-eis is erg groot en er wordt niet verwacht dat het bestaande deel extra wordt geïsoleerd of gecompenseerd in de nieuwbouw.

Bij de indieningsvereisten voortvloeiend uit de vergunningscheck op omgevingsloket.nlzou dit ook moeten blijken.

Antwoorden op discussie

RSS

Wie zijn lid van BouwProfs?

© 2024   Gemaakt door Michel Eek.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden

Google+